Jak váš příspěvek pomáhá?

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

Nejvýznamnější záměry Tříkrálové sbírky 2016

(členěno abecedně podle diecézí)

Diecéze Brno

Například: Rozšíření Domova pro matky s dětmi v tísni v Hodoníně, školní obědy pro děti z chudých rodin na Znojemsku, rozvoj Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby na Tišnovsku a desítky dalších.

Diecéze České Budějovice

Například: Podpora charitní Poradny pro lidi v nouzi Jindřichův Hradec, provoz sociální služby a volnočasového klubu pro děti Oblastní charity Sušice, podpora terénního programu Most naděje v Prachaticích a desítky dalších.

Diecéze Hradec Králové

Například: Nákup zdravotních pomůcek pro Charitní pečovatelskou službu Chrudim, nákup vozu pro přepravu klientů Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, provoz a vybavení nízkoprahových klubů pro mládež PoHoDa a Exit v Jičíně a desítky dalších.

Diecéze Litoměřice

Například: Rehabilitace pro Jarouška a Noemi, děti postižené dětskou mozkovou obrnou z Děčína, automobil pro Charitní pečovatelskou službu Litoměřice, školní potřeby a úhrada zájmových kroužků pro děti ze sociálně slabých rodin Masarykovy ZŠ, Žalhostice a desítky dalších.

Arcidiecéze Olomouc

Například: Přímá sociální výpomoc rodinám v tíživé životní situaci ve Vsetíně, přímá finanční nebo materiální pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi v Kroměříži a okolí, provoz Školičky Khamoro pro předškolní přípravu dětí ohrožených sociálním vyloučením v Olomouci

Diecéze Ostrava-Opava

Například: Provoz Charitní pečovatelské služby Frýdek-Místek, podpora Charitní pečovatelské služby Odry, pomoc lidem bez přístřeší a sociálně slabým v Jablunkově a desítky dalších.  

Diecéze Plzeň  obce a záměry DCH Plzeň

Například:  Podpora Domova pokojného stáří Naší Paní v Klatovech a Domova pro matky s dětmi v tísni v Aši, podpora Krizového zařízení pro ženy a Sociálně terapeutických dílen Pohodička Rokycany a desítky dalších.  

Arcidiecéze Praha

Například: Podpora Denního stacionáře pro seniory v Příbrami, provoz České nemocnice v africké Ugandě a řadu dalších… 

Záměry zahraniční pomoci

Pomoc napříč diecézemi putuje do chudobou zasažených nebo přírodními a válečnými katastrofami postižených regionů na celém světě.