Výsledky minulých ročníků

Výsledky Tříkrálové sbírky 2013 podle diecézí

Aktualizováno v sobotu 8. května 2013 v 8:30 hodin.

 

Diecéze nebo arcidiecéze Počet evid. pokladniček Počet úředně rozpečetených pokladniček Počet úředně rozpečetěných pokladniček [%] Aktuální výnos [Kč]
Brno 3 802 3 802 100 18 089 095,00
České Budějovice 1 096 1 096 100 4 025 130,00
Hradec Králové 2 710 2 710 100 10 847 778,88
Litoměřice 648 648 100 1 499 818,00
Olomouc 4 835 4 835 100 21 464 721,00
Ostrava-Opava 2 580 2 580 100 12 548 018,80
Plzeň 947 947 100 3 300 284,00
Praha * 1 550 1 550 100 4 222 173,34
Koleda celkem 18 168 18 168 100 75 997 019,02
DMS z Tříkrálového koncertu 2013 ** 975 537,00
Ostatní finanční dary *** 0,00
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 celkem 76 972 556,02

*) V této částce je započten také obnos 17 586,95 Kč, který vykoledovaly Řeckokatolické farnosti v Praze.
**) Dary prostřednictvím bankovních převodů, poštovních složenek a dary složené v hotovosti u Charity ČR.
***) V tom jsou započteny DMS, které přišly během Tříkrálového koncertu (36 131 DMS, což činí 975 537 Kč) a dále sem patří DMS, které budou připsány na sbírkový účet od Fóra dárců v průběhu roku 2013.

 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2012 podle diecézí

 

Diecéze nebo arcidiecéze Počet evidovaných pokladniček Počet úředně otevřených pokladniček Počet úředně otevřených pokladniček [%] Výnos [Kč]
Brno 3 781 3 781 100 17 453 623,00
České Budějovice 896 896 100 3 870 506,00
Hradec Králové 2 581 2 581 100 10 506 506,56
Litoměřice 527 527 100 1 194 437,00
Olomouc 4 792 4 792 100 21 127 165,00
Ostrava-Opava 2 567 2 567 100 12 343 379,00
Plzeň 963 963 100 3 249 052,00
Praha * 1 600 1 600 100 4 144 628,26
Koleda celkem 17 707 17 707 100 73 889 296,82
Ostatní finanční dary ** 607 725,39
DMS zaslané během roku 2012 *** 759 510,00
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 celkem 75 256 532,21

*) V tom je započten i výnos sbírky u Řeckokatolické charity (7 534 Kč).
**) Dary prostřednictvím bankovních převodů, poštovních složenek a dary složené v hotovosti u Charity ČR.
***) V tom jsou započteny i DMS, které přišly během Tříkrálového koncertu (kdy dárci zaslali 24 065 DMS, což představuje částku 649 755 Kč) a dále DMS, které jsou připsány na sbírkový účet od Fóra dárců v průběhu roku.

 

Grafické znázornění výsledků Tříkrálové sbírky v letech 2000-2011

Graf 2011

Poznámka:
 V roce 2000 probíhala sbírka pouze v olomoucké arcidiecézi.

  • Přehled výsledků Tříkrálové sbírky v letech 2000-2011 zde.