Nové byty Charity

15. prosince 2020 I díky příspěvku z Tříkrálové sbírky fungují v Praze-Třeboradicích nové sociální byty pro rodiny v nouzi. Útočiště tu našla také paní Milena, maminka sedmiletého Mirka a dvouleté Aničky, která přišla o střechu nad hlavou kvůli manželově gamblerství. Exekutoři rodině zabavili veškerý majetek a matka s dětmi se tak ocitla na ulici. Teď jsou ona i její děti jedněmi z prvních nájemníků nových čtyř malometrážních bytů v sociálním bydlení Fatima.

Dlouhá léta opuštěný a zchátralý dům na Slaviborském náměstí v Praze Třeboradicích se proměnil k nepoznání. Vybudování sociálního bydlení zde umožnila kompletní rekonstrukci, kterou zajistila Arcidiecézní charita Praha za podpory evropských fondů a Magistrátu hlavního města Prahy. O projekt se významně zasloužila i Městská část Praha Čakovice, která zchátralý dům pražské charitě dlouhodobě pronajala. Mohla se tak uskutečnit generální oprava domu i zahrady a čtyři bytové jednotky začaly od ledna roku 2020 sloužit prvním rodinám.Sociální byty jsou určeny především matkám s dětmi, které opouštějí azylové domy nebo jsou jinak sociálně oslabené.

„Sociálně znevýhodněným rodinám je nutné poskytnout nejen bydlení za dostupnou cenu, ale i podporu k tomu, aby si bydlení dokázaly udržet. Maminky v sociálních bytech se proto pravidelně scházejí se sociálním pracovníkem. Mohou společně řešit, jak vyjít s rodinným rozpočtem, jak zvládat výchovu dětí nebo jak postupovat při jednání s úřady či při hledání práce,“ popisuje metodička Eva Hradečná. Právě náklady na sociální práci s nájemníky sociálních bytů a v případě potřeby i materiální pomoc se hradí mj. z výtěžku Tříkrálové sbírky.

Arcidiecézní charita Praha se budování sociálních bytů věnuje už od roku 2014, protože důstojné a cenově dostupné bydlení považuje za klíč k začlenění sociálně potřebných rodin do běžné společnosti.

O tom, jak je dostupnost bydlení celospolečensky důležitá, svědčí statistika Ministerstva pro místní rozvoj: Nejenže dvanáct tisíc lidí v Česku žije bez domova, ale přes třicet tisíc rodin v Česku obývá nouzové obydlí a osmnáct tisíc rodin rekreační objekty nezkolaudované pro bydlení.