Žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky 2018

Diecéze Brno

Požehnání udělí biskup Vojtěch Cikrle tříkrálovým koledníkům 2. ledna ve 14:30 v katedrále na Petrově.


Diecéze České Budějovice

V Českých Budějovicích požehná tříkrálovým koledníkům diecézní biskup Vlastimil Kročil dne 4. ledna 2018. Průvod koledníků v čele se třemi králi na koních vyjde v 16.00 hod. z katedrály sv. Mikuláše směrem na náměstí Přemysla Otakara II., kde proběhne požehnání a další doprovodný program. Akce se koná s podporou primátora města.


Diecéze Hradec Králov
é

V Hradci Králové požehná biskup Jan Vokál v pátek 5. ledna v 8 hodin v katedrále Sv. Ducha. V Pardubicích bude sbírka zahájena ve čtvrtek 4. ledna v 9:30 hodin na Pernštýnském náměstí, kde koledníkům požehná pomocný biskup Josef Kajnek a vystoupí pěvecký sbor Bonifantes.

Viz: http://hk.caritas.cz/trikralova-sbirka/.


Diecéze Litoměřice

Požehnání tříkrálovým koledníkům proběhne ve středu 3. ledna. Tříkrálový průvod z Domova na Dómském pahorku dojde kolem 16. hodiny na Mírové náměstí, kde koledníkům požehná biskup Jan Baxant. Hosté dostanou horké svařené víno nebo kakao a zazpívá chlapecký pěvecký sbor Páni Kluci.

Viz: http://dchltm.cz/aktualne/regiony/diecezni-charita-litomerice-ma-zapeceteno/


Arcidiecéze Olomouc

V olomoucké katedrále sv. Václava 30. prosince 2017 v 10 hodin požehná biskup Josef Nuzík.

Viz: http://www.olomouc.charita.cz/akce/zehnani-trikralovych-koledniku/


Diecéze Ostrava-Opava

Tříkráloví koledníci dostávají požehnání od svých farářů v jednotlivých farnostech.

Prezident diecézní Charity P. Jan Larisch, Th.D. požehná koledníkům v rámci tiskové konference 2. ledna v 9 hod. v budově Diecézní charity ostravsko-opavské (Kratochvílova 3).

Diecéze Plzeň

Tříkrálová sbírka bude oficiálně zahájena za účasti emeritního biskupa Františka Radkovského mj. na těchto místech: Sokolov (2. 1. v 17:00), Karlovy Vary (3. 1. v 9:00), Plzeň (3. 1. v 16:00), Klatovy (4. 1. v 15:00), Cheb (5. 1. v 17:00), Hostouň (6. 1. v 11:00), Domažlice (6. 1. v 13:00).

Viz: http://www.mchp.cz/clanky/trikralova-sbirka/


Arcidiecéze Praha

Tříkrálovým koledníkům požehná kardinál Dominik Duka v kostele sv. Tomáše v Praze 1 v pátek 5. ledna v 15 hodin. Historickým centrem Prahy projde 5. ledna průvod se třemi králi na velbloudech. Cílem jejich pouti bude živý Betlém na Staroměstském náměstí. Poté zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

Viz: http://praha.charita.cz/akce/trikralovy-pruvod-centrem-prahy-v-cele-s-tremi-krali-na-velbloudech/