Jak váš příspěvek pomáhá?

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

Využití sbírky

Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a pro další jinak sociálně potřebné. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku (viz graf nahoře).

Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá. Výnos Tříkrálové sbírky 2018 bude rozdělen mezi více než osm set záměrů.

Zhruba desetina výtěžku je každoročně určena na pomoc rozvojových projektů do zahraničí (projekty na udržení zdrojů obživy a vzdělávání), případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.


Nejvýznamnější záměry Tříkrálové sbírky 2017

(členěno abecedně podle diecézí)

Brněnská diecéze

Například: Podpora nové terénní Asistence sv. Františka pro přímou pomoc lidem na ulici v Brně, Stavební úpravy Denního centra a Noclehárny pro lidi bez domova v Hodoníně, nákup automobilu pro terénní služby Oblastní charity Tišnov, výstavba nových prostor Domov pro matky v tísni a Ranou péči pro rodiny s velmi malými dětmi s postižením v Třebíči, pomoc sociálně vyloučeným rodinám na Znojemsku a desítky dalších.

Českobudějovická diecéze

Například: Provoz Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v Prachaticích, podpora centra pro lidi ohrožené drogou Auritus v Táboře, provoz terénní pečovatelské služby v Pacově, pomoc sociálně slabým a vícečetným rodinám ve Veselí nad Lužnicí, podpora terénní pečovatelské služby pro seniory na Strakonicku, provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež No.10 Charity Zliv a desítky dalších.

Královéhradecká diecéze

Například: Podpora Hospice sv. Anežky České v Červeném Kostelci, nákup služebního vozu pro Charitní pečovatelskou službu Chrudim, provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka ve Dvoře Králové nad Labem, přímá pomoc potřebným pro řešení aktuálních situací a mimořádných situací Havlíčkově Brodě, dokončení stavebních úprav Střediska Na Sioně pro rodiny s hendikepovanými dětmi v Kutné Hoře a desítky dalších.

Litoměřická diecéze

Například: Nákup zdravotnických pomůcek a podpora rodin pečujících o nemocné v Litoměřicích, vybavení Domova pro matky s dětmi v tísni v Liberci, pomoc handicapovaným dětem ve farnosti Mnichovo Hradiště, podpora aktivit Nízkoprahového denního centra Most a sociálně znevýhodněné rodiny v Mikulášovicích, vybavení centra pro děti, dílny a tanečního sálu v Domě Světluška v Ústí nad Labem, zajištění provozu Charitního šatníku v Žatci a desítky dalších.

Olomoucká arcidiecéze

Například v Zábřehu poslouží handicapovaným lidem a seniorům speciálně upravený přepravní automobil, vyškovská Charita zrekonstruuje faru v Topolanech pro potřeby sociální služby, ve Zlíně zmodernizují vybavení azylového domu pro matky s dětmi, v Přerově Charita pořídí nové vybavení pro domácí hospicovou péči, v otrokovickém Domově přibydou automatické dveře a v působištích všech Charit poskytnou přímou pomoc lidem v tíživé sociální situaci.

Ostravsko-opavská diecéze

Například: Stavební úpravy Charitního domu pokojného stáří sv. Františka v Bohumíně, podpora služby pro mládež Maják stále svítí v Českém Těšíně, nákup vozidla pro terénní sociální služby Charity Opava, Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy v Ostravě, podpora služby Osobní asistence pro seniory a osoby se sníženou soběstačností Charity Třinec a desítky dalších.  

Plzeňská diecéze

Například: Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni a Domova sv. Aloise pro osoby trpící demencí v Plzni, provoz Domova pro seniory a pomoc sociálně slabým žákům ze Základní školy v Mánesově ulici ve Stříbře, Provoz Domova pro seniory sv. Pavla a noclehárna Byt sv. Lukáše v Rokycanech a desítky dalších.  

Pražská arcidiecéze

Například: Nový výtah pro Centrum pro tělesně postižené Fatima v Praze-Třeboradicích, pomoc rodinám s dětmi v tísni, založení charitního komunitního centra v Kolíně, provoz České nemocnice v Ugandě, úhrada za ošetření lidí bez zdravotního pojištění v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a řada dalších.


Vybrané záměry Tříkrálové sbírky 2016 ZDE


Vybrané záměry Tříkrálové sbírky 2015 ZDE

Vybrané záměry Tříkrálové sbírky 2014 ZDE

Vybrané záměry Tříkrálové sbírky 2013 ZDE