Využití 2020

Záměry charit pro Tříkrálovou sbírku 2020


Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí.

Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.

Konkrétní využití získaných prostředků níže zveřejňujeme v záměrech jednotlivých charit. Kliknutím na černý čtvereček s křížkem zobrazíte podrobné záměry využití v jednotlivých lokalitách.

 • Arcidiecéze olomoucká

  • Charita Bystřice pod Hostýnem

   • Na nákup auta pro středisko domácí zdravotní péče, které je potřebné k zajištění vyšší dojezdové spolehlivosti této služby.

    191 000 Kč
   • Na dovybavení prostor Denního stacionáře pro seniory ve Chvalčově zakoupením křesel a židlí, odpovídajících potřebám klientů této sužby.

    41 000 Kč
  • Charita Holešov

   • Přímá pomoc lidem v nouzi.

    40 000 Kč
   • Auto do Charitní pečovatelské služby.

    325 000 Kč
  • Charita Kyjov

   • Splátka úvěru na nákup nemovitosti pro zkvalitnění zázemí Charitního domu pokojného stáří v Čeložnicích.

    350 000 Kč
   • Rozvoj mobility pečovatelské služby

    250 000 Kč
   • Přímá sociální výpomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci

    161 439 Kč
  • Charita Moravská Třebová

   • Zakoupení zdravotních a kompenzačních pomůcek

    40 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám a osobám v nouzi v regionu Moravskotřebovska - Jevíčska

    80 000 Kč
  • Charita Nový Hrozenkov

   • Zkvalitnění zázemí terénních služeb Charity Nový Hrozenkov

    350 000 Kč
  • Charita Olomouc

   • Hospicová péče Caritas – zajištění a rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku.

    400 000 Kč
   • Hospicová péče Caritas – investice do vytvoření pracovního zázemí služby.

    200 000 Kč
   • Domov sv. Anežky – investice do úprav azylového domu sv. Anežky pro starší nemocné lidi bez domova – instalace výtahu.

    150 000 Kč
   • Přímá pomoc jednotlivcům a rodinám ohrožených chudobou.

    50 000 Kč
   • Centrum dobrovolnictví a materiální pomoci – zajištění a rozvoj centra materiální pomoci pro lidi a rodiny ohrožené chudobou.

    75 000 Kč
   • Centrum dobrovolnictví a materiální pomoci – zajištění a podpora dobrovolnictví.

    85 000 Kč
  • Charita Otrokovice

   • Podpora fondu humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizi

    50 000 Kč
   • Na provozování sociálních šatníků a skladů s potravinovou pomocí

    45 000 Kč
   • Renovace interiéru domova pro seniory

    150 000 Kč
  • Charita Přerov

   • Přímá pomoc lidem a rodinám v nouzi

    80 000 Kč
   • Pořízení kompenzačních pomůcek pro Domácí zdravotní a hospicovou péči

    100 000 Kč
  • Charita Prostějov

   • Přímá pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.

    50 000 Kč
   • Haiti
    Podpora projektů Arcidiecézní Charity Olomouc v souvislosti pomoci na Haiti.

    13 000 Kč
   • Ukrajina
    Podpora projektů Arcidiecézní Charity Olomouc v souvislosti pomoci na Ukrajině.

    10 000 Kč
   • Domácí hospicová péče
    Jde o jednorázovou podporu hospicové služby, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc.

    30 000 Kč
   • Chceme nakoupit ještě jeden repasovaný elektromobil pro pečovatelskou službu, z důvodů úspornosti a výhodnější dostupnosti této služby

    350 000 Kč
   • Chceme upravit zahradu Domova Daliborka z důvodů lepší dostupnosti klientům Domova Daliborka a obnovit odumírající zeleň.

    220 000 Kč
 • Arcidiecéze pražská

  • Čechtice

   • Vybudování komunitního centra a zázemí sociálních služeb Charity Vlašim

    70 000 Kč
   • Činnost Centra sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou

    10 000 Kč
  • Český Brod

   • Podpora služeb Domácího hospice Nablízku z.ú. - nákup zdravotnického materiálu, pomůcek a léků

    120 000 Kč
   • Domov pro seniory kardinála Berana - pořízení invalidního vozíku

    10 000 Kč
   • Podpora rodiny v tíživé životní situaci

    20 000 Kč
  • Charita Kralupy nad Vltavou

   • Rekonstrukce objektu za účelem provozování sociálních služeb - použití na spolufinancování\r\nRekonstrukce Domu na půl cesty a azylového domu pro matky s dětmi\r\nLetní pobytový tábor pro klienty Sociální aktivizační služby a Nízkoprahového denního centra pro děti a mládež

    150 000 Kč
  • Charita Neratovice

   • Nákup venkovních fitness strojů pro seniory, které budou k dispozici klientům domova s pečovatelskou službou Neratovice - Libiš

    70 000 Kč
  • Charita Praha 4 - Chodov

   • Financování mzdových a provozních nákladů charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

    70 000 Kč
  • Charita Praha 7 - Holešovice

   • Materiální pomoc pro sociálně slabou rodinu doporučenou sociálním odborem

    12 000 Kč
   • Nákup kompenzačních pomůcek

    20 000 Kč
   • Nákup dárků k významných výročím seniorů

    5 000 Kč
   • Nákup dárků v rámci akce Dárek pro každého

    5 000 Kč
   • Příprava a realizace vánočního setkání pro seniory

    2 000 Kč
  • Charita Příbram

   • Nákup vozu pro pečovatelskou službu

    100 000 Kč
   • Adopce na dálku - podpora dvou dětí v projektu Adopce na dálku

    14 000 Kč
  • Charita Roudnice nad Labem

   • Zajištění provozu charitního šatníku v průběhu roku

    60 000 Kč
   • Částečná rekonstrukce pokojů v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa - výměna podlahové krytiny

    50 000 Kč
   • Podpora činnosti Nízkoprahového denního centra pro děti a mládež NZDM Bota

    15 000 Kč
   • Individuální pomoc a podpora rodinám s dětmi - úhrada jízdného, stravného, apod.

    25 000 Kč
  • Divišov

   • Podpora provozu hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech

    10 000 Kč
  • Duchovní správa u kostela sv. Ignáce Praha-Nové Mě

   • Úhrada nákladů Adopce na dálku dětí v Indii a Ugandě

    22 800 Kč
   • Podpora Azylového domu pro matky s dětmi v Brandýse nad Labem

    17 000 Kč
  • Farní charita

   • Organizace besídek a setkání v domově pro seniory v Říčanech

    3 000 Kč
   • Nákup materiálu pro výrobu dárků pro nemocné v LDN Vojkov, dárky vyrábí říčanské děti

    1 000 Kč
  • Farní charita Benešov

   • Hospic Dobrého Pastýře - příspěvek na zdravotnický materiál pro hospicovou péči

    30 000 Kč
   • Charita Vlašim - podpora provozu charitního šatníku - místa vzájemné pomoci v Benešově

    30 000 Kč
   • Rytmus Benešov - podpora činností ve službách sociální rehabilitace a podpora samostatného bydlení

    10 000 Kč
   • CZŠ a MŠ Archa - pomůcky a vybavení

    10 000 Kč
   • RUAH o.p.s. - podpora paliativní domácí péče a související zdravotnický materiál

    10 000 Kč
   • Finanční nebo materiální podpora lidem v sociální nouzi, či mimořádné životní situaci

    10 000 Kč
  • Farní charita Dobříš

   • Adopce na dálku - úhrada ročních poplatků za děti z Ugandy a Indie

    12 000 Kč
   • Sociální projekt Bethanie - výpomoc v sociální nouzi zdravotně postiženým, nemocným, seniorům, lidem v tíživé sociální situaci, apod.

    60 000 Kč
  • Farní charita Kolín

   • Stavba Komunitního centra - úhrada části spolufinancování stavby

    90 000 Kč
   • Podpora znevýhodněných rodin vybraných prostřednictvím Rodinného centra sv. Zdislavy

    10 000 Kč
  • Farní charita Lysá nad Labem

   • Úhrada nákladů spojených s využíváním Potravinové banky pro pomoc potřebným\r\nPříspěvek na letní tábor pro děti \r\nPodpora Hospice na dálku - nákup zdravotních pomůcek

    20 000 Kč
  • Farní charita Mnichovice

   • Finanční a materiální podpora volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin, děti jsou vybrány ve spolupráci se sociálním odborem v Benešově a Říčanech

    50 000 Kč
  • Farní charita Mníšek pod Brdy

   • Podpora sociálně slabých osob, rodin, nemocných a postižených, žijících na území farnosti

    70 000 Kč
  • Farní charita Nymburk

   • Stavební úpravy a vybavení nízkoprahového denního centra Židle sv. Mikuláše

    50 000 Kč
   • Nákup kompenzačních pomůcek a podpora provozu půjčovny pomůcek

    15 000 Kč
   • Zajištění provozu Centra vzájemné pomoci sv. Mikuláše

    10 000 Kč
   • Zajištění provozu charitní služby ChariCar

    15 000 Kč
  • Farní charita Praha 1 – Strahov

   • Podpora činnosti nízkoprahového denního centra Farní charity Praha 1 - Nové Město, sloužící ženám v nouzi

    12 000 Kč
  • Farní charita Praha 10 - Vršovice

   • Podpora seniorů v tíživé sociální a finanční situaci - příspěvek na léky, volnočasové aktivity, apod.

    20 000 Kč
   • Podpora rodin v tíživé sociální a finanční situaci - příspěvek na školní potřeby, volnočasové aktivity dětí, apod.

    20 000 Kč
  • Farní charita Praha 13 - Stodůlky

   • Finanční podpora rodin s dětmi v tíživé sociální situaci - podpora volnočasových aktivit dětí, vybavení školními potřebami, apod.

    20 000 Kč
   • Příprava a realizace setkání seniorů Prahy 13

    4 000 Kč
   • Příprava a realizace výletu pro nemocné a starší obyvatele Prahy 13

    10 000 Kč
   • Podpora rodiny v nouzi starající se o chlapce s poruchou autistického spektra

    5 000 Kč
   • Zajištění poradenské služby pro osoby pečující o své blízké v domácím prostředí

    25 000 Kč
  • Farní charita Praha 3 - Žižkov

   • Polední ateliér - materiální zajištění pro aktivity ateliéru, který slouží seniorům

    2 500 Kč
   • Příprava a realizace volnočasových aktivit pro invalidní seniory z Domova seniorů Habrová v Praze.

    3 500 Kč
   • Finanční pomoc seniorům a dalším osobám a rodinám v sociální nouzi a při mimořádných situacích

    39 000 Kč
  • Farní charita Praha 4 - Modřany

   • Pokrytí přímých výdajů spojených s provozem humanitárního šatníku pro sociálně slabé a lidi bez domova

    5 000 Kč
   • Finanční podpora pro sociálně slabé rodiny a osoby, které se ocitly v krizové sociální a životní situaci

    25 000 Kč
   • Podpora aktivizační činnosti dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin - pokrytí výdajů spojených se studiem, vzděláváním, volnočasovými aktivitami

    10 000 Kč
  • Farní charita Praha 5 - Barrandov

   • Pomoc osobám, dětem a rodinám v tíživé životní situaci

    30 000 Kč
   • Resocializační pobyt pro děti ze sociálně slabých rodin

    15 000 Kč
  • Farní charita Řevnice

   • Pomoc lidem v tíživé sociální situaci na základě spolupráce se sociálním odborem

    60 000 Kč
   • Podpora činnosti Charity Neratovice, působící také na území obce Řevnice - nákup zařízení do denního stacionáře

    20 000 Kč
  • Farnost Benátky nad Jizerou

   • Podpora volnočasových aktivit dětí ze sociálně znevýhodněných rodin

    36 000 Kč
   • Pomoc seniorům v nouzi, nákup léků, potravin, apod.

    15 000 Kč
   • Rekonstrukce místnosti, sloužící setkávání dětí při pravidelných volnočasových aktivitách

    5 000 Kč
  • Farnost Bystřice u Benešova

   • Podpora sociálně slabých a nemocných osob

    40 000 Kč
  • Farnost Křečovice

   • Podpora Farní charity Starý Knín - kompenzační pomůcky, nákup léků pro staré a nemocné osoby

    29 000 Kč
  • Farnost Nanebevzetí Panny Mari Praha-Dolní Počerni

   • Příspěvek dětem ze sociálně slabých rodin na příměstský letní tábor

    10 000 Kč
  • Farnost Panny Marie Královny m Praha-Lhotka

   • Podpora školy SPMP Modrý klíč v projektu na rekonstrukci bytu v rámci nové sociální služby Domov Modrý klíč

    15 000 Kč
   • Podpora pečovatelské a ošetřovatelské služby Charity Praha 4 - Chodov

    15 000 Kč
   • Církevní mateřská škola Studánka - podpora pro děti s podpůrnými opatřeními a děti z nefunkčních rodin

    15 000 Kč
  • Farnost Rakovník

   • Rekonstrukce a vybavení prostor sloužících pro volnočasové aktivity dětí a setkávání seniorů při farnosti Rakovník

    35 000 Kč
  • Farnost sv. Alžběty Praha-Kbely

   • Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek střediska Praha - Kbely Charity Neratovice

    10 000 Kč
  • Farnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč

   • Organizace kurzu 1. pomoci pro děti a mládež

    550 Kč
   • Podpora volnočasových aktivit osamělých seniorů organizovaných místními dobrovolníky v průběhu roku.

    7 000 Kč
  • Farnost sv. Jiljí Praha-Staré Město

   • Podpora činnosti turistického oddílu, který působí při dětském domově v Unhošti a organizuje volnočasové aktivity

    5 000 Kč
  • Farnost sv. Ludmily Praha-Chvaly

   • Podpora sociálně slabých rodin - úhrada stravného a MHD pro děti

    10 000 Kč
   • Podpora neúplné sociálně slabé rodiny s dítětem upoutaným na lůžko - příspěvek na léčbu.

    20 000 Kč
  • Farnost sv. Markéty Praha-Břevnov

   • Adopce na dálku - příspěvek na školné a základní potřeby dětí z Indie a Zambie

    15 000 Kč
  • Farnost sv. Norberta Praha Střešovice

   • Vybudování bezbariérové koupelny pro handicapované v domě na Hoješíně, který slouží především vícečetným rodinám, často se špatnou sociální situací

    50 000 Kč
   • Příprava a realizace setkání seniorů, nákup potřebné techniky pro tato setkání, zajištění občerstvení

    30 000 Kč
  • Farnost sv. Petra a Pavla Praha-Radotín

   • Materiální podpora a pomoc pro osoby ve špatné sociální situaci

    20 000 Kč
  • Farnost sv. Terezie od Dítěte  Praha-Kobylisy

   • Projekt Centrum pro rodinu, jehož součástí budou služby poradenství, skupinové aktivity, tréninkové programy pro rodiče a další. Výtěžek bude využitý na vybavení prostor a pokrytí nákladů spojených s provozem Centra.

    68 000 Kč
  • Farnost sv. Václava Praha-Nusle

   • Finanční podpora sociálně slabých seniorů - úhrada léků

    7 000 Kč
  • Farnost sv. Václava Praha-Smíchov

   • Pomoc osobám, dětem a rodinám v tíživé životní situaci

    30 000 Kč
   • Resocializační pobyt pro děti ze sociálně slabých rodin

    15 000 Kč
  • Farnost Všech svatých Praha-Uhříněves

   • Pomoc dětem ze sociálně slabých a vícečetných rodin na školní potřeby - děti jsou vybrány na základě doporučení MŠ a ZŠ Praha Kolovraty

    40 000 Kč
   • Pomoc dětem se speciálními poruchami učení se zapojením do školního vzdělávání

    5 000 Kč
   • Aktivně prožívaný čas dětí jako prevence před rizikovým chováním - podpora volnočasových aktivit dětí ze znevýhodněných rodin

    20 000 Kč
  • Hostomice pod Brdy

   • Podpora činnosti pečovatelské služby Digitus Mise, z.ú.

    5 000 Kč
  • Katolická mateřská škola U sv. Klimenta

   • Obnova zahradního nábytku sloužícího venkovním aktivitám dětí

    20 000 Kč
  • Katolický domov studujících, Praha

   • Realizace workshopů v rámci prevence závislostí, boje proti AIDS, umění komunikace a zvládání konfliktů, materiální vybavení prostor k setkávání studentů v rámci projektu Move on, jehož cílem je posílení motivace ve studijním i osobním životě

    10 000 Kč
  • Keblov

   • Finanční podpora pečovatelské služby Charity Vlašim, která působí také na území Keblova a okolí

    90 000 Kč
  • Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejské

   • Zajištění financování pro ošetření lidí bez zdravotního pojištění v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

    10 000 Kč
  • Kostelec nad Černými Lesy

   • Zajištění volnočasových aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin  - vzdělávací akce, výlety, kulturní akce, apod.

    39 000 Kč
  • Krásná Hora nad Vltavou

   • Podpora sociálních služeb a projektů Charity Starý Knín - pomoc seniorům, podpora rodin s dětmi, pomoc osobám v sociální nouzi, úhrada úkonů zdravotních služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami včetně nákupu potřebných pomůcek

    7 000 Kč
  • Křesťanské gymnázium Praha 10-Hostivař

   • Obnova a nákup vybavení do Školního klubu a Střediska volného času, kde žáci tráví volný čas v čase mimo vyučování. Dále zde probíhají mimoškolní kroužky a akce studentů.

    65 000 Kč
  • Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, Praha 2

   • Podpora dívek ze sociálně slabých rodin, aktivní využití času mládeže v rámci prevence patologických jevů

    17 000 Kč
  • Krušovice

   • Podpora činnosti spolku Jasánek, působícího při ZŠ Jesenice - spolek zajišťuje asistenční služby dětem s postižením, pomoc s výchovou a začleňováním do společnosti

    12 000 Kč
  • Neveklov

   • Podpora sociálních služeb a projektů Charity Starý Knín - pomoc seniorům, podpora rodin s dětmi, pomoc osobám v sociální nouzi, úhrada úkonů zdravotních služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami včetně nákupu potřebných pomůcek

    9 000 Kč
  • Nové Strašecí

   • Podpora aktivit seniorů v Novém Strašecí ve spolupráci s Domovem seniorů

    15 000 Kč
   • Zajištění právních konzultací pro osoby v tísni, zejména v oblasti ochrany sociálních a pracovních práv

    12 000 Kč
  • Petrovice u Sedlčan

   • Podpora sociálních služeb a projektů Charity Starý Knín - pomoc seniorům, podpora rodin s dětmi, pomoc osobám v sociální nouzi, úhrada úkonů zdravotních služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami včetně nákupu potřebných pomůcek

    15 000 Kč
  • Poříčí nad Sázavou

   • Finanční podpora osoby po dopravní nehodě s vážnými trvalými následky

    18 000 Kč
   • Hospic Dobrého Pastýře - pořízení pomůcek pro mobilní hospic

    7 000 Kč
   • Ruah - pořízení zdravotnické techniky pro domácí hospicovou péči

    5 000 Kč
   • Materiální pomoc potřebným osobám žijícím na území farnosti

    3 000 Kč
  • Řeckokatolická charita Praha

   • Podpora volnočasových aktivit rodin a dětí cizinců

    12 000 Kč
 • Charita Česká republika

  • Charita Česká republika

   • Mongolsko - zvýšení efektivity využívání zdrojů a čistší produkce v mongolském stavebním průmyslu.

    500 000 Kč
   • Mongolsko - udržitelná recyklace plastů.

    500 000 Kč
   • Mongolsko - zvýšení kapacity mongolské občanské společnosti při zapojování mladých lidí do ekonomického a politického života.

    600 000 Kč
   • Gruzie - nastavení dlouhodobé dostupnosti služeb národních screeningových programů v regionu Samegrelo.

    160 000 Kč
   • Gruzie - zlepšení a rozšíření služeb pro osoby s poruchou autistického spektra.

    160 000 Kč
   • Gruzie - vybudování systematické spolupráce mezi mladými aktivisty z Abcházie a Gruzie.

    300 000 Kč
   • Gruzie - zlepšení činnosti inspektorátu práce Gruzie podporou jeho organizačního rozvoje.

    160 000 Kč
   • Gruzie - podpora rozvoje dovedností a znalostí o podnikání v turismu, pohostinství a podobných odvětvích v západní Gruzii.

    300 000 Kč
   • Gruzie - ochrana, obnova a podpora udržitelného užívání pozemního ekosystému v Gruzii.

    350 000 Kč
   • Moldavsko - zvýšení kvality a dostupnosti služeb domácí péče v Moldavsku, prostřednictvím otevření 2 nových center, nákupem nového vybavení do 8 stávajících center.

    270 000 Kč
   • Moldavsko -  program aktivní mládež, zapojení mládeže z obou břehů Dněstru do komunitního plánování.

    200 000 Kč
   • Kosovo - snížení kyber a přímé šikany mezi středoškoláky v Severním Kosovu.

    290 000 Kč
   • Zambie - zvýšení zemědělské produktivity a zvýšení příjmů 125 středně velkých zemědělců a 22 družstev v 5 okresech.

    350 000 Kč
   • Zambie - podpora finančního začleňování venkovských komunit skrze zapojení tradičních vůdců a obecních struktur.

    120 000 Kč
 • Diecéze brněnská

  • Oblastní charita Blansko

   • Podpora Mobilního hospice sv. Martina

    770 000 Kč
   • Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi

    400 000 Kč
   • Podpora rodin s dětmi v nouzi

    150 000 Kč
   • Pomoc seniorům a zdravotně postiženým

    80 000 Kč
   • Rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek

    100 000 Kč
  • Oblastní charita Jihlava

   • Centrum sociálních služeb Mahenka - Podpora investičního záměru na rekonstrukci budovy Mahenova 16 -  úprava prostor pro služby Bárka – domácí hospic, odlehčovací službu Adapta a NZDM Vrakbar

    60 000 Kč
   • Osobní asistence a Šatník Dačice - Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na službě osobní asistence a šatníku v Dačicích.

    100 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - Zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.

    50 000 Kč
   • Posílení vozového parku terénních služeb - Zkvalitnění terénních služeb pečujících zejména o seniory, a to formou nákupu automobilů pro lepší dostupnost služeb.

    50 000 Kč
   • Podpora terénních služeb - Na podporu služeb pro potřebné skupiny osob v našem regionu, zejména ve venkovských oblastech.

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Rajhrad

   • Vybudovat velmi potřebný nový výtah v budově hospice sv. Josefa pro přemisťování hospicových rnpacientůrn

    200 000 Kč
   • Rekonstruovat některé vícelůžkové hospicové pokoje na jednolůžkové

    200 000 Kč
   • Rekonstruovat některé vícelůžkové hospicové pokoje na jednolůžkové

    200 000 Kč
   • Pořídit zdravotní a kompenzační pomůcky a pomůcky pro manipulaci s imobilními klienty

    200 000 Kč
 • Diecéze českobudějovická

  • Charita Kaplice

   • Podpora sociálních služeb Charity Kaplice

    144 609 Kč
   • Krizový fond farnosti Kaplice

    9 000 Kč
  • Charita Malenice

   • Dofinancování pečovatelské služby Charity Malenice

    44 163 Kč
  • Diecézní charita České Budějovice

   • Trhové Sviny: Pomoc dítěti s DMO

    56 407 Kč
   • Ledenice: Příspěvek na rehabilitační pobyt hendikepovaného chlapce

    15 000 Kč
   • Ledenice: Podpora poradenské služby Diecézní charity České Budějovice

    50 307 Kč
   • Křemže: Finanční podpora psychologické péče

    16 000 Kč
   • Křemže: Finanční podpora místní rodiny v těžké životní situaci

    19 112 Kč
   • Finanční podpora  mladého muže s vrozenou vývojovou vadou CNS & DMO

    50 000 Kč
   • Dovybavení diecézního humanitárního skladu pro mimořádné události a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků v činnosti při mimořádných událostech.

    10 698 Kč
   • Křemže: přímá finanční pomoc - zakoupení rehabilitačních pomůcek

    18 000 Kč
  • Farní charita Boršov nad Vltavou

   • Podpora volnočasových aktivit mládeže ve farnosti

    15 529 Kč
   • Operativní rezerva pro nečekané a živelné události

    15 529 Kč
   • Finanční podpora FCH Prachatice: dofinancování Domu sv. Petra pro muže, Záblatí

    60 000 Kč
  • Farní charita Český Krumlov

   • Finanční podpora místní rodiny v těžké životní situaci

    14 667 Kč
   • Podpora Domu sv. Františka - chráněné bydlení

    14 667 Kč
   • Malý farní fond pro pomoc lidem v akutní nouzi

    25 000 Kč
  • Farní charita Jindřichův Hradec

   • Finanční pomoc osobám v těžké životní situaci

    5 000 Kč
   • Podpora a zkvalitnění poskytování služeb pro osoby bez přístřeší

    5 000 Kč
   • Kvalitní pomoc dětem a rodinám v těžké životní situaci

    25 000 Kč
   • Podpora provozování Výdejny Samaritán

    10 000 Kč
   • Podpora a zkvalitnění poskytování služby odborného poradenství

    21 047 Kč
   • Nákup automobilu pro Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi

    66 422 Kč
   • Podpora Noclehárny sv.Antonína

    5 600 Kč
  • Farní charita Kamenice nad Lipou

   • Pomoc osobám v tíživé nebo mimořádné sociální situaci

    10 000 Kč
   • Podpora terénní pečovatelské služby

    129 283 Kč
   • Podpora klubu seniorů

    20 000 Kč
  • Farní charita Katovice

   • Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež, nejen ze sociálně vyloučených rodin a pro celou širokou rodinu

    63 870 Kč
   • Péče o seniory a osoby hendikepované

    63 870 Kč
  • Farní charita Milevsko

   • Dofinancování auta pro pečovatelskou službu

    90 000 Kč
  • Farní charita Pacov

   • Podpora terénní pečovatelské služby

    110 672 Kč
  • Farní charita Prachatice

   • Dofinancování Domu sv. Petra pro muže, Záblatí

    80 000 Kč
   • Dofinancování Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi

    116 114 Kč
   • Dofinancování Terénního programu Most naděje

    100 000 Kč
  • Farní charita Rožmitál pod Třemšínem

   • Pomoc sociálně potřebným rodinám s dětmi Rožmitálska a Březnicka

    16 504 Kč
   • Podpora centra volného času pro děti a mládež

    18 051 Kč
  • Farnost Bechyně

   • Malý farní fond pro pomoc lidem v akutní nouzi

    5 167 Kč
   • Podpora Poradny Eva pro ženy a dívky v nouzi: pomoc ženám a dívkám v nepříznivé životní situaci (například s hledáním bydlení a zaměstnání, s řešením dluhů, potravinová a materiální pomoc, zajištění dobrovolníka pro školní přípravu a volnočasové aktivity dětí ze sociálně slabých rodin, pomoc těhotným ženám v tísni, prevence potratů atd.)

    7 751 Kč
  • Farnost Borovany

   • Podpora charit na českobudějovicku při řešení mimořádných událostí

    93 109 Kč
  • Farnost Doudleby

   • finanční podpora FCH Prachatice: dofinancování Charitního domova sv.Dominika Savia pro matky s dětmi

    11 118 Kč
  • Farnost Lišov

   • Podpora mobilní paliativní péče

    77 236 Kč
  • Farnost Mladá Vožice

   • Podpora Dobrovolnického centra v Táboře

    28 175 Kč
   • Podpora Centra volného času pro děti a mládež

    28 175 Kč
  • Farnost Rudolfov

   • Podpora aktivit seniorů a mládeže v rámci rudolfovské farnosti

    19 424 Kč
   • Podpora Misie Kongregace Vincentinů ve východní Africe

    19 424 Kč
   • Podpora organizace Česká maltézská pomoc

    19 424 Kč
  • Městská charita České Budějovice

   • Podpora sociálních a zdravotních služeb Městské charity České Budějovice

    153 707 Kč
   • Podpora sociálních a zdravotních služeb Městské charity České Budějovice - vybavení a zajištění provozních nákladů střediska charitní a pečovatelské služby

    358 650 Kč
   • Kamenný Újezd: Podpora sociálních a zdravotních služeb Městské charity ČB

    18 588 Kč
   • Kamenný Újezd: Podpora dětí se zdravotním i mentálním postižením v obci Kamenný Újezd

    18 587 Kč
   • Chlumec: Podpora sociálních  zdravotních služeb Městské charity ČB

    4 101 Kč
   • Chlumec: Podpora dětí se zdravotním i mentálním postižením v obci Kamenný Újezd

    4 100 Kč
  • Oblastní charita Horažďovice

   • Krizový fond: humanitární pomoc při živelných či přírodních katastrofách

    2 000 Kč
   • Podpora Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby a Občanské poradny

    206 110 Kč
   • Dětský domov Kašperské Hory - pobočka Chanovice

    5 500 Kč
   • ŘKF Nepomuk: Dětský domov Nepomuk

    10 000 Kč
   • ŘKF Nepomuk: mateřské centrum Beruška

    10 000 Kč
   • ŘKF Nepomuk: podpora sociálně slabých rodin s dětmi na Nepomucku

    28 628 Kč
   • ŘKF Kasejovice: podpora volnočasových aktivit dětí na Kasejovicku

    7 848 Kč
  • Oblastní charita Nové Hrady

   • Podpora projektů Dobrovolnického centra DCHCB

    85 182 Kč
  • Oblastní charita Pelhřimov

   • Udržitelnost poskytovaných služeb pro lidi v obtížných sociálních situacích a přímá humanitární pomoc lidem v nouzi

    587 403 Kč
  • Oblastní charita Písek

   • Podpora střediska pomoci

    130 766 Kč
   • Podpora  Dobrovolnického centra BONUM

    32 600 Kč
 • Diecéze královéhradecká

  • Charita Přelouč

   • Nákup vybavení - projekční plátno, počítač, sportovní vybavení. Výměna oken ve staré klubovně, úprava zahrady

    92 500 Kč
   • Nákup nových kompenzačních pomůcek – chodítko, klozetové křeslo, sedačka do sprchy a další podle aktuální potřeby.

    25 000 Kč
   • Provoz charitního šatníku – úhrada energií, potravinová pomoc rodinám v nouzi – sklad nájem a energie. Nákup potravin v mimořádné situaci.

    37 500 Kč
   • Vánoční a velikonoční akce s klienty služby. Přímá finanční pomoc lidem v nouzi.

    37 500 Kč
   • Výlety s dětmi z Jakub klubu, z pěstounských rodin a rodiny v službě SAS po blízkém okolí. Tímto jim zprostředkováváme nové zážitky a zkušenosti, protože jinak se zpravidla nikam nedostanou.

    25 000 Kč
   • Vzdělávání dobrovolníků a úhrada energií v rámci zajištění dobrovolnických programů pro seniory. Dobrovolnické projekty žáků ZŠ a studentů gymnázia pro seniory v Domově u fontány – materiál na tvoření, informační materiály.

    10 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    12 500 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    7 500 Kč
  • DCH HK -  Nové Město nad Metují

   • Podpora aktivit dobrovolnického centra Diecézní charity Hradec Králové

    90 000 Kč
   • Pomoc osobám a rodinám, které se ocitly v nouzi a chtějí svoji situaci aktivně řešit (oblast Nové Město nad Metují a okolní obce).

    18 000 Kč
   • Projekty v Indii: Kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    66 600 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    5 400 Kč
  • Diecézní charita Hradec Králové

   • Přímá pomoc lidem v nouzi, integrační aktivity, pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou, provoz humanitárního skladu, činnost dobrovolnického centra.

    2 660 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    140 000 Kč
  • Farní charita Chrudim

   • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů pečovatelské služby, podle možností případné rozšíření možností terénní pečovatelské služby,

    75 000 Kč
   • Dofinancování provozních nákladů  občanské poradny

    75 000 Kč
   • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů osobní asistence

    50 000 Kč
   • Podpora rozvoje dobrovolnického centra

    100 000 Kč
   • Kofinancování nových automobilu určených pro poskytování sociálních služeb a dalších potřeb Farní charity Chrudim.

    150 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

    25 000 Kč
   • Finanční jednorázová pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v situaci,  která ohrožuje jejich zdraví či život

    10 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    15 000 Kč
  • Farní charita Dobruška

  • Farní charita Dolní Újezd

   • Charitní pečovatelská služba - nákup nového automobilu pro pečovatelskou službu. Úhrada nákladů spojených s provozem pečovatelské služby a nákup kompenzačních pomůcek.

    70 000 Kč
   • Charitní ošetřovatelská služba - úhrada provozních nákladů ošetřovatelské služby a nákup kompenzačních pomůcek.

    58 800 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večern vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    7 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požáru apod.

    4 200 Kč
  • Farní charita Dvůr Králové nad Labem

   • Centrum pro rodinu Klubko Náhradní rodinná péče - podpora respitních pobytů, pořízení drobného majetku a leasing. Dlouhodobá podpora rodin s dětmi prostřednictvím doprovázení, poradenství, vzdělávání a odlehčovací péče.

    88 000 Kč
   • Osobní asistence - zajištění provozu služby, mzdové náklady a náklady na dopravu ke klientům Královédvorska. Podpora klientů v jejich přirozeném prostředí.

    44 000 Kč
   • Občanské poradny ve Dvoře Králové, Jaroměři a Hořicích. Zajištění provozu služeb.

    44 000 Kč
   • Zajištění provozu služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Dvoře Králové nad Labem. Nákup drobných pomůcek k činnosti.

    22 000 Kč
   • Podpora projektů v Indii.

    11 000 Kč
  • Farní charita Litomyšl

   • Dokončení výměny nefunkčních starých oken za kvalitní repliky, které zlepší tepelnou pohodu v prostorách služeb pro rodiny s dětmi (Sanace rodiny a Podpora pěstounské rodiny) a zabrání ekonomickým ztrátám vznikajícím v důsledku úniku tepla a zároveň neznehodnotí architektonickou hodnotu historicky cenné stavby.

    225 000 Kč
   • Krytí nákladů na provoz Dobrovolnického centra

    50 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    23 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    10 000 Kč
   • Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které v důsledku vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

    22 000 Kč
  • Farní charita Rychnov nad Kněžnou

   • Přímá pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti Farní charity Rychnov nad Kněžnou.

    40 000 Kč
   • Obnova vybavení ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou.

    288 000 Kč
   • Dar na realizace humanitárních projektů v zahraničí.

    20 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    12 000 Kč
   • Obnova vybavení chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením provozovaného Sdružením Neratov, z. s.

    40 000 Kč
  • Oblastní charita Červený Kostelec

   • Hospic Anežky České: Údržba a opravy zařízení a vybavení hospice, půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, nákup zdravotnického materiálu, částečné krytí mzdových nákladů

    135 000 Kč
   • Domov svatého Josefa: Výměna oken.

    108 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    30 000 Kč
   • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů, apod.

    18 000 Kč
   • Přímá pomoc: Mimořádná individuální sociální nebo zdravotní pomoc.

    12 000 Kč
   • Mobilní hospic Anežky České: Nákup nového auta, zajištění lepší telefonní dostupnosti sester v terénu, zkvalitnění pohotovostní linky, nákup zdravotnické tašky do terénu.

    90 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec: Zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby.

    84 000 Kč
   • Mateřské centrum Háčko: Obnova zařízení mateřského centra, nákup materiálu a odměn pro děti při prorodinných aktivitách, částečné krytí provozních a mzdových nákladů.

    33 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Hostinné: Zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby.

    90 000 Kč
  • Oblastní charita Havlíčkův Brod

   • Umírej doma!:  Domácí hospicová péče nabízí strávení posledních dnů života nemocného v domácím prostředí s rodinou. Nutnou podmínkou pro poskytování této služby jsou zdravotnické přístroje a kvalitní personál.

    300 000 Kč
   • Nový začátek:  Středisko charitní pomoci zajišťuje pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé situaci, a pomáhá osobám, které se dlouhodobě nemohou uplatnit na trhu práce.

    300 000 Kč
   • Pomůcky pro život:  Obměna stávajících starých kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro naši Půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

    100 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí:  kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a podpora nemajetných školáků a vysokoškoláků v Indii v oblasti Bangalore a Belgaum

    55 000 Kč
   • Mimořádné situace:  krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    33 000 Kč
   • Spolufinancování nákladů na provoz charitních služeb poskytovaných ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

    312 000 Kč
  • Oblastní charita Hradec Králové

   • Poskytování odborné komplexní péče nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým tak, aby umírající netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Péče je poskytována v domácím prostředí nemocného v souladu s postupy paliativní medicíny.  rnrnShromažďování finančních prostředků pro přípravné práce, výstavbu a provoz specializovaného kamenného hospice.rnrnVyužití prostředků: projektová dokumentace, investice, vybavení, provozní a personální náklady.

    300 000 Kč
   • Poskytování komplexních činností (pomoc při péči o sebe a svoji domácnost) lidem se sníženou soběstačností a rodinám s více dětmi, s cílem udržet co nejdéle kvalitu jejich života, soběstačnost a sebeobslužnost, umožnit jim žít běžným způsobem života dle jejich přání a zvyklostí, v přirozeném domácím prostředí. Týká se regionu Královéhradecko a Třebechovicko. rnrnVyužití prostředků: investice (automobil), vybavení, provozní a personální náklady.

    220 000 Kč
   • Konkrétní pomoc a podpora osob v řešení krizových situací, orientace a adaptace na náročné životní období, pomoc při hledání možných řešení, ochrana před sociálním vyloučením. rnProstřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni poskytujeme kvalitní odborné sociální poradenství, podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích, které nedokáží klienti řešit sami ani s pomocí svých blízkých, všestranně podporujeme nemocné a pečující.rnrnVyužití prostředků: vybavení, provozní a personální náklady.

    200 000 Kč
   • Zajištění provozně-technického zázemí a vybavení pro sociální služby a zdravotnickou péči Oblastní charity Hradec Králové.rnrnVyužití prostředků: investice (projekt), vybavení, provozní a personální náklady.

    200 000 Kč
  • Oblastní charita Jičín

   • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi na Semilsku Pracovníci pomáhají sociálně slabým rodinám s dětmi řešit: péči o dítě (vhodné trávení volného času, příprava do školy, stravování, zapojení dítěte do domácích povinností atd.), péči o domácnost (úklid, finanční gramotnost atd.), komunikaci s veřejnými institucemi (škola, úřady, lékař atd.). Vybraná částka půjde na kancelářské potřeby a na cestovné za rodinami, které navštěvujeme v terénu.

    130 000 Kč
   • Přímá pomoc v regionech Jičínska, Novopacka, Hořicka a Semilska Přímá pomoc je učená na zmírnění následků nenadálých krizových situací, které se přihodily lidem bez jejich přičinění, a které nemohou, nebo neumí řešit pouze vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny s dětmi a staré lidi z regionů, kde působí Oblastní charita Jičín. Z prostředků se budou rovněž hradit náklady spojené s přímou pomocí (např. pohonné hmoty).

    11 200 Kč
   • Podpora dobrovolnických aktivitrnrn Cílem dobrovolnických projektů je zakotvení a rozvoj vzájemné občanské podpory ve společnosti a zlepšení povědomí o hodnotě i významu dobrovolnických aktivit. Našim záměrem je realizovat dobrovolnické programy zaměřené na pomoc dětem s jakýmkoli druhem znevýhodnění, na sociálně slabé rodiny s dětmi, seniory a lidem se zdravot. hendikepem. Vybraná částka půjde na mzdu koordinátorů, kancelářské potřeby, výtvarný a jiný materiál pro práci dobrovolníků s klienty v programech: rn• Pět P – celosvětový dobrovolnický program zaměřený na děti.rn• Dobrovolníci do zdravotnických zařízení.rn• Dobrovolníci do sociálních služeb.rn• Skupinová práce s dětmi a mládeží.rn• Senioři pomáhají dětem.

    90 000 Kč
   • Nízkoprahové kluby PoHoDa (Hořice), EXIT (Jičín) a Relax (Nová Paka)rn Cílem klubů je zmírnit, nebo předejít rizikům, která jsou spojená se způsobem života dětí a mládeže, kteří nechtějí, nemohou, nebo neumí trávit svůj volný čas obvyklým způsobem. Jedná se děti a mládež, kteří jsou z nějakých důvodů ohroženi nebo zasaženi problémy v těchto okruzích: rodina, škola, kamarádi a vrstevníci, životní styl, zneužívání návykových látek, konfliktní chování, volný čas, fyzické a duševní zdraví, práce a brigády, sexuální chování, sociální dovednosti a životní hodnoty. Vybraná částka půjde na výtvarný a jiný materiál pro práci s dětmi a mládeží, vybavení pro volný čas, nájem a energie.

    26 400 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    14 000 Kč
   • Mimořádné situace Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    8 400 Kč
  • Oblastní charita Jilemnice

  • Oblastní charita Kutná Hora

   • Automobil pro Středisko na Sioně: Pořízení osobního automobilu pro terénní službu rané péče a aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

    300 000 Kč
   • Dobrovolníci v charitě, v nemocnicích a v zařízeních sociálních služeb - Provoz Dobrovolnického centra, péče o dobrovolníky

    100 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    30 000 Kč
   • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    20 000 Kč
   • Pomoc rodinám s dětmi - Realizace příměstských táborů Rodinného centra Kopretina. Realizace aktivit pro školní a předškolní děti Centra Maják.

    30 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám i jednotlivcům - přímá finanční pomoc v případě nepříznivé finanční situace, potravinová a materiální pomoc a její organizační zajištění.

    20 000 Kč
  • Oblastní charita Náchod

   • Dům na půli cesty - Náchod, krytí provozních nákladů pobyt. zařízení pro mladé

    110 000 Kč
   • SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod, krytí provozních nákladů azyl. domu

    16 500 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Náchod: zlepšení dostupnosti služby v terénu

    297 000 Kč
   • Přímá podpora, podpora rodin a osob v nouzi

    82 500 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí, projekty v Indii

    27 500 Kč
   • Mimořádné situace

    16 500 Kč
  • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

   • Krytí spolufinancování rozšíření Centra sociálních služeb v Chotovicích - Dům sv. Josefa

    644 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    35 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování povodní, požárů apod.

    21 000 Kč
  • Oblastní charita Pardubice

   • Paliativní ambulance a mobilní hospicrnNákup objektu, rekonstrukce, vybavení paliativní ambulance. Podpora mobilního hospice, provozní náklady, pomůcky - 81%
    Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a pomoci pěstounům. Rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pomoci pěstounům. Rekonstrukce domu, vybavení kanceláří. - 10%
    Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí – 5%
    Mimořádné situace – 3%
    Přímá pomoc - 1%

    900 000 Kč
  • Oblastní charita Polička

   • Spoluúčast na nákladech spojených s rekonstrukcí domu č. IV, Vrchlického čp. 10, v kterém poskytujeme služby sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace. Na řešení případných technických nedostatků a výměn dosluhujícího vybavení používaného v souvislosti s poskytováním sociálních služeb (například výměna plynového kotle nebo plošiny pro vozíčkáře v Charitním domě I. sloužícím lidem s mentální postižením, případně na další nenadálé havárie jako je zatékání střechami apod.)

    250 000 Kč
   • Částečné pokrytí provozních nákladů ošetřovatelské služby a domácí hospicové péče, včetně osobních nákladů na odborníky v domácí hospicové péči (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven.

    185 000 Kč
   • Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti Oblastní charity Polička, případně humanitární pomoc.

    25 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    25 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    15 000 Kč
 • Diecéze litoměřická

  • Diecézní charita Litoměřice

   • Nákup potřebných kompenzačních a léčebných pomůcek pro handicapované a nemocné. Hrazení léčebných výloh které nehradí pojišťovna

    200 000 Kč
  • Farní charita Česká Lípa

   • Spolufinancování nákupu nového dodávkového automobilu, který je určený pro svoz zdravotně hendikepovaných dětí do školy a ze školy.

    90 000 Kč
  • Farní charita Lovosice

   • Vybraná částka bude použita na spolufinancování nákupu vícemístného automobilu pro terénní programy na práci ve spádových obcích a pro sociálně terapeutické dílny na sbvážení klientů z domovů ve spádových obcích.

    20 000 Kč
   • Vybraná částka bude použita na spolufinancování rekonstrukce Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích.

    20 000 Kč
  • Oblastní charita Česká Kamenice

   • Pomůcky pro domácí hospicovou péči

    50 000 Kč
   • Pomoc znevýhodněným dětem v ZŠ a MŠ

    30 000 Kč
  • Oblastní charita Chomutov

   • Podpora rodin s dětmi s postižením - Podpora ohrožených rodin, které mají dítě s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, s opožděným nebo ohroženým vývojem. Pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek a hraček pro rozvoj těchto dětí.

    30 000 Kč
   • Podpora smysluplného trávení volného času dětí a mládeže -   Podpora dětí a mládeže z Chomutova a okolí (zázemí je na faře v Chomutově). Zajištění využití volného času uspořádáním speciálních programů, výletů, atd. Pořízení pomůcek a vybavení pro práci s dětmi a mládeží, příspěvky na sportovní nebo hudební kroužky dětí a příspěvky na křesťanské dětské tábory

    25 000 Kč
   • Materiální pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi - Pomoc zvláště pro matky samoživitelky, rodiny s více dětmi ve finanční tísni, osamoceně žijící osoby ve finančně a sociálně tíživé situaci, včetně pomoci s nákupem potravin, dětských plen a hygienických potřeb.

    20 000 Kč
   • Podpora provozu farní miniškoličky - Důvodem provozování farní miniškoličky je zajištění potřebných sociálních služeb a dalších aktivit s tím spojených pro dětí ve věku od 2 do 6 let.

    10 000 Kč
  • Oblastní charita Kadaň

   • Podpora jednotlivcům a rodinám v nepříznivé životní a sociální situaci. Na pomoc lidem bez domova, rodinám, osamělým osobám, samoživitelům. Formou darování potravin, ošacení anebo vybavení domácnosti.

    15 000 Kč
   • Podpora dětem ohroženým sociálním vyloučením. Na spoluúčast na úhradě školních obědů, školkovného, školních fondů, školních pomůcek a vybavení. Na spoluúčast na hrazení mimoškolních vzdělávacích a sportovních aktivit.

    15 000 Kč
   • Podpora zdravotně znevýhodněným osobám a pečujícím osobám. Na spoluúčast na úhradě zdravotnických  a rehabilitačních pomůcek či zdravotnického materiálu. Na podporu ozdravných a rehabilitačních aktivit, vedoucích ke zlepšení fyzického a psychického stavu podporovaných osob.

    10 000 Kč
  • Oblastní charita Liberec

   • Prevence a podpora handicapovaných a sociálně vyloučených dětí, dospělých a seniorů

    110 000 Kč
   • Hospic sv. Zdislavy, CHOPS

    40 000 Kč
   • Charitní šatník

    50 000 Kč
   • podpora činnosti Azylových domů OCHL

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Rumburk

   • Výnos sbírky bude použit na náklady spojené s provozem a udržením dostupnosti Občanské poradny  Rumburk  pro obyvatele nejen Šluknovského výběžku. Poradna poskytuje odborné sociální poradenství osobám v krizi v 18 oblastech práva vč. oddlužení a to zdarma.

    15 000 Kč
  • ŘKF Liběšice u Žatce

   • Podpora práce s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí, konkrétní pomoc sociálně slabým rodinám v tíživé situaci a lidem v tísni, nákup školních pomůcek a potřebného vybavení dětem ze sociálně slabých rodin, pomoc nemocným v tísnivé situaci, podpora letního dětského tábora pro děti ze znevýhodněného prostředí, nákup kompenzačních pomůcek pro nemocné nebo handicapované.

    260 000 Kč
  • ŘKF Mladá Boleslav

   • Pro rodinu s těžce zdravotně postiženým synem na úhradu služeb, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

    70 000 Kč
 • Diecéze ostravsko-opavská

  • Charita Bohumín

   • Altán do Charitního domu pokojnéh stáří sv. Františka

    100 000 Kč
   • Altán do Chariního domu sv. Kláry

    100 000 Kč
   • Úprava zahrady Charitního domu sv. Kláry

    100 000 Kč
  • Charita Český Těšín

   • Potřebné postele v Charitním domě pro seniory

    60 000 Kč
   • Jídelní koutek dostupný pro každého

    40 000 Kč
   • Dostupná zahrada upravená pro potřeby klientů domova pro seniory

    100 000 Kč
   • Příprava rekonstrukce  Charitního domu pokojného stáří

    90 000 Kč
   • Více soukromí pro klienty Charitní poradny

    62 000 Kč
   • Pomáháme odborně

    10 000 Kč
   • Obnova dveří Azylového domu

    40 000 Kč
   • Úprava skladu kompenzačních pomůcek

    16 000 Kč
   • Podpora aktivizačních dovedností pracovníků Charitní asistence

    42 000 Kč
   • Podpora vzdělávání pracovníků v Charitní pečovatelské službě

    10 000 Kč
   • Zkvalitnění zázemí Charitní pečovatelské služby

    56 000 Kč
   • Vytvoření útulných zón pro aktivizační činnosti seniorů

    36 000 Kč
   • Podpora a rozvoj paliativní péče

    20 000 Kč
   • Odborně a hravě

    5 000 Kč
   • Podpora volnočasových aktivit charitního střediska Kometa

    13 000 Kč
  • Charita Frenštát pod Radhoštěm

   • Podpora a rozvoj paliativní péče

    385 000 Kč
  • Charita Frýdek-Místek

   • Úpravy v pobytových zařízeních

    200 000 Kč
   • Salvia v terénu

    260 000 Kč
   • Doučování a volnočasové a vzdělávací aktivity

    130 000 Kč
   • Nové zázemí

    650 000 Kč
  • Charita Hlučín

   • Obnova vybavení pro klienty domova pro seniory

    200 000 Kč
   • Oprava osvětlení v domově pro seniory

    80 000 Kč
   • Vybudování zázemí pro terénní služby v Hlučíně

    700 000 Kč
   • Obnova vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek

    100 000 Kč
   • Oprava podlahy v sociálně terapeutické dílně

    120 000 Kč
   • Podpora péče o nemocné a umírající v Charitní ošetřovatelské službě

    100 000 Kč
  • Charita Hrabyně

   • Rozvoj komunitních, duchovních a pracovních aktivit, podpora chráněných dílen, integrace osob se zdravotním postižením

    410 000 Kč
  • Charita Jablunkov

   • Podpora provozu Denního stacionáře sv. Josefa

    85 000 Kč
   • Podpora provozu Charitní pečovatelské služby

    230 000 Kč
   • Podpora provozu Centrum pomoci sv. Rafaela

    185 000 Kč
   • Vznik nové pobytové služby

    150 000 Kč
  • Charita Jeseník

   • Rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka

    440 000 Kč
  • Charita Kopřivnice

   • Přímá sociální výpomoc

    80 000 Kč
   • Podpora péče o seniory v terénní službě

    450 000 Kč
   • Nákup automobilu

    100 000 Kč
  • Charita Krnov

   • Kompenzační pomůcka pro možnost  pobytu v domácím prostředí

    60 000 Kč
   • Zajištění provozu terénní ošetřovatelské služby

    200 000 Kč
  • Charita Nový Jičín

   • Humanitární pomoc osobám v tíživé životní situaci

    40 000 Kč
   • Podpora sociálně aktivizačních činností pro jedlitlivce i rodiny

    90 000 Kč
   • Podpora Půjčovny kompenzačních pomůcek

    106 000 Kč
   • Podpora provozu Charitního šatníku

    10 000 Kč
   • Fond Kroužky

    20 000 Kč
   • Nákup vybavení herní a společenské místnosti v Azylovém domě v NJ

    30 000 Kč
   • Revitalizace hřišť u azylových domů v Novém Jičíně a Straníku

    200 000 Kč
  • Charita Odry

   • Obnovení autoparku Charity Odry pro sociální služby

    550 000 Kč
  • Charita Opava

   • Podpora péče o seniory v CHOPS

    530 000 Kč
   • Podpora péče o osoby se zdravotním postižením v chráněných dílnách

    810 000 Kč
   • Podpora péče o osoby s mentálním postižením a dalšími kombinovanými vadami

    125 000 Kč
   • Krizová pomoc

    35 000 Kč
  • Charita Ostrava + sv. Alexandra

   • Podpora Mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa

    250 000 Kč
   • Podpora Šatníku Charity Ostrava

    105 000 Kč
   • Rekonstrukce Charitního domu sv. Benedikta Labre

    500 000 Kč
   • Pořízení auta pro Charitní středisko sv. Anežky České

    100 000 Kč
   • Komunikační systém v Charitním domě Salvator Krnov

    60 000 Kč
   • Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše

    205 000 Kč
   • Vybavení chráněných dílen - podpora osob se zdravotním postižením

    290 000 Kč
 • Diecéze plzeňská

  • Bezdružice

   • Projekty Diecézní charity Plzeň

    3 359 Kč
  • Blatnice

   • Služby Diecézní charity Plzeň

    15 620 Kč
  • Blížejov

   • Pohyb základ zdraví - smysluplné využití volnočasových hodin u dětí se sociálním problémem v rodině

    12 206 Kč
  • Blovice

   • Pomoc potřebným, zejména rodinám s dětmi a seniorům

    49 150 Kč
  • Bor u Tachova

   • Podpora Domova pro seniory Bor

    86 633 Kč
   • Adopce na dálku Diecézní charity Plzeň

    9 626 Kč
  • Bukovany

   • Podpora činnosti FCH Sokolov: podpora Tříkrálové kavárničky Sokolov 25 %, pronájem prostor Tříkrálového krámku 25 %, podpora Mobilního hospice sv. Jiří Cheb 30 %, podpora provozu Farního šatníku 20 %

    14 598 Kč
  • Chlum Svaté Maří

   • Podpora činnosti FCH Sokolov – podpora Tříkrálové kavárničky Sokolov 25 %, pronájem prostor Tříkrálového krámku 25 %, podpora Mobilního hospice sv. Jiří Cheb 30 %, podpora provozu Farního šatníku 20 %

    4 765 Kč
  • Chocenice

   • Charitní pečovatelská služba Blovice

    10 689 Kč
  • Chodov

   • Podpora provozu Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou – Farní charita Karlovy Vary

    26 944 Kč
  • Chotěšov

   • Příspěvek na volnočasové aktivity dětí ze soc. znevýhodněného prostředí z Chotěšova a okolí

    20 424 Kč
   • Podpora klientů Domova sv. Vavřince Meclov

    20 424 Kč
  • Chotíkov

   • Podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáků s LMP ze tříd ZŠ Chotíkov

    10 000 Kč
   • Domov pro matky s dětmi v tísni Plzeň.

    16 998 Kč
  • Čistá u Rakovníka

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    16 550 Kč
  • Dasnice

   • Podpora činnosti FCH Sokolov

    1 816 Kč
   • Podpora občanů Dasnic v těžké životní situaci

    1 816 Kč
  • Dobřany

   • Diakonie, středisko Radost Merklín – příspěvek na podporu ekonomicky slabých klientů

    45 353 Kč
   • Příspěvek na Domov sv. Aloise Plzeň

    45 353 Kč
  • Dolní Bělá

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň - Terénní krizová služba a Intervenční centrum Plzeňského kraje

    28 146 Kč
   • Domov sv. Zdislavy, Městská charita Plzeň

    3 127 Kč
  • Domažlice

   • Podpora sociálně terapeutických dílen sv. Josefa v Domažlicích a Meclově

    52 049 Kč
   • SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince – terénní, ambulantní a pobytová forma soc. rehabilitace

    37 178 Kč
   • Azylový dům Domažlice

    14 871 Kč
   • Domov pro matky s dětmi v tísní Havlovice

    14 871 Kč
   • Volnočasové kluby DUHA

    14 871 Kč
   • Hafík, o.s. – rozvoj canisterapie v sociálních službách na Domažlicku

    14 871 Kč
  • Dýšina

   • Pomoc sociálně slabým občanům ve farním obvodu Dýšina, Druztová, Třemošná

    59 911 Kč
  • Farní charita Aš

   • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Aš – úhrada části nákladů spojených s provozem domova 95 %, podpora zájmové a volnočasové činnosti dětí a mládeže ze sociálně potřebných rodin  Aš 5 %

    37 322 Kč
  • Farní charita Cheb

   • Podpora rozvoje služeb FCH Cheb 35 %,  podpora sociálních služeb DCH Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší 20 %, podpora Hospicu sv. Jiří o.p.s. v Chebu 40 %, příspěvek na léčbu a rehabilitaci N. Úbla, která není hrazena zdravotními pojišťovnami 5 %

    130 568 Kč
  • Farní charita Karlovy Vary

   • Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí v Karlových Varech – podpora provozu

    148 505 Kč
  • Farní charita Kraslice

   • Podpora činnosti Farní charity Kraslice

    9 258 Kč
   • Podpora činnosti Farní charity Sokolov

    12 344 Kč
   • Podpora postiženého dítěte

    9 258 Kč
  • Holýšov

   • Podpora projektu Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    10 011 Kč
   • Podpora dítěte s kombinovaným fyzickým a psychickým postižením

    15 016 Kč
  • Horšovský Týn

   • Domov sv. Vavřince, Centrum sociální rehabilitace

    13 854 Kč
   • Mateřský klub KC Horšovský Týn (vybavení pro zajištění dětských aktivit na Komunitní zahradě KC v HT + Kom. centrum v HT)

    41 562 Kč
  • Hostouň

   • Sociálně terapeutické dílny Domažlice a Meclov

    1 316 Kč
   • SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince Meclov

    1 316 Kč
   • Azylový dům Domažlice

    1 316 Kč
   • Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice

    658 Kč
   • Volnočasové kluby Duha

    658 Kč
   • Podpora rodin dětí s mentálním a kombinovaným postižením

    7 898 Kč
  • Jesenice

   • Podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytování na internátě školy

    8 594 Kč
  • Kdyně

   • Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    55 646 Kč
   • Domov sv. Vavřince Meclov

    55 646 Kč
   • Azylový dům Domažlice

    55 646 Kč
   • Sociálně terapeutické dílny Domažlice a Meclov

    55 646 Kč
  • Klenčí pod Čerchovem

   • Podpora projektu Volnočasové kluby Duha Domažlice

    38 020 Kč
   • Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    32 588 Kč
   • Podpora soc. zařízení Robinson Klenčí pod Čerchovem – pro děti potřebující okamžitou pomoc

    38 020 Kč
  • Konstantinovy Lázně

   • Podpora postiženého občana

    21 529 Kč
  • Kralovice

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    82 214 Kč
  • Loket

   • Podpora činnosti FCH Sokolov – podpora Tříkrálové kavárničky Sokolov 25 %, pronájem prostor Tříkrálového krámku 25 %, podpora Mobilního hospice sv. Jiří Cheb 30 %, podpora provozu Farního šatníku 20 %

    26 464 Kč
  • Manětín

   • Domov sv. Vavřince v Meclově

    61 957 Kč
  • Mariánské Lázně

   • Podpora Hospicu sv. Jiří Cheb

    37 250 Kč
   • Podpora Ubytovacího zařízení Mar. Lázně – integrace lidí bez domova

    18 625 Kč
   • Příspěvek na sociální projekty DCH Plzeň

    37 250 Kč
   • Podpora činnosti FCH Mariánské Lázně – drobná pečovatelská služba, finanční podpora sociálně slabým klientům a rodinám s více dětmi, pomoc postiženým živelnými pohromami a jiné pomocné akce, na ostatní činnost FCHML

    93 125 Kč
  • Město Touškov

   • Podpora služeb Diecézní charity Plzeň

    15 322 Kč
  • Městská charita Plzeň

   • Podpora projektů: Charitní ošetřovatelská služba Plzeň 20 %,  Domov sv. Františka 20 %, Tísňová péče 15%, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 15 %, Osobní asistence 10 %,  Bezdomovci a lidé z ulice 5 %, podpora akcí a pomoci sociálně slabým dětem a mládeži ve farnostech vikariátu Plzeň – město 15 %

    456 198 Kč
  • Mladotice

   • Podpora postiženého občana Mladotic

    37 679 Kč
  • Mrákov

   • Volnočasový klub pro děti a mládež ze sociálně potřebných rodin farnosti Mrákov

    21 362 Kč
   • Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa Meclov

    21 362 Kč
  • Nýřany

   • Adopce na dálku Diecézní charita Plzeň

    11 900 Kč
   • Domov sv. Aloise Plzeň

    49 543 Kč
  • Oblastní charita Klatovy

   • Podpora charitních projektů: Domov pokojného stáří Naší Paní, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba, Osobní asistence, Nízkoprahový klub Chapadlo a Budík, Sociální poradna 70 %; Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni – oprava vnější fasády domu 30%

    519 629 Kč
  • Oblastní charita Ostrov

   • Na podporu provozu Domovů pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně

    69 517 Kč
  • Oblastní charita Rokycany

   • Podpora provozu projektů Oblastní charity Rokycany -  Domov pro seniory sv. Pavla, Byt sv. Lukáše, Krizové zařízení pro ženy, Osobní asistence, Stacionář Pohodička

    131 535 Kč
  • Plasy

   • Domov sv. Vavřince Meclov

    51 934 Kč
  • Poběžovice

   • Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa

    2 888 Kč
   • SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince – terénní, ambulantní a pobytová forma soc. rehabilitace

    2 888 Kč
   • Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    2 888 Kč
   • Azylový dům Domažlice

    2 886 Kč
   • Volnočasové kluby Duha Domažlice

    2 888 Kč
   • Poběžovice - podpora rodin v tíživé sociální a finanční situaci

    14 439 Kč
  • Přeštice

   • Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy

    104 240 Kč
   • Příspěvek na provoz Stacionáře pro dospělé osoby se zdravotním postižením a seniory Kristián v Přešticích

    13 899 Kč
   • Podpora činnosti Farní charity Přeštice

    20 848 Kč
  • Radnice

   • Domov sociálních služeb Liblín – příspěvek na podporu volnočasových aktivit sociálně potřebných klientů

    27 654 Kč
  • Rochlov

   • Služby Diecézní charity Plzeň

    7 300 Kč

 

Záměry charit z předchozích ročníků Tříkrálové sbírky: