Potvrzení o daru

O potvrzení daru na Tříkrálovou sbírku si můžete zažádat přímo ve formuláři Online koledy během darovaní. Potvrzení o daru za uplynulé daňové období vám Charita Česká republika vystaví a odešle do konce ledna následujícího roku, když o něj při darování požádáte a zadáte potřebné údaje.  Pokud zadáte svůj e-mail, přijde vám potvrzení v PDF formátu, pakliže e-mailovou adresu neznáme, zasílá se potvrzení o daru poštou. Souhrnné potvrzení o všech darech za uplynulé daňové období automaticky vystavujeme a rozesíláme do konce ledna následujícího roku všem dárcům, na které máme e-mail. Pokud potřebujete vystavit a poslat potvrzení poštou, vyplňte formulář, v němž do komentáře napište, že potřebujete souhrnná potvrzení poštou. 

Pokud si o potvrzení během darování nepožádáte a rozmyslíte si to během roku, lze tak učinit dodatečně prostřednictvím tohoto formuláře. Potvrzení o daru vystaví Charita  na požádání i kdykoliv během roku. Pokud máte zájem o vystavení potvrzení o daru během roku nebo si nejste jisti, zda jste zadali všechny potřebné údaje, kontaktujte nás na e-mailové adrese dary@charita.cz.  

Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč (Charita vám ale vystaví potvrzení i na nižší částku, protože pro odečet od základu daně lze sčítat všechny dary věnované různým organizacím). V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.