Dárcovská sms pro Tříkrálovou sbírku 2022

Pokud chcete přispět na Tříkrálovou sbírku stačí na číslo 87 777 poslat SMS ve tvaru:

DMS KOLEDA 30
nebo
DMS KOLEDA 60
nebo
DMS KOLEDA 90

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. 

Pokud chcete podporovat Tříkrálovou sbírku pravidelně/měsíčně, pak zašlete na číslo 87 777 poslat SMS ve tvaru:

DMS TRV KOLEDA 30
nebo
DMS TRV KOLEDA 60
nebo
DMS TRV KOLEDA 90

Odešlete tak každý měsíc částku 30 nebo 60 nebo 90 Kč. Vámi zvolená organizace tak získá každý měsíc 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

Svoji trvalou podporu můžete kdykoliv dle svého uvážení bezplatně odvolat zasláním SMS ve tvaru STOP KOLEDA na 87 777

více na www.darcovskasms.cz