• Výsledky Tříkrálové sbírky 2013 podle diecézí

Aktualizováno v sobotu 8. května 2013 v 8:30 hodin.

Diecéze nebo arcidiecéze

Počet evid. pokladniček 

Počet úředně rozpečetených pokladniček

Počet úředně rozpečetěných pokladniček [%]

Aktuální výnos [Kč]

Brno

3 802

3 802

100

18 089 095,00

České Budějovice

1 096

1 096

100

4 025 130,00

Hradec Králové

2 710

2 710

100

10 847 778,88

Litoměřice

648

648

100

1 499 818,00 

Olomouc

4 835

4 835

100

21 464 721,00

Ostrava-Opava

2 580

2 580

100

12 548 018,80

Plzeň

947

947

100

3 300 284 ,00

Praha*

1 550

1 550

100

4 222 173,34

Koleda celkem

18 168

18 168

100

75 997 019,02

DMS z Tříkrálového koncertu 2013**

975 537,00

Ostatní finanční dary***

0,00

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 celkem  

76 972 556,02

*) V této částce je započten také obnos 17 586,95 Kč, který vykoledovaly Řeckokatolické farnosti v Praze.
**) Dary prostřednictvím bankovních převodů, poštovních složenek a dary složené v hotovosti u Charity ČR.
***) V tom jsou započteny DMS, které přišly během Tříkrálového koncertu (36 131 DMS, což činí 975 537 Kč) a dále sem patří DMS, které budou připsány na sbírkový účet od Fóra dárců v průběhu roku 2013. 

 

  • Výsledky Tříkrálové sbírky 2012 podle diecézí 

Diecéze nebo arcidiecéze

Počet evidovaných pokladniček

Počet úředně otevřených pokladniček

Počet úředně otevřených pokladniček [%]

Výnos [Kč]

Brno

3 781

3 781

100

17 453 623,00

České Budějovice

896

896

100

3 870 506,00

Hradec Králové

2 581

2 581

100

10 506 506,56

Litoměřice

527

527

100

1 194 437,00

Olomouc

4 792

4 792

100

21 127 165,00

Ostrava-Opava

2 567

2 567

100

12 343 379,00

Plzeň

963

963

100

3 249 052,00

Praha*

1 600

1 600

100

4 144 628,26

Koleda celkem

17 707

17 707

100

73 889 296,82

Ostatní finanční dary**

607 725,39

DMS zaslané během roku 2012***

759 510,00

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 celkem

75 256 532,21

*) V tom je započten i výnos sbírky u Řeckokatolické charity (7 534 Kč).
**) Dary prostřednictvím bankovních převodů, poštovních složenek a dary složené v hotovosti u Charity ČR.
***) V tom jsou započteny i DMS, které přišly během Tříkrálového koncertu (kdy dárci zaslali 24 065 DMS, což představuje částku 649 755 Kč) a dále DMS, které jsou připsány na sbírkový účet od Fóra dárců v průběhu roku. 

 

  • Grafické znázornění výsledků Tříkrálové sbírky v letech 2000-2011

 

Poznámka:
 V roce 2000 probíhala sbírka pouze v olomoucké arcidiecézi. 

  • Přehled výsledků Tříkrálové sbírky v letech 2000-2011 zde