Informace o darování přes Online kasičku

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Vaše dary přispějí na pomoc nemocným, hendikepovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným lidem v regionech, v nichž sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí. Jak vaše dary konkrétně pomohou? Zde je přehled konkrétních záměrů na využití finančních prostředků jednotlivých charit. 

Tříkrálová sbírka

Charita Česká republika
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1
tel. +420 296 243 330
fax +420 296 243 333
e-mail sekretariat@charita.cz
IČO: 70100969
DIČ: CZ70100969

Více o sbírce

Informace a podmínky darování přes Online kasičku

Informace a podmínky darování přes Online kasičku

Online darování (kartou či bankovním převodem) na webu www.trikralovasbirka.cz  je umožněno prostřednictvím platební brány Pays, kterou nám zprostředkovává Česká spořitelna a.s. Platební údaje odkazují na účet brány Pays, přijaté platby jsou následně zasílány na koncový sbírkový účet Tříkrálové sbírky Charity Česká republika. Služba je zpoplatněna, na sbírkový účet Tříkrálové sbírky tak přijde váš dar ponížený o poplatek ve výši cca 1,5% z darované částky.

Přesný návod jak darovat přes platební bránu Online koledy krok po kroku naleznete ZDE.   

V případě, že zvolíte možnost opakovaného daru, bude pravidelně jednou za měsíc automaticky provedena platba z vašeho účtu / platební karty v hodnotě, kterou jste zvolili. V případě, že budete chtít opakovanou platbu zrušit, kontaktujte primárně provozovatele platební brány Pays: ZRUŠENÍ OPAKOVANÉ PLATBY ZDE.

Sekundárně pak kontaktujte Charitu Česká republika: dary@charita.cz.

Informace a podmínky darování přes Online kasičku

V případě nesrovnalostí (spletli jste se ve výši darované částky, chcete změnit vybraný účel daru, nezadali jste správně údaje o vaší osobě, chcete řešit potvrzení o daru atd.) nás kontaktujte na: dary@charita.cz

Na vrácení daru poukázaného na veřejnou sbírku a použitého v souladu s účelem uvedeným v osvědčení sbírky není právní nárok. Charita ČR si váží všech dárců Tříkrálové sbírky a je připravena případný požadavek řešit ke spokojenosti obou stran. Všechny dary obdržené na sbírkový účet Tříkrálové sbírky podléhají pravidelnému vyúčtování, které Charita Česká republika předkládá Magistrátu hlavního města Prahy, který vydal osvědčení o sbírce.

Darovat online koledu

Údaje o dárcích

Údaje o dárcích

Pokud se rozhodnete darovat finanční příspěvek prostřednictvím platební brány na námi provozovaném webu www.trikralovasbirka.cz, či k poskytnutí daru (jednorázového či opakovaného) na Tříkrálový sbírkový účet, zpracováváme Vaše údaje, které nám v rámci toho poskytnete. Rovněž pokud projevíte zájem o naši činnost a poskytnete nám v té souvislosti Vaše údaje, budeme je zpracovávat za účelem komunikace s Vámi. V souladu s platnými právními předpisy smíme bez vašeho souhlasu zpracovávat osobní údaje:

  • které jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (například se jich týká zákon o účetnictví, potvrzení o daru atp.),
  • jež jsou potřeba k plnění smlouvy, kterou s vámi uzavíráme,
  • na jejichž zpracovávání máme tzv. oprávněný zájem (evidence darů, informování o naší činnosti, oslovení za účelem poskytnutí daru atp.).
Údaje o dárcích

V ostatních případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu. Údaje nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci s vámi umožňují, a kromě situací, kdy máme právní povinnost vaše údaje předat jiné osobě.S osobními údaji nakládáme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Obecně zpracováváme osobní údaje vždy jen v rozsahu nezbytném pro daný účel. Rovněž s nimi pracujeme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem, ať už náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.Správce a zpracovatel osobních údajů: Charita Česká republika se sídlem Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, IČO: 70100969, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury České republiky, číslo 8/1-00-702/1999.

Charita ČR a GDPR