Kontakty

Zástupci vedení Charity Česká republika:


ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo
e-mail: 7nxk9W7m~ryyQOQ938Es-Z29g,  tel.: 599 525 941

generální sekretář Charity Česká republika Jakub Líčka
e-mail: 58xESWbaYdnjGK7%WkvDRW7r, tel.: 296 243 330

celorepubliková koordinátorka Tříkrálové sbírky Gabriela Víšová
e-mail: 28oBZ3b7TovC5f56LTprRb~lW5pJ, tel.: 731 598 790

dotazy k Tříkrálové sbírce a Online koledě:
e-mail: tks@charita.cz

dotazy k potvrzení o daru na  Tříkrálovou sbírku:
e-mail: dary@charita.cz

tiskový mluvčí Charity Česká republika Jan Oulík
e-mail: 58Ah5eba67c-T65j4mnhTj,  tel.: 603 895 984

Charita Česká republika
Vladislavova 1460/12
110 00 Praha 1
E-mail: %.xBVd5j48GjGK7%WkvDRW7r
Tel.: 296 243 330

IČO: 70100969
DIČ: CZ 70100969