Poděkování

Tříkrálová sbírka, tradice která nekončí.

Události posledních dvou let srazily mnoho lidí na kolena. Ale také prověřily solidaritu a ochotu pomáhat. A my jsme během Tříkrálové sbírky s úžasem pozorovali, kolik lidí stále nezištně pomáhá druhým a podpoří péči o nemocné, hendikepované, opuštěné... zkrátka své bližní v těžké životní situaci. Obdivujeme také charitní pracovníky, naše kolegy, kteří pracovali na hraně svých sil, a přesto se ještě snažili udržet tříkrálovou tradici živou. Díky nim a armádě dobrovolníků neztratí tříkrálová tradice kontinuitu a koledníci v lednu opět zaplaví ulice.

Přesto nás nejspíš čekají složité časy, do Charity přicházejí noví klienti hledající pomoc a na druhé straně ubývají kapacity, jak lidské, tak finanční. Budoucnost však vidíme optimisticky, Charita je nadále připravena pomáhat. Díky Tříkrálové sbírce začneme všichni rok 2022 dobrým skutkem, koledníci zase rozšíří radost a požehnání. Společnými silami znovu dokážeme, že každá koruna pomáhá tam, kde je potřeba. Děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky. Bude důležitější než kdy dřív.

Pár slov k zamyšlení si pro vás připravil páter Juan Bautista Ignacio Provecho López, augustiniánský kněz a pedagog.

 

K+ M+ B+ 2022

Nad vaše dveře naše virtuální ruka nedosáhne, přesto vám tři králové přejí, aby Kristus žehnal vašemu domu po celý rok 2022, a přinášejí drobné dary.