Žádost o potvrzení daru

Vážení dárci, děkujeme Vám za váš finanční příspěvek na podporu charitního díla a žádáme vás o správné vyplnění formuláře o potvrzení daru. Všechny položky jsou povinné. Pokud ste přispěli jinak než na Tříkrálovou sbírku, nahlédněte do přehledu účtů a variabilních symbolů pro pomoc v ČR nebo v zahraničí.

Pokud přispíváte pravidelně nebo opakovaně v průběhu i několika let, stačí vyplnit formlář jen jednou, další dary v kalendářním roce budeme autamaticky sledovat a potvzení obdržíte za všechny vaše příspěvky.

Při změně údajů označte zatržítko
(budeme Vás kontaktovat pouze v případě nejasností)

Adresa trvalého bydliště:

(v případě, že se adresa liší od korespondeční adresy, napište na konci formuláře do pole komentář adresu pro doručení potvrzení)

Informace o daru:

Číslo účtu, na který byl dar poslán
(v případě, že jste zaslali dar na účet, který není v nabídce, pak se jedná o účet jiné charity naší sítě, kontaktujte nás tedy formulářem napište nám)
Zaslání potvrzení
Žádám o potvrzení pro kalendářní rok
(v případě nestandartních požadavků např. jiná korespondenční adresa, více účtů atd. Napište svůj komentář)