Pomoc do zahraničí

Projekty Charity Česká republika v zahraničí, které budou podpořeny z Tříkrálové sbírky:

Gruzie

Podpora rozvoje primární zdravotní péče v Gruzii 
Zlepšení kvality zdravotní péče v Gruzii prostřednictvím zavedení systémů řízení kvality, standardizovaného elektronického informačního systému a profesních kvalifikačních standardů, včetně školení lékařů v rurálních oblastech.
264 000,- Kč

Cesta domů: Rozvoj alternativních sociálních služeb pro dospělé v Gruzii 
Omezení ústavní péče pro marginalizované skupiny zajištěním alternativních služeb. Příprava procesu deinstitucionalizace, nákup a rekonstrukce domů, jejich tranformace v komunitní bydlení a přesun vybraných příjemců pomoci z ústavní péče.
324 000,- Kč

Chov skotu v Gruzii: Směrem ke zvýšení produktivity, konkurenceschopnosti a udržitelnosti
Přispění k udržitelnému zemědělskému rozvoji vybraných horských oblastí Gruzie zajištěním základních podmínek v této oblasti – školení farmářů a veterinářů, investice do infrastruktury (jatka, řeznictví).
357 000,- Kč

Pilotní řešení pro udržitelné hospodaření s odpadními vodami v gruzínském regionu Racha
Specifickým cílem projektu je zlepšení kvality života a zdraví obyvatelstva prostřednictvím udržitelného rozvoje infrastruktury, udržitelného využívání přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí.
347 000,- Kč

Moldavsko

Technologie pro budoucnost - telemedicína v moldavské domácí péči
Vylepšení fungování stávajících služeb telemedicíny v sektoru domácí péče zavedením nezbytných infrastrukturních a normativních změn.
79 000,-

Posílení kapacit pro trvalé změny systému sociální péče v Moldavsku
Zavedení vhodného systému sociální ochrany, zvýšení a zkvalitnění sociální ochrany pro osoby s mentálním handicapem a duševním onemocněním.
179 000,- Kč

Mongolsko

All for YOUth, YOUth for All
Podpora mladých lidí a jejich integrace do společnosti prostřednictvím posílení kapacit mládežnických organizací občanské společnosti jako příspěvek k procesu správy a rozvoje v Mongolsku.
900 000,-

Udržitelná recyklace plastů
Podpora rozvoje průmyslu recyklace plastů a efektivního nakládání s plastovým odpadem v Mongolsku. Šíření dobré praxe především prostřednictvím zlepšeného procesu nakládání s odpady a lepšího přístupu k vyspělým technologiím.
2 000 000,-

Více o práci Charity v zahraničí naleznete ZDE.

004902_05_103479