Danina šance na změnu

5. ledna 2022 Když paní Daně odebrali děti, pomohla jí Charita uspořádat si život. Dnes je rodina soběstačná a opět funguje pohromadě.

Ačkoli je maminkou šesti dětí, do azylového domu přišla paní Dana sama. Děti jí úřady odebraly a umístily je do dětského domova, protože jim rodina nedokázala zajistit vyhovující podmínky. Dana a její muž nevěděli, jak se situací naložit. Nepocházeli z prostředí, kde by se to mohli naučit. V tu chvíli se Dana doslechla: „Kdybys žila v azylovém domě, mohla bys děti dostat zpátky.“ Tak to šla zkusit.

Do pomoci rodině se zapojila psycholožka a Věrka s Katkou, pracovnice sociálně aktivizační služby řečené Sasanky. Paní Daně pomohly vyplnit příslušné žádosti i jednat se soudy a sociálním odborem. Sehnaly jídlo i oblečení a také rodině pořídily kalendář. Díky této základní pomůcce se paní Dana naučila pravidelně docházet na pracovní úřad.

Paní Dana

Dnes žije paní Dana zase normálně – děti získala zpátky do péče a spolu se přestěhovali do nedaleké vesnice. Od obce dostali s mužem práci, děti chodí do školy a prospívají. Nejstarší už mají své rodiny. „Na azylák do konce svého života nezapomenu, za pomoc jsem jim vděčná, i můj muž a děti,“ říká. Se Sasankami jsou stále v kontaktu. „Bereme je jako členy rodiny. Už jsme sice soběstační, jsou tam ale ještě mezery. Děkuji Bohu, že jsem potkala takové lidi,“ dodává Dana.

Danin návrat do života a společnosti by se neodehrál bez Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi SASanky, Azylového domu pro matky s dětmi a Centra sociálně-materiální pomoci Charity Valašské Meziříčí. Protože Centrum není sociální služba, není možné na jeho provoz žádat dotaci. Hlavním zdrojem jeho financování je proto výtěžek Tříkrálové sbírky. Na financování se podílejí i obce z oblasti působnosti místní Charity, ale bez Tříkrálovky by centrum nevzniklo ani nemohlo dále fungovat.

Více o Tříkrálové pomoci na Valašsku si přečtete v článku Jana Oulíka v příloze Caritas na webu Charity.