Jak váš příspěvek pomáhá?

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

Vybrané záměry Tříkrálové sbírky 2013

Ulehčení seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným

 • Nákup polohovacích postelí, invalidních vozíků a zdravotnického materiálu pro pečovatelskou službu Oblastní charity Znojmo
 • Pořízení závěsného zařízení pro nepohyblivé seniory v Domě sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí
 • Nákup kompenzačních a zdravotnickcýh pomůcek pro domov pro osoby se zvláštním postižením Farní charity Kvasice a pro postižené nebo dlouhodobě nemocné klienty Oblastní charity Žďár nad Sázavou
 • Příspěvek na rekonstrukce fary v Chotětově pro sociální ústav Farní charity Mladá Boleslav
 • Vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek Charity Nový Jičín
 • Péče o lidi s Alzheimerovou chorobou ve středních Čechách
 • Úprava automobilů pečovatelské služby Charity Svitavy pro snadnější nastupování hůře pohyblivých osob a příspěvek na provoz pečovatelské služby Oblastní charity Klatovy
 • Podpora půjčovny kompenzačních pomůcek Charity Nový Jičín
 • Příspěvek Podpora pobytových služeb seniorů v Domově seniorů Mukařov

Žít aktivně lze i s postižením

 • Paní Ivana se učí práci navzdory psychickým potížímPodpora sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním postižením a občanské poradny Oblastní charity Polička
 • Podpora sociálně terapeutických dílen Pohodička Oblastní charity Rokycany
 • Nákup automobilu k dopravě osob s mentálním a kombinovaným postižením Denní centra Archa Charity Hranice
 • Nákup vybavení pro pracovní terapii lidí se zdravotním postižením pro Denní stacionář sv. Damiána ve Znojmě
 • Podpora chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a pro jejich rodiče Domova Daliborka Charity Prostějov
 • Podpora chráněného bydlení Charity sv. Alexandra v Ostravě a chráněného bydlení Městské charity Plzeň  

Pomoc lidem na okraji společnosti a v sociální tísni

 • Foto: Richard BoudaProvoz občanské poradny Rumburk a kontaktního místa Šluknov pro lidi na okraji a v nouzi
 • Pomoc lidem bez domova v noclehárně Farní charity Jindřichův Hradec
 • Provoz a vybavení Domu na půli cesty Farní charity Náchod.
 • Podpora azylového bydlení pro seniory v azylovém domě sv. Terezie v Praze 8 - Karlíně
 • Podpora bezplatného sociálního poradenství pro lidi ve složité situaci v Táboře

Pomoc dětem, mládeži, rodinám, matkám a ženám v tísni

 • Vybavení místnosti - učebny a herny pro děti, klubu aktivních seniorů a současně divadelní zkušebny Římskokatolické farnosti Jablonné v Podještědí
 • Paní Pavla našla v azylovém domě pomoc pro sebe i dceruPodpora volnočasového klubu Duha Diecézní charita Plzeň
 • Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí Síť ve Starém Městě pod Landštejnem
 • Příspěvek na vybavení a provoz poradny pro oběti domácího
  násilí a lidi v nouzi Oblastní charity Hradec Králové
 • Nákup automobilu pro terénní sociální služby pro rodiny s dětmi Oblastní charity Jičín
 • Nákup učebních pomůcek pro handicapovaného žáka od
  Děkanství Mnichovo Hradiště

Dobrovolníci

 • Pořízení budovy pro sociální péči, sociální prevenci a koordinaci dobrovolníků Charity Ostrava
 • Příspěvek na práci s dobrovolníky centra Kambala Oblastní charity Žďár nad Sázavou