Dárcovská sms pro Tříkrálovou sbírku

Pokud chcete přispět na Tříkrálovou sbírku stačí na číslo 87 777 poslat SMS ve tvaru:

DMS KOLEDA 30
nebo
DMS KOLEDA 60
nebo
DMS KOLEDA 90
nebo
DMS KOLEDA 190

Cena DMS je 30, 60, 90 nebo 190 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59, 89 nebo 189 Kč. 

Pokud chcete podporovat Tříkrálovou sbírku pravidelně/měsíčně, pak zašlete na číslo 87 777 poslat SMS ve tvaru:

DMS TRV KOLEDA 30
nebo
DMS TRV KOLEDA 60
nebo
DMS TRV KOLEDA 90
nebo
DMS TRV KOLEDA 190

Odešlete tak každý měsíc částku 30,60, 90 nebo 190 Kč. Vámi zvolená organizace tak získá každý měsíc 29, 59, 89 nebo 189 Kč.

Svoji trvalou podporu můžete kdykoliv dle svého uvážení bezplatně odvolat zasláním SMS ve tvaru STOP KOLEDA na 87 777

více na www.darcovskasms.cz