Pro média

Kontakty pro média:

 

Tiskový mluvčí Charity ČR:

Jan Oulík, e-mail: jan.oulik@charita.cz, tel.: 603 895 984  

Hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky

Gabriela Víšová, e-mail: gabriela.visova@charita.cz, tel.: 731 598 790

Koordinátorka Tříkrálového koncertu

Barbora Skalníková, e-mail: barbora.skalnikova@brno.charita.cz, tel.: 739 324 742

PR pracovníci jednotlivých diecézí určení pro kontakt s médii:

Diecéze Jméno E-mail Telefon
Olomouc Dagmar Jurčíková dagmar.jurcikova@acho.charita.cz 730 529 746
Praha Jarmila Lomozová lomozova.jarmila@praha.charita.cz 731 632 705
Brno Simona Císařová  simona.cisarova@brno.charita.cz 739 324 742
České Budějovice Martina Baráková martina.barakova@dchcb.charita.cz 732 483 213
Hradec Králové Jana Karasová jana.karasova@hk.caritas.cz 731 402 274
Litoměřice Eva Hadašová  eva.hadasova@ltm.charita.cz 731 534 100
Ostrava-Opava Sylva Lejsková  sylva.lejskova@dchoo.charita.cz 733 741 036
Plzeň Petr Šimek petr.simek@dchp.charita.cz  731 433 017