O sbírce

Co je Tříkrálová sbírka?

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun (v roce 2020 to bylo přes 130 milionů, za celou dobu existence sbírky už 1,5 miliardy korun).

Vykoledované peníze pomohou statisícům lidí v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika.

Co je Tříkrálová sbírka?

O koledě a poslání Tříkrálové sbírky

Sbírka má za sebou dvacáté narozeniny. Tři králové vyrazili do ulic poprvé v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi a obnovili tak starodávnou lidovou tradici. Koledníci dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi Boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi. Tříkrálová sbírka je též svátkem solidarity.  Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. I během krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to je jejím největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem.

O koledě a poslání Tříkrálové sbírky

Kdy se koleduje?

Malé, mladé i starší koledníky Tříkrálové sbírky potkáte v ulicích s pokladničkami většinou od 1. do 14. ledna (v roce 2023 až do neděle 15. ledna), a to v doprovodu dospělé osoby, která musí mít u sebe legitimaci a na vyžádání ji předložit. Všechny pokladničky jsou zapečetěny (viz níže) a jejich čísla souhlasí s číslem kolednické průkazky.

Do online kasičky můžete přispívat po celý rok.

Kdy se koleduje?

Jak poznáte koledníka Tříkrálové sbírky?

Dobrovolníci, kteří chodí od domu k domu v převleku tří králů, věnují svůj čas a nasazení pro dobrou věc. Koledníka Tříkrálové sbírky poznáte podle kasičky označené logem Charity Česká republika. Kasička je zapečetěna, na pečeti je razítko příslušného obecního, městského úřadu. Vedoucí skupinky má u sebe průkazku koledníka, která ho pověřuje ke koledování. Na průkazce najdete podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat. Číslo kasičky souhlasí s číslem průkazky.

Jak poznáte koledníka Tříkrálové sbírky?

Jak přispět?

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit darem do ONLINE kasičky, můžete zaslat dar přes složenku, či převodem na tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS 777

DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
DMS KOLEDA 190 nebo DMS TRV KOLEDA 190
Na číslo: 87 777
Více na www.darcovskasms.cz. 

Jak přispět?

Jak se vykoledované peníze rozdělí a využijí? 

Výnos sbírky je rozdělen podle předem daného klíče:  65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Své záměry využití peněz ze sbírky formulují Charity předem.

Jak se vykoledované peníze rozdělí a využijí?