Partnerství

Výzva pro vás

Spojte svoji firmu s Tříkrálovou sbírkou a využijte jedinečnou možnost, jak Váš podnik formou PARTNERSTVÍ skvěle zviditelnit a zároveň přispět na dobrou věc. Pojďte společně s námi měnit osudy lidí v nouzi k lepšímu.

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkou v ČR, má více než dvacetiletou tradici. Posláním Tříkrálové sbírky není jen nashromáždit prostředky pro lidi v nouzi, ale především předání radosti a požehnání, je příležitostí pro lidskou solidaritu, je údálosti při které se setkávají generace.

Výzva pro vás

Nabídka smysluplného firemního PARTNERSTVÍ

Nabídka smysluplného firemního PARTNERSTVÍ

Tříkrálovou sbírku využijete:

 • jako vlajkovou loď Vaší CSR politiky
 • pro vlastní mediální kampaň (po předchozí dohodě s Charitou Česká republika)
 • vtáhneme Vás i Vaše zaměstnance do víru Tříkrálové sbírky (koledování jako unikátní teambuilding pro zaměstnance)
 • při společných aktivitách s Charitou ČR
 • při společném koledování top managementu Vaší společnosti s vedením Charity Česká republika
Nabídka smysluplného firemního PARTNERSTVÍ

Partnerství umožňuje:

 • uvedení v inzerci při kampani Tříkrálové sbírky
 • uvedení na propagačních předmětech sbírky
 • uvedení na webu sbírky a na sociálních sítích
 • uvedení při slavnostním udělování Ceny Charity Česká republika v rámci benefičního koncertu v pražském Obecním domě
 • uvedení ve vstupních prostorech všech charitních zařízení (přes 300 středisek, 140 tisíc klientů ročně, 7 000 zaměstnanců, desetitisíce dalších návštěvníků) aj.
 • účast (VIP vstupenky) na podzimním benefičním koncertě v pražském Obecním domě
 • účast(VIP vstupenky) na Tříkrálovém koncertě, který je živě přenášen Českou televizí
Kontaktujte nás