Jak váš příspěvek pomáhá?

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

Vybrané záměry Tříkrálové sbírky 2015


Ulehčení seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným

 • Charitní pečovatelská služba - ilustrační fotoVybavení a terapeutický materiál pro aktivizaci seniorů, klientů charitní pečovatelské služby na Jihlavsku
 • Pomoc nevyléčitelně nemocným domácí hospicové péče Třebíč – nákup vybavení (oxygenerátor, oxymetr a postele)
 • Zajištění osobní asistence lidem, kteří kvůli své nemoci, postižení či stáří potřebují podporu v běžném životě, oblastní charita Žďár nad Sázavou
 • Kompenzační pomůcky pro Charitní pečovatelskou službu Kelč
 • Nákup zdravotnických a dekubitních matrací pro Dům péče Českého Červeného kříže v Mladé Boleslavi
 • Nákup nové pračky pro Charitní pečovatelskou službu Hranice nad Moravou
 • Zakoupení bazénků na mytí hlavy v Hlučíně
 • Zakoupení auta, sprchovacího lůžka a financování tabletového systému pro imobilní osoby v Charitě Javorník
 • Rekonstrukce, vybavení a modernizace týdenního stacionáře pro postižené Alzheimerovou nemocí v Karlových Varech
 • Setkávání seniorů a nemocných, dobrovolnické centrum sv. Bartoloměje v Kolíně

Žít aktivně lze i s postižením

 • Rekonstrukce Denního stacionáře Effeta pro lidi s mentálním postižením a autismem v Brně
 • Příspěvek na speciální rehabilitaci pro dvě děti po mozkové obrně v sanatoriu v Klimkovicích
 • Pořízení automobilu pro převoz vozíčkářů pomocí plošiny ve Veselí nad Moravou
 • Zlepšování situace chronicky nemocných na trhu práce v Kroměříži
 • Podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí s lehkým mentálním postižením ze tříd ZŠ Chotíkov
 • Zakoupení speciálního tabletu pro dívku se zrakovým postižením a s pohybovým omezením po dětské mozkové obrně v Horním Slavkově

Pomoc lidem na okraji společnosti a v sociální tísni

 • Charitní šatník - ilustrační fotoPodpora krizového ubytování se zajištěním základních životních potřeb lidí v náhlé, nečekané krizové situaci v Blansku
 • Nákup vybavení do bytů Chráněného bydlení v České Kamenici
 • Zastřešení vstupních prostor budovy Noclehárny sv. Martina v Bohumíně
 • Podpora provozu Humanitární pomoci, Skladu a Šatníku v Jablunkově
 • Dofinancování rekonstrukce prostor pro sociální rehabilitaci lidí ohrožených sociálním vyloučením v Charitním středisku sv. Lucie v Ostravě
 • Podpora charitního bazárku Charity Český Těšín

Pomoc dětem, mládeži, rodinám matkám a ženám v tísni

 • Pořízení školních obědů dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, pořízení kojenecké stravy a hygienických prostředků pro sociálně vyloučené rodiny na Znojemsku
 • Zajištění prázdninových aktivit Nízkoprahového klubu Čas pro děti a mládež Oblastní charity Tišnov
 • Podpora služby Azylového domu  pro matky s dětmi v Lovosicích
 • Podpora provozu NZDM Zvídálek, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Charity Krnov
 • Předškolní příprava dětí ze sociálně vyloučených rodin - ilustrační fotoPodpora provozu terénní služby Rebel pro ohroženou mládež ve Frýdku-Místku
 • Podpora zájmové a volnočasové činnosti dětí a mládeže Junák v Aši
 • Podpora projektu, jak naučit děti ze znevýhodněného prostředí správné využívat volný čas pohybovou aktivitou v Blížejově
 • Domov pro matky s dětmi v tísni Plzeň

Dobrovolníci

 • Podpora dobrovolných aktivit farních charit na Břeclavsku – služby pro seniory, mateřská centra, šatníky pro potřebné