Jak váš příspěvek pomáhá?

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

Vybrané záměry Tříkrálové sbírky 2014


Krizová pomoc

 • Provoz Linky důvěry pro lidi v akutní psychické tísni. Linku provozuje Oblastní charita Blansko.  

Ulehčení seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným

 • Foto: Richard BoudaPodpora provozu Denního stacionáře sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením v Jablunkově
 • Pomoc holčičce s leukémií, které zemřela maminka v Děčíně-Podmoklech
 • Zakoupení elektrického vakového zvedáku s váhou pro klienty Charity Otrokovice
 • Podpora domácí hospicové péče na Vyškovsku a mobilního hospice Anežky České v Červeném Kostelci
 • Zakoupení spolehlivého automobilu pro charitní ošetřovatelskou službu v Charitě Javorník
 • Podpora terapeutických dílen pro lidi s psychickými problémy v Meclově a v Domažlicích a Denního stacionáře pro lidi s mentálním postižením v Poličce
 • Podpora střediska rané péče Sluníčko pro děti s postižením v Hradci Králové
 • Nákup praček a sušiček pro Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké ve Frýdku-Místku

Žít aktivně lze i s postižením 

 • Pořízení učebních a kompenzačních pomůcek pro handicapované děti v Liberci
 • Podpora půjčovny kompenzačních pomůcek Charity Nový Jičín a zapojení osob ZTP do společnosti v Kutné Hoře

azylovy dum - ilustracni fotoPomoc lidem na okraji společnosti a v sociální tísni

 • Nákup školních pomůcek pro znevýhodněné  děti v Semilech
 • Pořízení základního vybavení (postelí, nádobí a skříní) pro chráněné bydlení v České Kamenici
 • Podpora znevýhodněných dětí v Litoměřicích a celoročních aktivit dětí ze sociálně slabých rodin v Českých Budějovicích
 • Přímá sociální výpomoc rodinám a jednotlivcům v tíživé životní a sociální situaci ve Vsetíně
 • Podpora Azylového domu sv. Pavla pro muže v Českých Budějovicích a Azylového domu sv. Terezie v Praze 8-Karlíně