Využití 2018

Záměry charit pro Tříkrálovou sbírku 2018

 • Arcidiecéze olomoucká

  • Charita Holešov

  • Charita Hranice

   • Přímá sociální pomoc

    150 000 Kč
   • CHPS nákup kompenzačních pomůcek

    160 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc - DFS Všechovice

    50 000 Kč
   • Chps - odkup automobilu RENAULT KANGO

    96 800 Kč
   • Chps Lipník nad Bečvou - nákupp nových jidlonosičů

    33 637 Kč
   • Spoluúčast na nákupu automobilů pro středisko Lipník nad Bečvou

    25 000 Kč
   • Domácí hospicová péče - nákup automobilu Renault Clio

    177 400 Kč
   • Domácí hospicová péče - materiální vybavení distančních pracovišť

    71 000 Kč
  • Charita Konice

   • Podpoa zdravotní a hospicové služby na Konicku

    154 000 Kč
   • Podpora Hospicové péče Caritas v Ol. kraji

    26 000 Kč
   • Spolufinancování dvou automobilů pro pečovatelskou službu

    120 000 Kč
   • Přímá pomoc rodině po požáru domu

    119 000 Kč
  • Charita Kyjov

   • přímá sociální výpomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci

    150 000 Kč
   • Nákup nemovitosti pro zkvalitnění zázemí Charitního domu pokojného stáří v Čeložnicích.

    350 000 Kč
  • Charita Moravská Třebová

   • Přímá pomoc rodinám a osobám v nouzi v regionu Moravskotřebovsko  - Jevíčsko.

    60 000 Kč
   • Zajištění dostupnosti nově vzniklé charitní terénní pečovatelské služby klientům regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko.

    150 000 Kč
   • Nákup techniky pro terénní pracovníky v pečovatelské službě.

    20 000 Kč
   • Preventivní program pro podporu rodin s dětmi, osamělé seniory a klienty léčeben dlouhodobě nemocných.

    60 000 Kč
  • Charita Olomouc

   • Dofinancování mzdových nákladů Domácí zdrav. a hospicové péče

    250 000 Kč
   • Zkvalitnění služeb - investice Řezníčkova 8

    100 000 Kč
   • Transformace služeb pro lidi bez domova

    250 000 Kč
   • Dluhová poradna: Služba předluženým jednotlivcům i rodinám. Úhrada osobních a provozních nákladů, na které nelze použít dotace nebo na které nebyly poskytnuty dotace v dostatečné výši.

    25 000 Kč
   • Přímá pomoc: Pomoc sloužící k překlenutí krizové životní situace pro jednotlivce či rodiny

    40 000 Kč
   • Krizová pomoc: Okamžitá psychologická a sociální pomoc a podpora lidem v akutní krizi. Úhrada osobních a provozních nákladů, na které nelze použít dotace nebo na které nebyly poskytnuty dotace v dostatečné výši.

    35 000 Kč
   • Zvýšení dostupnosti  pečovatelské služby Charity Olomouc: Podpora modernizace výstavby, rekonstrukce, vybavení a zajištění provozních nákladů

    70 000 Kč
   • Zabezpečení provozu a podpora střediska Matky Terezy pro farnosti a dobrovolnictví: Podpora modernizace, výstavby, rekonstrukce, vybavení a zajištění nákladů středisek dobrovolnických činností

    95 000 Kč
  • Charita Prostějov

   • Přímá pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.

    30 000 Kč
   • Pro další rozvoj našich klientů v Chráněném bydlení Domova Daliborka potřebujeme pořídit chráněné byty, kde budou moci trénovat větší samostatnost jen s externí dopomocí. Na nákup takového tréninkového bytu plánujeme částku 500 000 Kč.

    500 000 Kč
  • Charita Šternberk

   • Středisko Litovel - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

    30 000 Kč
   • Podpora Domácí hospicová péče Litovel- středisko Litovel

    156 500 Kč
   • Podpora činosti MC Rybička- středisko Litovel

    180 000 Kč
   • Středisko Šternberk - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

    35 000 Kč
   • Podpora Domácí hospicová péče Šternberk- středisko Šternberk

    222 200 Kč
   • Podpora Charitní pečovatelské služby- středisko Šternberk

    64 400 Kč
   • Středisko Uničov - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

    35 000 Kč
   • Podpora Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi- středisko Uničov

    250 000 Kč
   • Podpora činnosti Klubu Pohoda- středisko Uničov

    24 900 Kč
  • Charita Šumperk

   • Podpora aktivit Centra pro rodinu Šumperk, z. s. Realizace záměru umožní Centru věnovat se podpoře rodinného soužití a posílení postavení rodiny ve společnosti.

    20 000 Kč
   • Podpora sociální aktivizace a rehabilitace klientů. Realizace záměru umožní nejen našim klientům začlenit se do společnosti a zůstat i nadále její součástí.

    40 000 Kč
   • Podpora ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. Realizace záměru pomůže poradně poskytovat  sociálně-právní poradenství a pomoc klientkám v krizových životních situacích.

    20 000 Kč
   • Přímá pomoc - tímto záměrem poskytujeme finanční pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nedokáží si poradit sami. Podporu poskytujeme především osobám a rodinám s nízkými příjmy nebo bez trvalých příjmů nebo osobám a rodinám v náhlé finanční tísni.

    50 000 Kč
   • Příspěvek na rozvoj hospicové péče. Realizace záměru umožní rozvoj Domácí hospicové péče, tedy péče o umírající pacienty.

    181 629 Kč
   • Nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Realizací záměru umožníme lidem zůstat v domácím prostředí, mezi blízkými a přáteli.

    135 000 Kč
   • Přímá sociální výpomoc. Přímá finanční pomoc lidem v nouzi, rozšířená o podporu vícečetných rodin, rodin se členy s handicapem či osoby s handicapem.

    41 000 Kč
   • Vybavení do terénu. Realizace záměru usnadní práci pečovatelek v terénu při manipulaci s klientem a při péči o osobní hygienu klientů.

    10 500 Kč
  • Charita sv. Anežky Otrokovice

   • Oprava fasády domova pro seniory

    150 000 Kč
   • Přímá sociální výpomoc

    50 000 Kč
  • Charita Svaté rodiny Luhačovice

   • Přímá pomoc rodinám s dětmi 2018 / Pomoc je určena především rodinám s malými dětmi, osamělý matkám, potřebným rodinám s velmi nízkými příjmy, vícečetným rodinám, rodinám se zdravotně postiženými dětmi a lidem, kteří jsou na základě sociálního šetření prokazatelně v sociální nouzi.

    31 000 Kč
   • Rozvoj sociálních služeb Charity Luhačovice 2018 / Tato pomoc zasahuje nesoběstačné, staré, nemocné, lidé se zdrav. handicapem, tělesně postižené, osamělé seniory. Rádi bychom tuto podporu čerpali na rozvoj sociálních služeb Charity Luhačovice, na rozvoj pečovatelské služby i denního stacionáře, které v rámci sociálních služeb pomoc zajišťují.

    180 000 Kč
  • Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

   • Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 bude využit k pořízení tepelného čerpadla do Víceúčelového charitního domu.

    300 000 Kč
  • Charita Svitavy

   • • Do patra bez bariér -  zřídit bezbariérový přístup do prvního patra budovy na Polní ulici z již bezbariérově přístupného přízemí. V patře budovy sídlí Charitní pečovatelská služba a chystají se prostory pro dramaterapii v rámci Světlanky – centra denních služeb.

    185 000 Kč
   • • podpořit přímou pomoc rodinám s dětmi

    41 138 Kč
   • Zázemí pro klienty sociálních služeb

    65 000 Kč
  • Charita Valašské Meziříčí

   • Přímá pomoc lidem v akutní nouzi

    200 000 Kč
   • Provoz Centra materiální a sociální pomoci

    150 000 Kč
   • Stavební opravy objektu, ve kterém sídlí služby pro lidi bez domova na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí

    661 243 Kč
   • Oprava druhé části komunikačního systém sestra-pacient v Charitním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici

    102 484 Kč
  • Charita Veselí nad Moravou

   • Podpora Centra pro rodinu ve Veselí nad Moravou

    30 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám a jednotlivcům v nouzi

    150 000 Kč
   • Pomoc lidem bez domova

    10 000 Kč
   • Rekonstrukce domu pro rozšíření zázemí sociálních služeb

    407 831 Kč
  • Charita Vsetín

   • Přímá sociální výpomoc rodinám a jednotlivcům v tíživé životní a sociální situaci

    280 000 Kč
   • Zakoupení automobilu pro dopravu klientů Stacionáře Magnolia

    250 000 Kč
   • Zakoupení polohovacích lůžek pro mobilní hospicovou péči

    60 000 Kč
   • Podpora k zajištění činnosti Mimoškolní přípravy Sidera

    95 000 Kč
  • Charita Zlín

   • Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku

    600 000 Kč
   • Zahradní terapie zlepší mysl i náladu starších, méně pohyblivých seniorů

    70 000 Kč
   • Nemocnice Milosrdných bratří Vizovicernfinance budou využity na spolufinancování klimatizace v lůžkové části

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem

   • Na podporu modernizace, vybavení střediska charitní ošetřovatelské služby. Dojde k náhradě nejporuchovějšího vozidla novým. Auto bude využíváno na bežnou péči v průběhu dne i na odpolední a víkendové služby. Zajistí se tím vyšší dojezdová spolehlivost u této služby.

    140 000 Kč
   • Na podporu provozování služby sociální péče poskytovaných jako služby ambulantní - denní stacionář pro seniory Chvalčov.                                              Úprava zázemí pro pracovníky přímé obslužné péče denního stacionáře. Zlepší se jejich podmínky pro přípravu na práci a získají denní místnost pro odpočinek v rámci polední přestávky, potřebný pro vykonávání náročné práce s lidmi.

    80 000 Kč
  • Oblastní charita Kroměříž

   • Nákup automobilu pro zdravotní sestry do hospicové péče

    229 182 Kč
   • Přímá pomoc tj. pomoc lidem v nouzi, postiženým a nemocným

    330 614 Kč
   • Nákup kompenzačních pomůcek /elektr. polohovací postel, antidek. matrace, chodítko čtyřkolové/

    26 126 Kč
   • Podpora uživatelů s chronickým duševním onemocněním /zabezpečení finanční hotovosti uživatelů - nákup trezoru/

    32 000 Kč
   • Vybavení pro zabezpečení klientů ve službách, zaměřené na cílové skupiny ve všech střediscích Charity.

    101 800 Kč
  • Oblastní charita Přerov

   • Pořízení automobilu pro Charitní pečovatelskou službu.

    160 000 Kč
   • Kompenzační pomůcky pro Domácí hospicovou péči.

    80 000 Kč
   • Přímá pomoc lidem a rodinám v nouzi.

    80 000 Kč
   • Provoz a stabilizace pracovního týmu Domácí hospicové péče.

    100 000 Kč
   • Realizace projektu \"Postavíme most\"" - součást činnosti sociální aktivizační služby pro seniory Setkávání seniorů SPOLU"

    70 000 Kč
   • Dofinancování nákupu automobilu pro Domácí hospicovou péči

    50 000 Kč
   • Příspěvek do Nouzového fondu

    2 051 Kč
  • Oblastní charita Uherské Hradiště

   • Z výtěžku příští sbírky chceme:Nakoupit další zdravotní pomůcky pro Domácí hospicovou péči 305.180,38 Kč   a  Půjčovnu kompenzačních pomůcek.V rámci přímé pomoci 220.000,00 Kč  i nadále podporovat rodiny v krizi (především s malými dětmi) Spolufinancovat výstavbu Nízkoprahového centra pro osoby bez přístřeší v Uherském Hradišti   794.648,40 Kč  a koupit automobil pro přepravu osob s postižením 188.900,00 Kč .

    1 508 729 Kč
  • Oblastní charita Uherský Brod

   • Podpora nové sociální služby Odborné sociální poradenství. Služba pomáhá lidem řešit hlavně jejich dluhové problémy.

    100 000 Kč
   • Podpora sociálně aktivizační služby Centrum seniorů Uherský Brod. Služba pomáhá osamělým seniorům zvládat samotu.

    100 000 Kč
   • Podpora Centra potravinové a materiální pomoci svaté Zdislavy. Služba pomáhá řešit lidem v nouzi jejich akutní materiální nedostatek. Zajišťuje hlavně trvanlivé potraviny, hygienu, organizuje sbírky.

    100 000 Kč
   • Rekonstrukce charitní kuchyně. Kuchyně zajišťuje stravu pro charitní pečovatelské služby, ale i veřejnost. Je k dispozici zásahovým jednotkám  při mimořádných událostech (povodně, požáry...) i při dobrovolnických a dobročinných akcích charity. Její vybavení je již dosluhující.

    400 000 Kč
   • Přímá pomoc sociálně slabým liden z Uherskobrodska. Z této částky jsou  na základě daných pravidel podporovány jednotlivci i rodiny, v různých složitých situacích. Velkou část tvoří úhrada obědů ve škole nebo školce, příspěve na nákup otopu, léků, jízdné do školy aj...

    100 000 Kč
 • Arcidiecéze pražská

  • Církevní mateřská škola  Studánka

   • Podpora sociálně slabých dětí a dětí s podpůrnými opatřeními, navštěvujícími CMŠ Studánka

    16 000 Kč
  • CSZŠ Jana Pavla II., Praha 2

   • nákup studijního materiálu pro soc. znevýhodněné studenty, podpora mimovyučovacích aktivit

    5 000 Kč
  • CZŠL Don Bosco, Praha 8 – Bohnice

   • Příspěvek na balanční a rehabilitační pomůcky pro žáky školy

    2 300 Kč
  • Divišov

   • Podpora provozu lůžkového Hospice Dobrého Pastýře

    20 000 Kč
  • Duchovní správa u kostela sv. Ignáce Praha-Nové Mě

   • - Adopce na dálku\r\n- projekt Důstojný život pro pomoc lidem na Ukrajině\r\n- podpora Azylového domu v Brandýse nad Labem pro pomoc ženám s dětmi v tísni

    30 000 Kč
  • Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha Praha-Dejvi

   • Adopce na dálku

    7 000 Kč
   • Podpora Domova svaté rodiny - pořízení pomůcek pro klienty\r\n\r\nDomov svaté Rodiny je církevní zařízení v Praze 6, které poskytuje celoroční pobytové služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením s nabídkou běžných příležitostí k sociálnímu začleňování.

    17 000 Kč
  • Farní charita Benešov

   • Hospic Dobrého Pastýře - podpora hospicové služby

    25 000 Kč
   • Farní charita Vlašim  - podpora provozu Charitního šatníku - místa vzájemné pomoci v Benešově

    20 000 Kč
   • Rytmus Benešov- podpora činnosti ve službách Sociální rehabilitace a Podpora samostatného bydlení

    10 000 Kč
   • CZŠ a MŠ Archa - pomůcky a vybavení

    10 000 Kč
   • RUAH o.p.s. - nákup zdravotnického materiálu a podpora hospicových služeb

    10 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých na území farnosti

    5 000 Kč
  • Farní charita Beroun

   • Podpora charitní pečovatelské služby a asistenční služby pro staré a nemocné osoby

    50 000 Kč
  • Farní charita Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

   • Finanční a materiální pomoc sociálně slabým rodinám a jednotlivcům

    20 000 Kč
   • Podpora Azylového domu Brandýs n/L pro pomoc matkám s dětmi

    20 000 Kč
  • Farní charita Dobříš

   • Adopce na dálku - podpora dětí v Ugandě a Indii

    11 900 Kč
   • Sociální projekt Bethanie - Výpomoc v sociální nouzi\r\n\r\n - příspěvek na charitativní akce, fond pro sociálně slabé, na práci s dětmi, pomoc při přírodních, či osobních katastrofách\r\n- cílová skupina: zdravotně postižení, nemocní senioři, lidé v sociální tísni, rodiny v sociální tísni

    38 000 Kč
  • Farní charita Kolín

   • Předmětem záměru je využití částky na stavbu Komunitního centra Farní charity Kolín

    80 000 Kč
  • Farní charita Kralupy nad Vltavou

   • Příspěvek na koupi a rekonstrukci objektu za účelem provozování sociálních služeb - Příspěvek na rekonstrukci a vybavení Domu na půli cesty a Azylového domu pro matky s dětmirnrnPříspěvek na realizaci letního pobytového táboru pro klienty Sociálně aktivizační služby a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

    100 000 Kč
  • Farní charita Lysá nad Labem

   • Finanční a materiální pomoc potřebným osobám žijícím na území farnosti.\r\nAdventní koncert pro Dětský domov v Milovicích\r\nÚhrada poplatku Potravinové bance\r\nPříspěvek na letní tábor pro sociálně slabé děti\r\n

    15 000 Kč
  • Farní charita Mníšek pod Brdy

   • Podpora sociálně slabých rodin a jednotlivců, podpora nemocných osob

    69 000 Kč
  • Farní charita Neratovice

   • Nákup edukačních a terapeutických pomůcek pro denní stacionáře v Odoleně Vodě a Obříství, dále v domech s pečovatelskou službou, kde Farní Charita provozuje pečovatelskou službu

    100 000 Kč
  • Farní charita Praha 1 – Strahov

   • Podpora činnosti Nízkoprahového denního centra pro ženy v nouzi Farní charity Praha 1 - Nové Město

    20 000 Kč
  • Farní charita Praha 10 - Vršovice

   • Podpora sociálně slabých seniorů\r\n- příspěvek na potřeby a pomůcky, případně kulturní a společenské aktivity

    20 000 Kč
  • Farní charita Praha 13 - Stodůlky

   • Pomoc dětem ze sociálně slabých rodin\r\n- příspěvky na volnočasové a mimoškolní aktivity\r\n- příspěvky na zájmové a vzdělávací aktivity\r\n- příspěvky na školní pomůcky

    25 000 Kč
   • Zajištění organizace Setkání nemocných a starších obyvatel Prahy 13

    10 000 Kč
   • Organizace a zajištění výletu pro nemocné a starší obyvatele Prahy 13

    10 000 Kč
  • Farní charita Praha 14 – Kyje, Černý Most

   • Rekonstrukce dětského koutku Farní charity Praha 14 - Kyje, Černý Most\r\n\r\nDětský koutek je nezbytnou součástí zázemí Farní charity, slouží matkám s dětmi navštěvujícím Farní charitu, či pro edukaci dětí

    15 000 Kč
  • Farní charita Praha 3 - Vinohrady

   • Provoz a vybavení nebytových prostor Farní charity, sloužící k uskladnění materiálu v rámci projektu Potravinové a materiální pomoci (FEAD) a další činnosti Farní charity

    30 000 Kč
  • Farní charita Praha 3 - Žižkov

   • Dárky pro sociálně slabé a nemocné seniory

    3 000 Kč
   • Finanční pomoc sociálně slabým osobám, invalidním, či handicapovaným

    10 000 Kč
   • Finanční podpora domova seniorů v Habrové, Praha 3

    4 000 Kč
   • Nákup materiálu pro činnost Poledního ateliéru, pravidelného setkávání seniorů

    3 000 Kč
  • Farní charita Praha 4 - Chodov

   • Financování mzdových a provozních nákladů projektu pečovatelské a ošetřovatelské služby

    80 000 Kč
  • Farní charita Praha 4 - Modřany

   • - Provoz humanitárního šatníku Farní charity Praha - Modřany\r\n- podpora sociálně slabých osob a rodin, seniorů, studentů\r\n- příspěvky na volnočasové aktivity dětem a mládeži ze sociálně slabého prostředí

    30 000 Kč
  • Farní charita Praha 5 - Barrandov

   • Pomoc sociálně slabým rodinám, osamělým matkám a jednotlivcům.\r\n\r\nResocializační pobyt pro děti ze sociálně slabého prostředí

    25 000 Kč
  • Farní charita Praha 7 - Holešovice

   • Nákup potravin pro sociálně slabé rodiny

    12 000 Kč
   • Nákup dárků pro sociálně slabé seniory slavící významné výročí

    5 000 Kč
   • Podpora a realizace vánoční akce Dárek pro každého - občerstvení, dárky

    7 000 Kč
   • Nákup 2 chodítek pro Farní charitu

    6 000 Kč
  • Farní charita Příbram

   • Podpora sociálních služeb Farní Charity Příbram - nákup vybavení a pomůcek pro pracovníky

    70 000 Kč
  • Farní charita Řevnice

   • Finanční a poradenská pomoc lidem v tíživé životní situaci

    64 000 Kč
   • Podpora Farní Charity Neratovice - příspěvek na nákup polohovacích křesel

    32 000 Kč
  • Farní charita Říčany

   • Organizace Besídky ke Dni matek, Vánoční besídky a dalších aktivit pro seniory

    3 000 Kč
   • Výroba vánočních dárků a přání pro nemocné osoby v LDN Vojkov

    1 000 Kč
   • Adopce na dálku

    5 000 Kč
   • Podpora hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, případně Hospice Knížete Václava

    26 000 Kč
  • Farní charita Roudnice nad Labem

   • Zajištění provozu charitního sociálního šatníku

    60 000 Kč
   • Výměna opotřebované a poškozené podlahové krytiny v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi

    67 000 Kč
   • Zajištění aktivit tanečního souboru Somnakune čerhaja pro děti a mládež

    15 000 Kč
  • Farní charita Starý Knín

   • Podpora sociálních služeb Farní charity Starý Knín\r\n- podpora služeb pro seniory\r\n- podpora služeb pro rodiny s dětmi\r\n- podpora osob v sociální nouzi\r\n- podpora projektů zaměřených na rozvoj sociálních služeb

    53 000 Kč
  • Farní charita Vlašim

   • Podpora Občanské poradny FCH Vlašim

    50 000 Kč
   • Podpora Osobní asistence FCH Vlašim

    20 000 Kč
   • Podpora Pečovatelské služby FCH Vlašim

    40 000 Kč
   • Podpora Sociálně aktivizační služby

    30 000 Kč
   • Podpora Domácí zdravotní péče FCH Vlašim

    50 000 Kč
   • Podpora investičního záměru Zázemí sociálních služeb Farní charity Vlašim

    100 000 Kč
   • Podpora osob v tísni - Charitní \"Obchůdek\"" a Šatník Farní charity Vlašim"

    20 000 Kč
   • Provoz Farní charity Vlašim

    10 000 Kč
  • Farnost Benátky nad Jizerou

   • Volnočasové aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin

    10 000 Kč
   • Vybavení prostor pro volnočasové aktivity dětí v objektu fary Benátky

    5 000 Kč
   • Příspěvek na koupi dataprojektoru pro práci se seniory a dětmi

    7 000 Kč
  • Farnost Bystřice u Benešova

   • Příspěvek na léčbu onkologického pacienta, který se kvůli finančním nárokům na léčbu a jejím následkům ocitl se svou rodinou v tíživé životní situaci.

    30 000 Kč
  • Farnost Křečovice

   • Podpora provozu Hospice Dobrého Pastýře, nákup léků, kompenzačních pomůcek, zdravotnického materiálu

    20 000 Kč
  • Farnost Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město

   • Podpora hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech - nákup léků - nákup kompenzačních pomůcek pro klienty

    59 000 Kč
  • Farnost Mnichovice

   • Podpora Hospice Dobrého Pastýře - příspěvek na výměnu bojlerů

    2 000 Kč
  • Farnost Nanebevzetí Panny Mari Praha-Dolní Počerni

   • Příspěvky dětem ze sociálně slabých rodin, k umožnění účasti na příměstském táboře pro širokou veřejnost, pořádaném farností.

    6 000 Kč
  • Farnost Neposkvrněného početí  Praha-Strašnice

   • Podpora dětí ze sociálně slabých rodin v účasti na pobytových akcích pořádaných farností

    32 000 Kč
  • Farnost Panny Marie Královny m Praha-Lhotka

   • Podpora Školy SPMP Modrý klíč\r\nPodpora provozu nové pobytové služby pro klienty

    14 000 Kč
   • Podpora pečovatelské a ošetřovatelské služby Farní charity Praha 4 - Chodov

    14 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých dětí a dětí s podpůrnými opatřeními, navštěvujícími CMŠ Studánka

    13 000 Kč
  • Farnost pro neslyšící, Praha 1

   • Úhrada tlumočníků pro neslyšící ke kulturním, či vzdělávacím aktivitám

    4 000 Kč
  • Farnost Rakovník

   • Oprava altánku využívaného pro setkávání seniorů a dětí ze sociálně slabých rodin

    30 000 Kč
  • Farnost Rudná-Hořelice

   • Podpora centra pro rodinu Rudňáček - nákup hraček, výtvarného materiálu a pomůcek pro práci s dětmi pro činnost v centru

    38 000 Kč
  • Farnost Sedlčany

   • Podpora fungování domácího hospice Křídla - nákup vybavení

    30 000 Kč
  • Farnost sv. Alžběty Praha-Kbely

   • Podpora Farní charity Neratovice - nákup kompenzačních pomůcek pro středisko Praha-Kbely

    5 000 Kč
  • Farnost sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav

   • Příspěvek na pojízdné polohovací křeslo pro postiženého muže\r\n

    21 000 Kč
  • Farnost sv. Jiljí Praha-Staré Město

   • Podpora činnosti turistického oddílu, který působí při dětském domově v Unhošti.\r\n\r\nFinanční prostředky budou využity na úhradu nákladů na dopravu, vstupné, občerstvení, apod. pro děti z dětského domova.

    5 000 Kč
  • Farnost sv. Ludmily Praha-Chvaly

   • Podpora početné sociálně slabé rodiny, finance budou použity na úhradu MHD, nákup školních pomůcek a stravování ve škole pro děti.

    19 000 Kč
  • Farnost sv. Markéty Praha-Břevnov

  • Farnost sv. Michaela Archanděla, Praha - Podolí

   • Realizace akcí pro seniory a sociálně slabé osoby jako prevence osamělosti a deprese, podpora kulturního života a sociálně-aktivizační činnost

    5 800 Kč
  • Farnost sv. Petra a Pavla Praha-Radotín

   • Pomoc rodině v tíživé životní situaci. Předmětem záměru je pomoc matce samoživitelce se dvěma syny, z nichž je jeden handicapovaný.

    8 000 Kč
  • Farnost sv. Tomáše Praha-Malá Strana

   • Realizace letního tábora pro děti a mládež.\r\n\r\nNa letním táboře je kladen důraz nejen na rekreaci a rozvoj dovedností, ale také vzájemný respekt, přátelství, vztah k životnímu prostředí, atd.

    30 000 Kč
  • Farnost Úhonice

   • Nákup kompenzačních pomůcek pro chlapce, který v důsledku postupující nemoci přichází o zrak.

    8 000 Kč
  • Farnost Všech svatých Praha-Uhříněves

   • - pomoc dětem ze soc. slabých rodin,\r\n - pomoc dětem se speciálními poruchami učení se zapojením do vzdělávání,\r\n- volnočasové aktivity pro soc. slabé děti, \r\n- Osobní asistence seniorům žijícím na území farnosti

    35 000 Kč
  • Hostomice pod Brdy

   • Podpora pečovatelské služby Digitus Mise o.p.s.

    5 000 Kč
  • Katolická mateřská škola U sv. Klimenta

   • Škola před školou - pořízení učebních pomůcek pro předškolní vzdělávání v oblasti tělovýchovy, sebeobsluhy a rozvoje hrubé motoriky

    15 000 Kč
  • Keblov

   • Podpora Pečovatelské služby Farní charity Vlašim, která působí také na území čechtické farnosti

    70 000 Kč
  • Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejské

   • Podpora financování ošetření osob bez zdravotního pojištění v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 1

    6 000 Kč
  • Kostelec nad Černými Lesy

   • Podpora Komunitního centra Farní charity Kolín, podpora volnočasových aktivit pro mládež a děti, pomoc sociálně slabým osobám na území farnosti

    30 000 Kč
  • Krásná Hora nad Vltavou

   • Podpora sociálních služeb Farní charity Starý Knín\r\n- podpora služeb pro seniory\r\n- podpora služeb pro rodiny s dětmi\r\n- podpora osob v sociální nouzi\r\n- podpora projektů zaměřených na rozvoj sociálních služeb

    18 000 Kč
  • Křesťanské gymnázium Praha 10-Hostivař

   • Vybavení školního klubu a Střediska volného času - zařízení slouží volnočasovým aktivitám, mimoškolním kroužkům, či akcím studentů, je důležitým nástrojem v prevenci sociálně patologických jevů mezi studenty

    40 000 Kč
  • Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, Praha 2

   • Podpora sociálně slabších dívek/prevence patologických jevů

    5 600 Kč
  • Krušovice

   • Podpora spolku Jasánek pro práci s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí a s dětmi s postižením

    10 000 Kč
  • Neveklov

   • Podpora sociálních služeb Farní charity Starý Knín - podpora volnočasových aktivit, nákup kompenzačních pomůcek

    5 000 Kč
  • Petrovice u Sedlčan

   • Podpora sociálních služeb Farní charity Starý Knín\r\n- podpora služeb pro seniory\r\n- podpora služeb pro rodiny s dětmi\r\n- podpora osob v sociální nouzi\r\n- podpora projektů zaměřených na rozvoj sociálních služeb

    15 000 Kč
  • Řeckokatolická charita Praha

   • Podpora volnočasových aktivit, vzdělávacích a poznávacích, pro rodiny a děti cizinců

    10 000 Kč
  • SOŠS sv. Zdislavy, Praha 2

   • nákup studijního materiálu pro soc. znevýhodněné studenty, podpora mimovyučovacích aktivit

    10 000 Kč
  • Štěchovice

   • Podpora sociálních služeb Farní charity Starý Knín

    7 000 Kč
  • Tuchoměřice

   • Podpora provozu a vybavení Letohrádku Vendula - denního a týdenního stacionáře a chráněných dílen pro lidi s postižením

    10 000 Kč
  • Uhlířské Janovice

   • Vybavení prostor pro práci s dětmi, pořízení hracích prvků a vybavení k podpoře kroužků, setkávání matek s dětmi a dalších aktivit pro děti

    20 000 Kč
  • ZŠ sv. Voršily, Praha 1

   • Realizace programů primární prevence, které jsou zaměřeny na posilování dobrých vztahů mezi žáky, předcházení šikaně, závislostem, nesnášenlivosti a dalším negativním jevům

    30 000 Kč
 • Charita Česká republika

  • Charita Česká republika

   • Zambie - obnova vodního zdroje a poskytnutí solárního čerpadla venkovskému zdravotnickému středisku v Nkeyemě v Zambii. Rozšíření a upravení stíněných prostor v rámci venkovského zdravotního střediska Mongu Prisons tak, aby mohlo provádět porody.

    100 000 Kč
   • Moldavsko - poskytování zdravotnických a sociálních služeb domácí péče seniorům a chronicky nemocným osobám.

    315 798 Kč
   • Moldavsko - provoz denního centra pro děti, podpora volnočasových aktivit dětí z centra.

    320 000 Kč
   • Irák - podpora místních zemědělců, rozvoj podnikaní jako zdroje obživy pro místní obyvatele.

    300 000 Kč
   • Gruzie - podpora drobných podnikatelů odlehlých horských oblastech.

    115 673 Kč
   • Gruzie - vzdělávání místních odborníků v oblasti paliativní péče pro dětské pacienty.

    105 263 Kč
   • Gruzie - podpora vybraných mateřských škol, aby tyto mohly pracovat i  s autistickými dětmi.

    85 000 Kč
 • Diecéze brněnská

  • Diecézní charita Brno

   • Vybavení bytů pro klienty Chráněného bydlení sv. Anežky.

    200 000 Kč
  • Oblastní charita Blansko

   • Bezbariérová úprava budovy komunitního centra Doubravice.

    300 000 Kč
   • Nákup postelí do Azylových domů pro matky s dětmi a do noclehárny pro muže

    180 000 Kč
   • Podpora humanitární pomoci na okrese Blansko – záchranná síť pro nejpotřebnější.

    770 000 Kč
  • Oblastní charita Břeclav

   • Podpora farností v dobrovolných aktivitách pro seniory, rodiny s dětmi a sociálně slabé.

    25 000 Kč
   • Rozvoj domácí hospicové péče na Břeclavsku.

    500 000 Kč
   • Provozní a materiální náklady Dobrovolnického centra, které podporuje  činnost dobrovolníků v charitních službách a na akcích Charity.

    500 000 Kč
   • Vybavení krizového týmu.

    100 000 Kč
   • Projekt záchranné sítě na Břeclavsku pro lidi v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

    500 000 Kč
   • Podpora pečovatelské služby v českých vesnicích v rumunském Banátu.

    25 000 Kč
  • Oblastní charita Hodonín

   • Příspěvek na výstavbu Denního centra a Noclehárny pro lidi bez domova.

    800 000 Kč
   • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hodoníně.

    45 000 Kč
   • Příspěvek na provoz Domova pro matky s dětmi v Hodoníně

    75 000 Kč
   • Rozvoj Domácí hospicové péče na Hodonínsku - Mobilní hospic sv. Filipa Neriho

    50 000 Kč
   • Projekt záchranné sítě na Hodonínsku pro lidi v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života

    100 000 Kč
   • Podpora rozvoje centra Hippokrates v Moldavsku, které poskytuje domácí péči chudým moldavským seniorům.

    20 000 Kč
   • Dokrytí nákladů spojených s chodem zubní ambulance v české vesnici Svatá Helena v rumunském Banátu.

    120 000 Kč
   • Příspěvek na chod Dobrovolnického centra, které podporuje  činnost dobrovolníků v charitních službách a na akcích Charity.

    200 000 Kč
  • Oblastní charita Jihlava

   • Příspěvek na rekonstrukci budovy Žižkova 108, Jihlava pro účely provozování sociálních služeb pro sociálně znevýhodněné občany.

    500 000 Kč
   • Projekt záchranné sítě na Jihlavsku pro lidi v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života. Personální a materiální zajištění provozu humanitární činnosti.

    400 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Kamenice, Luka nad Jihlavou, Telč, Nová Říše, Kostelec - nákup vybavení a terapeutického materiálu pro aktivizaci seniorů.

    150 000 Kč
   • Osobní asistence Dačice - pomáhá lidem se zdravotním postižením a chronickým onemocněním zvládat každodenní činnosti.

    15 000 Kč
   • Charitní šatník Dačice pro lidi v nouzi.

    15 000 Kč
   • Příspěvek na Dobrovolnické centrum, které podporuje  činnost dobrovolníků v charitních službách a na akcích Charity. Zajištění materiálu a provozních nákladů.

    30 000 Kč
   • Prevence pro školy - Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava

    20 000 Kč
   • Bárka - Charitní domácí hospicová péče Jihlava, rozvoj služby a nákup vybavení.

    20 000 Kč
  • Oblastní charita Rajhrad

   • Projekt záchranné sítě na Rosicku a Modřicku pro lidi v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života. Personální a materiální zajištění provozu humanitární činnosti.

    190 000 Kč
   • Mobilní hospic sv. Jana, který pečuje o lidi s nevyléčitelnou nemocí v domácím prostředí a podporuje jejich rodiny.

    170 000 Kč
   • Odborné sociální poradenství - zajištění provozu sociální služby, která tvoří nedílnou součást komplexní péče o klienty hospice a jejich rodiny.

    150 000 Kč
   • Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata v Židlochovicích

    200 000 Kč
   • Provozní a materiální náklady Dobrovolnického centra, které podporuje  činnost dobrovolníků v charitních službách (zejména v hospici sv. Josefa) a na akcích Charity.

    200 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých osob a rodin s dětmi - individuální pomoc na základě předběžných sociálních šetření o potřebnosti.

    40 000 Kč
   • Projekt Anti Child Labour - podpora salesiánského střediska Don Bosco Hospet v Indii, které pomáhá dětským obětem nucené práce.

    50 000 Kč
   • Vybudování jednolůžkových pokojů v hospici sv. Josefa v Rajhradě.

    500 000 Kč
   • Montáž venkovních žaluzií na pokoje pacientů lůžkového hospice sv. Josefa v Rajhradě jako ochrana před vysokými teplotami.

    500 000 Kč
   • Vybudování pietního místa v areálu hospice sv. Josefa v Rajhradě, kde si mohou pozůstalí důstojně připomínat na své blízké.

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Tišnov

   • Podpora terénních služeb Oblastní charity Tišnov - nákup automobilu, díky kterému se zlepší dostupnost ke klientům.

    210 000 Kč
   • Humanitární pomoc u nás i v zahraničí.

    40 000 Kč
   • Pomoc lidem v sociální nouzi.

    25 000 Kč
   • Podpora Charitní záchranné sítě, která se zaměřuje na pomoc lidem v nouzi. Systém služeb, který ji tvoří, potřebuje např. úpravu zázemí, zajistit personální a materiální vybavení.

    220 000 Kč
  • Oblastní charita Třebíč

   • Příspěvek na rekonstrukci a rozšíření zázemí pro terénní služby Oblastní charity Třebíč (domácí hospicová péče, pečovatelská služba nebo osobní asistence) vč. vybudování tréninkových bytů a vytvoření projektové dokumentace.

    170 000 Kč
   • Projekt záchranné sítě na Třebíčsku pro lidi v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

    100 000 Kč
   • Nákup automobilu pro Charitní pečovatelskou službu Třebíč.

    230 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých osob a rodin s dětmi - individuální pomoc na základě předběžných sociálních šetření o potřebnosti. Jedná se často o nezaměstnané, matky samoživitelky či dlouhodobě nemocné, kterým jednorázová pomoc umožní překlenout nejtěžší období.

    50 000 Kč
   • Podpora zahraniční humanitární pomoci na Ukrajině.

    100 000 Kč
  • Oblastní charita Žďár nad Sázavou

   • PODPORA TERÉNNÍCH SLUŽEB Cílem projektu je podpořit služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí našich uživatelů, pacientů a klientů. Pro dobré fungování terénních služeb je nezbytné dobré vybavení vozového parku. Projekt umožní rozvoj a rozšíření terénních služeb do dalších oblastí a zároveň zkvalitní zázemí našich pracovníků.

    270 000 Kč
   • PODPORA CHARITNÍ ZÁCHRANNÉ SÍTĚ Charitní záchrannou síť tvoří systém služeb a činností vedoucí k poskytnutí pomoci lidem v nouzi. Cílovou skupinu mohou tvořit: lidé bez domova, sociálně slabé rodiny s dětmi, lidé zasažení mimořádnou událostí, nebo těžce nemocí lidé.rnBude třeba finančně podpořit mzdu pracovníků, zázemí služby a další materiální vybavení.

    450 000 Kč
   • PODPORA LIDÍ S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIZENÍM Cílem projektu je podílení se na zabezpečení svozu uživatelů do denních stacionářů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Nesa a Rosa. Uživatelé nejsou schopni sami uhradit celkové náklady na svoz, bez kterého by nemohli stacionář navštěvovat.

    250 000 Kč
   • PODPORA UŽIVATELŮ DENNÍHO STACIONÁŘE ROSA Cílem projektu je získat příspěvek na realizaci přírodní zahrady pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením.rnProjekt v sobě zahrnuje: prvky snoezelen zahrady, vyvýšených záhonků pro uživatele s těžším typem postižení, kteří jsou upoutáni na vozík, množství odpočinkových zón, stimulačních záhonků s různými typy materiálů a podobnými terapeutickými prvky.rnCílem projektu je umožnit efektivnější využívání zahrady všem uživatelům (především uživatelům s těžkým typem postižení).rn

    250 000 Kč
   • PODPORA LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Posláním našeho zařízení je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění jedince do jeho přirozeného prostředí. rnCílem tohoto projektu je podílení se na hrazení nákladů pobytových a rekondičních akcí pro lidi s duševním onemocněním.rn

    50 000 Kč
   • PODPORA MOTIVACE DOBROVOLNÍKŮ Cílem projektu bude podpora dobrovolníků a tříkrálových koledníků – zajištění drobných odměn, vstupů do bazénu, sportovních zařízení, kino apod.

    80 000 Kč
   • PODPORA SLUŽEB PRO DĚTI A MLÁDEŽ  Hrazení části provozních nákladů NZDM Ponorka, Nadosah, Wellmez, poskytujícím pomoc a podporu dětem a dospívajícím, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

    150 000 Kč
   • KAMBALA - DOBROVOLNICKÉ CENTRUM je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou, jehož základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví. Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Charity a v případě potřeby zabezpečují humanitární pomoc. Projekt ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb.rnFinanční prostředky využijeme na podporu udržitelnosti projektu Kambala – dobrovolnické centrum. Z výtěžku budou pokryty tyto položky: mzdové a provozní náklady, motivační aktivity a propagačních předmětů.

    200 000 Kč
  • Oblastní charita Znojmo

   • Rodinný sociální asistent - pomoc a podpora dětem v chudých rodinách prostřednictvím terénní sociální práce a úhrada školních obědů chudým dětem ze sociálně slabých rodin.

    70 000 Kč
   • Pomoc a podpora osobám s těžkým zdravotním postižením prostřednictvím terénní služby Osobní asistence.

    200 000 Kč
   • Pomoc obětem mimořádných a krizových události prostřednictvím služby Krizového dobrovolného týmu - dokrytí provozních a mzdových nákladů.

    60 000 Kč
   • Domov pro matky a otce v tísni - pomoc matkám a otcům s dětmi, těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím pobytové služby – dokrytí provozních nákladů.

    100 000 Kč
   • Domácí hospicová péče - osobní mzdové náklady pracovníků v přímé péči, kteří pomáhají lidem s nevyléčitelným onemocněním v jejich domácím prostředí, pohotovostní režim 24 hod./denně

    200 000 Kč
   • Zajištění svozové služby pro uživatele Denního stacionáře sv. Damiána se sníženou pohyblivostí.

    90 000 Kč
  • Služby Brno

   • Rekonstrukce Chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením a autismem v Brně na ulici Žabovřeská.

    200 000 Kč
   • Rozvoj domácí hospicové péče v Brně pro lidi s nevyléčitelným onemocněním v jejich domácím prostředí.

    200 000 Kč
   • Projekt záchranné sítě v Brně pro lidi v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

    200 000 Kč
   • Rekonstrukci budovy pro středisko Celsuz, které nabízí sociální a právní poradenství, pomáhá lidem dlouhodobě nezaměstnaným, cizincům nebo lidem s duševním onemocněním.

    400 000 Kč
 • Diecéze českobudějovická

  • Charita Kaplice

   • 8% krizový fond pro osoby v aktuální životní krizi\r\n87% podpora sociálních služeb Charity Kaplice (pečovatelské služby, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně rehabilitační programy)\r\n5 % krizový fond pro osoby postižené mimořádnou událostí

    70 000 Kč
  • Charita Malenice

   • 85% na zkvalitnění pečovatelské služby Charity Malenice\r\n15% na volnočasové aktivity pro seniory

    27 000 Kč
  • Charita Zliv

   • 100% podpora Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež No.10 (volnočasové aktivity)

    25 000 Kč
  • Diecézní charita České Budějovice

   • - Na udržitelnost poskytovaných služeb pro lidi v obtížných sociálních situacích, včetně humanitární pomoci lidem v nouzi doma i v zahraničí.

    100 000 Kč
  • Farní charita Boršov nad Vltavou

   • 15% Podpora domova pro matku a dítě (při FCH Veselíčko)\r\n15% Podpora Domu sv. Františka - chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí\r\n15% Podpora hospicové péče (Hospic sv. Jan N. Neumanna v Prachaticích)\r\n10% Podpora Dobrovolnického centra Diecézní charity\r\n15% Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže ve farnosti\r\n25% Krizový fond pro mimořádné události (živelné pohromy)

    80 000 Kč
  • Farní charita Český Krumlov

   • Podpora Hospice sv. Jana N. Neumanna Prachatice

    40 716 Kč
  • Farní charita Jindřichův Hradec

   • 30% na zkvalitnění poskytovaných služeb v Poradně pro lidi v nouzi\r\n25% na zkvalitnění poskytovaných služeb v projektu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi\r\n25% na provoz - volnočasové aktivity v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ve Starém Městě pod Landštejnem\r\n20% na zkvalitnění poskytovaných služeb Noclehárny sv. Antonína

    30 000 Kč
  • Farní charita Kamenice nad Lipou

   • 75% na podporu modernizace, vybavení a zajištění provozních nákladů charitní pečovatelské služby \r\n20% na zajištění volnočasových aktivit pro uživatele pečovatelské služby a ostatní seniory\r\n5% na pomoc osobám v tíživé životní situaci

    110 000 Kč
  • Farní charita Katovice

   • Podpora seniorů a handicapovaných osob v nouzi, aby mohli důstojně dožít svůj život ve své rodině\r\nPodpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin

    50 000 Kč
  • Farní charita Milevsko

   • 50% na podporu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Asissi\r\n50% na provoz a rozvoj  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozárka (pomoc rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci)

    50 000 Kč
  • Farní charita Pacov

   • 100% Charitní pečovatelská služba - poskytování terénní pečovatelské služby seniorům a zdravotně postiženým v Pacově a venkovských oblastech.

    75 000 Kč
  • Farní charita Prachatice

   • 30% podpora zkvalitnění materiálně-technického zázemí Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi (azylový dům)\r\n30% podpora zkvalitnění materiálně-technického zázemí Azylového domu sv. Petra pro muže bez přístřeší\r\n40% na provoz terénního programu -Most naděje (pro lidi v nepříznivé sociální situaci)

    200 000 Kč
  • Farní charita Rožmitál pod Třemšínem

   • Pomoc dětem ze sociálně potřebných rodin

    35 133 Kč
  • Farní charita Tábor

   • 16% finanční prostředky budou použity na přímou materiální pomoc pro osoby bez přístřeší a v hmotné nouzi\r\n42% na podporu provozu kontaktního centra pro drogově závislé\r\n42% na podporu střediska dobrovolnického centra

    70 000 Kč
  • Farní charita Týn nad Vltavou

   • 100% Podpora sociálních služeb a projektů (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo, pečovatelská služba, projekt Senior šance, projekt SOS rodina), včetně přímé pomoci osobám v krizi

    160 000 Kč
  • Farní charita Velešín

   • - Pomoc lidem postiženým mimořádnou situací\r\n- Podpora pečovatelské služby Charity Kaplice

    60 000 Kč
  • Farní charita Veselíčko

   • 100% na provoz Domova sv. Alžběty pro matku a dítě (azylový dům)

    30 000 Kč
  • Farní charita Vyšší Brod

   • Adopce na dálku - 20%; Příspěvek dítěti s dětskou mozkovou obrnou na terapeutický stojan - 25%; Příspěvek rodině onkologicky nemocného dítěte - 30%; Příspěvek sociálně slabým občanům Vyššího Brodu a okolí ve spolupráci s odborem sociálních věcí - 25%; Příspěvek rodině s tělesně postiženým dítětem na pomůcky, léčebný pobyt

    20 000 Kč
  • Farnost Bechyně

   • na konto Charity ČR 40 %; na pomoc rodinám v tíživé situaci při Diecézní charitě ČB 30 %; podpora domovů pro matky v tísni při Diecézní charitě ČB 30 %

    20 000 Kč
  • Farnost Borovany

   • - Podpora a pomoc handicapovaným osobám - zajištění volnočasových aktivit a programů pomoci\r\n- Podpora nemocných seniorů - nákup vybavení zdravotními a kompenzačními pomůckami\r\n

    60 000 Kč
  • Farnost Chlum u Třeboně

   • Podpora domácího hospice sv. Kleofáše,podpora péče o seniory,programrnpro DPS,pomoc osobám s postižením-kompenzační pomůcky, léky aj.,rnpomoc dětem ze soc. potřebných rodin, matkám samoživitelkám,rnpodpora volnočasových aktivity dětí,krizová humanitární pomoc v ČR i zahraničí  aj.

    20 000 Kč
  • Farnost Chýnov

   • - Podpora projektu Adopce na dálku (dvou dětí na Haiti)\r\n- Na podporu činnosti Farní charity Tábor\r\n- Podpora dětí ze sociálně slabých rodin (na letním táboře)

    30 000 Kč
  • Farnost Doudleby

   • 100% Dům sv. Petra - podpora ke zkvalitnění provozu Azylového domu sv. Petra pro muže v Záblatí u Prachatic

    8 000 Kč
  • Farnost Kamenný Újezd

   • 100% podpora zkvalitnění péče v Domově sv. Františka - chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí

    10 000 Kč
   • podpora volnočasových aktivit v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ve Starém Městě pod Landštejnem

    5 000 Kč
  • Farnost Kasejovice

   • Podpora Léčebny dlouhodobě nemocných v Horažďovicích

    10 000 Kč
  • Farnost Ledenice

   • - Na zkvalitnění života seniorů v Domu sv. Františka chránění bydlení ve Veselí nad Lužnicí\r\n- Podpora domácí hospicové péče nemocným pacientům (Hospic sv. Kleofáše v Třeboni)

    40 000 Kč
  • Farnost Lišov

   • - Podpora mobilní paliativní péče osob v Lišově a okolí

    50 000 Kč
  • Farnost Mladá Vožice

   • - Podpora dobrovolnického centra ve Farní charitě Tábor\r\n- Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, včetně vícečetných a sociálně slabých rodin

    32 500 Kč
  • Farnost Nepomuk

   • - Podpora sociálně slabých rodin\r\n- Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež

    40 000 Kč
  • Farnost Římov

   • Farní charita Veselíčko - Domov sv. Alžběty pro matku a dítě

    25 012 Kč
  • Farnost Rudolfov

   • nákup kompenzačních pomůcek pro handicapované v centru Nazaret v Borovanech 25%, podpora České Maltézské pomoci v Č 25 %, podpora aktivit mládeže a seniorů ve farnosti Rudolfov 25%, Humanitární pomoc misie Kongregace Vincentinů

    40 000 Kč
  • Farnost Sezimovo Ústí

   • - Podpora domácí hospicové péče (Domácí hospic Jordán)\r\n- Finanční pomoc na ozdravné pobyty pro děti ze sociálně slabých rodin

    25 000 Kč
  • Farnost Soběslav

   • - Podpora rodin s postiženými dětmi\r\n- Pomoc rodinám, které pečují o svého blízkého, který umírá

    45 000 Kč
  • Farnost Štěkeň

   • Podpora humanitární pomoci na Ukrajině - pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem

    25 000 Kč
  • Farnost Střízov

   • Farní charita Veselíčko - Domov sv. Alžběty pro matku a dítě

    20 000 Kč
  • Farnost Suchdol nad Lužnicí

   • - Na podporu sociálních projektů Oblastní charity Třeboň rn- Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež v Suchdole nad Lužnicírn- Na přímou finanční a materiální pomoc osobám v sociální i hmotné nouzirn- Podpora humanitární pomoci lidem v ČR i v zahraniční, které zasáhly přírodní katastrofy

    40 000 Kč
  • Farnost Veselí nad Lužnicí

   • - Podpora Domu sv. Františka chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí\r\n- Podpora sociálně slabým občanům ve Veselí nad Lužnicí\r\n- Podpora vícečetným rodinám

    7 000 Kč
  • Farnost Vlachovo Březí

   • - Podpora seniorů v hospici Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích\r\n- Pomoc sociálně slabým rodinám ve Vlachově Březí\r\n- Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež\r\n- Na zkvalitnění seniorů v chráněném bydlení v Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí

    30 000 Kč
  • Farnost Vodňany

   • - Podpora seniorů v hospici sv. Jana Neumanna v Prachaticích\r\n- Podpora Občanské poradny Farní charity Týn nad Vltavou pro pracoviště ve Vodňanech\r\n- Pomoc zdravotně a sociálně znevýhodněným rodinám, dětem, mládeži a seniorům v tíživých životních situacích\r\n- Pomoc zdravotně postiženým lidem\r\n- Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež

    90 000 Kč
  • Městská charita České Budějovice

   • 50% Komplexní domácí péče - vybavení a zajištění provozu služeb: pečovatelská služba, osobní asistence, domácí zdravotní péče\r\n50% Oblast sociálně znevýhodněných - vybavení a zajištění provozu služeb Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, Azylového domu sv. Pavla pro muže, Terénní program

    120 000 Kč
  • Oblastní charita Horažďovice

   • 78% příspěvek na náklady spojené s poskytováním Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby a Občanské poradny\r\n2% fond krizové humanitární pomoci při živelných a přírodních katestrofách\r\n10% příspěvek pro volnočasové aktivity dětí a mládeže ze sociálně vyloučených rodin\r\n10% příspěvek na péči o handicapované osoby

    182 466 Kč
  • Oblastní charita Nové Hrady

   • - Podpora projektů Dobrovolnického centra při Diecézní charitě České Budějovice

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Pelhřimov

   • 100% na udržitelnost poskytovaných služeb (odborné poradenství, služby sociální péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), pro lidi v obtížných sociálních situacích a na přímou humanitární pomoc lidem v nouzi

    450 000 Kč
  • Oblastní charita Písek

   • 100% výtěžku bude použito na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí, opravami a materiálně technickým vybavením prostorů určených k vytvoření nového zázemí pro služby domácí zdravotní a pečovatelské služby, která pečuje o seniory, zdravotně postižené, nemocné a umírající ve městě Písek a okolí

    65 000 Kč
  • Oblastní charita Strakonice

   • 100% na obnovu technického zázemí kuchyně v Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích

    150 000 Kč
  • Oblastní charita Sušice

   • 100% Dofinancování provozu a vybavení sociálních služeb Oblastní charity Sušice (noclehárny, pečovatelské služby, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství)

    200 000 Kč
  • Oblastní charita Třeboň

   • 100% na podporu činnosti a rozvoj poskytovaných služeb Oblastní charity Třeboň (pečovatelská služba Astra, občanská poradna a sociálně terapeutická dílna Motýl), včetně pomoci osobám v sociální a hmotné nouzi

    100 000 Kč
  • Oblastní charita Vimperk

   • 25% na provozní náklady Domova klidného stáří Pravětín\r\n25% na projekt Nexus - krizová pomoc osobám, které se nachází v ohrožení zdraví či života, kdy nemohou svou nepříznivou situaciřešit vlastními silami\r\n25% podpora projektu sociálně aktivizačních služeb rodinám s dětmi\r\n25% podpora pečovatelské služby

    140 000 Kč
 • Diecéze královéhradecká

  • Charita Přelouč

   • Rekonstrukce prostor a nákup nového vybavení pro Jakub klub. Služba bude rozšířená o věkovou skupinu 15-18 let. Dále pak na nákup potravin na kurzy vaření pro děti.

    33 000 Kč
   • Příprava projektu na zahájení nové služby sociálně terapeutické dílny pro Přeloučsko.

    45 000 Kč
   • Potravinová a hmotná pomoc lidem v nouzi. Provoz charitního šatníku a provoz potravinové pomoci.

    45 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii.

    7 500 Kč
   • Dobrovolnické centrum - vzdělávání dobrovolníků, nákup materiálu a úhrada energií pro zajištění dobrovolnických programů.

    7 500 Kč
   • Podpora pro pěstouny - akce s klienty služby - částečná úhrada nákladů aktivit.

    7 500 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    4 500 Kč
  • DCH HK -  Nové Město nad Metují

   • Projekt Ke kvalitě v Charitě: Metodická podpora kvality sociálních služeb

    80 000 Kč
   • Přímá pomoc a náklady s ní spojené: Pomoc osobám a rodinám, které se ocitly v nouzi a chtějí svoji situaci aktivně řešit (oblast Nové Město nad Metují a okolní obce)

    16 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum.

    59 200 Kč
   • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    4 800 Kč
  • Diecézní charita Hradec Králové

   • Projekty Diecézní charity Hradec Králové - podpora integračních aktivit v Královéhradeckém kraji a podpora záměru vybudování 15lůžkového hospice v Hradci Králové

    1 560 000 Kč
   • Pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou - provoz půjčovny zdravotnických pomůcek, opravy křesel apod.

    200 000 Kč
   • Dobrovolnictví - podpora aktivit dobrovolnického centra Diecézní charity Hradec Králové

    300 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum.

    450 000 Kč
  • Farní charita Chrudim

   • Charitní pečovatelská služba: podpora rozvoje a dofinancování  pečovatelské služby.

    150 000 Kč
   • Občanská poradna: dofinancování občanské poradny.

    125 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum.

    25 000 Kč
   • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    15 000 Kč
   • Osobní asistence: Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů osobní asistence, nákup ochranných pomůcek,  dofinancování nákladů na nájemné a energie, mzdové náklady, náklady na vzdělávání.

    75 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum: Podpora rozvoje DC – náklady na propagaci DC, kancelářské potřeby, náklady na nájemné a energie, mzdové náklady, náklady na vzdělávání, provozní náklady.

    100 000 Kč
   • Fond pomoci v krizi: Finanční jednorázová pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v situaci, která ohrožuje jejich zdraví či život, na základě doporučení ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Chrudim, případně dalšími poskytovateli sociálních služeb.

    10 000 Kč
  • Farní charita Dobruška

   • Podpora sociální služby osobní asistence

    200 000 Kč
   • Nákup zdravotnických  pomůcek do půjčovny

    50 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v Indii

    16 500 Kč
   • Mimořádné situace

    9 900 Kč
   • Přímá pomoc lidem v tísni

    53 600 Kč
  • Farní charita Dolní Újezd

   • Hlavní záměr - Charitní pečovatelská služba - úhrada některých nákladů spojených s provozem pečovatelské služby a nákup kompenzačních pomůcek. (částka je předpokládaná)

    60 000 Kč
   • Hlavní záměr - Charitní ošetřovatelská služba - úhrada některých provozních nákladů ošetřovatelské služby, nákup zdravotního materiálu a kompenzačních pomůcek. (částka je předpokládaná)

    50 400 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum.

    6 000 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů a pod.

    3 600 Kč
  • Farní charita Dvůr Králové nad Labem

   • NZDM Střelka Dvůr Králové nad Labem - zajištění provozu a nákup drobných pomůcek k činnosti. Zajištění smysluplného trávení volného času sociálně vyloučených dětí a mládeže.

    45 000 Kč
   • Občanské poradny Dvůr Králové n.L., Hořice a Jaroměř - zajištění provozu služeb, jejichž cílem je poskytnout odborná sociální poradenství a tím řešit nebo předcházet sociálně nepříznivé situaci klientů.

    72 000 Kč
   • Osobní asistence. Domácí péče - zajištění provozu služby a dofinancování nákladů na dopravu ke klientům na Královédvorsku. Cílem je podpora klientů v jejich přirozeném prostředí.

    45 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum

    9 000 Kč
   • Pomoc v hmotné nouzi jednotlivcům: okamžitá pomoc osobám, které se ocitly v nouzi a chtějí svoji situaci aktivně řešit. Mimořádné situace: krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    9 000 Kč
  • Farní charita Litomyšl

   • Výměna oken v odlehčovací službě Respitní péče Jindra - Výměna nefunkčních starých oken za kvalitní repliky, které zlepší tepelnou pohodu v prostorách služby a zabrání ekonomickým ztrátám vznikajícím v důsledku unikání tepla a zároveň neznehodnotí architektonickou hodnotu historicky cenné stavby.

    102 000 Kč
   • Vybudování odděleného hygienického zázemí pro personál služeb Sanace rodiny a Podpora pěstounské rodiny

    102 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum.

    21 000 Kč
   • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    9 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - krytí nákladů na provoz DC.

    45 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám s dětmi - Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které z důsledků vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

    21 000 Kč
  • Farní charita Náchod

   • Dům na půli cesty - Náchod, pobytové zařízení pro mladé muže a ženy (od 18 do  26 let) v nepříznivé sociální situaci: 1) Podpora provozních nákladů, vybavení a služeb

    302 005 Kč
   • SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod, azylový dům pro matky s dětmi v nepříznivé sociální situaci: 1) Podpora vybavení, služeb a provozních nákladů

    4 288 Kč
   • Dar na humanitární projekty v zahraničí, projekty v Indii

    33 093 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Náchod, podpora Charitní pečovatelské služby Náchod

    245 153 Kč
   • Přímá podpora: 1) Podpora znevýhodněných a handicapovaných osob, 2) Pomoc starým a nemocným lidem, 3) Podpora rodin a osob v nouzi, 4) Aktivity pro děti a mládež /sociální prevence zejm. pro děti z rodin v tíživé životní situaci/

    72 323 Kč
   • Dar na realizaci tuzemských humanitárních projektů, Dobrý anděl - navázání spolupráce v rámci zařízení SV.ANNA - Azylový dům pro matky s dětmi

    5 000 Kč
  • Farní charita Rychnov nad Kněžnou

   • Vybavení chráněného pracoviště, zřizovatel: Sdružení Neratov, o. s.

    30 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum.

    15 000 Kč
   • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    9 000 Kč
   • Přímá pomoc a náklady s ní spojené:\r\n- konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK\r\n- rodinám s více dětmi, které žijí dlouhodobě na hranici chudoby ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem\r\n- na redistribuci potravinové a materiální pomoci FEAD

    45 000 Kč
   • Obnova vybavení ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou – denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby pro seniory a denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením

    201 000 Kč
  • Farní charita Studenec u Horek

   • Domácí zdravotní péče: Doplnění nabídky zdravotnických technických pomůcek do půjčovny. Nákup zdravotnického materiálu.

    65 250 Kč
   • Přímá pomoc lidem v regionu v tíživé sociální situaci a náklady s ní spojené.

    3 750 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum.

    3 750 Kč
   • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    2 250 Kč
  • Oblastní charita Červený Kostelec

   • Hospic Anežky České: pořízení, údržba a opravy zařízení a vybavení hospice, nákup zdravotnického materiálu

    89 100 Kč
   • Domov svatého Josefa: revitalizace centrálního „náměstíčka“, která umožní volný pohyb klientů mezi jednotlivými objekty

    145 800 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí: kvalifikační kurzy pro nezaměstnanou mládež v Bangalore – Karnataka, výstavba domků v chudé oblasti Belgaum

    27 000 Kč
   • Mimořádné situace: krytí nákladů při odstraňování následků povodní atd.

    16 200 Kč
   • Mobilní hospic Anežky České: zařízení a vybavení, zlepšení dostupnosti služby

    81 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec: zlepšení dostupnosti v terénu

    59 400 Kč
   • Mateřské centrum Slůně Úpice: dovybavení centra a nákup materiálu pro tvořivou a výtvarnou činnost

    5 400 Kč
   • Mateřské centrum Háčko Červený Kostelec: dovybavení centra a nákup materiálu pro tvořivou činnost - výtvarné potřeby

    18 900 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Hostinné: dovybavení a údržba Penzionu Domov, zlepšení dostupnosti v terénu

    81 000 Kč
   • Přímá pomoc: Mimořádná individuální sociální nebo zdravotní pomoc

    16 200 Kč
  • Oblastní charita Havlíčkův Brod

   • Rychleji a bezpečněji v terénu: Jedná se o spolufinancování projektu, na který jsme úspěšně získali prostředky z IROPu. Z Tříkrálové sbírky chceme pokrýt zejména vlastní finanční spoluúčast a neuznatelné náklady související s projektem. Díky těmto financím pořídíme mimo jiné 16 aut do terénních služeb. Tak budeme moci účinněji poskytovat služby lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

    600 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí: Projekty v Indii - kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum.

    50 000 Kč
   • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    30 000 Kč
   • Financování charitních služby poskytovaných v působnosti Oblastní charity Havlíčkův Brod: Spolufinancování nákladů na provoz charitních služeb poskytovaných ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec vč. možnosti použít finanční prostředky na investiční náklady těchto služeb.

    290 000 Kč
   • Přímá pomoc potřebným: Řešení akutních situací, kde byla využita veškerá dostupná pomoc ze strany státu, obcí i rodiny. Pomoc bude poskytnuta dle stanovených pravidel organizace.

    30 000 Kč
  • Oblastní charita Hradec Králové

   • Středisko rané péče Sluníčko - zajištění poskytování služby pro rodiny pečující o děti s postižením v raném věku (částka je předpokládaná)

    175 000 Kč
   • Odborné sociální poradenství Oblastní charity Hradec Králové - prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni poskytnout kvalitní odborné sociální poradenství, podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích, které nedokáží klienti řešit sami ani s pomocí svých blízkých, všestranná podpora nemocným, pečujícím a rodinám.

    196 000 Kč
   • Domácí hospicová péče - zajištění poskytování služby včetně půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (částka je předpokládaná)

    175 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore – Karnata ka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum. Projekty misie v Hondurasu.

    35 000 Kč
   • Pečovatelská služba Třebechovice pod Orebem - zajištění pečovatelské služby regionu Třebechovicko - pomoc starším spoluobčanům, kteří již potřebují trvalou péči a obsluhu.

    98 000 Kč
  • Oblastní charita Jičín

   • Podpora dobrovolnických aktivit - Cílem dobrovolnických projektů je zakotvení a rozvoj občanské podpory, altruismu ve společnosti a zlepšení povědomí o hodnotě i významu dobrovolnických aktivit. Našim záměrem je realizovat dobrovolnické programy zaměřené na pomoc dětem s jakýmkoli druhem znevýhodnění, na sociálně slabé rodiny s dětmi, seniory a lidem se zdravot. hendikepem. Vybraná částka půjde na mzdu koordinátorů, kancelářské potřeby, výtvarný a jiný materiál pro práci dobrovolníků s klienty v programech: · Program Pět P – zaměřený na děti · Program N80 – dobrovolníci do zdravotnických zařízení · Program K2 – dobrovolníci na podporu sociál. služeb · B612 - skupinová práce s dětmi a mládeží · Program 3G – mezigenerační pomoc seniorů dětem

    54 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum. Projekty misie v Hondurasu

    9 000 Kč
   • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    9 000 Kč
   • Přímá pomoc v regionu - Přímá pomoc je učená na zmírnění následků nenadálých krizových situací, které se přihodily lidem bez jejich přičinění, a které nemohou, nebo neumí řešit pouze vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny s dětmi a staré lidi z regionů, kde působí Oblastní charita Jičín. Z prostředků se budou rovněž hradit náklady spojené s přímou pomocí (např. pohonné hmoty).

    18 000 Kč
   • Práce s ohroženými rodinami - Oblastní charita Jičín má pověření Královéhradeckého kraje pracovat v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. V rámci něj poskytuje odbornou pomoc rodinám s dětmi, ve kterých dochází vlivem nepříznivé situace k ohrožení dítěte. Cílem činností je stabilizovat rodinu tak, aby se dítě ocitlo mimo trvalé ohrožení na zdraví a duševního rozvoje. Činnost provádíme ve spolupráci s MěÚ Jičín a MěÚ Nová Paka, odbory sociálně právní ochrany dětí a rodiny.

    18 000 Kč
   • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi na Semilsku - Jde o nový projekt, který byl realizován od 1. 1. 2018. Pracovníci pomáhají sociálně slabým rodinám s dětmi řešit: péči o dítě (vhodné trávení volného času, příprava do školy, stravování, zapojení dítěte do domácích povinností atd.), péči o domácnost (úklid, finanční gramotnost atd.), komunikaci s veřejnými institucemi (škola, úřady, lékař atd.).

    18 000 Kč
   • Nízkoprahové kluby PoHoDa (Hořice), EXIT (Jičín) a Relax (Nová Paka)\r\nCílem klubů je zmírnit, nebo předejít rizikům, která jsou spojená se způsobem života dětí a mládeže, kteří nechtějí, nemohou, nebo neumí trávit svůj volný čas obvyklým způsobem. Jedná se děti a mládež, kteří jsou z nějakých důvodů ohroženi nebo zasaženi problémy v těchto okruzích: rodina, škola, kamarádi a vrstevníci, životní styl, zneužívání návykových látek, konfliktní chování, volný čas, fyzické a duševní zdraví, práce a brigády, sexuální chování, sociální dovednosti a životní hodnoty. Vybraná částka půjde na výtvarný a jiný materiál pro práci s dětmi a mládeží, vybavení pro volný čas, nájem a energie.

    54 000 Kč
  • Oblastní charita Jilemnice

   • Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb: Mateřské centrum nabízí celoroční program i širokou škálu služeb pro maminky a celé rodiny. O služby humanitárního skladu je stále širší zájem, v letošním roce služba rozšířena o provoz sprchového koutu pro bezdomovce a další sociálně potřebné. Konkrétní využití prostředků z TKS: mzdové náklady, energie, nájemné, pracovní pomůcky, vybavení, úklidové prostředky, školení, opravy, kancelářské potřeby, výtvarné potřeby pro Mateřské centrum, provozní výdaje humanitárního skladu a sprchového koutu.

    165 600 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum.

    9 000 Kč
   • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    5 400 Kč
  • Oblastní charita Kutná Hora

   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum.

    20 500 Kč
   • Podpora prorodinných aktivit - projekty  Rodinného centra Kopretina, Centra Domek (zaměřené na práci s rodinami a dětmi) a Centra Maják (zaměřené na projekty s dětmi a mládeží).

    100 000 Kč
   • Rozvoj dobrovolnictví v Kutné Hoře a v Čáslavi.

    150 000 Kč
   • Automobily pro terénní služby - spolufinancování nákupu automobilů (pečovatelská služby - středisko Duhové Atrium, raná péče - Středisko na Sioně, sociální rehabilitace - středisko A+D)

    100 000 Kč
   • Rozvoj dobrovolnictví v Kutné Hoře a v Čáslavi. (Osobní náklady koordinátorů Dobrovolnického centra).

    150 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum.

    20 500 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů a pod.

    12 300 Kč
  • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

   • Rekonstrukce zázemí v Hlisnkur. Rekonstrukce domu v Hlinsku, který je majetkem Oblastní charity Nové Hrady u Skutče.V současné době, jsou v domě kanceláře a zázemí pro pracovníky ošetřovatelské a pečovatelské služby. Záměrem rekonstrukce, je vybudování nových vyhovujících prostor pro ambulatntní a terénní služby, které v Hlinsku naše organizace poskytuje - sociálně terapeutické dílny, charitní pečovatelská služba, osobní asistence a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

    360 000 Kč
   • Přístavba domu sv. Josefa v Chotovicíchrn. Přístavba domu sv. Josefa v Chotovicích, který je majetkem Oblastní charity Nové Hrady u Skutče. V objektu vzniknou nové prostory pro zázemí ambulantních a terénních služeb - kanceláře pro vedoucí služeb, sociální pracovníky, prostory pro pracovníky a uživatele sociálně terapeutických dílen a denního stacionáře, zázemí pro pracovníky pečovatelské služby a osobní asistence.

    192 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničír. Pprojekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum.

    30 000 Kč
   • Mimořádné situace krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    18 000 Kč
  • Oblastní charita Pardubice

   • Hlavní záměr - Pobytové odlehčovací služby - rozšíření pobytových odlehčovacích služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením o devět lůžek, s tím spojené náklady na rekonstrukci objektu a vybavení pokojů (částka je předpokládaná)rn

    595 000 Kč
   • Hlavní záměr - Mobilní hospic - provozní náklady služby a pomůcky (částka je předpokládaná)

    42 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé a podpora univerzitních studentů v oblasti Belgaum.rn

    35 000 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod. (částka je předpokládaná)

    21 000 Kč
   • Přímá pomoc - pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace, jízdenky pro lidi bez domova (částka je předpokládaná)

    7 000 Kč
  • Oblastní charita Polička

   • Vybavení nových prostor Nízkoprahového denního centra pro bezdomovce v městě Polička.

    70 500 Kč
   • Auto pro terénní práci Otevřených dveří, jedinou sociální službu pomáhající lidem s duševním onemocněním v celém okrese Svitavy. \r\nAuto pro rozšiřující se Charitní pečovatelskou službu v Poličce a okolí.\r\n

    282 000 Kč
   • Částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče pro obyvatele Poličska a okolních obcí.

    47 000 Kč
   • Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.

    23 500 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum.

    32 900 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    14 100 Kč
  • Oblastní charita Trutnov

   • Hlavní záměr - podpora půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek.\r\nPůjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je velmi využívanou službou Oblastní charity Trutnov. Poskytuje pomůcky rodinám, které pečují o své blízké v domácím prostředí, i lidem po nejrůznějších úrazech. Finanční částka bude použita na vybudování nových skladových prostor pro půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek, která se s nedostatkem prostoru dlouhodobě potýká a působí v nevyhovujících podmínkách.

    71 000 Kč
   • Hlavní záměr - podpora potravinového a humanitárního skladu.\r\nPotravinový a humanitární sklad pomáhá jednotlivcům a rodinám, kteří se ocitli v nouzi. Díky cílené a okamžité pomoci se potraviny dostanou včas k potřebným a pomáhají tak situaci, kdy hrozí sociální vyloučení nebo bezdomovectví. \r\nFinanční částka bude použita na provoz skladu a nákup potřebného vybavení.\r\n

    21 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí.rnProjekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum.

    5 000 Kč
   • Mimořádné situace.\r\nKrytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    3 000 Kč
  • Oblastní charita Ústí nad Orlicí

   • Sociálně terapeutické dílny Miriam Králíky - zajištění nově vznikající služby, nákup materiálu, vybavení (nástroje, stroje apod.), ostatní provozní náklady a mzdové náklady

    80 000 Kč
   • Stavební úpravy - přístavba budovy Centra pod střechou v Letohradě a vybavení nových prostor. Oprava budovy 17. listopadu v Ústí n.O. - zázemí pro půjčovnku komepzačních pomůcek.

    250 000 Kč
   • Domácí hospicová péče - nákup zdravotnického materiálu, vybavení, vzdělávání odborného týmu, částečné pokrytí nákladů na provoz aut a PHM a mzdových nákladů multidisciplinárního hospicového týmu.

    245 000 Kč
   • Občanská poradna - provozní náklady, vzdělávání, provoz aut do 6 kontaktních míst, mzdové náklady.

    20 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Letohrad a Ústí n.O.- náklady na provoz aut a PHM, vzdělávání, energie, materiál a mzdové náklady

    250 000 Kč
   • Centrum pod střechou Letohrad - provozní náklady, energie, materiál, vzdělávání, lektorné a mzdové náklady

    150 000 Kč
   • Sociální rehabilitace Lanškroun - provozní náklady, energie, materiál, vzdělávání, mzdové náklady

    40 000 Kč
   • Šance pro rodinu - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - provozní náklady, energie, materiál, provoz aut a PHM, mzdové náklady, vzdělávání

    60 000 Kč
   • Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Lanškroun - provozní náklady, energie, materiál, mzdové náklady zaměstnance

    30 000 Kč
   • Rodinné centrum Kopretina Sloupnice - provozní náklady, materiál, doprava, vstupy na příměstském táboře

    11 000 Kč
   • Sociální sprcha Ústí nad Orlicí - provozní náklady, energie, čistící a desinfekční prostředky, mzdové náklady

    30 000 Kč
   • Fond na rozvoj stávajících projektů - financování nových projektů a rozvoj stávajících

    60 000 Kč
   • Přímá pomoc - pomoc lidem v akutní hmotné nebo duchovní nouzi. Pomoc se poskytuje na základě sociálního šetření v rodině

    60 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum. Projekty misie v Hondurasu.

    77 500 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    46 500 Kč
 • Diecéze litoměřická

  • Charita Most

   • Nízkoprahové zařízení Khamoro:\r\nCíl: Podpora Nízkoprahového zařízení Khamoro – zakoupení kostýmů pro taneční kroužek

    10 000 Kč
   • Nízkoprahové zařízení Zastávka:\r\nNízkoprahové zařízení Zastávka v Duchcově – podpora letního pobytu dětí

    10 000 Kč
   • Centrum sociální pomoci v Mostě:\r\nPodpora Centra sociální pomoci v Mostě

    35 000 Kč
   • Podpora dětí ze sociálně slabých rodin v Litvínově:\r\nCíl: zlepšit podmínky ke vzdělávání dětem ze sociálně slabých a problematických rodin. Oblastní charita Most přispívá na doporučení školy chudým žákům na školní stravování a pomůcky do školy – ZŠ speciální Litvínov

    10 000 Kč
   • Azylový dům pro matky s dětmi:\r\nPodpora služby azylového domu pro matky s dětmi

    10 000 Kč
   • Nízkoprahové zařízení Sovička:\r\nCíl: Podpora Nízkoprahového zařízení Sovička – kulturní a poznávací akce (výlety, vstupy)

    10 000 Kč
   • Nízkoprahová zařízení v Tanvaldu a Náhlově:\r\nCíl: Zakoupení hudebních nástrojů pro Nízkoprahová zařízení v Tanvaldu a Náhlově

    10 000 Kč
  • Diecézní charita Litoměřice

   • nakup kompenzačních a zdravotnických pomucek

    100 000 Kč
   • Terénní služba-potravinová pomoc lidem v nouzi

    30 000 Kč
   • Poradenské centrum - zajištění provozu poradny

    20 000 Kč
  • Farní charita Česká Lípa

   • Provoz Sociálního automobilu, který sváží zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy.

    60 000 Kč
  • Farní charita Litoměřice

   • Nákup vybavení, kompenzačních a hygienických pomůcek pro střediska charity.

    85 500 Kč
  • Farní charita Lovosice

   • Vybraná častka bude použita na spolufinancování rekonstrukce Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích.

    20 000 Kč
  • Farní charita Mladá Boleslav

   • Podpora dětí ze speciální třídy ZŠ Bezno

    10 000 Kč
   • Středisko Naděje - pořízení uzamykatelných skříněk, testy na přítomnost omamných látek, trvanlivé potraviny

    30 000 Kč
  • Oblastní charita Česká Kamenice

   • Nákup DHM pro zřízení domácí hospicové péče

    40 000 Kč
   • Dětem ZŠ a MŠ, které jsou znevýhodněné, podpora možnosti zúčastnit se např. školy v přírodě, kompenzační pomůcky, apod.

    20 000 Kč
  • Oblastní charita Chomutov

   • Podpora smysluplného trávení volného času dětí a mládeže - Podpora dětí a mládeže z Chomutova a okolí (zázemí je na faře v Chomutově). Zajištění využití volného času uspořádáním speciálních programů, výletů, atd. Pořízení pomůcek a vybavení pro práci s dětmi a mládeží, příspěvky na sportovní nebo hudební kroužky dětí a příspěvky na křesťanské dětské tábory.

    20 000 Kč
   • Materiální pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi - Pomoc zvláště pro matky samoživitelky, rodiny s více dětmi ve finanční tísni, osamoceně žijící osoby ve finančně a sociálně tíživé situaci, včetně pomoci s nákupem potravin, dětských plen a hygienických potřeb.

    20 000 Kč
   • Podpora rodin s dětmi s postižením - Podpora ohrožených rodin, které mají dítě s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, s opožděným nebo ohroženým vývojem. Pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek a hraček pro rozvoj těchto dětí.

    15 000 Kč
   • Podpora provozu farní miniškoličky - Obnova vybavení farní miniškoličky (didaktické pomůcky, lůžkoviny atd.) za účelem poskytování kvalitní péče o děti předškolního věku v tomto zařízení Oblastní charity Chomutov.

    10 000 Kč
  • Oblastní charita Kadaň

   • Podpora lidem v nepříznivé soc. situaci: Materiální podpora (ošacení, potraviny, hygienické prostředky, nábytek, kuchyňské vybavení), matkám samoživitelkám, vícečetným rodinám, osamělým osobám. Kontaktování ohrožených osob a dobrovolnická, občanská koordinační činnost mezi těmito lidmi a institucemi, plánování zaměřené na člověka. Prevence dluhových pastí.

    10 000 Kč
   • Podpora a pomoc dětem ohroženým sociálním vyloučením: Finanční podpora dětských volnočasových aktivit, začlenění dětí do sportovních kroužků anebo skupin s uměleckým a znalostním zaměřením působících na území Kadaně a v obcích v okolí, spoluúčast na úhradě školních obědů, zapojení do již existujících projektů jako jsou dobrovolnické programy 3G a 5P anebo do nízkoprahových projektů. Podpora při účasti na příměstských táborech, ale i letních táborech, např. Junák.

    8 000 Kč
   • Podpora pečujícím osobám: Materiální a osobní dobrovolnická výpomoc, koordinační kroky vedoucí k ulehčení jejich nepříznivé situace a přetížení. Zvláště podpora osob pečujících o těžce zdravotně a mentálně postižené osoby anebo osoby v terminálních stavech onemocnění.

    8 000 Kč
   • Spolupráce, koordinace, součinnost, vzdělávání: Spolupráce s odborem sociálních věcí v Kadani, OSPOD, s místními samosprávami okolních obcí, s poskytovateli sociálních a zdravotnických služeb (Home Care, LDN) i pobytových, s ostatními NNO s charakterem činností, které nejsou v rozporu se Stanovami OCHK, jsou v souladu s křesťanskými hodnotami obecně a směřují k rozvoji komunity a občanské svépomoci a vzájemnosti.rn

    2 000 Kč
  • Oblastní charita Liberec

   • Prevence a podpora handicapovaných a sociálně vyloučených dětí, dospělých a seniorů

    85 000 Kč
   • Podpora činnosti Hospice sv. Zdislavy

    40 000 Kč
   • podpora činnosti Charitního šatníku

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Rumburk

   • Výnos sbírky bude použit na náklady spojené s provozem sociální služby Občanská poradna Rumburk (vč. kontaktního místa ve Šluknově), tj. poskytováním odborného poradenství a zachováním bezplatnosti služby pro její uživatele, zajištění profesního rozvoje odborných poradců, zajištění udržitelnosti služby. rnPro klienty, kteří se nacházejí v nepříznivé finanční nebo sociální situaci, je důležité zachování dostupnosti odborného poradenství, tj. kontaktního místa i ve Šluknově.

    15 000 Kč
  • Oblastní charita Šluknov

   • NZDM- domácí úkoly-pomůcky a školní potřeby pro děti

    10 000 Kč
   • Volnočasové aktivity- roční příspěvek pro volnočasové aktivity s dětmi z chudých rodin

    5 000 Kč
   • Pomoc dětem v Mikulášovicích- školní potřeby pro chudší děti

    3 000 Kč
  • Oblastní charita Sobotka

   • Částka bude použita na koupi židlí do jídelny Domova pokojného stáří a na polohovací křeslo pro uživatele Domova pokojného stáří. Dále bude částka použita na zakoupení pracovních oděvů pro zaměstnance OCH Sobotka.

    70 000 Kč
  • Oblastní charita Teplice

   • \r\nFara Jeníkov- tábor pro sociálně slabé děti   \r\n

    12 000 Kč
   • Biskupské gymnázium Bohosudov                                                           \r\n(nákup pomůcek, obědů,Švp..)\r\n

    5 000 Kč
   • Och Teplice \r\n(provoz sociálního automobilu)                                                                 \r\n

    10 000 Kč
   • Och Teplice\r\n(fond pro nákup věcí pro sociálně a zdravotně znevýhodněné rodiny     18.000\r\n-nákup školních pomůcek, výletů, zdravotních potřeb)\r\n

    18 000 Kč
  • Oblastní charita Ústí nad Labem

   • 1. Pomoc pro postiženého Jirku Škuthana. Výtěžek bude použit na kompenzační a rehabilitační pomůcky.\r\nJirka Škuthan je  18-letý mladík, který o prázdninách v roce 2016 utrpěl závažný úraz- po skoku do vody došlo k nárazu, při kterém si Jirka rozdrtil šestý krční obratel, a bohužel v tomto místě byla přerušena mícha. Následkem toho poté došlo k ochrnutí těla od pasu dolů a ke snížení hybnosti rukou.

    35 000 Kč
   • 2. Vybavení Noclehárny Samaritán. Současné vybavení noclehárny je více jak 10 let staré, je využíváno denně a již nevyhovuje především z hygienických důvodů. Výtěžek bude použit na nové omyvatelné matrace (vhodné do stávajících patrových postelí) a polštáře a přikrývky.

    30 000 Kč
   • 3. Cílem projektu je podpora trmické farnosti v pomoci osobám bez domova, sociálně slabým rodinám s dětmi, dětem a mládeži žijícím v sociálně vyloučené lokalitě Trmice a Předlice. Konkrétně se jedná o finanční podporu uvedených akcí:rn- Mikuláš pro děti Trmice, Předlice (sladkosti, ovoce) 3000,-rn- vánoční oběd pro opuštěné ve farnosti (cca 20 lidí) 3000,-rn- velikonoční večeře (velikonoční beránek asi 40 lidí)- 5000,-rn- dětský den na konci školního roku (pomůcky ke hrám, odměny- hračky, sladkosti) 3000,-rn- podpora chudých- bezdomovci (jídlo, jízdenky MHD) 3000,-

    17 000 Kč
   • 4. Cílem projektu je koupě sportovních pomůcek a náčiní pro ZŠ Vojnovičova, která se specializuje na integraci dětí s handicapem- z cca 800 žáků je 200 žáků s různým typem handicapu a individuálním vzdělávacím plánem. Škola je zcela bezbariérová a integruje děti s fyzickým i mentálním handicapem.

    7 000 Kč
  • Oblastní charita Žatec

   • Zajištění provozu charitního šatníku

    20 000 Kč
  • ŘKF Děčín 4 - Podmokly

   • Jeníkovi Černému z Děčína bude 10 let a od narození má DMO          ( dětskou mozkovou obrnu). Chodí jen s pomocí chodítka či s dopomocí jiné osoby. Každý rok, pokud rodina sežene potřebné finance, absolvuje lázeňskou terapii na speciálním robotickém přístroji LOKOMAT v lázních Teplice. Tato terapie mu výrazně pomáhá zlepšit držení těla. Pojišťovna tuto léčbu zatím neplatí, proto bychom na ni chtěli Jeníkovi přispět z výnosu TS v roce 2018.

    30 000 Kč
  • ŘKF Děkanství  Mnichovo Hradiště

   • Pomoc handicapovaným dětem ve školním zařízení v rámci farnosti.

    10 000 Kč
  • ŘKF Jablonné v Podještědí

   • \r\nPodpora sociálně slabších rodin při výjezdu dětí na taneční soustředění\r\nV našem městě působí již několik let tanečně-folklorní soubor Patašpička, který se připravuje na letní soustředění. Rádi bychom část peněz ze sbírky použily na podporu rodin, kterým by finanční situace nedovolila děti na zájezd poslat. Chceme umožnit účast všem dětem poctivě pracujícím v souboru bez rozdílu sociálního zázemí.\r\n5000 Kč\r\nPodpora zájmového kroužku\r\nPodpora kroužku „malých kuchařinek“, během kterého se děti nejen dosyta nají, ale naučí se jídlo i připravovat (kroužek je bezplatný). V rámci kroužku mají děti možnost jet se sestrou Robertou také na víkendový výlet do Prahy, většina z nich by ale náklady na výlet nemohla uhradit. Podpora umožní výlet všem.\r\n5000 Kč\r\n

    10 000 Kč
  • ŘKF Liběšice u Žatce

   • Podpora práce s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí, konkrétní pomoc sociálně slabým rodinám v tíživé situaci a lidem v tísni, nákup školních pomůcek a potřebného vybavení dětem ze sociálně slabých rodin, pomoc nemocným v tísnivé situaci, podpora letního dětského tábora pro děti ze znevýhodněného prostředí.

    250 000 Kč
  • ŘKF Podbořany

   • Nákup školních pomůcek pro děti ze sociálně slabých rodin

    5 000 Kč
   • nákup sportovních her pro děti docházejících na faru

    15 000 Kč
   • Nákup sportovních her pro děti docházejících na faru

    15 000 Kč
  • ŘKF Semily

   • Podpora sociálně slabých rodin s dětmi

    30 000 Kč
   • Školní pomůcky pro vybrané děti v regionu

    5 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých seniorů

    15 000 Kč
   • Podpora školních obědů u sociálně slabých žáků

    20 000 Kč
  • ŘKF Srbská Kamenice

   • Podpora nemocnice v Ugandě

    20 000 Kč
   • Podpora činnosti Charity Česká Kamenice

    8 000 Kč
   • Podpora činností Azylových domů pro matky s dětmi

    14 000 Kč
   • Podpora dětí ze sociálně slabých rodit při MŠ Markvartice

    10 000 Kč
   • Dary rodinám v nouzi a zdravotně postiženým

    38 000 Kč
 • Diecéze ostravsko-opavská

  • Charita Bohumín

   • Vnitřní vybavení rozšířené odlehčovací služby

    150 000 Kč
   • Dokrytí stávajícího provozu pro služby prevence

    50 000 Kč
  • Charita Český Těšín

   • Zakoupení vícemístného automobilu

    200 000 Kč
   • Materiálně technický standard a jeho naplňování

    100 000 Kč
   • Rozvoj Charitní ošetřovatelské služby

    70 000 Kč
   • Osvětlení v Charitním domě pro matky v tísni

    40 000 Kč
   • Rozšíření vybavení a aktivity mimo klub

    30 000 Kč
   • Rekonstrukce kanceláře

    10 000 Kč
   • Úprava interiéru Komunitního centra

    120 000 Kč
   • Nákup pomůcek pro aktivizaci seniorů

    10 000 Kč
   • Nákup software pro terénní služby

    20 000 Kč
  • Charita Frenštát pod Radhoštěm

   • Pořízení automobilu pro službu osobní asistence

    60 000 Kč
   • Podpora rodin v nouzi

    42 500 Kč
   • Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu

    72 500 Kč
   • Dofinancování nákladů vzniklých při realizaci projektu

    100 000 Kč
  • Charita Frýdek-Místek

   • Zázemí pro klienty

    60 000 Kč
   • Zlepšení zázemí a kvality pečovatelské služby

    100 000 Kč
   • Nový vůz

    60 000 Kč
   • Pracovní terapie v Majáku

    40 000 Kč
   • Klub Nezbeda

    100 000 Kč
   • Zlepšení možností služby

    40 000 Kč
   • Zahrada Oázy

    60 000 Kč
   • Zlepšení možností Poradenského centra

    60 000 Kč
   • Zkvalitnění Pramínku

    60 000 Kč
   • Podpora dobrovolníků a Ředitelství

    40 000 Kč
   • Nové pomůcky

    40 000 Kč
   • Rebeláci ve FM

    100 000 Kč
   • Vybudování zázemí pro služby a Charitu Frýdek-Místek

    400 000 Kč
   • ZaZOOMujeme

    40 000 Kč
  • Charita Hlučín

   • Podpora činnosti střediska Charitní domov sv. Mikuláše

    100 000 Kč
   • Vybavení služeb zdravotnickými přístroji a pomůckami

    50 000 Kč
   • Podpora činnosti střediska Sociálně terapeutická dílna

    50 000 Kč
   • Rekonstrukce zázemí pro Charitní pečovatelskou, asistenční a ošetřovatelskou službu

    1 000 000 Kč
  • Charita Hrabyně

   • Rozvoj komunitních, duchovních a humanitárních aktivit, úprava a údržba prostor, podpora chráněných dílen, integrace osob se zdravotním postižením do pracovního procesu a společnosti

    325 000 Kč
  • Charita Jablunkov

   • Podpora realizace a rozvoje sociální služby dennní stacionář

    125 000 Kč
   • Podpora realizace a rozvoje Charitní pečovatelské služby

    350 000 Kč
   • Podpora realizace a rozvoje Centrum pomoci sv. Rafaela

    150 000 Kč
  • Charita Jeseník

   • Rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka

    348 000 Kč
  • Charita Kopřivnice

   • Podpora péče o seniory terénní služby Mořkov

    50 000 Kč
   • Podpora péče o seniory v terénní službě

    230 000 Kč
   • Přímá sociální výpomoc

    70 000 Kč
   • Podpora péče o seniory v terénní službě

    100 000 Kč
  • Charita Krnov

   • Podpoření provozu střediska Denní stacionář

    40 000 Kč
   • Umožníme kvalitní život v domácím prostředí

    110 000 Kč
   • Když ti něco schází, s Tříkrálovými prostředky Ti pomůžeme z nesnází

    40 000 Kč
  • Charita Nový Jičín

   • Podpora sociálně aktivizačních činností pro jednotlivce i rodiny

    95 000 Kč
   • Humanitární pomoc osobám v tíživé životní situaci

    40 000 Kč
   • Fond pro podporu volnočasových aktivit dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením samoživitelů

    25 000 Kč
   • Podpora Půjčovny kompenzačních pomůcek

    240 000 Kč
  • Charita Odry

   • Podpora péče o seniory a handicapované osoby

    300 000 Kč
   • Zkvalitnění prostor sociální poradny a jejího dofinancování

    100 000 Kč
   • Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek

    100 000 Kč
  • Charita Opava

   • Podpora péče o osoby se zdravotními problémy - CHPS, CHOS, CHHP

    380 000 Kč
   • Podpora péče o osoby s postižením - chráněná dílna

    400 000 Kč
   • Podpora péče o osoby s mentálním postižením.

    570 000 Kč
  • Charita Ostrava + sv. Alexandra

   • Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa

    150 000 Kč
   • Podpora lidí bez domova v rámci terénních programů Charitního domu sv. Benedikta Labre

    300 000 Kč
   • Podpora lidí bez domova - provoz Šatníku Charity Ostrava

    60 000 Kč
   • Podpora lidí v závěru života v Hospici sv. Lukáše - pořízení průmyslové pračky

    200 000 Kč
   • Podpora ohrožených dětí a mládeže v Charitním středisku Michala Magone - rekonstruce rozvodů a elektřiny

    290 000 Kč
   • Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen

    195 000 Kč
  • Charita Studénka

   • Vybudování skladu zdravotnických a kompenzačních pomůcek

    320 000 Kč
   • Rozšíření a údržba zdravotnických a kompenzačních pomůcek v půjčovně

    50 000 Kč
   • Finanční podpora volnočasových aktivit dětí z obcí, kde se sbírka realizuje

    30 000 Kč
  • Charita sv. Martina

   • Podpora rozvoje pečovatelské služby

    64 000 Kč
   • Finanční podpora pečovatelské služby

    40 000 Kč
   • Nákup nových kompenzačních pomůcek

    46 000 Kč
   • Podpora rozvoje služby domácí péče

    80 000 Kč
  • Charita Třinec

   • Charitní asistenční služba

    300 000 Kč
   • Polyfunkční komunitní centrum

    150 000 Kč
  • Diecézní charita ostravsko-opavská

   • Podpora projektů Diecézního střediska Diecézní charity ostravsko-opavské, podpora poradenského a informačního centra, podpora práce se sociálně vyloučenými skupinami, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a poradny, terénních a ambulantních programů, komunitních programů DCHOO \r\n

    2 468 000 Kč
 • Diecéze plzeňská

  • Bezdružice

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    3 892 Kč
  • Blížejov

   • Smysluplné využití volnočasových hodin organizovanou pohybovou aktivitou – nákup pomůcek, určeno pro děti se sociálním problémem v rodině

    8 641 Kč
  • Blovice

   • Pomoc potřebným, zejména rodinám s více dětmi, sociálně slabším rodinám a seniorům v rámci farnosti

    29 215 Kč
  • Bor u Tachova

   • Podpora Domova pro seniory Bor

    62 490 Kč
   • Adopce na dálku

    7 811 Kč
   • Podpora činnosti Farní charity Stráž

    7 811 Kč
  • Bukovany

   • Podpora činnosti Farní charity Sokolov

    5 985 Kč
   • Pomoc sociálně slabým občanům v obci

    5 985 Kč
  • Chlum Svaté Maří

   • Podpora činnosti FCH Sokolov : Domácí hospic Motýl 5%, Dům pro lidi bez vlastního bydlení 45 %, Dobročinný obchůdek - nákup vybavení 10%,  Tříkrálová kavárnička 25 %,  Adopce na dálku 15 %,

    8 471 Kč
  • Chotěšov

   • Příspěvek na volnočasové aktivity dětí ze soc. znevýhodněného prostředí z Chotěšova a okolí

    17 574 Kč
   • Podpora Centra sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutických dílen sv. Josefa Meclov

    17 574 Kč
  • Chotíkov

   • Podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí s lehkým mentálním postižením ze tříd ZŠ Chotíkov

    10 588 Kč
   • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Plzeň

    10 588 Kč
  • Čistá u Rakovníka

   • Podpora projektů  DCH Plzeň

    15 572 Kč
  • Dasnice

   • Podpora činnosti Farní charity Sokolov

    1 605 Kč
   • Pomoc sociálně slabým občanům v obci

    1 605 Kč
  • Dobřany

   • Diakonie, středisko Radost Merklín - příspěvek na podporu ekonomicky slabých klientů

    42 733 Kč
   • Podpora Domova sv. Aloise Plzeň

    42 733 Kč
  • Dolní Bělá

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň - Terénní krizová služba a Intervenční centrum Plzeňského kraje

    21 139 Kč
   • Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Plzeň

    2 349 Kč
  • Domažlice

   • Podpora sociálně terapeutických dílen sv. Josefa v Domažlicích a Meclově

    37 424 Kč
   • SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince – terénní, ambulantní a pobytová forma soc. rehabilitace

    31 187 Kč
   • Azylový dům Domažlice

    12 475 Kč
   • Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    12 475 Kč
   • Volnočasové kluby DUHA Domažlice

    12 475 Kč
   • Hafík, o.s. – rozvoj canisterapie v sociálních službách na Domažlicku

    12 474 Kč
   • Klub Fontána pro děti a mládež Domažlice – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

    6 237 Kč
  • Dýšina

   • Pomoc sociálně potřebným občanům na území farnosti

    66 130 Kč
  • Farní charita Aš

   • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Aš

    39 847 Kč
   • Podpora zájmové a volnočasové činnosti dětí a mládeže - Junák Aš

    1 992 Kč
  • Farní charita Cheb

   • Podpora rozvoje služeb FCH Cheb 35 %, podpora sociálních služeb DCH Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší 20 %, podpora Hospicu sv. Jiří o.p.s. v Chebu 40 %, příspěvek na léčbu a rehabilitaci J. Rady, která není hrazena zdravotními pojišťovnami 5 %

    118 380 Kč
  • Farní charita Karlovy Vary

   • Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí v Karlových Varech – vybudování terapeutické zahrady

    148 350 Kč
  • Farní charita Stříbro

   • Podpora provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II Stříbro

    19 885 Kč
  • Habartov

   • Podpora činnosti Farní charity Sokolov

    1 743 Kč
  • Holýšov

   • Podpora projektu Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    20 299 Kč
  • Horní Slavkov

   • Programy pro Aničku – příspěvek na výukové programy pro těžce tělesně postiženou žákyni Aničku

    4 610 Kč
  • Horšovský Týn

   • Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    15 013 Kč
   • Domov sv. Vavřince Meclov

    15 013 Kč
   • Komunitní centrum Horšovský Týn - vybavení

    30 026 Kč
  • Hostouň

   • Sociálně terapeutické dílny Domažlice a Meclov

    3 560 Kč
   • SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince

    2 967 Kč
   • Azylový dům Domažlice

    1 780 Kč
   • Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    1 780 Kč
   • Volnočasové kluby Duha Domažlice

    1 780 Kč
  • Jesenice

   • Podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytování na internátě školy

    6 587 Kč
  • Kdyně

   • Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    48 677 Kč
   • Domov sv. Vavřince Meclov

    48 677 Kč
   • Komunitní centrum Horšovský Týn

    97 353 Kč
  • Klenčí pod Čerchovem

   • Podpora projektu Volnočasové kluby Duha Domažlice

    33 190 Kč
   • Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    28 449 Kč
   • Podpora soc. zařízení Robinson Klenčí pod Čerchovem - pro děti potřebující okamžitou pomoc

    33 191 Kč
  • Konstantinovy Lázně

   • Podpora projektů DCH Plzeň

    4 261 Kč
  • Kralovice

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    83 781 Kč
  • Loket

   • Podpora činnosti FCH Sokolov

    8 197 Kč
  • Manětín

   • Domov sv. Vavřince Meclov

    48 957 Kč
  • Mariánské Lázně

   • Podpora Hospicu sv. Jiří Cheb

    27 293 Kč
   • Podpora Ubytovacího zařízení Mariánské Lázně - integrace lidí bez domova

    13 646 Kč
   • Příspěvek na sociální projekty DCH Plzeň

    27 293 Kč
   • Podpora činnosti FCH Mariánské Lázně- drobná pečovatelská činnost, finanční podpora sociálně slabým lidem a rodinám s více dětmi

    68 232 Kč
  • Město Touškov

   • Podpora projektů DCH Plzeň

    5 433 Kč
  • Městská charita Plzeň

   • Domov sv. Aloise Plzeň 25 %, Osobní asistence Plzeň 10 %, Domov sv. Františka 10 %, Farnosti vikariátu Plzeň - město - podpora aktivit sociálně slabých dětí a mládeže k smysluplnému využití volného 20 %, Domov sv. Jiří Plzeň  25 %, Pomoc bezdomovcům a lidem z ulice 10 %

    468 934 Kč
  • Mrákov

   • Volnočasový klub pro děti a mládež farnosti Mrákov

    29 557 Kč
   • Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa Meclov

    12 667 Kč
  • Nezvěstice

   • Domov sv. Aloise Plzeň

    2 064 Kč
  • Nýřany

   • Domov sv. Aloise Plzeň

    35 518 Kč
   • Adopce na dálku Diecézní charita Plzeň

    11 900 Kč
  • Oblastní charita Klatovy

   • Podpora charitních projektů: Domov pokojného stáří Naší Paní, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba, Osobní asistence, Nízkoprahový klub Chapadlo a Budík, Sociální poradna 70 %, Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy - financování požárně - bezpečnostního řešení 30 %

    424 635 Kč
  • Oblastní charita Ostrov

   • Domov pokojného stáří Hroznětín - stavební úpravy půdních prostor přístavku

    78 466 Kč
  • Oblastní charita Rokycany

   • Podpora projektu Domov pro seniory sv. Pavla 50 %, podpora projektu Byt sv. Lukáše 50 %

    75 935 Kč
  • Plasy

   • Domov sv. Vavřince Meclov

    44 530 Kč
  • Poběžovice

   • Podpora činnosti SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince - terénní, ambulatní a pobytová forma soc. rehabiltitace

    2 313 Kč
   • Podpora projektu Volnočasové kluby Duha

    2 313 Kč
   • Podpora  Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    2 313 Kč
   • Podpora Azylového domu Domažlice

    2 313 Kč
   • Podpora rodiny v tíživé sociální situaci Poběžovice

    11 567 Kč
   • Sociálně terapeutické dílny Meclov a Domažlice

    2 313 Kč
  • Přeštice

   • Domov pro matky s dětmi v tísni v Klatovech

    90 174 Kč
   • Podpora činnosti FCH Přeštice

    22 543 Kč
  • Radnice

   • Domov sociálních služeb Liblín – příspěvek na podporu volnočasových aktivit sociálně potřebných klientů

    24 206 Kč
  • Skalná

   • Podpora práce s dětmi a mládeží sociálně znevýhodněnou ve farnosti

    19 478 Kč
   • Podpora činnosti Hospice sv. JIří, o.p.s.

    23 807 Kč
  • Sokolov

   • Adopce na dálku

    15 197 Kč
   • Dům pro lidi bez vlastního bydlení Oloví - nákup vybavení

    45 591 Kč
   • Domácí hospic Motýl Sokolov - podpora provozu služby

    5 066 Kč
   • Dobročinný obchůdek Sokolov - nákup vybavení

    10 131 Kč
   • Tříkrálová kavárnička Sokolov

    25 329 Kč
  • Spálené Poříčí

   • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni sv. Zdislavy Plzeň

    31 328 Kč
  • Staňkov

   • Podpora činnosti Farní charity Staňkov včetně Adopce na dálku

    37 847 Kč
   • Podpora Terénní krizové služby Plzeň

    25 232 Kč
  • Starý Plznec

   • Podpora projektu Domov pro matky s dětmi v tísni Plzeň

    32 131 Kč
  • Studánka

   • Podpora Mobilního hospicu sv. Jiří Tachov

    5 326 Kč
  • Tachov

   • Podpora Mobilního hospicu pro Tachovsko

    42 831 Kč
  • Žákava

   • Podpora vážně postiženého dítěte v obci Žákava

    7 065 Kč
  • Zbíroh

   • Podpora projektu Domov pro seniory sv. Pavla Rokycany

    27 676 Kč
   • Podpora projektu Byt sv. Lukáše noclehárna Rokycany

    27 677 Kč
  • Žlutice

   • Týdenní stacionář pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech

    25 110 Kč

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.

Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Plán využití získaných prostředků zveřejňujeme vždy předem na základě dat z jednotlivých charit. Kliknutím na černý čtvereček s křížkem zobrazíte podrobné záměry využití v jednotlivých lokalitách.