Potvrzení o daru

Potvrzení o daru za uplynulé daňové období vám Charita Česká republika vystaví a odešle do konce ledna následujícího roku, (pokud potřebujete vystavit potvrzení v jiném termínu, pište prosím na: dary@charita.cz), když o něj při darování požádáte a zadáte potřebné údaje.  Pokud zadáte svůj e-mail, přijde vám potvrzení v PDF formátu, pakliže e-mailovou adresu neznáme, zasílá se potvrzení o daru poštou.

Pokud si o potvrzení během darování nepožádáte a rozmyslíte si to během roku, lze tak učinit dodatečně prostřednictvím tohoto formuláře. Potvrzení o daru vystaví Charita  na požádání i kdykoliv během roku. Pokud máte zájem o vystavení potvrzení o daru během roku nebo si nejste jisti, zda jste zadali všechny potřebné údaje, kontaktujte nás na e-mailové adrese dary@charita.cz.  

Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč (Charita vám ale vystaví potvrzení i na nižší částku, protože pro odečet od základu daně lze sčítat všechny dary věnované různým organizacím). V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně; to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně (viz § 15, odst. 1 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů