Kontakty na koordinátory

Celorepublikový koordinátor Tříkrálové sbírky:

Gabriela Víšová, gabriela.visova@charita.cz, 731 598 790

Diecézní koordinátoři Tříkrálové sbírky:

ACH Olomouc Marek Navrátil marek.navratil@acho.charita.cz 739 526 278
ACH Praha Antonín Zajíček antonin.zajicek@praha.charita.cz 739 002 903
DCH Brno Veronika Slavíková veronika.slavikova@brno.charita.cz 736 779 441
DCH České Budějovice Marie Vaňo marie.vano@dchcb.charita.cz 603 281 404
DCH Hradec Králové Vojtěch Homolka vojtech.homolka@hk.caritas.cz 731 402 273
DCH Litoměřice Veronika Vedejová veronika.vedejova@ltm.charita.cz 734 435 168
DCH Ostrasko - opavská Martin Hořínek martin.horinek@charitafm.cz 605 232 813
DCH Plzeň Helena Pachnerová helena.pachnerova@dchp.charita.cz 731 433 015