Tříkrálová sbírka dosáhla letos rekordního výsledku

3. února 2022 Děkujeme vám všem, kteří myslíte na druhé!

Letošní Tříkrálová sbírka, při které naši koledníci po loňské pauze opět vyšli koledovat do ulic, skončila velkým úspěchem. Na sbírkovém kontě se díky štědrým dárcům ke 3. únoru 2022 nashromáždilo rekordních 137 601 351 korun pro potřebné.

V neděli 16. ledna 2022 ukončili po celé republice koledníci svoji dvoutýdenní pouť se zapečetěnými kasičkami, nicméně sbírka pokračovala ve virtuálním prostředí v podobě online koledy až do 31. ledna. Koledníci ze všech koutů naší země vykoledovali do kasiček 128 309 943 korun, online koledování nyní vykazuje částku
3 629 595 korun a bezhotovostní dary tvořily k dnešnímu dni 4 592 769 korun. Diváci tradičního Tříkrálového koncertu, který vysílala Česká televize v neděli 9. ledna, přispěli do pomyslné kasičky sbírky sumou 1 069 044 korun.

Bohužel i letos nám ale do koledování zasáhla pandemie. Například tím, že koledníci nemohli vyrazit do ulic nebo se nekoledovalo ve všech obcích tak jako v minulých letech. Tam, kde nemuseli bojovat s karanténami koledníků, si však často sáhli na rekord. Spočteno máme 99,3 % kasiček, zbývá spočítat výnos posledních 176 – jde o kasičky, u nichž rozpečetění brání buď karantény našich kolegů, nebo zaměstnanců obecních úřadů, kde byly kasičky před sbírkou zapečetěny.

Všichni jsme moc rádi, že naši koledníci mohli letos opět přinášet lidem radost a Boží požehnání. Přestože bylo vzhledem k situaci o něco méně kolednických skupin než před dvěma lety, výsledek Tříkrálové sbírky je vyšší než dosud rekordní výsledek roku 2020 – tedy roku před covidem, kdy bylo pro potřebné vykoledováno 133 803 733 korun. Štědrost dárců je obdivuhodná. Současně jsme si vzali poučení z loňského roku, kdy kvůli nařízením v souvislosti s epidemií koronaviru nebylo možné koledovat v terénu. Tradiční koledu v ulicích měst a obcí jsme proto doplnili o osvědčené „covidové nástroje“ koledování z loňského roku. Toto vše nyní pomohlo k úspěchu sbírky v místech, kde koledovat osobně nebylo možné nebo kde si kvůli nejistotě na koledu v terénu netroufli,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, a dodává: „I proto je v dosavadní dvaadvacetileté historii sbírky celkový letošní výnos rekordní. Je opravdu milým překvapením a velmi za něj děkuji. Děkuji tisícům dobrovolníků, dětem, mládeži, dospělým organizátorům a našim koordinátorům a zejména všem štědrým dárcům za příspěvek i za důvěru. Díky finančním darům budeme moci účinně pomáhat lidem v nouzi, protože právě pro ně je výnos Tříkrálové sbírky určen.“

 Foto k TZ-2

„Naši koledníci s dojemným nadšením po dlouhé pauze, kdy nemohli koledovat, vyšli do ulic a koledu si opravdu užili. Lidé je rádi potkávali, fotili se s nimi, srdečně si popovídali, zazpívali si s nimi koledy. Jsme rádi, že se nám daří udržet tradici dosáhnout díky koledníkům rekordního výsledku sbírky. Celoroční přípravy a naše úsilí je totiž podřízeno nejen snaze dosáhnout co nejlepšího výsledku, ale také naučit děti a mladé lidi věnovat svůj čas a pozornost potřebným. Všechny skupinky koledníků totiž věděly, jak budou peníze, které vykoledují, v jejich regionu konkrétně využity, tedy komu a jak pomůžou. To je pro ně hnacím motorem a pro nás zárukou toho, že vychováváme další generaci těch, kterým nebude lhostejný osud nemocných, chudých či osamělých,“ uvádí Gabriela Víšová, celorepubliková koordinátorka Tříkrálové sbírky.

A jak tedy budou vykoledované peníze pomáhat? Na webových stránkách https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/ naleznete veškeré informace o tom, jak jednotlivé Charity využijí peníze ze sbírky. Dozvíte se například, že:

  • Charita v Moravské Třebové podpoří díky sbírce vznik nové služby domácí ošetřovatelské a paliativní péče a dále, že v regionu využije finance k přímé pomoci rodinám a osobám v nouzi.
  • V Bystřici pod Hostýnem potěší seniory z denního stacionáře ve Chvalčově nový nábytek do venkovních prostor a sestry dostanou 4 nové sesterské kufříky pro péči o naše pacienty v terénu.
  • Charita Kralupy nad Vltavou opraví azylový dům pro matky s dětmi, pomůže s letním pobytem sociálně slabých dětí a penězi ze sbírky též podpoří volnočasové aktivity sociálně slabých seniorů.
  • Hodonínská Charita použije peníze ze sbírky pro okamžitou pomoc lidem při nenadálých živelních pohromách (naši kolegové jsou totiž stále na místě v obcích postižených tornádem a dále pomáhají) a též dovybaví půjčovnu kompenzačních pomůcek.
  • Charita Horažďovice využije vykoledované finance pro své pečovatelské a ošetřovatelské služby a občanskou poradnu, pomůže Dětskému domovu Kašperské Hory v Chanovicích, Mateřskému centru Beruška v Nepomuku a peníze též pomohou překlenout těžkou situaci sociálně slabým rodinám s dětmi.
  • Farní Charita Dobruška podpoří sociální služby osobní asistence a nakoupí do své půjčovny další nezbytné pomůcky pro seniory i pro nemocné po úrazech.
  • Charita Liberec pořídí učební pomůcky i potřeby pro děti v základní škole a rozšíří volnočasové aktivity sociálně handicapovaných dětí a mládeže. Podpoří Hospic svaté Zdislavy, dále pak domov pokojného stáří – Domov svatého Vavřince a domov pro matky s dětmi v tísni. Peníze ze sbírky též pomohou provozu Charitního šatníku.
  • Opavská Charita využije finance na podporu péče o seniory v charitních terénních službách – tedy pro pečovatelskou, ošetřovatelskou i hospicovou péči. Nezapomene ani na rozvoj chráněného bydlení v Jarkovicích.
  • Charita v Teplé pomůže týdennímu stacionáři pro postižené Alzheimerovou nemocí.

A tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho; plánů a projektů je mnoho, jsou nesmírně rozmanité a zahrnují celou šíři služeb, které Charita Česká republika poskytuje všem potřebným.

Detailní výsledky letošní Tříkrálové sbírky v jednotlivých Charitách naleznete zde: https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/, stejně jako výsledky koledy z předchozích let.

Ti, co zatím přispět nestihli, mohou tak učinit kdykoli po celý rok, a to online darováním na webu www.trikralovasbirka.cz prostřednictvím nové platební brány, kterou nám pomáhá provozovat Česká spořitelna. Důležitou novinkou a výhodou je, že při vyplňování údajů lze vybrat konkrétní Charitu, které chce dárce přispět. Přesný návod, jak darovat přes platební bránu Online koledy krok po kroku naleznete zde. Během roku je též možné zaslat dárcovskou SMS či poslat bezhotovostní dar složenkou nebo na sbírkový účet.

Historie sbírky
První ročník sbírky se uskutečnil v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. V celostátním měřítku se koleduje od roku 2001. Tříkrálová sbírka se stala nejúspěšnější sbírkou v České republice. Počátkem ledna děti převlečené za biblické tři krále lidem v ulicích oznamují, že se jim v Betlémě narodil Spasitel. Zpívají, přejí šťastný nový rok, předávají drobné dárky – kalendáře a balené cukříky- – a píší na dveře požehnání křídou. Přitom vybírají peníze do úředně zapečetěných pokladniček. Z nich jsou pak každoročně podpořeny stovky záměrů – drobných i větších projektů na pomoc lidem v nouzi. Od roku 2001 výnos sbírky každoročně stoupá. V lednu 2019 překročil 120 milionů korun. Výjimkou byl loňský „covidový rok“, kdy se Charita musela ze dne na den vypořádat s přísným lockdownem, takže nebylo možné osobní koledování. I přesto byl výsledek sbírky velkolepý, různými formami koledy se podařilo vybrat 81 476 288 korun.  

Partneři Tříkrálové sbírky sbírky:

T-Mobile, Nadace České spořitelny, Česká televize, Český rozhlas, Česká pošta a Statutární město Brno.

Kontakt: Simona Cigánková, tisková mluvčí Charity Česká republika

simona.cigankova@charita.cz

tel.: +420 603 124 688

Bez názvu


........