Využití 2017

Záměry charit pro Tříkrálovou sbírku 2017

 • Arcidiecéze olomoucká

  • Charita Holešov

   • Nákup automobilu na LPG pro Domácí paliativní péči (2016)

    250 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    40 000 Kč
   • Nákup pomůcek do střediska CHPS - bazénky na mytí hlavy, vysavače, nákup pračky

    20 000 Kč
   • Nákup automobilu na LPG pro středisko DZP - Domácí paliativní péči

    255 000 Kč
   • Podpora CHPS-nákup PC vybavení pro pečovatelky WebCarol

    70 245 Kč
   • Nákup PC vybavení pro DZP

    19 339 Kč
  • Charita Hranice

   • Doplnění počítačového vybavení Charity Hranice

    100 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Charity Hranice - nákup kompenzačních pomůcek

    172 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    150 000 Kč
   • Osobní asistence - dofinancování nákupu nového automobilu

    131 815 Kč
   • Dovybavení CHPS středisko Lipník nad Bečvou

    40 000 Kč
   • DC Archa - nákup zvedáku

    23 200 Kč
   • CHPS Hranice - nákup kompenzačních pomůcek

    29 600 Kč
   • Přímá sociální pomoc DFS Všechovice

    52 000 Kč
  • Charita Kojetín

   • Odkoupení auta za zbytkovou cenu - podpora služeb.

    47 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    10 000 Kč
  • Charita Konice

   • Přímá sociální výpomoc převážně potřebným rodinám s dětmi

    25 000 Kč
   • Podpora projektu Domácí hospicová péče Charity Konice

    100 000 Kč
  • Charita Kyjov

   • Rozvoj mobility pečovatelské služby

    215 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    200 000 Kč
   • Stavební opravy prostor Charity Kyjov za účelem zřízení humanitárního skladu

    220 000 Kč
  • Charita Olomouc

   • Transformace služeb pro osoby bez domova se zdravotním handicapem a osoby se specifickými potřebami.

    290 000 Kč
   • Nákup auta pro terénní pečovatelskou službu v Olomouci a okolí.

    70 000 Kč
   • Podpora služeb střediska sv. Vincence pro osoby s duševním onemocněním a rodiny s dětmi v obtížné životní situaci.

    146 480 Kč
   • podpora Dluhové poradny. Jedná se o úzce specializovanou službu, která pomáhá předluženým lidem, kteří se dostali do obtížné životní a sociální situace vlivem dluhů.

    30 000 Kč
   • Přímá finanční a materiální pomoc pro ty, kteří se dostali do akutní existenční nouze. Jedná se převážně o lidi ohrožené sociálním vyloučením či již sociálně vyloučené. Nepříznivou sociální situaci nejsou schopni vyřešit sami ani za pomoci svých blízkých.

    40 000 Kč
   • Zabzpečení provozu  a podpora střediska Matky Terezy pro farnosti a dobrovolnictví.

    115 000 Kč
   • Podpora Školička Khamoro. Ta má charakter neformálního předškolního centra, jedná se o předškolní přípravu dětí ohrožených sociálním vyloučením s aktivním zapojením rodičů.

    12 000 Kč
   • Dofinancování mzdových nákladů Domácí zdravotní a hospicové péče - zajištění provozních nákladů Domácí zdravotní péče a podpora mobilní hospicové péče v domácnostech.

    40 796 Kč
   • Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova - péče o osoby bez přístřeší a bez prostředků

    30 000 Kč
   • Podpora činnosti Centra materiální pomoci - prostředky na provozování sociálních šatníků, skladů. Pomoc je poskytována lidem, kteří se dostali do akutní existenční nouze, osoby bez přístřeší a bez prostředků. Jedná se převážně o lidi ohrožené sociálním vyloučením či již sociálně vyloučené.

    100 000 Kč
  • Charita Prostějov

   • Prostředky na započetí projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici\r\n

    525 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi\r\n

    50 000 Kč
  • Charita Šternberk

   • Krizově - sociální byt

    125 000 Kč
   • Rekonstrukce koupelny v nízkoprahovém denním centru SCHOD

    60 000 Kč
   • Zřízení dluhové poradny pro ORP Litovel

    80 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc -středisko Litovel

    35 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc - středisko Šternberk

    35 000 Kč
   • Pomoc Haiti

    60 000 Kč
   • Nákup budovy

    200 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc - Farní středisko Bohuňovice

    25 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc - středisko Uničov

    35 000 Kč
  • Charita Strážnice

   • Podpora činnosti osob se zdrav. postižením - nákup keramické pece

    80 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    50 000 Kč
  • Charita Šumperk

   • Podpora ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.

    20 000 Kč
   • Nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

    60 000 Kč
   • Podpora aktivit Centra pro rodinu v Šumperku

    20 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    50 000 Kč
   • Zvýšení dostupnosti pečovatelské služby a osobní asistence

    175 000 Kč
   • Podpora rozvoje farního střediska - Dobrovolnictví - podpora aktivizace seniorů a osamělých lidí

    20 000 Kč
   • Zavedení nové technologie - tabletů do terénních služeb, která pomůže odbourat časovou náročnost při administrativě jak u jednotlivých uživatelů při prováděné péči a asistenci, tak i administrativní pracovnici provádějící vyúčtování.

    104 483 Kč
  • Charita sv. Anežky Otrokovice

   • Automatické posuvné dveře  - domov pro seniory

    200 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    60 000 Kč
  • Charita sv. Vojtěcha Slavičín

   • Divnice - nový prostor pro klienty

    200 000 Kč
  • Charita Svaté rodiny Luhačovice

   • Přímá pomoc rodinám s dětmi 2017

    Pomoc je určena především rodinám s malými dětmi, osamělý matkám, potřebným rodinám s velmi nízkými příjmy, vícečetným rodinám, rodinám se zdravotně postiženými dětmi a lidem, kteří jsou na základě sociálního šetření prokazatelně v sociální nouzi.

    30 000 Kč
   • Rozvoj sociálních služeb Charity Luhačovice 2017 Tato pomoc zasahuje nesoběstačné, staré, nemocné, lidé se zdrav. handicapem, tělesně postižené, osamělé seniory. Rádi bychom tuto podporu čerpali na rozvoj sociálních služeb Charity Luhačovice, na rozvoj pečovatelské služby i denního stacionáře, které v rámci sociálních služeb pomoc zajišťují.

    176 000 Kč
  • Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

   • Obnova vybavení některých pokojů Domu pokojného stáří

    200 000 Kč
   • Zkvalitnění zázemí terénních sociálních služeb Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov

    80 000 Kč
  • Charita Svitavy

   • • podpořili přímou pomoc rodinám s dětmi

    25 936 Kč
   • Rozvoj sociálních služeb Charity Svitavy

    250 000 Kč
  • Charita Valašské Klobouky

   • Podpora Denního stacionáře Brumov-Bylnice

    120 000 Kč
   • Podpora Charitní pečovatelské služby Brumov-Bylnice

    110 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    30 000 Kč
  • Charita Valašské Meziříčí

   • Přímá pomoc lidem v akutní nouzi a podpora Centra materiální a sociální pomoci

    300 000 Kč
   • Spolufinancování projektu Děti na pomoc aktivnímu stáří

    154 000 Kč
   • Kompenzační pomůcky CHPS Rožnov pod Radhoštěm

    80 000 Kč
  • Charita Veselí nad Moravou

   • Podpora Centra pro rodinu ve Veselí nad Moravou

    30 000 Kč
   • Pomoc lidem bez domova

    15 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    150 000 Kč
   • Rekonstrukce domu pro rozšíření zázemí sociálních služeb

    373 685 Kč
  • Charita Vsetín

   • Přímá sociální výpomoc rodinám a jednotlivcům v tíživé životní a sociální situaci

    280 000 Kč
   • Automobil pro osobní asistenci

    200 000 Kč
   • Podpora k zajištění činnosti Mimoškolní přípravy Sidera

    95 000 Kč
  • Charita Zábřeh

   • Pořízení speciálního automobilu pro přepravu handicapovaných a seniorů

    350 000 Kč
   • Pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek pro nemocné a handicapované

    80 000 Kč
   • Příprava zázemí pro práci s lidmi bez domova a bez pracovních návyků

    250 000 Kč
  • Charita Zlín

   • Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku;

    Přímá finanční či materiální pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi v České republice

    500 000 Kč
   • Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice;

    Podpora provozování nestátních zdravotnických zařízení

    100 000 Kč
   • Vybavenost zlínského azylového domu pro matky s dětmi je již zastaralá;

    Podpora modernizace, vybavení a zajištění provozních nákladů středisek azylové domy

    35 000 Kč
  • Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem

   • Podpora modernizace a vybavení střediska Charitní pečovatelské služby-nákup auta

    150 000 Kč
   • Podpora modernizace a vybavení středisek Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem

    64 518 Kč
  • Oblastní charita Kroměříž

   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi v oblasti Chropyně

    50 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi - oblast Kvasice

    45 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi - oblast Kroměříž

    50 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi - oblast Koryčany

    28 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi Hulín

    35 000 Kč
   • Přímá pomoc lidem v nouzi - Hulín

    51 261 Kč
   • Pomoc lidem v záplavových oblastech - nákup vysoušečů

    20 396 Kč
   • Podpora mobility zdravotních sester - nákup auta

    234 000 Kč
   • Přímá soc. pomoc lidem v nouzi - Kroměříž

    12 000 Kč
   • Pořízení kompenzačních pomůcek - Chropyně

    7 680 Kč
   • Nákup elektr. polohovací postele - Chropyně

    25 100 Kč
   • Pořízení čtyřkolového chodítka - Kvasice

    3 200 Kč
   • Přímá soc. pomoc lidem v nouzi - Kroměříž

    17 328 Kč
   • Přímá soc. pomoc lidem v nouzi - Koryčany

    9 236 Kč
   • Pečujeme mobilně - Kroměříž

    70 000 Kč
  • Oblastní charita Moravská Třebová

   • Přímá pomoc rodinám a osobám v nouzi  v regionu Moravskotřbovska- Jevíčska

    100 000 Kč
  • Oblastní charita Přerov

   • Pořízení  vybavení pro Domácí hospicovou péči

    80 000 Kč
   • Podpora Charitní pečovatelské služby - pořízení automobilu

    150 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám a lidem v nouzi

    80 000 Kč
  • Oblastní charita Uherské Hradiště

   • Z výtěžku sbírky 2017 jsme rozšířili nabídku půjčovny kompenzačních pomůcek o dvě polohovací postele,v rámci přímé pomoci podpořili maminky či rodiny v nouzi např. nákupem potravin, úhradou jízdného do školy, úhradou obědů aj.zakoupili vozidlo pro Domácí pečovatelskou službu, čímž jsme zlepšili dostupnost této služby zahájili projektové práce na stavebních investičních akcích.

    2 409 046 Kč
  • Oblastní charita Uherský Brod

   • Podpora Centra seniorů

    200 000 Kč
   • Centrum potravinové a materiální pomoci

    100 000 Kč
   • Sociální odborné poradenství (vč. dluhového poradenství)

    100 000 Kč
   • Rozšíření poskytování pečovatelské péče v PS Bánov

    200 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    150 000 Kč
  • Oblastní charita Vyškov

   • Rekonstrukce fary v Topolanech pro sociální služby

    150 000 Kč
   • Sociální bydlení

    100 000 Kč
 • Arcidiecéze pražská

  • Arcidiecézní charita Praha

   • Podpora české nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě

    150 000 Kč
   • - Pobyt běloruských děti v České republice v rámci projektu Adopce na dálku
    - Podpora dalších projektů

    450 000 Kč
  • Český Brod

   • Penzion Anna - příspěvek na volnočasové aktivity seniorů

    10 000 Kč
   • Zvoneček Bylany - příspěvek na pomůcky pro klienty s mentální retardací

    10 000 Kč
   • ZŠ a Praktická škola Český Brod - příspěvek na školní pomůcky pro handicapované žáky

    10 000 Kč
  • CSZŠ Jana Pavla II., Praha 2

   • Podpora sociálně znevýhodněných a nadaných studentů, prevence sociálně patologických jevů,  podpora mimovyučovacích aktivit, podpora osobnostního rozvoje studentů a pedagogů

    - nákup studijního materiálu pro sociálně slabé a znevýhodněné studenty

    - částečná úhrada mimovyučovacích aktivit pořádaných školou soc. slabým studentům

    - podpora vzdělávacích akcí pro pedagogy a soc. slabé studenty

    6 500 Kč
  • Divišov

   • Podpora Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
    - nákup přístrojové techniky pro oddělení rehabilitace

    18 000 Kč
  • Duchovní správa u kostela sv. Ignáce Praha-Nové Mě

   • Adopce na dálku - podpora 4 dětí z Indie a Ugandy

    Pomoc lidem na Ukrajině - Diecézní charita ostravsko-opavská - projekt "Důstojný život"

    30 000 Kč
  • Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha Praha-Dejvi

   • Adopce na dálku

    7 000 Kč
   • Nákup pomůcek pro klienty Domova Svaté rodiny, který poskytuje celoroční pobytové služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením s nabídkou běžných příležitostí k sociálnímu začleňování.

    18 000 Kč
  • Farní charita Benešov

   • Podpora RUAH o.p.s. - příspěvek na zdravotní a hospicovou péči

    20 000 Kč
   • Hospic Dobrého Pastýře - hospicové služby, zdravotnický materiál

    25 000 Kč
   • Rytmus Benešov - Podporované zaměstnávání a bydlení osob s mentálním postižením

    10 000 Kč
   • CZŠ a MŠ Archa - pomůcky a vybavení pro školu

    15 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých na území farnosti

    10 000 Kč
  • Farní charita Beroun

   • - Školní pomůcky a volnočasové aktivity pro klienty sociálně aktivizační služby Betlém
    - rozvoj SAS Betlém
    - rozvoj farní charity Beroun

    39 000 Kč
  • Farní charita Brandýs nad Labem

   • Finanční a materiální pomoc sociálně slabým rodinám a jednotlivcům

    17 800 Kč
  • Farní charita Dobříš

   • Adopce na dálku - úhrada podpory dětí z Ugandy a Indie

    11 900 Kč
   • Sociální projekt Bethanie - Výpomoc v sociální nouzi

    - příspěvek na charitativní akce, fond pro sociálně slabé, na práci s dětmi, pomoc při přírodních, či osobních katastrofách
    - cílová skupina: zdravotně postižení, nemocní senioři, lidé v sociální tísni, rodiny v sociální tísni

    39 000 Kč
  • Farní charita Kolín

   • Stavební úpravy pronajatého prostoru pro vznik Rodinného centra

    70 000 Kč
  • Farní charita Kralupy nad Vltavou

   • - koupě a rekonstrukce objektu za účelem provozování sociálních služeb
    - rekonstrukce Domu na půl cesty a Azylového domu pro matky s dětmi
    - letní tábor pro klienty sociálně aktivizačních služeb a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
    - vybavení terapeutické šicí dílny

    76 000 Kč
  • Farní charita Mníšek pod Brdy

   • Podpora sociálně slabých osob
    Podpora Domova pro seniory Pod Skalkou

    52 000 Kč
  • Farní charita Neratovice

   • Vybavení pokojů pro 24hodinovou péči v DPS Libiš - nákup polohovacích postelí, nočních stolků, lůžkovin, atd.

    70 000 Kč
  • Farní charita Nymburk

   • Dobudování a vybavení denní místnosti pro nízkoprahové centrum sloužící lidem bez přístřeší.

    25 000 Kč
  • Farní charita Praha 1 – Strahov

   • Podpora činnosti Nízkoprahového denního centra sloužící ženám v nouzi při Farní charitě Praha 1 - Nové město na ulici Žitná.

    18 000 Kč
  • Farní charita Praha 10 - Vršovice

   • Podpora účasti sociálně slabých dětí s handicapem na letním táboře pořádaném organizací Zajíček na koni

    Podpora účasti dětí ze sociálně slabých rodin na území farnosti na táboře pořádaném vršovickou farností

    40 000 Kč
  • Farní charita Praha 13 - Stodůlky

   • - Pomoc dětem z ekonomicky a sociálně slabých rodin
    - Zajištění tradičního setkávání nemocných a starších obyvatel Prahy 13

    55 000 Kč
  • Farní charita Praha 3 - Žižkov

   • Zakoupení rodinné přenosné vstupenky do ZOO Praha, která je určena pro sociálně slabší početné rodiny, pro něž je návštěva ZOO příliš nákladná

    5 000 Kč
   • Vybavení bytu sociálně slabých osob, žadatelů o azyl

    5 000 Kč
   • Finanční podpora výchovně vzdělávacího pobytu pro rodiny s dětmi, které jsou sociálně vyloučeny, nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy

    9 000 Kč
   • Materiál pro práci Poledního ateliéru, aktivity seniorů při farní charitě

    1 000 Kč
  • Farní charita Praha 4 - Chodov

   • Financování mzdových a provozních nákladů projektu
    Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

    60 000 Kč
  • Farní charita Praha 5 - Barrandov

   • Podpora rodinám, osamělým matkám a jednotlivcům v tíživé sociální, nebo životní situaci.

    24 000 Kč
  • Farní charita Praha 7 - Holešovice

   • - Podpory rodiny v sociální nouzi (na doporučení OSPOD MČ Praha 7)

    - Nákup vybavení pro seniorskou fyzioterapii

    21 000 Kč
  • Farní charita Příbram

   • Nákup vozu pro přepravu klientů Denního stacionáře FCH Příbram

    50 000 Kč
  • Farní charita Řevnice

   • Založení farního šatníku - úhrada prostor a vybavení
    Finanční a materiální pomoc osobám v tíživé životní situaci

    90 000 Kč
  • Farní charita Říčany

   • Pořádání besídek pro seniory  v domě Senior v Říčanech

    3 000 Kč
   • Návštěva nemocných v LDN Vojkov s předáním drobných dárků

    1 000 Kč
   • Adopce na dálku - úhrada ročního příspěvku pro dítě

    5 000 Kč
   • Hospic Dobrého Pastýře - podpora hospice

    20 000 Kč
  • Farní charita Roudnice nad Labem

   • - Zajištění provozu charitního sociálního šatníku
    - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa - provoz a rekonstrukce
    - Zajištění psychologické pomoci pro klienty soc. služeb
    - Zajištění aktivit tanečního souboru Somnakune čerhaja fungujícího v rámci nízkoprahového zařízení

    115 000 Kč
  • Farní charita Starý Knín

   • Podpora sociálních služeb Farní charity Starý Knín
    - podpora osob v nouzi
    - podpora služeb pro seniory
    - podpora služeb pro rodiny s dětmi
    - podpora služeb domácí zdravotní péče

    52 000 Kč
  • Farní charita Vlašim

   • Podpora Občanské poradny FCH Vlašim

    50 000 Kč
   • Podpora Osobní asistence FCH Vlašim

    30 000 Kč
   • Podpora Pečovatelské služby FCH Vlašim

    40 000 Kč
   • Podpora Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené

    20 000 Kč
   • Podpora Domácí zdravotní péče FCH Vlašim

    30 000 Kč
   • Investiční záměr - zázemí FCH Vlašim

    85 000 Kč
   • Podpora sociálně slabých osob

    10 000 Kč
  • Farnost Bystřice u Benešova

   • Finanční a materiální pomoc sociálně slabé rodině

    25 000 Kč
  • Farnost Křečovice

   • Podpora hospice Dobrého pastýře v Čerčanech
    - nákup léků, zdravotnického materiálu a kompenzačních pomůcek

    21 000 Kč
  • Farnost Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město

   • Nákup učebních pomůcek pro sociálně slabé děti v MŠ a ZŠ sv. Augustina

    37 000 Kč
  • Farnost Milín

   • Adopce na dálku

    5 000 Kč
   • Pomoc sociálně slabým osobám a podpora volnočasových aktivit mládeže

    21 000 Kč
  • Farnost Sedlčany

   • Podpora Spolku MaPa - sociálně aktivizačních činností pro seniory a zdravotně postižené

    20 000 Kč
  • Farnost Sedlec-Prčice

   • Podpora komunitního domu Villa Vallila v Červeném Újezdě

    38 000 Kč
  • Farnost sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav

   • Vozík pro Davida - koupě invalidního vozíku pro zdravotně hendikepovaného muže, projekt podporován obcí Zvole

    15 000 Kč
  • Farnost sv. Markéty Praha-Břevnov

   • Adopce na dálku

    8 000 Kč
   • Podpora Misionářek lásky (Praha 8 - Libeň)

    5 000 Kč
  • Farnost sv. Matěje Praha-Dejvice

   • Podpora Domova Sedlec - Speciálního domova mládeže, o.p.s.

    7 000 Kč
  • Hostomice pod Brdy

   • Podpora pečovatelské služby Digitus Mise, o.p.s.

    3 500 Kč
  • Katolická mateřská škola U sv. Klimenta

   • Materiální vybavení nově otevřené třídy mateřské školy.

    15 000 Kč
  • Keblov

   • Finanční podpora pečovatelské služby Farní charity Vlašim

    70 000 Kč
  • Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejské

   • Podpora financování ošetření osob bez zdravotního pojištění v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 1

    5 000 Kč
  • Kostelec nad Černými Lesy

   • Práce s mládeží ze sociálně slabých skupin v Kouřimi a na území kostelecké farnosti

    11 000 Kč
   • Podpora Farní charity Kolín - stavebních úprav pronajatého prostoru pro vznik Rodinného centra

    8 000 Kč
  • Krásná Hora nad Vltavou

   • Podpora sociálních služeb Farní charity Starý Knín

    22 000 Kč
  • Křesťanské gymnázium Praha 10-Hostivař

   • Údržba a renovace Školního klubu a Střediska volného času fungujících při Křesťanském gymnáziu v Praze - Hostivaři

    Školní klub a Středisko volného času jsou důležitou součástí naší školy, protože slouží jako prevence sociálně patologických jevů, rozvíjí dobré vztahy mezi studenty a pomáhají mladým lidem smysluplně trávit čas

    43 000 Kč
  • Neveklov

   • Podpora sociálních služeb Farní charity Starý Knín

    9 700 Kč
  • Petrovice u Sedlčan

   • Podpora sociálních a zdravotních služeb Farní charity Starý Knín
    - podpora osob v nouzi
    - podpora služeb pro seniory
    - podpora služeb pro rodiny s dětmi
    - podpora služeb domácí zdravotní péče

    15 000 Kč
  • Poříčí nad Sázavou

   • Nákup kardiokřesla pro klienty mobilního hospice.

    Nákup pomůcek ve speciální třídě ZŠ Čerčany

    13 000 Kč
  • Řeckokatolická charita Praha

   • Podpora volnočasových aktivit, vzdělávacích a poznávacích, pro rodiny a děti cizinců

    11 000 Kč
  • SOŠS sv. Zdislavy, Praha 2

   • Podpora sociálně znevýhodněných a nadaných studentů, prevence sociálně patologických jevů,  podpora mimovyučovacích aktivit, podpora osobnostního rozvoje studentů a pedagogů

    - nákup studijního materiálu pro sociálně slabé a znevýhodněné studenty

    - částečná úhrada mimovyučovacích aktivit pořádaných školou soc. slabým studentům

    - podpora vzdělávacích akcí pro pedagogy a soc. slabé studenty

    9 500 Kč
  • Štěchovice

   • Podpora sociálních a zdravotních služeb Farní charity Starý Knín
    - podpora osob v nouzi
    - podpora služeb pro seniory
    - podpora služeb pro rodiny s dětmi
    - podpora služeb domácí zdravotní péče

    7 000 Kč
  • Stehelčeves

   • Naše děti v Kongu - podpora sirotčince v Demokratické republice Kongo

    6 000 Kč
  • Stochov

   • Podpora nadačního fondu Umění doprovázet pro léčbu bolesti v hospicích.

    3 500 Kč
  • Třebichovice

   • Finanční pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi

    5 500 Kč
  • Tuchoměřice

   • Projekt Siriri - škola hrou - podpora školství ve středoafrické republice

    10 500 Kč
  • Uhlířské Janovice

   • Pořízení mobilního nájezdu pro vozíčkáře pro usnadnění jejich možností účastnit se různých otevřených setkávání pořádaných farností

    19 000 Kč
 • Diecéze brněnská

  • Oblastní charita Blansko

  • Oblastní charita Jihlava

   • Centrum pro sociálně znevýhodněné Jihlava - Investiční záměr na rekonstrukci budovy Žižkova 108, Jihlava pro účely provozování sociálních služeb pro sociálně znevýhodněné občany

    500 000 Kč
   • Rozvoj humanitární činnosti – záchranné sítě pro lidi v nouzi - zajištění personálního a materiálního zajištění humanitární činnosti ve prospěch lidí v nouzi

    250 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Kamenice, Luka nad Jihlavou, Telč, Nová Říše, Kostelec - na aktivizační služby pro seniory v obcích kde Oblastní charita Jihlava provozuje charitní pečovatelskou službu – jedná se zejména o nákup vybavení a terapeutického materiálu pro aktivizaci seniorů.

    150 000 Kč
   • Osobní asistence a Šatník Dačice - zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na službě osobní asistence a šatníku v Dačicích.

    80 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.

    30 000 Kč
   • Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava - zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na středisku Centrum primární prevence Vrakbar v Jihlavě.

    20 000 Kč
   • Domácí hospicová péče - na podporu rozvoje služby a na nákup vybavení pro pacienty.

    20 000 Kč
  • Oblastní charita Rajhrad

   • Vytvoření chybějících relaxačních míst pro soukromí pacientů a jejich blízkých

    210 000 Kč
   • Rozvoj terénní sociální služby po celém regionu

    190 000 Kč
   • Zajištění kvality služby mobilního hospice, včetně potřebného vybavení

    250 000 Kč
  • Oblastní charita Tišnov

   • Nákup osobního automobilu pro terénní ošetřovatelskou službu Oblastní charity Tišnov - zlepšení dostupnost ke klientům. Zdravotní sestry používají denně automobil při dojíždění za klienty, jejichž významnou část tvoří lidé z okolních vesnic.

    205 000 Kč
   • Humanitární pomoc - poskytnutí finanční částky na humanitární pomoc u nás i v zahraničí.

    30 000 Kč
   • Fond individuální sociální pomoci - částka bude rozdělována dle individuálních případů žádostí o pomoc.

    25 000 Kč
   • Pořízení vybavení skladu humanitární pomoci.

    30 000 Kč
   • Nákup osobního automobilu pro terénní pečovatelskou službu Oblastní charity Tišnov - zlepšení dostupnost ke klientům. Pečovatelky používají denně automobil při dojíždění za klienty, jejichž významnou část tvoří lidé z okolních vesnic.

    200 000 Kč
  • Oblastní charita Třebíč

   • Výstavba Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy se zázemím pro službu Rané péče Třebíč – nákup vybavení do 61 lůžkového objektu (postele, stoly, skříně, PC, atd.)

    1 188 804 Kč
   • Nákup mycího stroje na podlahy - pro rychlé umytí a vysušení - pro Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy a Ranou péči Třebíč

    44 758 Kč
   • Nákup automobilu pro pečovatelskou službu pro Třebíč, Hrotovice a Náměšť nad Oslavou a okolí

    224 270 Kč
   • Prevence drogových závislostí u klientů Nízkoprahového klubu pro mládež Ambrela, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti

    17 500 Kč
   • Podpora 2 seniorek (r. narození 1925 a 1932) na Zakarpatské Ukrajině prostřednictvím projektu Důstojný život .Poskytnutý příspěvek je v průběhu roku využit na dokrytí jejich základních životních potřeb, jimiž je jídlo, ošacení, otop a léky.

    7 200 Kč
  • Oblastní charita Žďár nad Sázavou

   • Podpora charitní záchranné sítě / Charitní záchrannou síť tvoří systém služeb a činností vedoucí k poskytnutí pomoci lidem v nouzi. Bude třeba upravit zázemí k poskytování těchto služeb, zajistit personální i materiální vybavení. Cílovou skupinu mohou tvořit: lidé bez domova, sociálně slabé rodiny s dětmi, lidé zasažení mimořádnou událostí, nebo těžce nemocí lidé.

    300 000 Kč
   • Podpora terénních služeb / Cílem projektu je podpořit služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí našich uživatelů, pacientů a klientů. Pro dobré fungování terénních služeb je nezbytné dobré vybavení vozového parku. Projekt umožní rozvoj a rozšíření terénních služeb do dalších oblastí a zároveň zkvalitní zázemí našich pracovníků. Tímto projektem budou podpořeny Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, Osobní asistence a Centrum prevence.

    660 000 Kč
   • Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením / Cílem projektu je podílení se na zabezpečení svozu uživatelů do denních stacionářů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Nesa a Rosa. Uživatelé nejsou schopni sami uhradit celkové náklady na svoz, bez kterého by nemohli stacionář navštěvovat.

    150 000 Kč
   • Podpora lidí s duševním onemocněním / Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Posláním našeho zařízení je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění jedince do jeho přirozeného prostředí.
    Cílem tohoto projektu je podílení se na hrazení nákladů pobytových a rekondičních akcí pro lidi s duševním onemocněním.

    40 000 Kč
   • Podpora mezinárodní pomoci / Cílem projektu bude podpora mezinárodní humanitární pomoci ve spolupráci s vybranou oblastní charitou naší diecéze. Finanční prostředky bychom rádi zaslali na základě potřeby na projekty realizované v roce 2016 (např. Ukrajina, Rumunsko)

    30 000 Kč
   • Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež / Hrazení části provozních nákladů NZDM Ponorka, Nadosah, Wellmez, poskytujícím pomoc a podporu dětem a dospívajícím, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

    270 000 Kč
   • Kambala – dobrovolnické centrum / Kambala – dobrovolnické centrum je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou, jehož základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví. Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Charity a v případě potřeby zabezpečují humanitární pomoc. Projekt ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb.
    Finanční prostředky využijeme na podporu udržitelnosti projektu Kambala – dobrovolnické centrum. Z výtěžku budou pokryty tyto položky: mzdové a provozní náklady, motivační aktivity a propagačních předmětů.

    150 000 Kč
  • Oblastní charita Znojmo

   • Podpora sociální služby Osobní asistence Znojmo - pomoc dětem a dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují v každodenním životě pomoc druhé osoby

    100 000 Kč
   • Pomoc a podpora sociálně vyloučeným rodinám na Znojemsku a jejich dětem se specifickými poruchami učení a mentální retardací.

    150 000 Kč
   • Zajištění bezplatného právního a sociálního poradenství pro osoby v nepříznivé životní situaci, provoz charitního šatníku, výdej teplé polévky v zimních měsících osobám bez domova.

    175 000 Kč
  • Služby Brno (dříve OCH Brno)

   • Založení a rozvoj nové terénní Asistence sv. Františka pro lidi bez domova - zahájení provozu služby pro přímou pomoc lidem na ulic

    100 000 Kč
   • Rekonstrukce vyhořelého Domova sv. Anežky pro seniory na Žižkově ulici v Brně.

    100 000 Kč
   • Založení domácí hospicové péče, která pomůže lidem nevyléčitelně nemocným v jejich domácím prostředí a poskytne podporu jejich rodinám.

    100 000 Kč
 • Diecéze českobudějovická

  • Charita Kaplice

   • 87% Podpora sociálních služeb Charity Kaplice
    13% Krizový fond pro osoby v aktuální životní krizi, včetně pomoc lidem postiženým přírodní katastrofou

    60 000 Kč
  • Charita Malenice

   • 58% Podpora Charitní pečovatelské služby
    23% Příspěvek na Adopci na dálku (Sunila Kumara z Indie)
    19% Aktivizační činnost pro nemocné seniory

    26 000 Kč
  • Charita Zliv

   • 100% Na zajištění volnočasových aktivit Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež No.10

    25 000 Kč
  • Diecézní charita České Budějovice

   • Podpora poradny EVA pro ženy a dívky v nouzi
    Podpora projektů Dobrovolnického centra
    Podpora poradny pro cizince a migranty

    100 000 Kč
  • Farní charita Boršov nad Vltavou

   • 15% Podpora domova pro matku a dítě (při FCH Veselíčko)
    15% Podpora Domu sv. Františka - chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí
    15% Podpora hospicové péče (Hospic sv. Jan N. Neumanna v Prachaticích)
    10% Podpora Dobrovolnického centra Diecézní charity
    15% Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže ve farnosti
    25% Krizový fond pro mimořádné události (živelné pohromy)

    80 000 Kč
  • Farní charita Kamenice nad Lipou

   • 95% Podpora na zkvalitnění charitní pečovatelské služby
    5 % Na pomoc osobám v tíživé životní situaci

    110 000 Kč
  • Farní charita Katovice

   • 65% péče o nemocné seniory a handicapované osoby
    35% Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež, včetně nemocných seniorů ve farnosti

    50 000 Kč
  • Farní charita Pacov

   • 100% Podpora na zkvalitnění  terénní pečovatelské služby

    76 000 Kč
  • Farní charita Prachatice

   • 30% Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi (azylový dům)
    30% Podpora Azylového domu sv. Petra pro muže v Záblatí
    40%Podpora terénního programu "Most naděje"

    200 000 Kč
  • Farní charita Protivín

   • 100% Na zkvalitnění činnosti - volnočasových aktivit Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Starém Městě pod Landštejnem

    15 000 Kč
  • Farní charita Tábor

   • 16% Na přímou materiální pomoc pro osoby bez přístřeší
    42% Podpora projektu AURITUS - centrum pro lidi ohrožené drogou
    42% Na podporu Dobrovolnického centra Tábor

    70 000 Kč
  • Farní charita Týn nad Vltavou

   • 10% Podpora občanské poradny
    40% Podpora projektu Senior šance
    50% Na volnočasové aktivity Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež BONGO

    160 000 Kč
  • Farní charita Velešín

   • 90% Na podporu projektů Charity kaplice
    10% Krizový fond pro mimořádné události

    50 000 Kč
  • Farní charita Veselíčko

   • Na podporu Domova sv. Alžběty pro matku a dítě (azylový dům)

    25 000 Kč
  • Farní charita Vyšší Brod

   • Na podporu rodin s tělesně postiženými dětmi
    Podpora projektu Adopce na dálku v Indii
    Podpora sociálně slabých rodin

    20 000 Kč
  • Farnost Borovany

   • 30% Příspěvek na hospicovou péči (Hospice sv. J. N. Neumanna v Prachaticích)
    70% podpora terapeutických a chráněných dílen (Nazaret)

    60 000 Kč
  • Farnost Chlum u Třeboně

   • Podpora mobilní hospicové péče (sv. Kleofáš)
    Podpora péče o nemocné seniory a handicapované osoby
    Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin
    Na přímou finanční či materiální pomoc osobám v sociální nebo hmotné nouzi.
    Fond krizové humanitární pomoci při živelných katastrofách

    20 000 Kč
  • Farnost Chýnov

   • 65% Adopce na dálku dvou dětí na Haiti
    25% Podpora projektů Farní charity Tábor
    10% Volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin

    32 000 Kč
  • Farnost Doudleby

   • 50% Podpora azylového domu pro osoby bez domova (sv. Pavla - MCH Č. Budějovice)
    50% Podpora azylového domu pro osoby bez domova  (sv. Petra - FCH Prachatice)

    7 000 Kč
  • Farnost Kamenný Újezd

   • Podpora poradny EVA pro ženy a dívky v nouzi při Diecézní charitě

    7 000 Kč
  • Farnost Ledenice

   • Podpora střediska pro pomoc lidem se zdravotním postižením (Borůvka)
    Podpora mobilní hospicové péče (sv. Kleofáš)
    Podpora domova klidného stáří (České katolické charity)

    45 000 Kč
  • Farnost Lišov

   • 50% Podpora postiženým dětem (Centrum Bazalka)
    50% Podpora mobilní hospicové péče (sv. Kleofáš)

    40 000 Kč
  • Farnost Mladá Vožice

   • 65% Podpora mateřského centra a centra volného času
    15% Podpora projektů Farní charity Tábor
    10% podpora humanitární pomoci při přírodních katastrofách, včetně zahraničních projektů (Bělorusko, Bulharsko, Kongo, Rumunsko, Zimbabwe) organizované Diecézní charitou Č. Budějovice
    5 % Humanitární pomoc poskytovanou Charitou ČR

    32 000 Kč
  • Farnost Sezimovo Ústí

   • Podpora domácí hospicové péče (Jordán)
    Pomoc na ozdravný pobyt dětem ze sociálně slabých rodin

    30 000 Kč
  • Farnost Soběslav

   • 50% Podpora rodin s dětmi s postižením
    50% Podpora rodin pečující o svého blízkého při umírání

    20 000 Kč
  • Farnost Štěkeň

   • 50% Podpora dětského domova v Zimbabwe
    50% Humanitární pomoc Ukrajině

    30 000 Kč
  • Farnost Suchdol nad Lužnicí

   • 30% Na podporu projektů Oblastní charity Třeboň
    25% Podpora volnočasových aktivit  dětí a mládeže v Suchdole a okolí
    30% Na přímou finanční či materiální pomoc osobám v sociální nebo hmotné nouzi
    15% Na fond krizové, humanitární pomoci v ČR

    40 000 Kč
  • Farnost Veselí nad Lužnicí

   • 70% pomoc sociálně slabým, vícečetným rodinám
    30% Na podporu Domu sv. Františka - chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí

    15 000 Kč
  • Farnost Vlachovo Březí

   • 50% Podpora hospicové péče pro hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
    25% Volnočasové aktivity pro děti a mládež ve farnosti
    25% Pomoc sociálně slabým rodinám

    10 000 Kč
  • Farnost Vodňany

   • Podpora Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
    Podpora Občanské poradny (FCH Týn nad Vltavou)
    Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením (Žlutý petrklíč)
    Pomoc zdravotně postiženým obyvatelům (domov sv. Linharta)
    Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ve farnosti

    80 000 Kč
  • Městská charita České Budějovice

   • 75 % Podpora komplexní domácí péče
    25% Podpora rodin, dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin, podpora lidí s duševním onemocněním, včetně centra sociálních služeb pro lidi bez domova

    120 000 Kč
  • Oblastní charita Horažďovice

   • 79% Podpora na zkvalitnění Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby, včetně občanské poradny
    2 % Na fond krizové humanitární pomoci při živelných katastrofách
    9 % Podpora centra volného času pro děti a mládež za sociálně vyloučených rodin
    10% Podpora péče o handicapované osoby

    100 000 Kč
  • Oblastní charita Nové Hrady

   • 100% Na pomoc zdravotně postiženým dětem

    70 000 Kč
  • Oblastní charita Pelhřimov

   • 100% na podporu udržitelnosti poskytovaných služeb pro lidi v obtížných sociálních situacích, včetně přímé humanitární pomoci lidem v nouzi

    300 000 Kč
  • Oblastní charita Písek

   • 100% Na podporu a zkvalitnění projektů Oblastní charity Písek

    60 000 Kč
  • Oblastní charita Strakonice

   • Podpora terénní pečovatelské služby pro seniory

    150 000 Kč
  • Oblastní charita Sušice

   • 100% Pro udržitelnost poskytovaných služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby v obtížných životních situacích. Humanitární pomoc lidem v nouzi

    200 000 Kč
  • Oblastní charita Třeboň

   • 10% Podpora pečovatelské služby ASTRA
    70% Podpora občanské poradny
    5% Přímá pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi
    15% Podpora sociálně terapeutické dílny Motýl

    100 000 Kč
  • Oblastní charita Vimperk

   • 30% Podpora Domu klidného stáří Pravětín
    30% podpora projektu Nexus - krizová pomoc osobám, které se nacházejí v ohrožení zdraví či života - kdy nemohou svou nepříznivou situaci řešit vlastními silami
    40% Podpora projektu Služby pro rodiny s dětmi

    140 000 Kč
 • Diecéze královéhradecká

  • Charita Přelouč

   • Hlavní záměr - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jakub klub - rekonstrukce a nové vybavení prostor klubu, nákup potravin pro kurzy vaření, příspěvek na výlety pro děti (částka je předpokládaná)

    26 000 Kč
   • Hlavní záměr - Projekt sociálně terapeutické dílny a sociálního podniku - náklady na přípravu nového projektu pro lidi se zdravotním postižením (částka je předpokládaná)

    39 000 Kč
  • DCH HK -  Nové Město nad Metují

   • Hlavní záměr - Projekt Ke kvalitě v Charitě - metodická podpora kvality sociálních služeb (částka je předpokládaná)

    110 000 Kč
   • Hlavní záměr - Přímá pomoc - pomoc osobám a rodinám v regionu, které se ocitly v nouzi a chtějí svoji situaci aktivně řešit (částka je předpokládaná)

    22 000 Kč
  • Farní charita Chrudim

   • Hlavní záměr - Charitní pečovatelská služba - příspěvek na nákup automobilu pro zvýšení dostupnosti pečovatelské služby a na provozní činnost (částka je předpokládaná)

    100 000 Kč
   • Hlavní záměr - Občanské poradna - příspěvek na provozní činnost a dovybavení poradny (částka je předpokládaná)

    25 000 Kč
  • Farní charita Dobruška

   • Hlavní záměr - Osobní asistence - podpora služby v regionu, nákup služebního vozu (částka je předpokládaná)

    200 000 Kč
   • Hlavní záměr - Půjčovna zdrav. pomůcek - nákup zdrav. pomůcek (částka je předpokládaná)

    50 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám a lidem v nouzi nebo rodinám se zdravotně postiženým dítětem, sociálně slabým, potřebným

    53 600 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé a podpora univerzitních studentů v oblasti Belgaum.

    16 500 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    9 900 Kč
  • Farní charita Dolní Újezd

   • Hlavní záměr - Charitní pečovatelská služba - příspěvek na provoz služby a odkup sociálního automobilu, nákup kompenzačních pomůcek (částka je předpokládaná)

    60 000 Kč
   • Hlavní záměr - Charitní ošetřovatelská služba - příspěvek na provoz služby, nákup zdravotnického materiálu a kompenzačních pomůcek  (částka je předpokládaná)

    50 000 Kč
  • Farní charita Dvůr Králové nad Labem

   • Hlavní záměr - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka - zajištění provozu a nákup drobných sport. pomůcek (částka je předpokládaná)

    45 000 Kč
   • Hlavní záměr - Osobní asistence - zajištění provozu služby (částka je předpokládaná)

    45 000 Kč
  • Farní charita Litomyšl

   • Hlavní záměr - Výtěžek bude použit na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra. Ta poskytuje během krátkodobého pobytu individuální celodenní péči lidem, kteří jsou z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení závislí na pomoci druhých, se záměrem úlevy pečující rodině.

    200 000 Kč
   • Hlavní záměr - Dobrovolnické centrum - příspěvek na provoz centra

    52 200 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé a podpora univerzitních studentů v oblasti Belgaum.

    17 500 Kč
   • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    8 700 Kč
   • Fond pomoci rodinám v nouzi - Z prostředků budou podpořeny  rodiny s dětmi, které z důsledků vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci.

    11 600 Kč
  • Farní charita Náchod

   • Dům na půli cesty - Náchod. Pobytové zařízení pro mladé muže a ženy (od 18 do 26 let) v nepříznivé sociální situaci:
    1) Podpora provozních nákladů, vybavení a služeb

    150 000 Kč
   • SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod. Azylový dům pro matky s dětmi v nepříznivé sociální situaci:
    1) Podpora provozních nákladů, vybavení a služeb

    95 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí. Projekty v Indii:
    1) Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka
    2) Výstavba domků pro chudé a podpora univerzitních studentů v oblasti Belgaum

    21 250 Kč
   • Mimořádné situace:
    1) Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    12 750 Kč
   • Přímá podpora:
    1) Podpora rodin a osob v nouzi
    2) Pomoc starým a nemocným lidem
    3) Aktivity pro děti a mládež /sociální prevence zejm. pro děti z rodin v tíživé životní situaci/
    4) Podpora znevýhodněné a handicapované mládeže

    127 000 Kč
   • Charitní ošetřovatelská služba a pečovatelská služba Náchod:
    1) Podpora Charitní ošetřovatelské služby Náchod
    2) Podpora Charitní pečovatelské služby Náchod
    3) Podpora provozních nákladů a vybavení

    19 000 Kč
  • Farní charita Rychnov nad Kněžnou

   • Hlavní záměr - Stacionář sv. Františka - podpora aktivit zařízení pro seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením (částka je předpokládaná)

    200 000 Kč
  • Farní charita Studenec u Horek

   • Hlavní záměr - Domácí zdravotní péče - doplnění zdravotně-technických pomůcek do půjčovny, nákup zdravot. materiálu (částka je předpokládaná)

    65 000 Kč
   • Hlavní záměr - Přímá pomoc - přímá pomoc lidem v tíživé sociální situaci v regionu (částka je předpokládaná)

    3 700 Kč
  • Farní charita Třebechovice pod Orebem

   • Hlavní záměr - Charitní pečovatelská služba - nákup vybavení, kompenzačních pomůcek a provozní náklady služby (částka je předpokládaná)

    50 000 Kč
   • Hlavní záměr - Domov sv. Josefa v Žirči - nákup vybavení a provozní náklady domova pro nemocné roztroušenou sklerózou (částka je předpokládaná)

    30 000 Kč
  • Oblastní charita Červený Kostelec

   • Hlavní záměr - Hospic Anežky České - pořízení, údržba a opravy zařízení a vybavení hospice, nákup zdravotnického materiálu (částka je předpokládaná)

    80 000 Kč
   • Hlavní záměr - Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou - obnova, údržba a opravy technického vybavení, nákup zdravotnického materiálu  (částka je předpokládaná)

    130 000 Kč
  • Oblastní charita Havlíčkův Brod

   • Hlavní záměr - Komplexní zajištění služeb klientovi - zajištění fakultativních služeb pro klienty, zejména svoz klientů a poskytování odborných terapií hendikepovaným (canisterapie, hippoterapie atd.) (částka je předpokládaná)

    300 000 Kč
   • Hlavní záměr - Půjčovna kompenzačních pomůcek - nákup kompenzačních pomůcek, zajištění provozu půjčovny (částka je předpokládaná)

    120 000 Kč
   • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé a podpora univerzitních studentů v oblasti Belgaum.

    50 000 Kč
   • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    30 000 Kč
   • Dokrytí nákladů na provoz charitních služeb poskytovaných ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec. Možnost použití finančních prostředků na investiční náklady do služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod, finanční spoluúčast pro získání dotačních titulů, které není možné hradit z veřejných prostředků. Zvýšení informovanosti o službách OCH HB.

    420 000 Kč
  • Oblastní charita Hradec Králové

   • Domácí hospicová péče - zajištění poskytování služby včetně půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (částka je předpokládaná)

    150 000 Kč
   • Středisko rané péče Sluníčko - zajištění poskytování služby pro rodiny pečující o děti s postižením v raném věku (částka je předpokládaná)\r\n\r\n

    150 000 Kč
   • Odborné sociální poradenství Oblastní charity Hradec Králové - prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni poskytnout kvalitní odborné sociální poradenství, podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích, které nedokáží klienti řešit sami ani s pomocí svých blízkých, všestranná podpora nemocným, pečujícím a rodinám.

    160 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé a podpora univerzitních studentů v oblasti Belgaum.

    25 000 Kč
   • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    15 000 Kč
  • Oblastní charita Jičín

   • Hlavní záměr - Podpora dobrovolnických aktivit - zajištění dobrovolnických programů na pomoc znevýhodněným dětem, sociálně slabým rodinám s dětmi, seniorům a lidem se zdravotním hendikepem (provoz a nákup materiálu pro práci dobrovolníků s klienty) (částka je předpokládaná)

    54 000 Kč
   • Hlavní záměr - Nízkoprahové kluby PoHoDa, Exit a Relax - zajištění provozu, nákup materiálu a vybavení pro práci s dětmi a mládeží (částka je předpokládaná)

    54 000 Kč
   • Přímá pomoc v regionu - Přímá pomoc je určená na zmírnění následků nenadálých krizových situací, které se přihodily lidem bez jejich přičinění, a které nemohou, nebo neumí řešit pouze vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny s dětmi a staré lidi z regionů, kde působí Oblastní charita Jičín. Z prostředků se budou rovněž hradit náklady spojené s přímou pomocí (např. pohonné hmoty).

    21 600 Kč
   • Práce s ohroženými rodinami - Oblastní charita Jičín má pověření Královéhradeckého kraje pracovat v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. V rámci něj poskytuje odbornou pomoc rodinám s dětmi, ve kterých dochází vlivem nepříznivé situace k ohrožení dítěte. Cílem činností je stabilizovat rodinu tak, aby se dítě ocitlo mimo trvalé ohrožení na zdraví a duševního rozvoje. Činnost provádíme ve spolupráci s MěÚ Nová Paka, odbory sociálně právní ochrany dětí a rodiny.

    18 000 Kč
   • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi na Semilsku - Jde o nový projekt, který je realizován od 1. 1. 2017. Pracovníci pomáhají sociálně slabým rodinám s dětmi řešit : péči o dítě ( vhodné trávení volného času, příprava do školy, stravování, zapojení dítěte do domácích povinností atd.), péči o domácnost ( úklid, finanční gramotnost atd.), komunikaci s veřejnými institucemi ( škola, úřady, lékař atd.) .

    18 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii : kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé a podpora univerzitních studentů v oblasti Belgaum.

    9 000 Kč
   • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní. požárů apod.

    5 400 Kč
  • Oblastní charita Jilemnice

   • Hlavní záměr - Mateřské centrum, humanitární sklad - zajištění služeb, příspěvek na provoz a nákup výtvarných potřeb pro mateřské centrum (částka je předpokládaná)

    165 000 Kč
   • Hlavní záměr - Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu (částka je předpokládaná)

    9 000 Kč
  • Oblastní charita Kutná Hora

   • Hlavní záměr - Středisko Na Sioně - dokončení stavebních úprav střediska, které pomáhá rodinám s hendikepovanými dětmi, vytvoření zázemí pro ambulantní služby (částka je předpokládaná)\r\n\r\n

    228 896 Kč
   • Hlavní záměr - Sociálně terapeutická dílna - zajištění aktivit a provozu dílny pro lidi se zdravotním postižením (částka je předpokládaná)\r\n\r\n

    30 400 Kč
   • Dobrovolnické centrum Kutná Hora a Čáslav - podpora dobrovolnické činnosti v nemocnicích (odd.LDN) a zařízeních sociálních služeb směřující k tomu, aby pacienti měli kromě základní péče uspokojeny i potřeby sociální, psychické a duchovní. Dobrovolná činnost v domově pro seniory.

    30 000 Kč
   • Rodinné centrum Kopretina
    Popis projektu: programy rodinného centra pro maminky (a tatínky) s dětmi s cílem zabránit společenské izolaci žen na mateřské dovolené a žen a mužů na rodičovské dovolené.

    30 000 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    12 248 Kč
   • Realizace humanitárních projektů v Indii a v Hondurasu - kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti Bangalore-Karnataka a výstavba domků pro chudé a podpora univerzitních studentů v oblasti Belgaum. Projekty misie v Hondurasu.

    28 578 Kč
   • Centrum Maják - prevence dětských úrazů při sportovních a volnočasových aktivitách - projekt \"Ukážu ti, co je pro mne nebezpečné\"". (Cílem projektu je, aby děti uměly nacházet možná rizika, dokázaly tato rizika specifikovat a chránit se proti jejich možnému negativnímu důsledku)."

    80 000 Kč
   • Mimořádná přímá pomoc klientům v tíživé sociální situaci - potravinová, materiální pomoc rodinám  i jednotlivcům formou darů, finanční výpomoc v nouzi formou bezúročných půjček.

    20 000 Kč
  • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

   • Hlavní záměr - Rekonstrukce zázemí v Hlinsku - vybudování zázemí pro charitní služby sociálně terapeutické dílny, charitní pečovatelská služba, osobní asistence a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (částka je předpokládaná)

    430 000 Kč
   • Hlavní záměr - Nákup vozidla pro ambulantní služby - příspěvek na splátky vícemístného speciálně upraveného vozu pro přepravu klientů (částka je předpokládaná)

    75 000 Kč
  • Oblastní charita Pardubice

   • Hlavní záměr - Pobytové odlehčovací služby - rozšíření pobytových odlehčovacích služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením o devět lůžek, s tím spojené náklady na rekonstrukci objektu a vybavení pokojů (částka je předpokládaná)

    595 000 Kč
   • Hlavní záměr - Mobilní hospic - provozní náklady služby a pomůcky (částka je předpokládaná)

    42 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé a podpora univerzitních studentů v oblasti Belgaum.

    35 000 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod. (částka je předpokládaná)

    21 000 Kč
   • Přímá pomoc - pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace, jízdenky pro lidi bez domova (částka je předpokládaná)

    7 000 Kč
  • Oblastní charita Polička

   • Otevřené dveře - zakoupení vozidla pro terénní službu.

    232 010 Kč
   • Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.

    24 000 Kč
   • Částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče - materiální vybavení, osobní náklady na odborníky.

    50 000 Kč
   • Částečné pokrytí nákladů na pořízení nového automobilu pro pečovatelskou službu.

    131 458 Kč
   • Projekty v Indii.

    33 000 Kč
  • Oblastní charita Trutnov

   • Hlavní záměr - Auto pro děti - nákup devítimístného automobilu s plošinou pro přepravu dětí s hendikepem do speciální ZŠ. (částka je předpokládaná)

    84 000 Kč
   • Hlavní záměr - Centrum dobrovolníků - podpora dvou dobrovolnických programů a činnosti centra. (částka je předpokládaná)

    26 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí:
    Projekty v Indii - kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bengalore-Karnataka. Výstavba domků pro chudé a podpora univerzitních studentů v oblasti Belgaum.

    6 000 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod. (částka je předpokládaná)

    3 600 Kč
  • Oblastní charita Ústí nad Orlicí

   • Hlavní záměr - domácí hospicová péče - zajištění služby umožňující těžce nemocným strávit poslední dny života doma (částka je předpokládaná)

    245 000 Kč
   • Hlavní záměr - Stavební úpravy:
    - přístavba a vybavení nových prostor Centra Pod střechou v Letohradě, kde vznikne zázemí pro pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociálně aktivizační služby vedle stávajících služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež s rodinným centrem

    - oprava budovy v Ústí nad Orlicí pro půjčovnu kompenzačních pomůcek

    (částka je předpokládaná)

    250 000 Kč
   • Občanská poradna - zajištění služby (předpokládaná částka)

    30 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Letohrad, Ústí n.O. - zajištění služby (předpokládaná částka)

    250 000 Kč
   • Centrum pod střechou Letohrad - zajištění služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, rodinného centra, volnočasových aktivit. (předpokládaná částka)

    150 000 Kč
   • Sociální rehabilitace Lanškroun  - zajištění služby (předpokládaná částka)

    70 000 Kč
   • Šance pro rodinu - sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi - zajištění služby

    100 000 Kč
   • Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší Lanškroun - zajištění služby

    30 000 Kč
   • Rodinné centrum Kopretina Sloupnice

    11 000 Kč
   • Sociální sprcha Ústí nad Orlicí - zajištění služby

    30 000 Kč
   • Fond na rozvoj nových projektů

    200 000 Kč
   • Přímá pomoc

    60 000 Kč
   • Dar na realizace humanitárních projektů v zahraničí

    77 500 Kč
   • Mimořádné situace

    46 500 Kč
 • Diecéze litoměřická

  • Charita Most

   • Vybudování dětského hřiště v Komunitním centru Janov

    10 000 Kč
   • Letní poznávací pobyt dětí z Nízkoprahového zařízení Sovička

    10 000 Kč
   • Podpora Centra sociální pomoci v Mostě

    35 000 Kč
   • Zlepšení podmínek ke vzdělávání dětem ze sociálně slabších rodin. OCHM přispívá na doporučení školy chudým žákům na školní stravování a pomůcky do školy.

    10 000 Kč
   • Podpora aktivit nízkoprahových zařízeních - zakoupení tanečních kostýmů pro vystupování, při akcích NZ Domino a Khamoro.

    10 000 Kč
  • Diecézní charita Litoměřice

   • ZŠ J. E .Purkyně Libochovice-nákup speciálního kočárku pro handicapované dítě

    7 554 Kč
   • Nákup mechanického vozíku pro handicapované dítě Jablonec nad Nisou

    10 000 Kč
   • Štětí - kochleární aparát a vozík pro handicapované děti

    20 933 Kč
   • Podpora charitních služeb, handicapovaných a soc. znevýhodněných

    166 098 Kč
  • Farní charita Česká Lípa

   • Provoz Sociálního automobilu, který sváží zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy.

    60 000 Kč
  • Farní charita Litoměřice

   • Nákup vybavení, kompenzačních a hygienických pomůcek pro střediska Charity

    68 430 Kč
  • Farní charita Lovosice

   • Individuální příspěvky pro dítě s handicapem na nákup potřebné kompenzační pomůcky. Nákup pomůcek pro zlepšení a zkvalitnění nově zřízené sociální služby STD.Pomůcky pomohou rozvinout terapeuticko-relaxační, pracovně-praktické a aktivizační činnosti služby.

    29 966 Kč
  • Farní charita Mladá Boleslav

   • Pro Dům péče Českého červeného kříže v Mladé Boleslavi, který poskytuje paliativní péči. Z vybraných prostředků se zakoupí lékařská odsávačka a léky pro pacienty.

    15 000 Kč
   • Pro Domov svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou určené na nákup sušené výživy, kaše pro kojence a batolata, přesnídávek a volně prodejných léků pro děti.

    48 409 Kč
  • Oblastní charita Česká Kamenice

   • Domácí hospicová péče - pořízení kompenzačních pomůcek a vybavení

    40 000 Kč
   • podpora sociálně znevýhodněných dětí ze škol, se kterými koledujeme v obcích

    20 000 Kč
  • Oblastní charita Chomutov

   • Podpora smysluplného trávení volného času dětí a mládeže
    z Chomutova a okolí - Zajištění využití volného času uspořádáním speciálních programů, výletů, atd. Pořízení pomůcek a vybavení pro práci s dětmi a mládeží, příspěvky na sportovní nebo hudební kroužky dětí a příspěvky na křesťanské dětské tábory.

    20 000 Kč
   • Materiální pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi -  pomoc zvláště pro matky samoživitelky, rodiny s více dětmi ve finanční tísni, osamoceně žijící osoby ve finančně a sociálně tíživé situaci, včetně pomoci s nákupem potravin, dětských plen a hygienických potřeb.

    20 000 Kč
   • Podpora rodin s dětmi s postižením - podpora ohrožených rodin, které mají dítě s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, s opožděným nebo ohroženým vývojem. Pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek a hraček pro rozvoj těchto dětí.

    10 000 Kč
   • Podpora vybudování a provozu farní dětské skupiny - důvodem vzniku farní "miniškoličky" je zajištění péče pro předškolní děti z potřebných rodin.

    10 000 Kč
  • Oblastní charita Liberec

   • Podpora pro Hospic sv. Zdislavy, handicapovaných dětí a soc. slabých, Domova pokojného stáří a Domova pro matky s dětmi

    184 087 Kč
  • Oblastní charita Rumburk

   • Provoz Občanské poradny Rumburk, kontaktní pracoviště Šluknov, která poskytuje bezplatné odborné poradenství.

    18 888 Kč
  • Oblastní charita Šluknov

   • Vybavení nízkoprahového centra Ambrela

    10 198 Kč
   • Roční příspěvek na volnočasové aktivity s dětmi z chudých rodin

    4 700 Kč
   • Podpora chudých dětí - nákup školních potřeb

    3 820 Kč
  • Oblastní charita Sobotka

   • Částka bude použita na provozní náklady Domova pokojného stáří v Libošovicíh. Částečná platba energií, nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek.

    70 000 Kč
  • Oblastní charita Teplice

   • podpora dětí ze znevýhodněních rodin v regionu

    33 599 Kč
  • Oblastní charita Ústí nad Labem

   • Komunitní centrum pro děti Světluška - – vybavení hudební dílny a tanečního sálu.

    KC pro děti Světluška je nízkoprahovým zařízením, ve kterém tráví svůj volný čas děti ze sociálně vyloučené lokality. Zpravidla se jedná o romské děti a mládež od 6 do 18 let. Jejich temperament je patrný zejména při pohybových aktivitách jako je tanec-téměř každé dítě romského etnika už snad od kolébky dokáže vcítit rytmus romských čardášů, nebo při produkci tradiční hudby. Mnoho dětí je muzikálních, mají přirozené nadání pro hru na hudební nástroj nebo zpěv.
    Z Tříkrálové sbírky bychom chtěli zafinancovat vybavení tanečního sálku a hudební dílny - taneční zrcadlo, skříňky s úložným prostorem na cvičební úbory, kostýmy, rekvizity, reprobedny, elektronické klávesy, zesilovač adaptér snímač, el. kytara (bazar), housle (bazar), bicí souprava (bazar),úložná skříňka na noty a techniku, uzamykatelná, 15 stohovatelných židlí, sedací souprava (bazar).

    45 000 Kč
   • ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem – vybavení školního baseballového klubu Blackhogs, který působí na ZŠ Neštěmická již druhým rokem. V loňském roce měl klub cca 40 členů, jednalo se především o žáky školy. Klub navštěvují především děti ze sociálně slabých rodin, kteří mají možnost díky klubu plnohodnotně trávit svůj volný čas. Klub si shání finanční prostředky na provoz vlastními silami, trenéři se věnují dětem zcela zdarma. Již v loňském roce se klub účastnil celorepublikového turnaje, kde skončil tým Blackhogs na 4. místě a na celorepublikové úrovni chce působit nadále. Finanční prostředky by tak byly použity především na chod klubu - nákup dresů, na které klub doposud nesehnal finanční prostředky.

    20 000 Kč
  • Oblastní charita Žatec

   • Zajištění provozu charitního šatníku

    13 048 Kč
  • ŘKF Děčín 4 - Podmokly

   • Pomoc 4leté holčičce Andulce Violové z Děčína,  které byl diagnostikován zhoubný nádor v bříšku. Výnos sbírky je určen na pomoc při léčbě a na pomoc s hrazením dalších léčebných pomůcek.

    22 148 Kč
  • ŘKF Děkanství  Mnichovo Hradiště

   • Pomoc handicapovým dětem z farnosti

    13 208 Kč
  • ŘKF Hrob

   • Příspěvek na školní obědy a školní pomůcky pro soc. slabé děti

    7 714 Kč
  • ŘKF Jablonné v Podještědí

   • Podpora dětí ze sociálně slabých rodin

    12 452 Kč
  • ŘKF Liběšice u Žatce

   • podpora práce farnosti s rodinami dětmi

    239 523 Kč
  • ŘKF Semily

   • Podpora sociálně slabých rodin a seniorů

    62 374 Kč
  • ŘKF Srbská Kamenice

   • Podpora charitních služeb, rodinám v nouzi a handicapovým

    91 575 Kč
 • Diecéze ostravsko-opavská

  • Charita Bohumín

   • Oprava tepelné izolace půdních prostor budovy Charitního domu pokojného stáří sv. Františka

    160 000 Kč
   • Dokrytí stávajícího provozu pro služby prevence

    40 000 Kč
  • Charita Český Těšín

   • Charitní bazárek - vybavení služby

    35 000 Kč
   • Zakoupení automobilu pro Charitní dům pro seniory

    35 000 Kč
   • Zkvalitnění podmínek pro klienty domova pro seniory

    50 000 Kč
   • Obnovení vybavení střediska

    35 000 Kč
   • Maják stále svítí - podpora služby

    80 000 Kč
   • Výměna dvěři v Charitním domě pro matky v tísni

    35 000 Kč
   • Zkvalitnění služeb Charitní poradny

    35 000 Kč
   • Zvýšení počítačové gramotnosti

    35 000 Kč
   • Podpora činnosti a vybavení Charitního centra pro seniory

    35 000 Kč
   • Zlepšení možností Charitní ošetřovatelské služby

    35 000 Kč
   • Vzdělávání pro kvalitu Charity Český Těšín

    10 000 Kč
   • Podpora provozu střediska stravování

    35 000 Kč
   • Podpora provozu a rozvoje Charitních služeb pro domácnosti

    35 000 Kč
   • Podpora provozu terénních služeb - zakoupení automobilu

    110 000 Kč
  • Charita Frenštát pod Radhoštěm

   • Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb

    85 082 Kč
   • Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu

    28 000 Kč
   • Rozvoj paliativní péče

    161 918 Kč
  • Charita Frýdek-Místek

   • Domov v novém - úpravy a opravy v domově pro seniory

    80 000 Kč
   • Za novými klienty - vozidlo pro ošetřovatelskou službu

    60 000 Kč
   • Zlepšení zázemí a kvality pečovatelské služby

    200 000 Kč
   • Šijeme v Majáku - vybavení služby

    60 000 Kč
   • Kvalitěji v lepším a bezpečnějším prostředí - vybavení Klubu Nezbeda

    120 000 Kč
   • Oáza pokoje - opravy a úpravy zařízení

    70 000 Kč
   • Odlehčení v podkroví - vybavení odlehčovací služby

    50 000 Kč
   • Zlepšení možností Poradenského centra

    120 000 Kč
   • Kvalitnější vzdělávání a příjemnější prostředí pro Centrum Pramínek

    120 000 Kč
   • Nové pomůcky v půjčovně

    40 000 Kč
   • Rebeláci ve FM - podpora služby

    120 000 Kč
   • Adekvátní zázemí

    50 000 Kč
   • ZaZOOMujeme - vybavení služby

    60 000 Kč
  • Charita Hlučín

   • Podpora činnosti střediska Charitní domov sv. Mikuláše

    350 000 Kč
   • Podpora činnosti střediska Charitní pečovatelská služba

    100 000 Kč
   • Podpora činnosti střediska Sociálně terapeutická dílna

    150 000 Kč
   • Rekonstrukce zázemí pro Charitní pečovatelskou, asistenční a ošetřovatelskou službu

    600 000 Kč
  • Charita Hrabyně

   • Rozvoj komunitních, duchovních a humanitárních aktivit, úprava a údržba prostor, podpora chráněných dílen, integrace osob se zdravotním postižením do pracovního procesu a společnosti

    325 000 Kč
  • Charita Jablunkov

   • Vybavení nových prostor soc. služby Denního stacionáře sv. Josefa

    89 000 Kč
   • Podpora provozu Centra pomoci sv. Rafaela

    195 000 Kč
   • Podpora začátku provozu Charitní pečovatelské služby

    200 000 Kč
   • Podpora provozu Centra volnočasových aktivit

    41 000 Kč
  • Charita Jeseník

   • Rekonstrukce prádelny v Domově pokojného stáří sv. Hedviky

    530 000 Kč
  • Charita Kopřivnice

   • Podpora péče o seniory terénní služby Mořkov

    50 000 Kč
   • Podpora péče o seniory v terénní službě

    230 000 Kč
   • Přímá sociální výpomoc

    70 000 Kč
   • Podpora péče o seniory v terénní službě

    100 000 Kč
  • Charita Krnov

   • Společně se Zvídálkem najdu cestu

    50 000 Kč
   • Podpoření provozu střediska Denní stacionář

    60 000 Kč
   • Pomůžeme překonat nepříznivou situaci - přímá pomoc

    35 000 Kč
   • Rozvoj služeb v odlehlých obcích v okolí Charity Krnov

    50 000 Kč
  • Charita Nový Jičín

   • Podpora sociálně aktivizačních činností pro jednotlivce i rodiny

    76 000 Kč
   • Humanitární pomoc osobám v tíživé životní situaci

    40 000 Kč
   • Fond pro podporu volnočasových aktivit dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením samoživitelů

    20 000 Kč
   • Podpora Půjčovny kompenzačních pomůcek

    260 000 Kč
  • Charita Odry

   • Podpora péče o seniory a handicapované osoby

    370 000 Kč
   • Psychologická a duchovní podpora v závěru života

    30 000 Kč
   • Zavedení nových informačních technologií ve službách

    100 000 Kč
  • Charita Opava

   • Podpora péče o osoby se zdravotními problémy

    280 000 Kč
   • Podpora služeb sociální prevence - krizová pomoc

    30 000 Kč
   • Podpora péče o osoby s postižením - chráněná dílna

    250 000 Kč
   • Podpora péče o osoby se zdravotními problémy- ošetřovatelská služba, hospicová péče

    140 000 Kč
   • Podpora péče o osoby s mentálním postižením

    550 000 Kč
  • Charita Ostrava + sv. Alexandra

   • Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa

    120 000 Kč
   • Podpora senioů v pečovatelské službě Matky Terezy

    130 000 Kč
   • Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením v rámci provozu služeb sociální prevence (CHS Michala Magone, CHS sv. Lucie)

    90 000 Kč
   • Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v obtížní životní situaci v Poradně Charity Ostrava

    10 000 Kč
   • Přímá hmotná humanitární pomoc lidem se specifickými potřebani v Charitním domě Salvator Krnov

    25 000 Kč
   • Přímá hmotná humanitární pomoc pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Zdislavy

    15 000 Kč
   • Dofinancování venkovního sociálního zařízení táborové základny  pro ohrožené děti a mládež z Charitního střediska Michalal Magone v Charitním středisku sv. Karla Boromejského

    70 000 Kč
   • Dofinancování hydroizolace a rekonstrukce vstupu v Charitním domě sv. Alžběty

    500 000 Kč
   • Dofinancování rekonstrukce a vybavení vstupních prostor v Charitním domě sv. Václava

    100 000 Kč
   • Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením v Charitním středisku sv. Lucie

    72 000 Kč
   • Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen

    180 000 Kč
  • Charita Studénka

   • Podpora činnosti pečovatelské služby

    100 000 Kč
   • Rozšíření a údržba zdravotnických a kompenzačních pomůcek v půjčovně

    100 000 Kč
   • Finanční podpora volnočasových aktivit dětí z obcí, kde se sbírka realizuje

    100 000 Kč
  • Charita sv. Martina

   • Podpora rozvoje pečovatelské služby

    85 000 Kč
   • Podpora rozvoje služby domácí péče

    80 000 Kč
  • Charita Třinec

   • Osobní asistence Charity Třinec

    400 000 Kč
 • Diecéze plzeňská

  • Bezdružice

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň - Azylový dům Domažlice

    3 691 Kč
  • Blížejov

   • Smysluplné využití volnočasových hodin organizovanou pohybovou
    aktivitou – nákup pomůcek, určeno pro děti se sociálním problémem
    v rodině

    8 148 Kč
  • Blovice

   • Pomoc potřebným, zejména rodinám s více dětmi, sociálně slabším
    rodinám a seniorům v rámci farnosti

    29 911 Kč
  • Bor u Tachova

   • Podpora Domova pro seniory Bor

    59 611 Kč
   • Adopce na dálku

    7 451 Kč
   • Provoz charitního centra Stráž

    7 451 Kč
  • Bukovany

   • Podpora činnosti Domácího  hospicu  Motýl Sokolov, podpora činnosti
    Ubytovny pro lidi bez vlastního bydlení Oloví, projekt Adopce
    na dálku

    7 262 Kč
   • Podpora občanů Bukovan v těžké životní siutaci

    2 421 Kč
  • Chlum Svaté Maří

   • Podpora činnosti Domácí hospic Motýl, podpora činnosti
    Ubytovny pro lidi bez vlastního bydlení Oloví, projekt Adopce
    na dálku

    4 397 Kč
  • Chotěšov

   • Příspěvek na volnočasové aktivity dětí ze soc. znevýhodněného
    prostředí z Chotěšova a okolí

    14 575 Kč
   • Podpora Centra sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutických dílen sv. Josefa Meclov

    14 575 Kč
  • Chotíkov

   • Podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí s lehkým
    mentálním postižením ze tříd ZŠ Chotíkov

    9 695 Kč
   • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Plzeň

    9 695 Kč
  • Čistá u Rakovníka

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    15 558 Kč
  • Dasnice

   • Podpora činnosti Domácího hospice Motýl Sokolov, podpora činnosti
    Ubytovny pro lidi bez vlastního bydlení Oloví, projekt Adopce
    na dálku

    2 714 Kč
   • Podpora občanů Dasnic v těžké životní situaci

    905 Kč
  • Dobrá Voda

   • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Plzeň

    750 Kč
   • Podpora projektů DCHP

    750 Kč
  • Dobřany

   • Diakonie, středisko Radost Merklín – příspěvek na podporu
    ekonomicky slabých klientů

    32 833 Kč
   • Podpora Domova sv. Aloise Plzeň

    32 833 Kč
  • Dolní Bělá

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň - Terénní krizová služba a
    Intervenční centrum Plzeňského kraje

    18 217 Kč
   • Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Plzeň

    2 024 Kč
  • Domažlice

   • Podpora Domova sv. Vavřince Meclov

    28 714 Kč
   • Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    11 485 Kč
   • Podpora Volnočasových klubů DUHA

    11 485 Kč
   • Podpora Azylové domu Domažlice

    11 485 Kč
   • Podpora Sociálně terapeutických dílen Meclov

    34 456 Kč
   • Hafík, o.s. - rozvoj canisterapie v sociálních službách na Domažlicku

    11 485 Kč
   • Klub Fontána pro děti a mládež Domažlice - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

    5 743 Kč
  • Dýšina

   • Pomoc sociálně potřebným občanům na území farnosti, podpora
    pečovatelské služby na území farnosti

    47 395 Kč
  • Farní charita Aš

   • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Aš, podpora zájmové a volnočasové činnosti dětí a mládeže - Junák Aš

    48 174 Kč
  • Farní charita Cheb

   • Podpora rozvoje služeb FCH Cheb, podpora sociálních služeb DCH Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší, podpora Hospicu sv. Jiří o.p.s. v Chebu

    88 475 Kč
  • Farní charita Karlovy Vary

   • Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí v Karlových
    Varech – vybudování terapeutické zahrady

    111 717 Kč
  • Farní charita Kraslice

   • Podpora Charitního rekreačního střediska Stříbrná

    25 234 Kč
   • Podpora činnosti Farní charity Kraslice

    10 814 Kč
  • Farní charita Stříbro

   • Podpora provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II Stříbro a podpora dětí ze sociálně slabých rodin ve Stříbře

    59 905 Kč
  • Holýšov

   • Podpora projekt Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    7 386 Kč
   • Podpora Azylového domu Domažlice

    7 386 Kč
  • Horní Slavkov

   • Kompenzační hodiny pro zrakově postižené žáky – výuka Braillova
    písma

    3 541 Kč
  • Horšovský Týn

   • Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    23 142 Kč
   • Komunitní centrum Horšovský Týn - vybavení

    23 142 Kč
  • Hostouň

   • Podpora projektu Volnočasové kluby Duha

    1 085 Kč
   • Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    1 085 Kč
   • Podpora Azylového domu Domažlice

    1 085 Kč
   • Podpora SOS Domažlice

    4 340 Kč
   • Podpora Sociálně terapeutických dílen Meclov

    3 255 Kč
  • Jesenice

   • Podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení,
    žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský
    domov), kteří jsou ubytování na internátě školy

    6 614 Kč
  • Jindřichovice

   • Podpora činnosti Domácí hospic Motýl, podpora činnosti
    Ubytovny pro lidi bez vlastního bydlení Oloví, projekt Adopce
    na dálku

    5 000 Kč
  • Kdyně

   • SOS Domažlice

    29 055 Kč
   • Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    29 055 Kč
   • Domov sv. Vavřince Meclov

    29 055 Kč
  • Klenčí pod Čerchovem

   • Podpora  Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    29 055 Kč
   • Volnočasové kluby DUHA Domažlice

    30 539 Kč
   • Robinson Klenčí pod Čerchovem - pro děti potřebující okamžitou pomoc

    30 539 Kč
  • Konstantinovy Lázně

   • Projekty Diecézní charity Plzeň - Azylový dům Domažlice

    2 630 Kč
  • Kralovice

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    58 758 Kč
  • Loket

   • Podpora činnosti Domácí hospic Motýl Sokolov, Podpora činnosti
    Ubytovny pro lidi bez vlastního bydlení Oloví

    7 999 Kč
  • Manětín

   • Domov sv. Vavřince v Meclově

    45 812 Kč
  • Mariánské Lázně

   • Podpora provozu Domova pro matky s dětmi v tísni Aš

    17 734 Kč
   • Podpora Ubytovacího zařízení Mariánské Lázně - integrace lidí bez domova

    17 734 Kč
   • Příspěvek na sociální projekty DCH Plzeň

    23 646 Kč
   • Podpora činnosti FCH Mariánské Lázně- drobná pečovatelská činnost, finanční podpora sociálně slabým lidem a rodinám s více dětmi

    59 115 Kč
  • Město Touškov

   • Projekty Diecézní charity Plzeň

    3 088 Kč
  • Městská charita Plzeň

   • Domov sv. Aloise Plzeň - pomoc osobám s poruchami paměti

    79 420 Kč
   • Osobní asistence Plzeň

    39 710 Kč
   • Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

    19 855 Kč
   • Farnosti vikariátu Plzeň - město - podpora aktivit sociálně slabých dětí a mládeže k smysluplnému využití volného času

    79 419 Kč
   • Domov sv. Jiří Plzeň - zajištění důstojného, kvalitního a plnohodnotného života seniorů

    138 985 Kč
   • Pomoc bezdomovcům a lidem z ulice

    39 710 Kč
  • Mrákov

   • Volnočasový klub pro děti a mládež farnosti Mrákov

    27 635 Kč
   • Podpora Sociálně terapeutických dílen sv. Josefa Meclov

    9 212 Kč
  • Nezvěstice

   • Domov sv. Aloise Plzeň

    2 826 Kč
  • Nýřany

   • Adopce na dálku Diecézní charita Plzeň

    11 900 Kč
   • Domov sv. Aloise Plzeň

    27 348 Kč
  • Oblastní charita Klatovy

   • Podpora charitních projektů: Domov pokojného stáří Naší Paní,
    Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Charitní pečovatelská
    služba, Charitní ošetřovatelská služba, Osobní asistence,
    Nízkoprahový klub Chapadlo a Budík, Sociální poradna, Domov
    sv. Zdislavy – zajištění oprav, údržba budovy

    374 420 Kč
  • Oblastní charita Ostrov

   • Domov pokojného stáří a Denní stacionář Ostrov – vybavení nových
    pokojů v rámci navýšení kapacity v domově

    93 188 Kč
  • Oblastní charita Rokycany

   • Podpora projektu Domov pro seniory sv. Pavla, podpora
    projektu Byt sv. Lukáše

    76 317 Kč
  • Plasy

   • Domov sv. Vavřince Meclov

    29 501 Kč
  • Poběžovice

   • Podpora činnosti SOS Domažlice

    3 073 Kč
   • Podpora projektu Volnočasové kluby Duha

    1 024 Kč
   • Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    1 024 Kč
   • Podpora Azylového domu Domažlice

    1 024 Kč
   • Podpora rodiny v tíživé sociální situaci Poběžovice

    10 243 Kč
   • Sociálně terapeutické dílny Meclov

    4 097 Kč
  • Přeštice

   • Domov pokojného stáří Naší Paní v Klatovech

    83 129 Kč
   • Podpora činnosti FCH Přeštice

    14 670 Kč
  • Radnice

   • Domov sociálních služeb Liblín – příspěvek na podporu
    volnočasových aktivit sociálně potřebných klientů

    20 000 Kč
   • Podpora činnosti OCH Rokycany

    1 529 Kč
  • Skalná

   • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Aš

    7 693 Kč
   • Podpora práce s dětmi a mládeží sociálně znevýhodněnou ve farnosti

    17 310 Kč
   • Podpora činnosti Hospice sv. JIří, o.p.s. v

    13 463 Kč
  • Sokolov

   • Adopce na dálku, Ubytovna farní charity v Oloví, Domácí
    hospic Motýl

    59 185 Kč
  • Spálené Poříčí

   • Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Plzeň

    29 666 Kč
  • Staňkov

   • Pomoc sociálně slabým občanům a žákům ze soc. slabých rodin ve
    Staňkově, podpora činnosti FCH Staňkov, Adopce na dálku

    32 963 Kč
   • Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

    16 481 Kč
   • Podpora projektu Terénní krizová služba Plzeň

    5 494 Kč
  • Starý Plznec

   • Podpora projektu Domov pro matky s dětmi v tísni Plzeň

    20 051 Kč
  • Studánka

   • Hospic sv. Jiří Tachov

    5 803 Kč
  • Tachov

   • Mobilní hospic pro Tachovsko

    25 648 Kč
   • Domov pro seniory Bor

    2 850 Kč
  • Žákava

   • Podpora vážně postiženého dítěte v obci

    5 366 Kč
  • Zbíroh

   • Podpora projektu Domov pro seniory sv. Pavla, podpora
    projektu Byt sv. Lukáše

    49 721 Kč
  • Žlutice

   • Týdenní stacionář pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových
    Varech

    17 100 Kč

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.

Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Plán využití získaných prostředků zveřejňujeme vždy předem na základě dat z jednotlivých charit. Kliknutím na černý čtvereček s křížkem zobrazíte podrobné záměry využití v jednotlivých lokalitách.