Tříkrálovou sbírku podpořila i německá farnost v Praze

Snímek Německá římskokatolická farnost v Praze

Do Tříkrálové sbírky se zapojují rovněž cizinci a spoluobčané, jejichž mateřským jazykem není čeština. Tradičně se této akce účastní členové Německé římskokatolické farnosti v Praze, kteří podobnou sbírku znají z domova. „Sternsinger-Sammlung má v Německu a v Rakousku dlouholetou tradici, ještě delší než v České reopublice,“ říká P. Martin Leitgöb, duchovní z pražského kostela sv. Jana Nepomuckého na Skalce, kde se němečtí katolíci scházejí každou neděli k bohoslužbám.

Při letošní sbírce v kostele vybrali 45 700 Kč, tedy o čtyři sta korun více než v roce 2018. Do částky patří i finanční dary z německého a rakouského velvyslanectví, kam děti přestrojené za tři krále, přišly 10. ledna zazpívat.

„Potěšilo mne, jak pěkně se děti v kostele přistrojily za mudrce z východu a že věřící z naší komunity do sbírky tak štědře přispěli,“ říká duchovní Martin Leitgöb.

K bohoslužbám se v neděli u sv. Jana Nepomuckého schází průměrně kolem 70-80 osob. Výtěžek sbírky v německé farnosti byl zaslán na tříkrálové sbírkové konto a podpoří dobročinné záměry sbírky.