Poděkování partnerům Tříkrálové sbírky

1. února 2022 Děkujeme za podporu

Tříkrálová sbírka děkuje za trvalou podporu firmě T-Mobile, která je dlouhodobým hlavním partnerem. Děkujeme za dar do soutěže pro koledníky sbírky. 

Děkujeme za mediální podporu České televize a Českého rozhlasu. Obě instituce aktivně informují o průběhu sbírky jak na celostátní, tak regionální úrovni, včetně spotové kampaně. Děkujeme České televizi za produkci Tříkrálového koncertu.             

Děkujeme Nadaci České spořitelny a České spořitelně za spolupráci při propagaci sbírky a vkládání výnosu z kasiček.   

Děkujeme České poště za spolupráci při propagaci sbírky a vkládání výnosu z kasiček.

Děkujeme Statutárnímu městu Brno za podporu Tříkrálového koncertu.

PARALAX_1920x1000_podekovani