Žehnání koledníkům a nejdůležitější akce Tříkrálové sbírky 2019

Diecéze Brno

Ve středu 2. ledna ve 14:30 na Petrově v Brně požehná koledníkům biskup Vojtěch Cikrle.

Ve čtrvtek 3. ledna v 16:00 na náměstí Svobody v Brně se pokloní Jezulátku v živém betlémě tříkrálový průvod s koňmi a velbloudy.


Diecéze České Budějovice

Ve čtvrtek 3. ledna od 16:00 v Českých Budějovicích vyjde průvod koledníků se Třemi králi na koních od katedrály sv. Mikuláše a obejde náměstí Přemysla Otakara II. Po návratu do katedrály koledníkům požehná biskup Vlastimil Kročil.

V neděli 6. ledna v 16:00 do Sušice přijedu k živému betlému tři králové na koních. 


Diecéze Hradec Králov
é

Ve čtvrtek 3. ledna 9:30 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích požehná koledníkům pomocný biskup Josef Kajnek.

V sobotu 5. ledna od 9:00 na náměstí Palackého v Poličce se koná živý betlém s tříkrálovým průvodem na koních. Koledníkům požehná pan farář. 

V úterý 8. ledna v 8:00 v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové požehná koledníkům biskup Jan Vokál.

Podrobný přehled doprovodných akcí naleznete zde.


Diecéze Litoměřice

V pátek 4. ledna od 16:00 hodin na Mírovém náměstí v Litoměřicích požehná koledníkům biskup Jan Baxant.
Vystoupí rovněž chlapecký sbor Páni kluci.


Arcidiecéze Olomouc

Tříkráloví koledníci dostávají požehnání od svých farářů v jednotlivých farnostech. Přehed akcí v diecézi naletenete zde

V sobotu 29. prosince 2018 v 10:00 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově požehná koledníkům biskup Josef Nuzík.

Diecéze Ostrava-Opava

Pátek 4. ledna v 16:00 v Opavě pod Ptačím vrchem vyjde slavnostní průvod se třemi králi a živým velbloudem, spojený s požehnáním koledníkům. Zakončen bude na Horním náměstí divadelním představením.


Diecéze Plzeň

Tříkrálová sbírka bude oficiálně zahájena za účasti emeritního biskupa Františka Radkovského v Plzni (2. 1. v 16:00), v Klatovech (4. 1. v 13:00), v Hostouni (5. 1. v 11:00) a Domažlicích (5. 1. ve 13:00).

Ve středu 2. ledna v 18:00 bude sbírka zahájena v Sokolově.

Ve čtvrtek 3. ledna od 9:00 se koná v Karlových Varech společně koledují plzeňský biskup Tomáš Holub, krajská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová a karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

V úterý 8. ledna od 10:00 v Plzni společně koledují krajský hejtman Josef Bernard, radní Martin Zrzavecký a biskup Tomáš Holub. A k tomu jezdí po Plzni Tříkrálová tramvaj.


Arcidiecéze Praha

V úterý 1. ledna se koná novoroční výstup na horu Říp, od 15:00 se v rotundě sv. Jiří a sv. Vojtěcha kolednici zúčastní novoroční bohoslužby.

V neděli 6. ledna ve 14.30 v kostele sv. Tomáše v Praze 1 požehná koledníkům kardinál Dominik Duka. V
15.00 vychází průvod tří králů na velbloudech z Malostranského námestí přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde zazaní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.