Žít doma až do konce

15. prosince 2020 Výtěžek Tříkrálové sbírky dokáže mnoha charitním klientům zpříjemnit pobyt v sociálních i zdravotnických zařízeních, Charita může ze sbírky pořídit věci, na které v rozpočtu nezbývají peníze, zlepšovat provozní zázemí a podobně. Bohužel ale dochází i k situacím, kdy by bez sbírky služby nebyly udržitelné. Jednou z dlouhodobě ztrátových služeb je i Charitní středisko sv. Kryštofa – mobilní hospic a ošetřovatelská služba Charity Ostrava.

Ostravský mobilní hospic tvoří tým zdravotních sester a lékařů, kteří jezdí k umírajícím nebo dlouhodobě nemocným lidem až k nim domů, kde jim poskytují specializovanou zdravotní péči. Na dokrytí provozních nákladů putuje z Tříkrálové sbírky do mobilního hospice v posledních letech vždy okolo tří set tisíc korun – je to velká částka, ale taky velká pomoc.

Ostrava mobilní hospic sv. KryštofaMezi personálem, pacientem a rodinou se při poskytování péče mnohdy zrodí nadstandardní vztah a důvěra. Díky tomu nezlepšuje služba život umírajícím jen po zdravotní stránce. Dokládá to i vyprávění vrchní sestry mobilního hospice sv. Kryštofa:

Mobilní hospicová péče. Sestřičky, které se starají doma? – Doteď jsem netušil, co to znamená! Toto prohlášení často slyšíme od našich pacientů při první návštěvě. Například nedávno jsme začali jezdit denně k jedné nové pacientce, poté se stabilizoval její stav a ustoupila bolest. Byla to žena silná, smířená a v úžasné péči svého druha a dvou synů. Často mi vyprávěla o své rodině, toho si velmi vážím. Nejednou jsme se při rozhovoru dostali k jejímu onemocnění. Svěřila se mi, že nevyléčitelná nemoc jí také něco dala. Kdysi dávno se rozkmotřila se svou sestřenicí. Uvědomění si smrtelnosti je vedlo k tomu, aby si vše vyříkaly a udobřily se. Přineslo jí to klid.“

Poslání služby mobilního hospice ilustrují i slova této pacientky, kterými nám potvrdila, že naše práce má svůj hluboký smysl: „Mobilní hospic nejezdí pomáhat umřít doma, ale jezdí a pomáhá žít doma až do konce.“

Všem tříkrálovým dárcům, dobrovolníkům a dalším lidem, kteří se na sbírce podílejí a díky nim může Tříkrálovka pomáhat, patří upřímné poděkování z Charity Ostrava.

 Autor: Ing. Dalibor Kraut