Online požehnání

 

Zbigniew Jan Czendlik, řečený Zibi, je římskokatolický kněz polské národnosti působící v České republice a děkan lanškrounský. 

V roce 1992 byl vyslán do Čech a první rok strávil jako farní vikář v Náchodě a administrátor excurrendo farnosti Studnice. Poté odešel do Lanškrouna, kde se stal od 1. září 1993 farním vikářem. V roce 1997 se mu podařilo dokončit opravu kostela svatého Václava, který byl v době jeho příchodu do Lanškrouna zchátralý. V roce 2005 se mu po několikaletém úsilí podařilo zahájit provoz Rodinného dětského domova v Žichlínku v prostorách zrekonstruované fary a její nově vybudované přístavby. V roce 2008 byl jmenován děkanem.

Životní motto:
Jan Twardowski: „Spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí.“