sbírkový účet Tříkrálové sbírky

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit darem přes složenku, či převodem na sbírkový účet: 66008822/0800, VS 777.