Využití 2021

Záměry charit pro Tříkrálovou sbírku 2021

 • Arcidiecéze olomoucká

  • Charita Bystřice pod Hostýnem

   • Zakoupení 2ks Odvlhčovačů vzduchu k okamžité pomoci osobám v nepříznivé životní situaci.

    34 500 Kč
   • Zakoupení vozidla pro Charitní pečovatelskou službu, které bude využíváno na bežnou péči v průběhu dne i na odpolední a víkendové služby. Zajistí se tím vyšší dojezdová spolehlivost u této služby.

    195 500 Kč
  • Charita Holešov

  • Charita Hranice

   • Pomoc skautům z jihu Moravy po ničivém tornádu

    50 000 Kč
   • Vybavení klubu NZDM Fénix v Lipníku nad Bečvou

    100 000 Kč
   • Pomoc lidem na Haiti

    50 000 Kč
   • Automobil pro Domácí hospicovou péči

    134 000 Kč
   • Nákup průmyslových odvlhčovačů

    70 000 Kč
   • Zakoupení zdravotních a kompenzačních pomůcek

    154 597 Kč
  • Charita Kojetín

   • Přímá pomoc lidem v nouzi, lidem bez přístřeší a bez prostředků.

    10 000 Kč
   • Pokračování ve financování úvěru na automobil Dacia Logan pro zdravotní sestry v terénu.

    60 000 Kč
   • Dofinancování nákupu budovy pro zkvalitnění a rozšíření služeb Charity Kojetín.

    70 000 Kč
  • Charita Konice

   • Pořízení vzduchotechniky do kuchyně Domu pokojného stáří Bohuslavice

    120 697 Kč
   • Zateplení části budovy Domu pokojného stáří Bohuslavice

    69 106 Kč
   • Podpora pečovatelské služby Charity Konice - spoluúčast na zakoupení vozidla pro CHPS

    50 000 Kč
   • Podpora pečovatelské služby - spoluúčast na zakoupení vodla pro zlepšení mobility

    102 155 Kč
  • Charita Kroměříž

   • Pomoc lidem v nouzi, rodinám v sociální tísni, nemocným lidem, dětem i studentům.

    150 000 Kč
   • Pomoc středisku Azylového domu pro ženy a matky s dětmi - zajištění bezpečnosti, a to zasazením protipožárních dveří v celé budově, předpokládaná částka.

    87 000 Kč
   • Zakoupení 5 automobilů pro středisko Osobní asistence (spoluúčast k projektu).

    100 000 Kč
  • Charita Kyjov

   • 4. splátka úvěru na nákup nemovitosti pro zkvalitnění zázemí Charitního domu pokojného stáří v Čeložnicích.

    350 000 Kč
   • Rozvoj mobility pečovatelské služby

    150 000 Kč
   • Přímá sociální výpomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci

    37 824 Kč
  • Charita Luhačovice

   • Přímá pomoc rodinám s dětmi a sociálně potřebným

    15 000 Kč
   • Rozvoj sociálních služeb Charity Luhačovice

    169 000 Kč
   • Zakoupení zdravotních a kompenzačních pomůcek pro domácí péči

    30 000 Kč
  • Charita Moravská Třebová

   • Přímá pomoc rodinám a osobám v nouzi v regionu Moravskotřebovska - Jevíčska

    80 000 Kč
   • Rozvoj dobrovolnického centra

    54 100 Kč
  • Charita Nový Hrozenkov

   • Zajištění provozu Domu pokojného stáří

    350 000 Kč
  • Charita Olomouc

   • Podpora rozvoje domácí hospicové péče na Olomoucku (předpokládaná částka)

    500 000 Kč
   • Finanční a materiální pomoc lidem s psychosociální poruchou nacházejícím se v nouzi

    250 000 Kč
   • Zajištění pomoci jednotlivcům a rodinám ohroženým chudobou

    250 000 Kč
  • Charita Otrokovice

   • Pořízení nového konvektomatu do kuchyně Charitního domova.

    80 000 Kč
   • Odstranění vlhkosti zdiva ve sklepě Azylového domu Samaritán+ nová elektroinstalace.

    200 000 Kč
   • Přímá pomoc lidem v tíživé situaci.

    100 000 Kč
   • Podpora provozu charitního šatníku.

    50 000 Kč
  • Charita Přerov

   • Přímá pomoc lidem a rodinám v nouzi

    80 000 Kč
   • Pořízení kompenzačních pomůcek pro Domácí zdravotní a hospicovou péči

    100 000 Kč
   • Dofinancování projektu Hospicové péče Caritas

    30 000 Kč
   • Nákup auta pro potřeby Charity Přerov

    170 000 Kč
   • Pokrytí výpadku zdrojů Setkávání seniorů SPOLU

    50 780 Kč
  • Charita Prostějov

   • Přímá pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.

    50 000 Kč
   • Domácí hospicová péče\r\nJde o jednorázovou podporu hospicové služby, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc.

    50 000 Kč
   • Chceme nakoupit automobil pro vozíčkáře s možností nájezdové či zvedací plošiny, protože se staráme o několik vozíčkářů i s elektrickým vozíkem a nejsme schopni je kamkoliv převézt.

    800 000 Kč
   • Chceme shromáždit prostředky na spoluúčast k započetí projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici. Zde má být zázemí pro pečovatelskou službu a sociální rehabilitaci, krizová lůžka,  rozšíření chráněného bydlení a projekt revitalizace přilehlé zahrady.

    500 000 Kč
  • Charita Slavičín

   • Přímá pomoc lidem a rodinám v nouzi.

    50 000 Kč
   • Nákup zdravotních pomůcek: elektrické polohovací postele, chodítka.

    30 000 Kč
   • Rozvoj sociálních a zdravotních služeb Charity Slavičín.

    150 000 Kč
  • Charita Šternberk

   • Středisko Litovel - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

    30 000 Kč
   • Středisko Šternberk - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

    30 000 Kč
   • Středisko Uničov - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

    30 000 Kč
   • Rozvoj Domácí hospicové péče CARITAS v Olomouckém kraji.

    30 000 Kč
   • Středisko Šternberk - Posílení a rozvoj 6 soc. služeb pro seniory a soc. vyloučené.

    164 500 Kč
   • Středisko Uničov - Nákup automobilu pro Domácí zdravotní péči.

    212 450 Kč
   • Středisko Litovel - Obnova a rozšíření vozového parku Charitní pečovatelské služby.

    292 450 Kč
  • Charita Strážnice

   • Podpora činnosti sociálně terapeutické dílny

    100 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc

    40 000 Kč
   • Podpora rozvoje Chráněných pracovišť Charity Strážnice

    100 000 Kč
  • Charita Šumperk

   • Podpora aktivit Centra pro rodinu Šumperk, z.s. - Podpora centra volného času pro děti, mládež a seniory.

    5 000 Kč
   • Podpora ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. - Podpora provozování služeb sociální prevence. Podpora preventivní a přednáškové činnosti, Přímá pomoc a poradenství obětem domácího násilí.

    10 000 Kč
   • Rozvoj a podpora všeobecné a specializované hospicové péče v domácnostech uživatelů pro oblast Šumperska, Hanušovicka a Staroměstska

    302 666 Kč
  • Charita Svitavy

  • Charita Uherské Hradiště

   • Výtěžek bude určen na přímou pomoc lidem v nouzi, zateplení a opravu fasády Denního centra sv. Ludmily na Velehradské třídě 247 a nákup pomůcek pro Domácí hospic Antonínek.

    1 329 320 Kč
  • Charita Uherský Brod

   • Rozvoj sociálních služeb, vč. provozu Víceúčelového komunitního centra v Uherském Brodě

    663 339 Kč
  • Charita Valašské Klobouky

   • Materiální nebo finanční pomoc rodinám a lidem v nouzi v našem regionu

    50 000 Kč
   • Obnova vozového parku Charitní pečovatelské služby Valašské Klobouky a Charitní pečovatelské služby Brumov-Bylnice

    200 000 Kč
   • Podpora humanitárních a rozvojových projektů ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc.

    58 000 Kč
  • Charita Valašské Meziříčí

   • Přímá pomoc lidem v nouzi, provoz Centra sociálně-materiální pomoci

    400 000 Kč
   • Spoluúčast v projektu IROP (pořízení 3 automobilů pro terénní služby s pohonem 4x4).

    160 000 Kč
   • Profesionální korytový žehlič pro Dům pokojného stáří

    80 000 Kč
   • Kompenzační pomůcky pro Pečovatelské služby

    100 000 Kč
  • Charita Veselí nad Moravou

   • Podpora Centra pro rodinu Veselí nad Moravou

    30 000 Kč
   • Pomoc lidem bez domova

    10 000 Kč
   • Přímá pomoc lidem v nouzi

    100 000 Kč
   • Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Anička a občanské poradny

    217 248 Kč
  • Charita Vsetín

   • Přímá pomoc osobám v tíživé životní a sociální situaci

    200 000 Kč
   • Automobil pro pečovatelskou službu

    380 000 Kč
   • Elektrické polohovací postele pro klienty hospicové péče

    60 000 Kč
   • Vybavení sportovní dílny NZDM

    15 000 Kč
   • Revitalizace charitní zahrady pro využití klienty denního stacionáře

    60 000 Kč
  • Charita Vyškov

   • Podpořit novou projekt podpory duševního zdraví v terénu

    40 000 Kč
   • Dofinancování nákupu aut pro terénní služby\r\nChceme zvyšovat dostupnost profesionálních sociálních a zdravotních služeb. Bez obnovy aut pro naše pracovnice to však nedokážeme. Proto jsme podali projekt na IROP, abychom z Evropských fondů mohli nakoupit auta pro naše rozšiřující terénní služby. Tento projekt vyžaduje částečné dofinancování.

    85 000 Kč
   • Domácí hospicová péče\r\nRádi bychom i nadále poskytovali a rozšiřovali domácí hospicovou péči, aby každý, kdo se rozhodne o svého blízkého postarat až do konce jeho života, měl potřebnou oporu a pomoc.

    80 000 Kč
   • Covid pandemie\r\nJsme si vědomi, že bude potřeba řešet následky pandemie COVID – 19, a proto bychom rádi pomohli všem, kteří si díky pandemie dostali do těžké životní situace.

    90 000 Kč
  • Charita Zábřeh

   • podpora a zlepšení dostupnosti domácí hospicové a mobilní palitivní péče, která pomůže lidem umírajícím na nevyléčitelnou nemoc (nejčastěji rakovinové nádory) důstojně dožít a zemřít doma, mezi svými blízkými
    (částka se může změnit v návaznosti na výtěžek sbírky)

    50 000 Kč
   • dovybavení půjčovny zdravotních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek na podporu rodin pečujících o své blízké; rádi bychom dokoupili chybějící a nejčastěji používané pomůcky, které akutně potřebují domácnosti s člověkem nemocným, po úrazu, s postižením
    (částka se může změnit v návaznosti na výtěžek sbírky)

    50 000 Kč
   • zkapacitnění centra potravinové a materiální pomoci, jehož služby jsou ve stávající koronavirové době stále potřebnější a více využívány
    (částka se může změnit v návaznosti na výtěžek sbírky)

    50 000 Kč
  • Charita Zlín

   • Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku - Účelem projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto situaci odvrátit. Je poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci.
    příklady z praxe: postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací.

    300 000 Kč
   • Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2021 (spolufinancování provozu nemocnice, případně investice potřebné k zajištění standardní léčby; vše ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků zařízení)

    100 000 Kč
   • Průmyslové odvlhčovače pomáhají lidem na Zlínsku (účinné vysoušeče vlhkého zdiva pro neziskové organizace v obcích, obce a farnosti, které budou k dispozici občasnům zasaženým přírodním živlem, za předpokladu sdílení v dané oblasti)

    100 000 Kč
   • Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi 2021 (spolufinancování dvou turnusů letního odlehčovacího pobytového tábora; podpora rodin)

    75 000 Kč
   • Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko 2021 (náklady spojené s pobytem chlapců)

    50 000 Kč
   • Terénní práce vyžaduje průběžnou revizi vozového parku: automobil pro pečovatelky

    254 575 Kč
   • Krizový fond: Pomoc lidem, které potkala přírodní živelná či jiná nepřízeň

    100 000 Kč
 • Arcidiecéze pražská

  • Charita Beroun

   • Charita Beroun poskytuje službu terénní péče o seniory v jejich domácím prostředí. Aby mohla dojíždět i do odlehlých oblastí regionu, kam by se jinak žádná služba nedostala kvůli vzdálenosti, využijeme prostředky získáné z Tříkrálové sbírky na tento konkrétní účel.

    300 000 Kč
  • Charita Kralupy nad Vltavou

   • - rekonstrukce objektu za účelem provozování sociálních bytů (IROP) - Použití na spolufinancování 5% z celkové částky rozpočtu projektu, splátka půjčky\r\n\r\n- Azylový dům pro matky s dětmi - opravy objektu\r\n\r\nLetní pobytový tábor 2021 - Pobytová týdenní akce klientů SAS a NZDM\r\n(autobus, částečná úhrada ubytování, odměny, vstupy na kulturní akce)\r\n

    150 000 Kč
  • Charita Příbram

   • Adopce na dálku - 2 děti

    14 000 Kč
   • Nákup vozu pro pečovatelskou službu

    100 000 Kč
  • Charita Roudnice nad Labem

   • Zajištění provozu charitalího sociálního šatníku - CH Roudnice n. L. provozuje charitní sociální šatník, ve kterém přijímárne zacbova\\é použité ošacení, obuv, hračky pro děti a daiší potřebné věci. Získané věci za synrbolický motivační poplatek následně vydávárne potřebným. Část vltěžku sbírky plánujeme použít na doílnancování čásťi osobních náktadů pracovnice šatníku, kterou obvykle získávárne v ránrci vpP z Úp i-itorněřice.

    60 000 Kč
   • Azylový dům pro matky s dětmi - V Azylovérn domě pro matky s dětmi plánujeme pokračovat ve ýrněně podlahové krytiny - linolea a malování ve společných prostorách a pokojích azylového domu.

    40 000 Kč
   • Zajištění aktivit dětí a mládeže v NZDM Bota

    15 000 Kč
   • Individuální pomoc a podpora rodinám s dětmi

    35 000 Kč
   • Příspěvek na koupi služebního automobilu pro terénní pečovatelskou službu

    25 000 Kč
  • Divišov

   • Nákup dvou přenosných elektrických odsávaček pro nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

    20 000 Kč
  • Duchovní správa u kostela sv. Ignáce Praha-Nové Mě

   • Adopce na dálku - 3 děti

    22 800 Kč
   • Pomoc ženám s dětmi v tísni - Azylový dům Brandýs n. Labem

    15 000 Kč
  • Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha, Praha – De

   • Pomoc seniorům v domácnostech

    20 000 Kč
  • Farní charita Dobříš

   • Adopce na dálku

    7 000 Kč
   • Výpomoc v sociální nouzi v rámci projektu Bethanie

    53 000 Kč
  • Farní charita Kolín

   • Z daných prostředků by byl zakoupen osobní ojetý vůz, který bude sloužit: a) svoz a odvoz potravinové a materiální pomoci (Tesco, Potravinová banka) b) provádění sociálních šetření a rozvoz této pomoci v oblasti Kolínska - dosah v oblasti ORP Kolín, jedná se o oblast Kolína + zhruba 20 kilometrů v okolí, která není pokryta sociálními či návaznými službami pomoci c) doprava materiálů a výrobků na akce, které Farní charita pořádá, spolupořádá nebo se jich účastní - např. Charifest, trhy, jarmarky,\r\nulice, Bazárky na vzduchu, Tříkrálová sbírka atd.\r\n

    150 000 Kč
  • Farní charita Mnichovice

   • Uhrazení ročního poplatku za volnočasové aktivity dětí ze soc. slabých rodin + zakoupení nezbytných sportovních či výtvarných pomůcek (např. kopačky, dresy, výtv. pomůcky). Odhad podpory – 9 dětí.

    50 000 Kč
   • Úhrada školních obědů dětem se soc. slabých rodin.

    10 000 Kč
   • Uhrazení školních výdajů dětem ze soc. slabých rodin v ZŠ Senohraby

    10 000 Kč
   • Uhrazení školních výdajů dětem ze soc. slabých rodin v ZŠ Mnichovice.

    15 000 Kč
   • Podpora mladého muže po opuštění ústavní péče, po dohodě se soc. pracovnicí budou peníze sloužit jako rezerva např. na nájem nebo první výdaje v samostatném bydlení po odchodu z dětského domova.

    15 000 Kč
   • Podpora rodiny, které vyhořel mobilhaus, peníze budou sloužit jako příspěvek na nákup staronového mobilhausu.

    20 000 Kč
   • Pokud se nějaká rodina dostane do situace, v níž není díky koroně schopna platit trvalé platby, chceme je tímto podpořit jako prevenci proti zadlužení. Např. při ztrátě zaměstnání kvůli koroně uhradíme nájem, elektřinu, školkovné, obědy apod.

    30 000 Kč
   • Uhrazení ročního poplatku za volnočasové aktivity dětí ze soc. slabých rodin + zakoupení nezbytných sportovních či výtvarných pomůcek (např. kopačky, dresy, výtv. pomůcky). Odhad podpory – 9 dětí.

    50 000 Kč
  • Farní charita Mníšek pod Brdy

   • Podpora sochrazení sociálně slavé rodiny - hrazení obědů ve školce

    7 000 Kč
   • Podpora sociálně slabé rodiny - zaplacení příspěvku na kroužek aeorbiku

    6 000 Kč
   • Podpora sociálně slabé rodiny - školní potřeby pro 3 děti a zimní boty pro nejstaršího syna

    8 000 Kč
   • Podpora sociálně slabé rodiny - příspěvek na léky, energie a jídlo pro rodinu se 6 dětmi

    8 000 Kč
   • Podpora sociálně slabé rodiny - příspěvek na pobyt v lázních pro nemocného Kristiána

    10 000 Kč
   • Podpora sociálně slabé rodiny - zaplacení školného v družině pro dceru a kroužku pro syna matky samoživitelky

    8 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých - Nákup zimního oblčení a obuvy pro bezdomovce se slovenské národnosti (bez nároku na dávky)

    5 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých - Příspěvek na léky, potraviny a další nutné náklady samoživitelce v exekuci

    5 000 Kč
   • Podpora sociálně slabé rodiny - uhrazení sporotvního kroužku a angličtiny pro sluchově postiženého chlapce.

    4 000 Kč
   • Podpora sociálně slabé rodiny - příspěvek na speciální výživu a léky pro těžce postiženou dívku

    4 000 Kč
   • Podpora sociálně slabé rodiny - zaplacení obědů a družiny pro dceru samoživitele

    5 000 Kč
  • Farní charita Nymburk

   • Židle sv. Muikuláše - Stavební úpravy nízkoprahového centra + provoz

    70 000 Kč
   • Nákup kompenzačních pomůcek pro Židli sv. Mikuláše

    15 000 Kč
   • Provoz Centra vzájemné sociální pomoci sv. Mikuláše

    10 000 Kč
   • Provoz ChariCar

    15 000 Kč
  • Farní charita Praha 1 – Nové Město

   • Provoz FCH Praha 1 - Program Máří, NDC pro ženy

    10 000 Kč
  • Farní charita Praha 10 - Vršovice

   • Podpora finančně znevýhodněných rodin

    15 000 Kč
   • Podpora finančně znevýhodnných neúplných rodin

    15 000 Kč
  • Farní charita Praha 13 - Stodůlky

   • Pomoc dětem ze sociálně, ekonomicky a společensky znevýhodněného prostředí - zaplacení kroužků, táborů nebo legitimací na MHD.

    50 000 Kč
   • Podpora osob pečujících o své blízké v domácím prostředí

    25 000 Kč
  • Farní charita Praha 4 - Modřany

   • Humanitární šatník

    5 000 Kč
   • Podpora lidí a rodin v nouzi

    25 000 Kč
   • Podpora sociálně aktivizační činnosti dětí a mládeže

    10 000 Kč
  • Farní charita Praha 5 - Barrandov

   • Pomoc lidem v tíživé životní situaci

    20 000 Kč
   • Resocializační pobyt pro děti ze sociálně slabých rodin

    20 000 Kč
  • Farní charita Řevnice

   • Pomoc lidem v tíživé životní situaci

    35 000 Kč
   • Dar Farní charitě Neratovice na vybavení zařízení pro nemohoucí klienty

    15 000 Kč
  • Farnost Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město

   • Podpora projektu Cesta 121

    10 000 Kč
  • Farnost Panny Marie Královny m Praha-Lhotka

   • Podpora projektu a rekonstrukce bytu v rámci nové sociální služby Domov Modrý klíč.

    10 000 Kč
   • Podpora pečovatelské a ošetřovatelské služby FCH Chodov

    10 000 Kč
  • Farnost Sedlčany

   • Podpora Domácího hospice Křídla v Sedlčanech

    5 000 Kč
  • Farnost sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav

   • Příspěvek na nákup polohoavícho lůžka

    20 000 Kč
  • Farnost sv. Ludmily Praha-Chvaly

   • Podpora rodiny postožené těžkou nemocí

    5 000 Kč
  • Farnost sv. Markéty Praha-Břevnov

   • Podpora Domova sv. Karla Boromejského

    10 000 Kč
   • Podpora Misionářek lásky - péče o lidi bez domova, potřebné a chudé

    10 000 Kč
   • Podpora Domova sv. Rodiny - péče o lidi s mentálním a kombinovaným postižením

    10 000 Kč
  • Farnost sv. Michaela Archanděla, Praha - Podolí

   • Podpora seniorů v domovech s pečovatelskou službou

    5 000 Kč
  • Farnost sv. Terezie od Dítěte  Praha-Kobylisy

   • Podpora provozu Centra pro rodinu - mzdy zaměstnancům, semináře, vybavení klubovny, nájemné, energie, pojištění, údržba

    65 000 Kč
  • Farnost sv. Tomáše Praha-Malá Strana

   • Příspěvek pro děti ze znevýhodněných rodin na účast na letním táboru

    35 000 Kč
  • Farnost sv. Václava Praha-Smíchov

   • Pomoc sociálně slabým rodinám a osamělým matkám

    10 000 Kč
   • Pomoc sociálně znevýhodněným jednotlivcům

    10 000 Kč
   • Resocializační probyt pro děti, rodiny i jednotlivce

    10 000 Kč
  • Hostomice pod Brdy

   • Podpora pečovatelské služby

    5 000 Kč
  • Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejské

   • Zajištění financování ošetření lidí bez zdravotního pojištění v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

    10 000 Kč
  • Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, Praha 2

   • Podpora sociálně slabých dívek a prevnce patologických jevů

    5 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých dětí a prevence patologických jevů

    5 000 Kč
  • Krušovice

   • Práce s dětmi ze sociálně slabých rodin

    12 000 Kč
  • Petrovice u Sedlčan

   • Podpora sociálních služeb a projektů Charity Starý Knín

    15 000 Kč
  • Poříčí nad Sázavou

   • Pomoc rodině, která při požáru přišla o veškerý majetek

    15 000 Kč
   • Pomoc Hospicu Dobrého Pastýře

    10 000 Kč
   • Potravinová pomoc lidem v nouzi

    8 000 Kč
   • Podpora projektu RUAH v souvislosti s pandemií

    5 000 Kč
 • Diecéze brněnská

  • Oblastní charita Blansko

   • Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi.
    Pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

    500 000 Kč
   • Podpora Mobilního hospice sv. Martina
    Mobilní hospic sv. Martina doprovází umírající a jejich rodiny, aby mohli společně a důstojně projít touto životní etapou. Pomáhá už 10 let po celém okrese Blansko a počet jeho klientů každoročně stoupá.

    300 000 Kč
   • Podpora rodin s dětmi v nouzi
    Podpoříme matky s dětmi v azylových domech a další sociálně slabé rodiny z regionu.

    200 000 Kč
   • Pomoc seniorům a zdravotně postiženým
    Prostředky půjdou na pomoc seniorům a zdravotně postiženým v pečovatelské službě a dalším potřebným v regionu.

    100 000 Kč
   • Obnova vozového parku Charity Blansko
    Plánujeme zakoupení auta pro zdravotně postižené klienty.

    400 000 Kč
  • Oblastní charita Hodonín

   • Domov pro matky s dětmi - nákup budovy a její rekonstrukce

    1 500 000 Kč
   • Pomoc lidem, kteří se ocitnou v mimořádně tíživé situaci a potřebují okamžitou finanční pomoc

    50 000 Kč
   • Pomoc lidem, kteří žijí v oblastech postižených živelnými pohromami.

    25 000 Kč
   • Podpora centra Hippokrates v Moldávii

    20 000 Kč
   • Zubní ambulance ve Svaté Heleně v Rumunsku - dokrytí nákladů spojených s chodem střediska  - preventivní prohlídky

    80 000 Kč
   • Služby a zařízení OCH Hodonín - dokrytí nákladů spojených s provozem služeb a zařízení

    50 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - dokrytí nákladů spojených s provozem Dobrovolnického centra

    150 000 Kč
   • Hospicová péče - dokrytí nákladů s pojených s provozem Hospicové péče

    300 000 Kč
  • Oblastní charita Jihlava

   • Centrum sociálních služeb Mahenka - podpora investičního záměru na rekonstrukci budovy včetně zahrady Mahenova 16 - úprava prostor pro služby Bárka – domácí hospic a odlehčovací službu Adapta

    700 000 Kč
   • Nákup automobilů Bárka - obnova zastaralého vozového parku odlehčovací služby Bárky – domácího hospice

    50 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.

    50 000 Kč
   • Posílení vozového parku terénních služeb - zkvalitnění terénních služeb pečujících zejména o seniory, a to formou nákupu automobilů pro lepší dostupnost služeb.

    200 000 Kč
   • Podpora služeb Oblastní charity Jihlava - zajištění minimálních provozních nákladů služeb, které by mohly být omezeny na činnosti díky předpokládaným výpadkům ve veřejných rozpočtech a udržení jejich dostupnosti a kvality

    300 000 Kč
  • Oblastní charita Rajhrad

   • Příspěvek na zajištění provozu soc. služby, která tvoří nedílnou součást komplexní péče o klienty Oblastní charity Rajhrad.

    150 000 Kč
   • Odkoupení automobilů terénních služeb po skončení leasingu v roce 2021 – 4 ks.

    520 000 Kč
   • Fond pro individuální pomoc.

    50 000 Kč
   • Rekonstrukce a vymalování Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.

    1 000 000 Kč
  • Oblastní charita Tišnov

   • Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace Skryje - podpora lidí s mentálním postižením v kombinaci s postižením fyzickým. Cílem je poskytnout pomoc lidem, kteří svoji situaci nemohou řešit sami, podporu při jejich seberealizaci a rozvoje schopností. Např. pořízení vybavení, zvyšování kvality služeb, popřípadě osobní náklady.

    50 000 Kč
   • Terénní služby - Pečovatelská služba a služba Domácí zdravotní péče - cílem je podpora rozvoje terénních služeb. Z důvodu rozšíření Pečovatelské služby o dva úvazky bude nutné pro nové pracovníky zajistit služební automobil. Vybavení vozového parku je nezbytné pro dobré fungování těchto služeb. Dále bude částka použita na úhradu nutných mzdových nákladů. Naším cílem je poskytnutí péče většímu počtu klientů a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

    150 000 Kč
   • Domácí hospic Porta Vitae - zajištění personálního a materiálního vybavení pro péči o nevyléčitelně nemocné umírající pacienty a jejich pečující rodiny.

    350 000 Kč
   • Poradna Porta - odborné sociální poradenství - podpora kvalitního poskytování odborného poradenství. Jedná se o službu, která je v našem regionu ojedinělá a zájem o tuto službu se ze strany uživatelů se stále zvyšuje. Poradna je zároveň akreditovaným pracovištěm s právem podávat návrh na povolení oddlužení.

    80 000 Kč
   • Charitní záchranná síť -  pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

    110 000 Kč
   • Humanitární pomoc - humanitární pomoc u nás i v zahraničí.

    40 000 Kč
   • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas - podpora dětí a dospívajících, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Snahou je poskytnout zázemí  klientům v rámci nízkoprahového zařízení a zároveň jim pomáhat najít své místo ve společnosti. Službu se snažíme rozšiřovat o mimoklubové aktivity.

    20 000 Kč
   • Odlehčovací služba - snahou je zajistit další rozvoj služby a  zajištění  požadované péče klientům.

    10 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - finanční prostředky budou využity pro práci s dobrovolníky, kteří se podílejí na realizaci projektů Charity.

    30 000 Kč
   • Fond individuální pomoci - částka bude rozdělována dle individuálních případů žádostí o pomoc pro osoby a rodiny v akutní nouzi.

    25 000 Kč
   • Zázemí pro služby - v souvislosti s rozvojem služeb (hlavně terénních) je nezbytné pokračovat v dalším rozšiřování prostor, budování zázemí a jeho vybavení. Aktuálně je třeba řešit zázemí pro multidisplinární tým Domácího hospice Porta Vitae a prostory pro uložení zdravotnického materiálu.

    135 000 Kč
  • Oblastní charita Třebíč

   • DOMÁCÍ HOSPIC SV. ZDISLAVY TŘEBÍČ:
    Příspěvek bude použit na náklady spojené s léčbou závažně nemocných pacientů. Cílem naší služby je umožnit lidem s pomocí lékařů, sester i pečovatelek prožít závěr života i s vážnou nemocí doma.

    100 000 Kč
   • SLUŽBY PRO MLADÉ LIDI: Pomáháme jim najít správnou životní cestu a jsme nablízku, i když se dostanou do těžké situace. Mladí lidé jsou naše budoucnost a je důležité pomoci také jim.

    50 000 Kč
   • CHARITNÍ ZÁCHRANNÁ SÍŤ: Pomáháme lidem v akutní nouzi i těm, kteří žijí dlouhodobě z různých důvodů v chudobě, jsou ohroženi hladem a nedostatkem dalších základních životních potřeb.

    50 000 Kč
   • SLUŽBY PRO SENIORY:  Umožňujeme seniorům z Třebíčska, aby mohli co nejdéle žít tam, kde jsou doma.

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Žďár nad Sázavou

   • Podpora charitní záchranné sítě. Charitní záchrannou síť tvoří systém služeb a činností vedoucí k poskytnutí pomoci lidem v nouzi. Cílovou skupinu mohou tvořit: lidé bez domova, sociálně slabé rodiny s dětmi, lidé zasažení mimořádnou událostí, nebo těžce nemocní lidé. Bude třeba finančně podpořit mzdu pracovníků, zázemí služby a další materiální vybavení.

    200 000 Kč
   • Podpora rozvoje domácí hospicové péče. Cílem projektu je zajistit rozvíjející se službu technickým vybavením, především dostatečným počtem služebních automobilů pro rozrůstající se personál, zajištěním větších prostor jako zázemí pracovník Domácí hospicové péče a jejich vybavení. zajištěním tohoto vybavení projekt podpoří v konečném důsledku lidi v terminálním stádiu nemoci a jejich blízké.

    700 000 Kč
   • Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem projektu je podílení se na zabezpečení svozu uživatelů do denních stacionářů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Nesa a Rosa. Uživatelé nejsou schopni sami uhradit celkvé náklady na svoz, bez kterého by nemohli stacionář navštěvovat.

    30 000 Kč
  • Oblastní charita Znojmo

   • Rodinny soc.asistent - pomoc a podpora dětem v chudých rodinách prostřednictvím terénní soc.práce.

    15 000 Kč
   • Osobní asistence Znojmo - pomoc a podpora osobám s těžkýcm zdravotním postižením prostřednictvím terénní služby Osobní asistence.

    50 000 Kč
   • Krizový dobrovolný tým - pomoc obětem mimořádných a krizových událostí prostřednictvím služby Krizového dobrovolného týmu - dokrytí provozních a mzdových nákladů

    30 000 Kč
   • Fond individuální pomoci - přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci v jejich materiální a finanční nouz, kterou nemají možnost jinak řešit.

    150 000 Kč
   • Denní stacionář sv.Damiána - zajištění svozové služby pro osoby se zdravotním hendikepem.

    150 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba - zajištění služby v málo dostupných místech znojemského regionu. Podpora seniorům a osobám se sníženou soběstatečností, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci prostřednicvím terínní sociálně práce.

    50 000 Kč
   • Dílna sv. Kláry - pomoc a podpora osobám s duševním onemocněním prostřednictvím ambulantní služby.

    50 000 Kč
   • Charitní poradna Znojmo - pomoc a podpora osobám v nepříznivé žvotní situaci prostřednictvím služby Charitní poradna Znojmo.

    70 000 Kč
   • Klub Coolna Znojmo - zajištění sociální služby Klubu Coolna Znojmo pro děti a mládež, které zažívají nepříznivou životní situaci.

    40 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - pomoc a podpora uživatelům charitních služeb a charitní činnosti prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

    250 000 Kč
   • Krizová pomoc Znojmo - pomoc a podpora obětem domácího násilí a osobám v krizové situaci prostřednictvím Charitní služby.

    70 000 Kč
   • Charitní záchranná síť - zajištění přímé pomoci osobám v nouzi a řešení jejich situace prostřednictvím komplexní práce v ambulantní a terréní formě.

    400 000 Kč
   • Klub Coolna Mor. Krumlov - zajištění sociální služby Klubu Coolna Mor.Krumlov pro děti a mládež, které zažívají nepříznivou životní situaci.

    40 000 Kč
  • Služby Brno

   • Chráněné bydlení sv. Gabriela - Vybavení nové služby pro lidi s mentálním postižením na ulici Kosmákova

    400 000 Kč
   • Chráněné bydlení sv. Michaela - zajištění kvalitní péče o lidi s mentálním postižením.

    300 000 Kč
   • Chráněné bydlení sv. Anežky - postupná rekonstrukce a obnova vybavení bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením

    564 000 Kč
   • Effeta, denní stacionář pro lidi s mentálním postižením - zajištění kvalitní péče o osoby s mentálním postižením v rámci denního stacionáře

    200 000 Kč
   • Domácí hospic sv. Lucie - Zajištění multidisciplinárního týmu pracovníků pro péči o paliativní pacienty v domácím prostředí

    300 000 Kč
   • Fond individuální sociální pomoci - Částka bude rozdělována dle individuálních případů žádostí o pomoc v rámci činnosti Charitní Záchranné sítě na území města Brna.

    36 000 Kč
 • Diecéze českobudějovická

  • Charita Kaplice

   • Vyšší Brod: Podpora osob v nepříznivé sociální situaci v ORP Vyšší Brod.

    15 927 Kč
   • Podpora a  zkvalitnění sociálních služeb Charity Kaplice.

    41 834 Kč
   • Krizový fond Farnosti Kaplice.

    4 600 Kč
  • Charita Zliv

   • Finanční podpora  Služeb sociální prevence poskytované ambulantní formou

    6 448 Kč
  • Diecézní charita České Budějovice

   • Trhové Sviny: Finanční podpora handicapované dívky s DMO

    21 574 Kč
   • Ledenice: Příspěvek na rehabilitační pobyt 2 handicapovaných chlapců s DMO

    15 000 Kč
   • Ledenice: Krizové bydlení/krizový byt při DCHCB

    46 115 Kč
   • Křemže: Finanční podpora místní rodiny v těžké životní situaci

    10 980 Kč
   • Křemže: Přímá finanční pomoc chlapci s DMO - zakoupení rehabilitační pomůcky

    23 036 Kč
   • Křemže: Finanční podpora handicapovaného chlapce - příspěvek na asistenční péči

    20 000 Kč
   • Krizové bydlení/krizový byt při DCHCB.

    9 297 Kč
  • Farní charita Český Krumlov

   • Malý farní fond pro pomoc lidem v nouzi.

    25 000 Kč
   • Finanční podpora Krizového bydlení při DCHCB.

    20 000 Kč
   • Finanční podpora sociálně potřebných prostřednictvím \"České provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže\"" v Kájově."

    10 000 Kč
  • Farní charita Jindřichův Hradec

   • Podpora a zkvalitnění poskytování služby odborného poradenství.

    7 500 Kč
   • Podpora provozování Výdejny Samaritán.

    38 394 Kč
   • Kvalitní pomoc dětem a rodinám v těžké životní situaci.

    15 000 Kč
   • Podpora a zkvalitnění poskytování služeb  pro osoby bez přístřeší.

    5 000 Kč
   • Finanční podpora osob v těžké životní situaci.

    5 000 Kč
  • Farní charita Kamenice nad Lipou

   • Pomoc osobám v tíživé nebo mimořádné sociální situaci.

    10 000 Kč
   • Podpora Klubu seniorů.

    20 000 Kč
   • Šatník pro potřebné.

    11 690 Kč
   • Podpora Terénní pečovatelské služby.

    52 000 Kč
   • Posílení půjčovny kompenzačních pomůcek.

    11 700 Kč
  • Farní charita Katovice

   • Podpora péče o seniory a osoby hendikepované při Farní charitě Katovice.

    36 016 Kč
   • Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně vyloučených rodin při Farní charitě Katovice.

    36 015 Kč
  • Farní charita Milevsko

   • Podpora provozu Terénní pečovatelské služby.

    48 548 Kč
  • Farní charita Pacov

   • Podpora Terénní pečovatelské služby - půjčovny.

    61 566 Kč
  • Farní charita Prachatice

   • Podpora Domu sv. Petra pro muže.

    74 974 Kč
   • Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v tísni.

    74 974 Kč
  • Farní charita Rožmitál pod Třemšínem

   • Pomoc sociálně potřebným rodinám a seniorům z Rožmitálska v  těžké životní situaci

    5 850 Kč
  • Farní charita Tábor

   • Přímá finanční pomoc - matce samoživitelce ve hmotné a sociální nouzi.

    15 000 Kč
   • Zkvalitnění sociálních služeb v rámci Farní charity Tábor.

    8 021 Kč
   • Podpora a rozvoj Dobrovolnického centra Farní charity  Tábor.

    11 500 Kč
   • Přímá finanční pomoc, nákup léků pro klienty Domácího hospice Jordán.

    15 330 Kč
   • Chýnov: finanční podpora chlapce na Haiti v rámci programu Adopce na  dálku ACHO.

    3 800 Kč
   • Sezimovo Ústí: podpora sociálně slabých dětí navštěvujících CZŠ ORBIS -PICTUS.

    11 500 Kč
   • Rozvoj nových sociálních služeb v rámci Farní charity Tábor.

    34 518 Kč
  • Farní charita Týn nad Vltavou

   • Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež BONGO.

    16 000 Kč
   • Podpora pečovatelské služby.

    16 000 Kč
   • Podpora Klubu seniorů - projektu Senior šance.

    31 585 Kč
   • Podpora Občanské poradny.

    16 000 Kč
  • Farní charita Velešín

   • Podpora sociálních služeb Charity Kaplice.

    46 969 Kč
  • Farní charita Veselíčko

   • Podpora provozu Domova sv. Alžběty pro matku a dítě, fakultativní služby.

    27 008 Kč
  • Farní charita Vlachovo Březí

   • Podpora aktivit dobrovolnické skupiny ve Vlachově Březí při Dobrovolnickém centru, podpora sociálně znevýhodněných skupin a handicapovaných.

    20 000 Kč
  • Farnost Bechyně

   • Podpora Domu sv. Alžběty pro matku a dítě.

    4 896 Kč
   • Podpora rozvoje nových sociálních služeb v rámci Farní charity Tábor.

    4 895 Kč
   • Malý farní fond pro pomoc lidem v akutní nouzi.

    4 000 Kč
  • Farnost Borovany

   • Finanční podpora Krizového bydlení při DCHCB

    14 901 Kč
   • Finanční podpora chlapce s DMO - přispění na plánovanou neurorehabilitaci.

    15 000 Kč
  • Farnost Mladá Vožice

   • Přímá materiální pomoc: podpora Domácí hospic Jordán, o.p.s.

    13 480 Kč
   • Podpora Centra volného času pro děti a mládež při Římskokatolické farnosti Mladá Vožice.

    13 490 Kč
   • Podpora dobrovolnictví Farní charity Tábor.

    13 480 Kč
  • Farnost Soběslav

   • Podpora rozvoje nových sociálních služeb v rámci Farní charity Tábor.

    9 046 Kč
   • Tabita - pečovatelská služba a osobní asistence Charita Minsk.

    9 045 Kč
  • Farnost Štěkeň

   • Pomoc sestrám v Kijevu Caritas - Spes Social Center.

    10 101 Kč
  • Farnost Suchdol nad Lužnicí

   • Pomoc dětem, rodinám a  sociálně slabým občanům v Suchdole nad Lužnicí a okolí.

    14 158 Kč
   • Podpora Farní charity Jindřichův Hradec.

    14 150 Kč
  • Farnost Veselí nad Lužnicí

   • Podpora sociálně slabých občanů ve Veselí nad Lužnicí.

    10 387 Kč
   • Podpora činnosti Domu sv. Františka.

    10 000 Kč
  • Farnost Vodňany

   • Přímá finanční podpora klientů sociálně terapeutické dílny Chelčického domova sv. Linharta, o. p. s.

    3 887 Kč
   • Přímá finanční podpora klientů Domova Žlutý Petrklíč, z.s. na Lomci

    11 662 Kč
   • Podpora Občanské poradny Farní charity Týn nad Vltavou, pracoviště Vodňany.

    15 549 Kč
   • Přímá finanční podpora klientů Hospice sv. Jana Neumanna v Prachaticích a Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích

    11 662 Kč
   • Přímá pomoc sociálně potřebným a zdravotně znevýhodněným.

    34 986 Kč
  • Městská charita České Budějovice

   • Podpora sociálních a zdravotních služeb MCHCB: Domácí zdravotní péče, Pečovatelské služby, Osobní asistence a Domácí hospicové péče.

    94 747 Kč
   • Podpora mentálně a tělesně handicapovaného chlapce

    25 000 Kč
   • Lišov: Podpora Hospicové péče sv. Kleofáše. o.p.s.

    15 740 Kč
   • Lišov: Podpora sociálních a zdravotních služeb MCHCB: Domácí zdravotní péče, Pečovatelské služby, Osobní asistence a Domácí hospicové péče.

    9 410 Kč
   • Chlumec: Podpora sociálních a zdravotních služeb MCHCB -Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.

    5 645 Kč
   • Chlumec: Podpora handicapované dívky s mentálním a tělesným postižením - zakoupení kompenzační pomůcky.

    6 150 Kč
   • Boršov nad Vltavou: Podpora volnočasových aktivit mládeže ve Farní charitě

    10 000 Kč
   • Boršov nad Vltavou: Podpora sociálních a zdravotních služeb MCHCB - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.

    42 663 Kč
   • Kamenný Újezd: Podpora volnočasových aktivit mládeže ve farnosti

    5 645 Kč
   • Kamenný Újezd: Podpora sociálních a zdravotních služeb MCHCB - Domino, Dům sv. Pavla, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P: a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka

    5 645 Kč
   • Podpora sociálních a zdravotních služeb MCHCB - Domino, Domu sv.  Pavla, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P: a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka

    37 640 Kč
   • Římov: Podpora Domova sv. Alžběty pro matku a dítě Veselíčko

    5 645 Kč
   • Římov: Podpora sociálních a zdravotních služeb Městské charity České Budějovice.

    5 645 Kč
   • Střížov: finanční podpora  FCH Veselíčko: Domova sv. Alžběty pro matku a dítě

    18 820 Kč
  • Oblastní charita Horažďovice

   • Podpora Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby a Občanské poradny.

    106 039 Kč
   • Kasejovice: Podpora sociálně slabé rodiny.

    8 000 Kč
   • Nepomuk: Podpora Mateřského centra Beruška.

    3 300 Kč
   • Krizový fond.

    2 000 Kč
   • Přímá materiální pomoc: Dětský domov Kašperské Hory - pobočka Chanovice.

    6 000 Kč
   • Nepomuk: Dětský domov Nepomuk.

    3 300 Kč
   • Nepomuk: Podpora sociálně slabé rodiny s dětmi.

    9 910 Kč
   • Přímá finanční pomoc: Nákup a instalace schodišťové sedačky.

    16 860 Kč
  • Oblastní charita Nové Hrady

   • Podpora Občanské poradny Třeboň.

    31 807 Kč
  • Oblastní charita Pelhřimov

   • Finanční podpora na udržitelnost poskytovaných služeb pro lidi v obtížných sociálních situacích a přímá humanitární pomoc lidem v nouzi.

    260 590 Kč
  • Oblastní charita Písek

   • Podpora Dobrovolnického centra BONUM.

    20 000 Kč
   • Podpora  střediska pomoci.

    79 851 Kč
  • Oblastní charita Strakonice

   • Koupě automobilu pro terénní služby při Oblastní charitě Strakonice.

    137 820 Kč
  • Oblastní charita Sušice

   • Půjčovna kompenzačních pomůcek při Oblastní charitě Sušice - nákup nových pomůcek.

    30 000 Kč
   • Podpora terénních služeb sociální péče.

    89 741 Kč
   • Přímá materiální pomoc - Fond individuální pomoci.

    20 000 Kč
  • Oblastní charita Třeboň

   • Financování a rozvoj služeb a činnosti Oblastní charity Třeboň poskytovaných osobám v nepříznivých sociálních situacích.

    66 161 Kč
   • Přímá finanční pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi.

    5 000 Kč
  • Oblastní charita Vimperk

   • Podpora charitní ošetřovatelské služby.

    143 000 Kč
 • Diecéze královéhradecká

  • Charita Přelouč

   • Nákup vybavení - kuchyňské a sportovní vybavení. Materiál na aktivity s dětmi. Rekonstrukce klubovny, úprava zahrady. Dofinancování vzdělávání pracovníků. rn

    75 000 Kč
   • Provoz charitního šatníku – úhrada energií, potravinová pomoc rodinám v nouzi – sklad nájem a energie. Nákup potravin v mimořádné situaci.\r\n

    45 000 Kč
   • Vánoční a velikonoční akce s klienty služby. Přímá finanční pomoc lidem v nouzi. Dofinancování vzdělávání pracovníků.\r\n

    37 500 Kč
   • Výlety s dětmi z Jakub klubu, z pěstounských rodin a rodiny v službě SAS po blízkém okolí. Tímto jim zprostředkováváme nové zážitky a zkušenosti, protože jinak se zpravidla nikam nedostanou.\r\n

    25 000 Kč
   • Vzdělávání dobrovolníků a úhrada energií v rámci zajištění dobrovolnických programů pro seniory. Dobrovolnické projekty žáků ZŠ a studentů gymnázia pro seniory v Domově u fontány – materiál na tvoření, informační materiály.\r\n

    12 500 Kč
   • Nákup vybavení - kuchyňské a sportovní vybavení. Materiál na aktivity s dětmi. Rekonstrukce klubovny, úprava zahrady. Dofinancování vzdělávání pracovníků. rn

    75 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.\r\n

    7 500 Kč
   • Pravidelná setkání dětí s programem, Mikulášské setkání dětí a pěstounů. Dofinancování vzdělávání pracovníků.\r\n

    20 000 Kč
   • Nákup nových kompenzačních pomůcek podle aktuální potřeby.\r\n

    15 000 Kč
  • DCH HK -  Nové Město nad Metují

   • Pomoc osobám a rodinám, které se ocitly v nouzi a chtějí svoji situaci aktivně řešit (oblast Nové Město nad Metují a okolní obce).

    18 000 Kč
   • Podpora aktivit dobrovolnického centra Diecézní charity Hradec Králové

    90 000 Kč
   • Projekty v Indii: Kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    66 600 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    5 400 Kč
  • Diecézní charita Hradec Králové

   • Přímá pomoc lidem v nouzi, integrační aktivity, pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou, provoz humanitárního skladu, činnost dobrovolnického centra.

    1 330 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    70 000 Kč
  • Farní charita Chrudim

   • Občanská poradna

    26 580 Kč
   • Pečovatelská služba a osobní asistence.

    86 285 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí.

    13 987 Kč
   • Nákup aut.

    148 167 Kč
   • Fond pomoci v krizi

    4 731 Kč
  • Farní charita Dobruška

   • Podpora sociální služby osobní asistence pro lidi v Dobrušce a hlavně pro lidi v okolních obcích a Orlických horách

    150 000 Kč
   • Půjčovna pomůcek- nákup dalších pomůcek, pro seniory (pro pečující rodiny), pro nemocné po úrazech

    150 000 Kč
   • Přímá pomoc lidem v tísni

    104 800 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

    22 000 Kč
   • Mimořádné situace Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    13 200 Kč
  • Farní charita Dolní Újezd

   • Nákup nového automobilu pro charitní pečovatelskou službu.

    128 800 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    7 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    4 200 Kč
  • Farní charita Dvůr Králové nad Labem

   • Respitní pobyty pro děti vyrůstající v náhradní rodinné péči.

    108 536 Kč
   • Podpora projektů v Indii.

    6 712 Kč
   • Adresná pomoc v nepříznivé životní situaci.

    1 000 Kč
   • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka. Dovybavení prostor  služby.

    18 000 Kč
  • Farní charita Litomyšl

   • Domácí hospic sv. Františka: Výtěžek bude použit na provoz domácí hospicové péče poskytované lidem na Litomyšlsku.

    245 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum: Krytí nákladů na provoz Dobrovolnického centra

    52 500 Kč
   • Přímá pomoc rodinám s dětmi: Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které v důsledku vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

    17 500 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraniční: Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    24 500 Kč
   • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    10 500 Kč
  • Farní charita Rychnov nad Kněžnou

   • Obnova vybavení ve Stacionáři sv. Františka v Rychnova nad Kněžnou – denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby

    360 000 Kč
   • Přímá pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK. Rodinám s více dětmi dlouhodobě žijící na hranici chudoby. Rodinám s postiženým dítětem. Redistribuce potravinové a materiálové pomoci.

    50 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    25 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    15 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých v rámci provozování denního stacionáře Lávky Sdružení Neratov z.s.

    50 000 Kč
  • Farní charita Studenec u Horek

   • Doplnění nabídky zdravotnických technických pomůcek do půjčovny. Nákup zdravotnického materiálu pro domácí péči.

    73 600 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    4 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    2 400 Kč
  • Oblastní charita Červený Kostelec

   • Hospic Anežky České: pořízení nové průmyslové sušičky

    256 422 Kč
   • Přímá pomoc: mimořádná individuální a sociální pomoc

    85 129 Kč
   • Domov sv. Josefa: revitalizace zahrady pro klienty odlehčovací služby

    87 957 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí: projekty v Indii-kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum

    19 611 Kč
   • Denní stacionář Kafkova vila Červený Kostelec: nákup zařízení a vybavení pro provoz denního stacionáře

    41 885 Kč
   • Mobilní hospic Anežky České: výstavba nové budovy Mobilního hospice z důvodu zlepšení služby

    175 140 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec: zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby

    122 150 Kč
   • Mateřské centrum Háčko: obnova zařízení mateřského centra, nákup materiálu a odměn pro děti při prorodinných aktivitách, částečné krytí provozních a mzdových nákladů

    29 758 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Hostinné: zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby

    73 090 Kč
  • Oblastní charita Havlíčkův Brod

   • Spoluúčast dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR na vzdělávání pracovníků Domácí hospicové péče a Konference podporující dětskou a perinatální hospicovou péči

    36 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí: Projekty v Indii: Kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    80 000 Kč
   • Charitní pomoc: Spolufinancování nákladů na provoz charitních služeb poskytovaných ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec.
    Studie proveditelnosti a zhotovení žádosti o podporu nízkonákladových aut a předfinancování nákladů při rekonstrukci sociálně terapeutické dílny v Ledči nad Sázavou

    1 149 477 Kč
   • Středisko charitní pomoci: Umožnit vytvořit a udržet pracovní místa pro lidi, kteří jsou z nejrůznějších důvodů dlouhodobě nezaměstnaní či těžko uplatnitelní na trhu práce, a tím podporovat udržení a rozvoj jejich pracovních návyků a dovedností.

    133 033 Kč
   • Rekonstrukce Sociálně terapeutické dílny v Ledči nad Sázavou
    Studie její proveditelnosti a zhotovení žádosti o podporu tohoto projektu, projektové práce.

    707 850 Kč
   • Azylové domy
    Spolufinancování nákladů na provoz charitních domovů umožňujících klientům a jejich dětem získat dočasné stabilní bydlení, bezpečné zázemí, vhodné podmínky pro péči o děti a podporu při řešení jejich sociální situace, aby mohli žít běžný život rodin s dětmi.

    243 940 Kč
  • Oblastní charita Hradec Králové

   • Hospicová péče - poskytování odborné komplexní péče nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým tak, aby umírající netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Péče je poskytována v domácím prostředí nemocného v souladu s postupy paliativní medicíny.  \r\n\r\nShromažďování finančních prostředků pro přípravné práce, výstavbu a provoz specializovaného kamenného hospice.\r\n\r\nVyužití prostředků: projektová dokumentace, investice, vybavení, provozní a personální náklady.\r\n

    440 000 Kč
   • Pečovatelská služba - ooskytování komplexních činností (pomoc při péči o sebe a svoji domácnost) lidem se sníženou soběstačností a rodinám s více dětmi, s cílem udržet co nejdéle kvalitu jejich života, soběstačnost a sebeobslužnost, umožnit jim žít běžným způsobem života dle jejich přání a zvyklostí, v přirozeném domácím prostředí. Týká se regionu Královéhradecko a Třebechovicko. rnrnVyužití prostředků: investice (automobil), vybavení, provozní a personální náklady.rn

    242 000 Kč
   • Konkrétní pomoc a podpora osob v řešení krizových situací, orientace a adaptace na náročné životní období, pomoc při hledání možných řešení, ochrana před sociálním vyloučením. \r\nProstřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni poskytujeme kvalitní odborné sociální poradenství, podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích, které nedokáží klienti řešit sami ani s pomocí svých blízkých, všestranně podporujeme nemocné a pečující.\r\n\r\nVyužití prostředků: vybavení, provozní a personální náklady.\r\n\r\n

    220 000 Kč
  • Oblastní charita Jičín

   • Cílem dobrovolnických projektů je rozvoj vzájemné občanské podpory ve společnosti a zlepšení povědomí o hodnotě i významu dobrovolnických aktivit. Našim záměrem je realizovat dobrovolnické programy zaměřené na pomoc dětem s jakýmkoli druhem znevýhodnění, na sociálně slabé rodiny s dětmi, seniory a lidem se zdravot. hendikepem. Vybraná částka půjde na mzdu koordinátorky, kancelářské potřeby, výtvarný a jiný materiál pro práci dobrovolníků s klienty.

    58 929 Kč
   • Přímá pomoc v regionech Jičínska, Novopacka, Hořicka a Semilska - Přímá pomoc je učená na zmírnění následků nenadálých krizových situací, které se přihodily lidem bez jejich přičinění, a které nemohou, nebo neumí řešit pouze vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny s dětmi a staré lidi z regionů, kde působí Oblastní charita Jičín. Z prostředků se budou rovněž hradit náklady spojené s přímou pomocí (např. pohonné hmoty).

    17 345 Kč
   • Auto pro Charitu - Pracovníci všech našich středisek vyjíždějí stále častěji do terénu, protože nám stále stoupá počet lidí, kterým pomáháme. Ať už se jedná o pečovatelskou službu, nebo o práci s rodinami s dětmi. Rozvíjí se také naše Dobrovolnické centrum a naše Prádelna Veronika, která zaměstnává lidi se zdravotním postižením. Stávající počet aut tak neodpovídá našim současným potřebám a situaci chceme řešit pořízením dalšího automobilu.

    200 000 Kč
   • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi na Semilsku - Pracovníci pomáhají sociálně slabým rodinám s dětmi řešit: péči o dítě (vhodné trávení volného času, příprava do školy, stravování, zapojení dítěte do domácích povinností atd.), péči o domácnost (úklid, finanční gramotnost atd.), komunikaci s veřejnými institucemi (škola, úřady, lékař atd.). To vše v terénu v rámci území ORP Semily. Finanční prostředky použijeme na nákup materiálů pro práci s dětmi, nájem, energie a pohonné hmoty.

    50 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    8 702 Kč
   • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    15 000 Kč
   • Nízkoprahové kluby PoHoDa (Hořice), EXIT (Jičín) a Relax (Nová Paka) - Cílem klubů je zmírnit, nebo předejít rizikům, která jsou spojená se způsobem života dětí a mládeže, kteří nechtějí, nemohou, nebo neumí trávit svůj volný čas obvyklým způsobem. Jedná se děti a mládež, kteří jsou z nějakých důvodů ohroženi nebo zasaženi problémy v těchto okruzích: rodina, škola, kamarádi a vrstevníci, životní styl, zneužívání návykových látek, konfliktní chování, volný čas, fyzické a duševní zdraví, práce a brigády, sexuální chování, sociální dovednosti a životní hodnoty. Vybraná částka půjde na výtvarný a jiný materiál pro práci s dětmi a mládeží, vybavení pro volný čas, nájem a energie.

    50 000 Kč
   • Práce s ohroženými rodinami - Oblastní charita Jičín má pověření Královéhradeckého kraje pracovat v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. V rámci něj poskytuje odbornou pomoc rodinám s dětmi, které jsou vedené ve spisech orgánu sociálně právní ochrany (SPOD). Cílem činností je stabilizovat rodinu tak, aby se dítě ocitlo mimo trvalé ohrožení na zdraví a duševního rozvoje.  Činnost provádíme ve spolupráci s MěÚ Jičín a MěÚ Nová Paka, odbory sociálně právní ochrany dětí a rodiny. Činnost provádíme v terénu na území Jičínska a Novopacka. Vybraná částka půjde na výtvarný a jiný materiál pro práci s dětmi a mládeží, vybavení pro volný čas, nájem a energie.

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Jilemnice

   • Charitní taxi - sociální automobil - přeprava osob se sníženou mobilitou z celého Jilemnicka k lékařům, na úřady, do obchodů i ke kadeřníkovi za cenu dostupnou všem potřebným.

    69 000 Kč
   • Mateřské centrum Rodinka - aktivity pro rodiče a děti, jazykové kurzy, besedy s odborníky, divadla a sportovní aktivity pro širokou veřejnost.

    108 000 Kč
   • Dar na humanitární projekty v Indii - vzdělávání dětí a mládeže v oblasti Bangalore

    11 500 Kč
   • Sociální šatník a potravinová pomoc - lidem v hmotné nouzi poskytujeme potraviny, drogerii i oblečení. Šatník slouží široké veřejnosti.

    34 500 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    7 000 Kč
  • Oblastní charita Kutná Hora

   • Osobní automobil pro terénní programy středisek Atrium a Racek, které působí v Kutné Hoře a okolí.

    240 000 Kč
   • Provoz dobrovolnického centra, které vysílá dobrovolníky do nemocnic a zařízení sociální péče v Kutné Hoře a Čáslavi.

    33 307 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    15 505 Kč
   • Aktivity Rodinného centra Kopretina, vzdělávací kurzy, doučování, příměstské tábory. Aktivity pro školní a předškolní děti Centra Maják a Domek, výlety, kulturní akce, soutěže.

    42 570 Kč
   • Přímá finanční pomoc v případě sociální situace, potravinová a materiální pomoc a její organizační zajištění.

    9 839 Kč
  • Oblastní charita Náchod

   • Charitní pečovatelská služba - zlepšení dostupnosti služby v regionu

    240 000 Kč
   • Provozní náklady azylového domu pro mladé muže a ženy

    132 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

    30 000 Kč
   • Podpora rodin a osob v nouzi

    90 000 Kč
   • Provozní náklady azylového domu pro matky s dětmi

    30 000 Kč
   • Pomoc při mimořádných situacích

    18 000 Kč
  • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

   • Revitalizace zahrady u centra sociálních služeb v Chotovicích - záměrem projektu je revitalizace zahrady u Domu sv. Josefa. Chceme vybudovat zahradu ve stylu středověkých klášterních zahrad, která bude zpřístupněna veřejnosti. Členění zahrady do tří částí, vytvoří bylinkovou aromaterapeutickou část, rozárium a užitkovou zahradu s divokým koutkem. Revitalizovaná plocha je 2250 m2.
    Našim záměrem, je zejména rozšíření možnosti pracovní terapie pro uživatele služby sociálně terapeutické dílny a vytvoření klidné zóny, pro klienty denního stacionáře, pečovatelské služby a osobní asistence.
    Dále bude zahrada, respektive altán na zahradě sloužit pro poskytování supervizí, intervizí a školení pro

    644 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii, kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    35 000 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů.

    21 000 Kč
  • Oblastní charita Pardubice

   • Paliativní ambulance a mobilní hospic - Projektová dokumentace, rekonstrukce domu, elektroinstalace, topení, voda, vybavení.

    729 000 Kč
   • Rozšíření sociálních služeb - vybavení kanceláří pro pečovatelskou službu a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

    90 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    45 000 Kč
   • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů spod.

    27 000 Kč
   • Přímá pomoc - Přímá pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace, jízdenky pro lidi bez domova.

    9 000 Kč
  • Oblastní charita Polička

   • Posílení personální kapacity odborného týmu paliativní péče a územní rozšíření pro poskytování služby Domácího hospice sv. Michaela.

    301 600 Kč
   • Částečné pokrytí nákladů na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře (služba pro lidi s dušením onemocněním) souvisejcí s probíhající reformou psychiatrické péče.

    150 800 Kč
   • Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.

    26 000 Kč
   • Podpora humanitárníc projektů v Indii - podpora kvalifikačníkurzů pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora namajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    26 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    15 600 Kč
  • Oblastní charita Trutnov

   • Dostavba půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek:rnSkladovací prostory pro uskladnění zdravotních pomůcek jsou dlouhodobě nevyhovující (malá plocha, nemožnost bezbariérových úprav). Řešením je již započaté budování přístavby v roce 2020 ke stávajícímu objektu OCH Trutnov s parametry, které budou provozu půjčovny plně vyhovovat.

    60 341 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

    3 176 Kč
   • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    3 600 Kč
  • Oblastní charita Ústí nad Orlicí

   • Charitní pečovatelské služby - provozní náklady aut – PHM, servis a údržba aut, vzdělávání zaměstnanců, energie, nákup materiálu a mzdové náklady. Úprava okolí budovy na parkování aut pečovatelské služby Letohrad.

    1 500 000 Kč
   • Domácí hospic ALFA-OMEGA - náklady na provoz aut – PHM, servis a údržba; vzdělávání zaměstnanců a mzdové náklady.

    6 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí: Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

    70 000 Kč
   • Centrum Pod střechou Letohrad - na provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, lektorné, mzdové náklady. Úprava okolí budovy: přístřešek na kočárky, oprava plotu, možnost využití pro NZDM.

    650 000 Kč
   • Sociální rehabilitace Lanškroun - na provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, mzdové náklady.

    65 000 Kč
   • Nízkoprahové centrum pro lidi bez domova Lanškroun - na provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

    200 000 Kč
   • Sociální sprcha Ústí nad Orlicí - na provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

    90 000 Kč
   • Fond na rozvoj a rozšíření stávajících projektů.

    1 400 000 Kč
   • Přímá pomoc lidem v hmotné nebo duchovní nouzi.

    100 000 Kč
 • Diecéze litoměřická

  • Charita Most

   • Výtěžek je rozdělen do jednotlivých zařízení: KCJ, NZ Zastávka, služby péče, služby prevence na Mostecku, Základní školy v Mostě (které sami vybírají, jsou zde umístěny pokladničky), Dětská skupina Pastelka, NZ Khamoro,SAS Jirkov, Azylový dům Duchcov, Liberecko, Louny a ostatní služby Teplicka. rnrnZáměr je tedy zpracován dle potřeb jednotlivých zařízení. Podrobný přehled bude umístěn na webových stránkách organizace.rn

    193 800 Kč
  • Diecézní charita Litoměřice

   • Nákup zdravotníckých a kompenzačních pomůcek pro zdravotně znevýhodněné, handicapované a seniory.

    150 000 Kč
   • Podpora dětí ze sociálně znevýhodněných rodin (nákup školních pomůcek, hrazení exkurzí organizovaných školou, zajištění obědů...)

    50 000 Kč
  • Farní charita Česká Lípa

   • Spolufinancování nákupu nového dodávkového automobilu, který je již 13. rokem určený pro svoz zdravotně hendikepovaných dětí do školy a ze školy.

    100 000 Kč
  • Farní charita Litoměřice

   • Antidekubitní matrace 10 ks á 4000,-\r\nSpacáky pro klienty 30 ks á 1000,-\r\nPomůcky pro manipulaci s klientem 1x sada á 26.000,-

    96 000 Kč
  • Farní charita Lovosice

   • Individuální příspěvek pro handicapované dítě pro zlepšení jeho stavu (spolufinancování nákupu pomůcky / spolufinancování zdravotnické péče.

    10 000 Kč
   • Spolufinancování nákupu kamerového systému a zabezpečovacích magnetů pro Dům Panny Marie Pomocné, jako obrana proti vniknutí cizí osoby do objektu.

    30 000 Kč
  • Oblastní charita Česká Kamenice

   • nákup DHM pro zařízení Domácí hospicové péče

    40 000 Kč
   • Pro děti v MŠ a ZŠ, které jsou sociálně znevýhodněné, podpora možností se zúčastnit např. školy v přírodě, kompenzační pomůcky, apod.

    20 000 Kč
  • Oblastní charita Chomutov

   • Podpora ohrožených rodin, které mají dítě s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, s opožděným nebo ohroženým vývojem. Pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek a hraček pro rozvoj těchto dětí.

    25 000 Kč
   • Podpora dětí a mládeže z Chomutova a okolí (zázemí je na faře v Chomutově). Zajištění využití volného času uspořádáním speciálních programů, výletů, atd. Pořízení pomůcek a vybavení pro práci s dětmi a mládeží, příspěvky na sportovní nebo hudební kroužky dětí a příspěvky na křesťanské dětské tábory.

    25 000 Kč
   • Pomoc zvláště pro matky samoživitelky, rodiny s více dětmi ve finanční tísni, osamoceně žijící osoby ve finančně a sociálně tíživé situaci, včetně pomoci s nákupem potravin, dětských plen a hygienických potřeb.

    20 000 Kč
   • Podpora provozu farní dětské skupiny - důvodem provozování dětské skupiny je zajištění potřebných sociálních služeb a dalších aktivit s tím spojených pro dětí ve věku od 2 do 6 let.

    10 000 Kč
  • Oblastní charita Kadaň

   • Podpora jednotlivcům a rodinám v nepříznivé životní a sociální situaci.\r\nNa pomoc lidem bez domova, rodinám, osamělým osobám, samoživitelům. Formou darování potravin, ošacení anebo vybavení domácnosti.

    20 000 Kč
   • Podpora dětem ohroženým sociálním vyloučením. Na spoluúčast na úhradě školních obědů, školkovného, školních fondů, školních pomůcek a vybavení. Na spoluúčast na hrazení mimoškolních vzdělávacích a sportovních aktivit.

    15 000 Kč
   • Podpora zdravotně znevýhodněným osobám a pečujícím osobám. Jako spoluúčast na úhradě zdravotnických  a rehabilitačních pomůcek či zdravotnického materiálu. Na podporu ozdravných a rehabilitačních aktivit, vedoucích ke zlepšení fyzického a psychického stavu podporovaných osob.

    10 000 Kč
  • Oblastní charita Liberec

   • Prevence sociálně patologických jevů a podpora dětí a dospělých

    110 000 Kč
   • Hospic sv. Zdislavy

    40 000 Kč
   • Charitní šatník

    50 000 Kč
   • Domovy pro matky s dětmi v tísni

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Rumburk

   • Výnos sbírky bude použit na náklady spojené s provozem a udržením dostupnosti Občanské poradny  Rumburk  pro obyvatele nejen Šluknovského výběžku, která poskytuje odborné sociální poradenství a služby spojené s oddlužením.

    15 000 Kč
  • Oblastní charita Šluknov

   • spolufinancování služeb - svačiny pro soc. znevýhodněné klienty v NZDM

    10 000 Kč
   • školní a výtvarné potřeby pro děti ze soc. znevýhodněných rodin

    6 000 Kč
   • nákup potravin pro klienty SAS, v rámci aktivizace a nácviku vaření

    6 000 Kč
  • Oblastní charita Sobotka

   • Výtěžek z Tříkrálové sbírky využijeme na zakoupení antidekubitních matrací pro uživatele Domova pokojného stáří. Dále bude částka využita na zakoupení trenažéru ke zlepšení fyzické i psychické kondice, popřípadě další rehabilitační a terapeutické pomůcky pro udržení nebo zlepšení kondice seniorů. A na volnočasové aktivity nakoupíme výtvarný materiál, společenské hry atd. A část sbírky použijeme na zakoupení jídlonosičů do domácí péče klientům Charitní pečovatelské služby.

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Teplice

   • Fara Jeníkov- tábor pro sociálně slabé děti     Pomoc s financováním tábora pro sociálně slabé děti

    20 000 Kč
   • Biskupské gymnázium Bohosudov    krizový fond\r\n(nákup pomůcek, obědů,Švp..)\r\n5000,-\r\n

    5 000 Kč
   • Och Teplice sociální fond rn(fond pro nákup věcí pro sociálně a zdravotně znevýhodněné rodiny   -nákup školních pomůcek, výletů, zdravotních potřeb …)rnrn

    15 000 Kč
   • Skautské středisko Dvojka TeplicernPodpora sociálně znevýhodněných dětí a volnočasových aktivitrnrn

    20 000 Kč
  • Oblastní charita Ústí nad Labem

   • Cílem projektu je nákup antidekubitních matrac a polohovacích křesel Elysee pro seniory v Domě pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích. Díky nákupu matrací a křesel chceme zvýšit komfort našich seniorů, předejít zdravotním komplikacím a celkově zvýšit kvalitu poskytování sociální a zdravotní péče.

    80 000 Kč
   • ZŠ Vojnovičova - cílem projektu je nákup logických her pro děti s různými handicapy. Cílem je vést děti k empatii, pomoci druhým, vstřícnosti a schopnost udělat něco pro druhé.

    6 000 Kč
   • Farnost Trmice - Cílem projektu je uspořádání akcí pro sociálně slabé rodiny a jednotlivce z Trmic, Předlic a okolí. Jedná se o akce spojené s tradicemi a svátky, zejména Mikuláš pro děti z Předlic, vánoční oběd pro opuštěné ve farnosti, dětský den na konci školního roku, a celoroční podpora chudých - zejména lidí bez domova.

    17 000 Kč
  • Oblastní charita Žatec

   • na provoz charitního šatníku

    5 000 Kč
  • ŘKF Jablonné v Podještědí

   • Vykoledovaná částka bude dána k dispozici diecézní charitě.

    2 000 Kč
  • ŘKF Liběšice u Žatce

   • Podpora práce s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí, konkrétní pomoc sociálně slabým rodinám v tíživé situaci a lidem v tísni, nákup školních pomůcek a potřebného vybavení dětem ze sociálně slabých rodin, pomoc nemocným v tísnivé situaci, podpora letního dětského tábora pro děti ze znevýhodněného prostředí, nákup kompenzačních pomůcek pro nemocné nebo handicapované.

    50 000 Kč
  • ŘKF Mladá Boleslav

   • Nákup zdravotnických pomůcek pro (CHOS) Mladá Boleslav

    70 000 Kč
  • ŘKF Podbořany

   • nakup sportovního vybavení rn

    15 000 Kč
   • příspěvek soc. slab. rodinám

    5 000 Kč
  • ŘKF Semily

   • Vybavení domácího hospice

    50 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých seniuorů

    25 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých rodin s dětmi

    25 000 Kč
  • ŘKF Srbská Kamenice

   • pro Domovy matek s dětmi

    20 000 Kč
   • Nemocnice Uganda

    15 000 Kč
   • Slunečnice Děčín pro výuku handicapovaných klientů

    15 000 Kč
   • pro sociálně slabé občany

    50 000 Kč
 • Diecéze ostravsko-opavská

  • Charita Bohumín

   • Finační rezerva na vybavení Domova pro seniory Dětmarovice

    200 000 Kč
  • Charita Český Těšín

   • Aktivizační zahrada a bezbariérový přístup pro společné setkávání klientů v Charitním centru pro seniory

    150 000 Kč
   • Příprava projektové dokumentace pro přestavbu Charitního domu pokojného stáří

    280 000 Kč
   • Bezpečné prostředí pro děti z Charitního domu pro matky v tísni

    170 000 Kč
  • Charita Frenštát pod Radhoštěm

   • Podpora a rozvoj paliativní péče

    285 000 Kč
   • Revitalizace vozového parku terénních služeb

    155 000 Kč
  • Charita Frýdek-Místek

   • Mobilní Salvia

    300 000 Kč
   • Doučování a volnočasové a vzdělávací aktivity

    140 000 Kč
   • Beskydské centrum duševního zdraví

    100 000 Kč
   • Ve službách bezpečně

    100 000 Kč
   • Nové terapie

    50 000 Kč
  • Charita Hlučín

   • Obnova budovy domova pro seniory

    300 000 Kč
   • Obnova vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek

    200 000 Kč
   • Zavedení opatření zmírňující dopad epidemie COVID-19

    100 000 Kč
   • Vybudování zázemí pro terénní služby v Hlučíně

    1 000 000 Kč
   • Podpora péče o nemocné a umírající v Charitní ošetřovatelské službě

    400 000 Kč
  • Charita Hrabyně

   • Komunitní aktivity Charity Hrabyně

    62 000 Kč
   • Podpora zaměstnávání  handicapovaných

    338 000 Kč
  • Charita Jablunkov

   • Podpora provozu Denního stacionáře sv. Josefa

    60 000 Kč
   • Podpora provozu Charitní pečovatelské služby

    160 000 Kč
   • Podpora provozu Centrum pomoci sv. Rafaela

    160 000 Kč
   • Příprava na budoucí výstavbu pobytové služby - vytváření finanční rezervy

    300 000 Kč
   • Propagační, informační a osvětové aktivity charity

    65 000 Kč
  • Charita Jeseník

   • Nový automobil pro Charitní pečovatelskou službu

    250 000 Kč
   • Profi pračka a sušička do charitní prádelny ve Vidnavě

    100 000 Kč
  • Charita Kopřivnice

   • Nákup automobilu

    90 000 Kč
   • Přímá sociální výpomoc

    70 000 Kč
   • Podpora péče o seniory v terénní službě

    400 000 Kč
  • Charita Krnov

   • Kompenzační pomůcka pro možnost  pobytu v domácím prostředí

    450 000 Kč
   • Zajištění provozu ambulantní služby Denní stacionář

    50 000 Kč
  • Charita Nový Jičín

   • Podpora sociálně aktivizačních činností pro jedlitlivce i rodiny

    30 000 Kč
   • Podpora Půjčovny kompenzačních pomůcek

    150 000 Kč
   • Fond Kroužky

    20 000 Kč
   • Nákup vybavení  společenské místnosti v Azylovém domě v NJ

    50 000 Kč
   • Humanitární pomoc osobám v tíživé životní situaci

    25 000 Kč
  • Charita Odry

   • Doplnění IT zařízení a softwaru

    100 000 Kč
   • Obnovení a zajištění autoparku

    100 000 Kč
   • Obnova a rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek

    50 000 Kč
  • Charita Opava

   • Podpora péče o seniory v CHOPS

    500 000 Kč
   • S radostí k lidem

    1 000 000 Kč
  • Charita Ostrava + sv. Alexandra

   • Podpora Mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa

    250 000 Kč
   • Podpora Šatníku Charity Ostrava

    105 000 Kč
   • Vybavení bytů sociální rehabilitace Charitního střediska sv. Lucie

    50 000 Kč
   • Obnova kuchyně v domově pro seniory sv. Václava

    450 000 Kč
   • Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše

    450 000 Kč
   • Vybavení chráněných dílen - podpora osob se zdravotním postižením

    30 000 Kč
   • Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hlavní budově Charity sv. Alexandra

    250 000 Kč
  • Charita Studénka

   • Rozšíření a údržba zdravotních a kompenzačních pomůcek v půjčovně

    50 000 Kč
   • Projektová dokumentace k nové budově

    400 000 Kč
   • Finanční podpora volnočasových aktivit dětí z obcí, kde se sbírka realizuje

    30 000 Kč
  • Charita sv. Martina

   • Finanční podpora CHOS

    60 000 Kč
   • Podpora péče o seniory v pečovatelské službě

    80 000 Kč
   • Provoz půjčovny

    100 000 Kč
  • Charita Třinec

   • Služba poradna pro pečující a charitní bazárek v Třinci, ul. Přátelství, Kamionka

    150 000 Kč
   • Podpora péče o seniory v osobní asistenci

    150 000 Kč
 • Diecéze plzeňská

  • Bezdružice

   • 50% Podpora občana postiženého chorobou ALS; 50% Projekty Diecézní charity Plzeň

    7 000 Kč
  • Blatnice

   • 100% Služby Diecézní charity

    15 000 Kč
  • Blížejov

   • 100% Projekt zažeňte nudu hrou Základní a školy a mateřské školy Blížejov

    5 000 Kč
  • Blovice

   • 100% Pomoc potřebným, zejména seniorům a rodinám s více dětmi

    36 000 Kč
  • Bor u Tachova

   • 90% Provoz Domova pro seniory Bor; 10% Adopce na dálku

    80 000 Kč
  • Bukovany

   • 50% Podpora činosti Farní charity Sokolov

    6 000 Kč
   • 50% Podpora občanů Bukovan v těžké životní situaci

    6 000 Kč
  • Chlum Svaté Maří

   • 100% Podpora Farní charity Sokolov

    4 000 Kč
  • Chocenice

   • 100% Podpora charitní pečovatelské služby Blovice

    10 000 Kč
  • Chodov

   • 100% Podpora provozu Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou - Farní charita Karlovy Vary

    15 000 Kč
  • Chotěšov

   • 50% Příspěvek na volnočasové aktivity pro žáky školní družiny, školního klubu v Chotěšově, činnost žáků s SVP a dětí ze soc. znevýhodněného prostředí; 50% Příspěvek pro klienty Domova sv. Vavřince v Meclově

    40 000 Kč
  • Chotíkov

   • 100% Podpora žáku ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáků s LMP ze tříd ZŠ Chotíkov; Domov pro matky s dětmi v tísni Plzeň

    10 000 Kč
  • Čistá u Rakovníka

   • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    15 000 Kč
  • Dasnice

   • 50% Podpora občana obce Dasnice v tíživé životní situaci; 50% Podpora Farní charity Sokolov

    3 000 Kč
  • Diecézní charita Plzeň

   • 100% Služby Diecézní charity Plzeň

    10 000 Kč
  • Dobřany

   • 50% Podpora klientů v Domově Radost, Stacionáři Korálek a Stacionáři Plamínek

    40 000 Kč
   • 50% Provoz Domova sv. Aloise Plzeň

    40 000 Kč
  • Dolní Bělá

   • 90% Terénní krizová služba a Intervenční centrum Diecézní charity Plzeň

    27 000 Kč
   • 10% Domov sv. Zdislavy, Městská charita Plzeň

    3 000 Kč
  • Domažlice

   • 20% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa; 20% SOS Domažlice; 20% Domov sv. Vavřince Meclov, 10% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 10% Azylový dům Domažlice; 10% Volnočasové kluby DUHA Domažlice; 10% Výcvik Canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.

    145 000 Kč
  • Dýšina

   • 100% Pomoc sociálně potřebným - na území farnosti podporovat děti ze sociálně slabých poměrů, nájemné sociálně slabým rodinám; Příspěvek Diecézní charitě Plzeň

    50 000 Kč
  • Farní charita Aš

   • 95% Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Aši – úhrada části nákladů spojených s provozem domova

    28 500 Kč
   • 5 % Podpora zájmové a volnočasové činnosti dětí v Aši

    1 500 Kč
  • Farní charita Cheb

   • 35% Podpora rozvoje služeb FCH Cheb; 20% Podpora sociálních služeb DCH Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší; 40% Podpora Hospicu sv. Jiří o.p.s. v Chebu; 5% Příspěvek na léčbu a rehabilitaci R. Neuschla, která není hrazena zdravotními pojišťovnami

    90 000 Kč
  • Farní charita Karlovy Vary

   • 100% Úhrada části nákladů spojených s provozem Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech

    150 000 Kč
  • Farní charita Kraslice

   • 50% FCH Kraslice - podpora činnosti; 50% Podpora Nely Cichocké - na úhradu ortopedických pomůcek

    10 000 Kč
  • Farní charita Sokolov

   • 25% Tříkrálová kavárnička, 25% Tříkrálový obchůdek, 25% Šatník Farní charity, 21% Mobilní hospic sv. Jiří, 4% Podpora soc. a zdravotně znevýhodněné osoby - Dasnice

    100 000 Kč
  • Farní charita Stříbro

   • 100% Podpora provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II., Podpora dětí ze sociálně slabých rodin ZŠ Stříbro

    30 000 Kč
  • Holýšov

   • 30% Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 35% Podpora pro dítě s kombinovaným fyzickým a psychickým postižením; 35% Podpora pro dítě se spinální svalovou atrofií

    15 000 Kč
  • Horšovský Týn

   • 80% Komunitní centrum a Farní charita Horšovský Týn; 20% Domov sv. Vavřince, Centrum soc. rehabilitace, Meclov

    50 000 Kč
  • Hostouň

   • 60% Město Hostouň - podpora rodin dětí s mentálním a kombinovaným postižením; 10% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa; 5% SOS Domažlice; 5% Domov sv. Vavřince Meclov, 5% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 10% Azylový dům Domažlice; 5% Volnočasové kluby DUHA Domažlice;

    12 000 Kč
  • Jesenice

   • 100% Podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytováni na internátě školy

    8 000 Kč
  • Kdyně

   • 25% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 25% Azylový dům Domažlice; 25% Sociálně terapeutické dílny Meclov a Domažlice; 25% Domov sv. Vavřince 25%

    210 000 Kč
  • Klenčí pod Čerchovem

   • 35% Podpora volnočasových klubů Duha; 35%  Příspěvek soc. zařízení Robinson v Klenčí pod Čerchovem, 30% Podpora projektu Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích.

    106 000 Kč
  • Konstantinovy Lázně

   • 50% Podpora občana postiženého chorobou ALS; 50% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    7 000 Kč
  • Kralovice

   • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    80 000 Kč
  • Loket

   • 100% Mobilní hospic sv. Jiří; Podpora zdravotně znevýhodněné osoby

    30 000 Kč
  • Manětín

   • 100% Podpora domova sv. Vavřince v Meclově

    60 000 Kč
  • Mariánské Lázně

   • 20% Příspěvek pro Hospic sv. Jiří , Cheb; 10% Dům pro občany bez vlastního bytu v Mar. Lázních; 20% Příspěvek pro Diecézní charitu Plzeň-sociální projekty; 50% Farní charita Mariánské Lázně

    50 000 Kč
  • Město Touškov

   • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    15 000 Kč
  • Městská charita Plzeň

   • 20% Charitní ošetřovatelská služba; 15% Farnosti vikariátu Plzeň - město; 20% Domov sv. Františka, 15% Tísňová péče; 5% Bezdomovci a lidé z ulice; 15% Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni; 10% Osobní asistence Plzeň

    450 000 Kč
  • Mladotice

   • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    35 000 Kč
  • Mrákov

   • 40% Volnočasový klub pro děti a mládež farnosti Mrákov; 60% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa Meclov

    40 000 Kč
  • Nýřany

   • 100% Adopce na dálku; Domov sv. Aloise

    61 900 Kč
  • Oblastní charita Klatovy

   • 50% Domov pokojného stáří Naší Paní,Klatovy

    225 000 Kč
   • 50% Podpora služeb: Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba, Osobní asistence, Nízkoprahový klub Chapadlo a Budík, Sociální poradna

    225 000 Kč
  • Oblastní charita Ostrov

   • 100% Podpora provozu Domovů pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně

    150 000 Kč
  • Oblastní charita Rokycany

   • 50% Domov pro seniory sv. Pavla; 50% Krizové zařízení pro ženy

    130 000 Kč
  • Plasy

   • 100% Podpora Domova sv. Vavřince v Meclově

    50 000 Kč
  • Poběžovice

   • 50% Poběžovice - podpora rodin s nepříznivou sociální a finanční situací; 10% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa; 5% SOS Domažlice; 5% Domov sv. Vavřince Meclov; 10% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 10% Azylový dům Domažlice; 10% Volnočasové kluby DUHA Domažlice

    24 000 Kč
  • Přeštice

   • 75% Příspěvek na provoz zařízení Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy; 10% Příspěvek na provoz Denního stacionáře Kristián, Přeštice; 15% Podpora činnosti Farní charity Přeštice

    90 000 Kč
  • Radnice

   • 100%  Domov sociálních služeb Liblín, p.o. - přímá pomoc hendikepovaným, nemocným, seniorům - potřebným

    10 000 Kč
  • Rochlov

   • 100% Služby Diecézní charity Plzeň

    7 000 Kč
  • Skalná

   • 35% Podpora Farní charity Cheb; 20% Příspěvek na zabezpečení a rozvoj služeb pro lidi bez přístřeší v Domově soc. služeb Betlém Cheb; 35% Hospic sv. Jiří Cheb; 10% Příspěvek na léčbu a rehabilitace N. Úbla, která není hrazena zdrav. pojišťovnami

    30 000 Kč
  • Spálené Poříčí

   • 100% Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Plzeň

    40 000 Kč
  • Staňkov

   • 100% Podpora činnosti FCH Staňkov

    20 000 Kč
  • Starý Plzenec

   • 100% Podpora sociálně slabých občanů ve Starém Plzenci

    25 000 Kč
  • Studánka

   • 100% Podpora činnosti mobilního Hospice sv. Jiří, Tachov

    7 000 Kč
  • Tachov

   • 100% Činnost mobilního hospice pro Tachovsko

    40 000 Kč
  • Teplá

   • 50% Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí, Farní charita Karlovy Vary; 50% Český západ - podpora místních potřebných

    10 000 Kč
  • Toužim

   • 50% Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí Karlovy Vary; 50% Český západ - podpora místních potřebných

    10 000 Kč
  • Třemošná

   • 70% Podpora sociálních služeb provozovaných Sdružením občanů Exodus, z.s.; 30% Podpora Služeb Diecézní charity Plzeň

    3 000 Kč
  • Žákava

   • 100% Podpora služeb Diecézní charity Plzeň

    6 000 Kč
  • Zbiroh

   • 100% Podpora charitních projektů: Domov pro seniory sv. Pavla, Byt sv. Lukáše, Krizové zařízení pro ženy, Osobní asistence, Stacionář Pohodička

    200 000 Kč
  • Žlutice

   • 100% Stacionář pro osoby s Alzheimerovou chorobou - Farní charity Karlovy Vary

    25 000 Kč

 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.

Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Plán využití získaných prostředků zveřejňujeme vždy předem na základě dat z jednotlivých charit. Kliknutím na černý čtvereček s křížkem zobrazíte podrobné záměry využití v jednotlivých lokalitách.

Archiv záměrů Tříkrálové sbírky