Jak přispět?

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit třemi výše uvedenými různými způsoby. Aktivně se zapojte i vy a pomozte lidem, kteří to opravdu nejvíce potřebují. Prostřednictvím našich charitních služeb budete oporou seniorům, lidem s hendikepem, nemocným, dětem nebo rodinám v těžké životní situaci. Děkujeme.