Hlásíme: Výnos z pokladniček je spočítán

31. ledna 2020 Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. V pokladničkách se sešlo přes 130 milionů. Děkujeme!

Známe obsah všech pokladniček – a je rekordní!. Tříkráloví koledníci se činili, dárci byli mimořádně štědří a my díky tomu můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi. Takové je poselství letošní Tříkrálové sbírky. Do téměř 25 000 pokladniček vhodili dárci mince a bankovky v celkové výši 130 336 113 Kč, dalších 922 151 Kč přišlo prostřednictvím dárcovských SMS v průběhu přenosu Tříkrálového koncertu 5. ledna na ČT1.

„Výše koledy překonala o více než 11 milionů loňský rekord, což je dobrá zpráva o štědrosti lidí, našich spoluobčanů,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. „Díky dobrému výnosu můžeme více a lépe pomáhat – lidem s postižením, nemocným, seniorům, rodinám a dětem ohroženým sociálním vyloučením. Děkuji všem, kdo se do sbírky zapojili, tedy přibližně 75 tisícům dobrovolníků, zejména dětským koledníkům, ale také koordinátorům a vůbec každému, kdo letos Tříkrálovou sbírku podpořil. Ať už svým nasazením, či finančním darem,“ říká Lukáš Curylo.

Díky patří také pracovníkům obecních úřadů, kteří nezištně pomohli s rozpečeťováním 24 993 pokladniček. „Zvláště děkujeme partnerovi Tříkrálové sbírky, České spořitelně, jejíž zaměstnanci během 14 dnů zdarma spočítali vykoledovanou částku 130 milionů v bankovkách a mincích, aby mohly být uloženy na sbírkový účet,“ říká koordinátorka sbírky Gabriela Víšová. Sbírku podle ní provázelo mnoho příjemných a radostných setkání. „Věřím, že si ji dětští i dospělí koledníci, ale i dárci dobře užili,“ říká.

Jak budou dary do kasiček následně využity naleznete v záměrech jednotlivých charit.

Děkujeme všem dárcům, koordinátorům, podporovatelům, partnerům sbírky a samozřejmě koledníkům, jste KINGOVÉ!

Tisková zpráva pro média zde.