Postel a restart pro Kláru

3. ledna 2022 Klára podstoupila léčbu závislosti. Do života se vrátila díky Doléčovacímu centru a chráněnému bydlení Oblastní charity Třebíč.

Po tom, co jsem absolvovala léčbu závislosti na drogách a alkoholu, jsem neměla kam jít. U rodičů jsem kvůli exekucím bydlet nemohla, a taky mi už nevěřili. Dnes se jim nedivím, když si vzpomenu, kolik jsem jim způsobila zklamání. Myslela jsem si, že dokážu žít mnohem zábavněji a zajímavěji než oni. Důležitější a přitažlivější pro mě byli pochybní kamarádi, párty, pití, drogy, s tím postupně přicházely průšvihy… až jsem do toho nakonec spadla úplně… Byla jsem opravdu na dně… Ani se mi na to nechce vzpomínat.

Na ulici mě potkaly pracovnice Káčka, které mě nasměrovaly na léčbu, a to mě zachránilo z nejhoršího. Potom přišla vaše nabídka chráněného bydlení, jako součást doléčovacího programu. Měla jsem střechu nad hlavou, zázemí, bezpečí, klid. Hodně mi pomohly terapie, ať už individuální, nebo skupinové. Udělala jsem si víc jasno v tom, co v životě chci a nechci. Snažila jsem se především sama sobě dokázat, že se umím o sebe postarat. Učila jsem se znovu vařit, prát, uklízet, vycházet s penězi... S vaší pomocí jsem našla práci a snažím se si ji udržet. Teď bych ráda, aby i rodiče uvěřili, že jsem se změnila, že už nejsem ta hloupá holka, ale umím fungovat. Nechci je ztratit.

Díky za všechno…                                                                                                                          Klára

Klára je jednou z klientek Doléčovacího centra Třebíč, které našly útočiště v charitním chráněném bydlení. Dovybavit byt, díky kterému se zase postavila na nohy, pomohli i dárci Tříkrálové sbírky. Z ní centrum zaplatilo dvě postele, ledničku, pračku a lino na podlahu.

Boj se závislostí, ať už na alkoholu, drogách, nebo herních automatech, vyžaduje mnoho času a trpělivosti. Pokud se člověk chce svého problémového chování zbavit a má se dosáhnout trvalého úspěchu, je třeba se sebou i po absolvování léčby dále pracovat a nezůstávat na to sám. Pomocnou rukou v tom je Doléčovací centrum Třebíč, kde mají klienti možnost vést pravidelné rozhovory s psychoterapeutem nebo přicházet každý týden na vzájemné sdílení do terapeutické skupiny. Zásadní pro úspěšnou léčbu a stabilizaci klienta je vyřešené bydlení. Klienty, kteří nemají kam jít, může centrum dočasně (na půl roku) ubytovat ve svých dvou chráněných bytech – pro ženy a pro muže.