Ochrana osobních údajů

Odesláním formuláře souhlasím s tím, aby mé osobní údaje poskytnuté Charitě Česká republika se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1, IČ: 70100969 (dále jen „Charita Česká republika“) byly zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, a to za účelem evidence dárců, péče o dárce, zlepšování nabízených služeb a informování o pořádaných akcích a podpořených projektech. Charita Česká republika zároveň prohlašuje, že tyto osobní údaje nebudou poskytovány ke komerčním účelům.  V rámci péče o dárce, rozdělenívýnosu a účetního vypořádání Tříkrálové sbírky mezi charity v rámci sdružení Charita Česká republika mohou být údaje poskytnuty těmto subjektům: Arcidiecézní charita  Olomouc  - IČ: 43962726, Arcidiecézní charita Praha -  IČ: 43873499, Diecézní charita Brno - IČ: 44990260, Diecézní charita Plzeň - IČ: 49774034,  Diecézní charita ostravsko - opavská - IČ: 66181127,  Diecézní charita České Budějovice - IČ: 45018316, Diecézní charita Litoměřice - IČ: 40229939, Diecézní katolická charita Hradec Králové - IČ: 42197449 a konkrétní charitě sdružení Charita ČR  případě, že byl dar poukázán na VS konkrétní charity.