Využití 2020

Záměry charit pro Tříkrálovou sbírku 2020


Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí.

Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí a do krizového fondu při mimořádných událostech, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.

Konkrétní využití získaných prostředků níže zveřejňujeme v záměrech jednotlivých charit. Kliknutím na černý čtvereček s křížkem zobrazíte podrobné záměry využití v jednotlivých lokalitách.

 

Záměry charit z předchozích ročníků Tříkrálové sbírky: