Krále podporuje Leo Express

7. ledna 2021 Tříkrálová sbírka má poporu i u firmy Leo Express

V loňském roce mohli cestující Leo Expressu potkat tři krále i na palubě vlaků. Bohužel v roce 2021 udělila epidemie covidu -19 koledování ve vlacích stopku.  TKS 2020 Kralupy 14

Přesto mohou cestující sbírku podpořit, v pokladnách Leo Expressu na Hlavním nádraží v Praze jsou umístěny statické kasičky, propagace ONLINE koledy Tříkrálové sbírky probíhá i v samotných prostorách vlaků. 

Věříme, že v příštím ročníku už opět na kolejích zazní tradiční koleda ,,My tři králové jdeme (jedeme) k vám...".  Děkujeme za podporu a přejeme šťastnou cestu.                          

https://www.leoexpress.com/cs/magazin/aktualne/trikralova-sbirka                

stažený soubor