Tři králové proti viru

9. dubna 2020 Přichází čas, kdy budeme kromě epidemie nemoci covid-19 řešit také její důsledky. Přijatá bezpečnostní opatření uvrhla do nepříznivé situace desetitisíce lidí a zdaleka ne všem postačí k jejímu vyřešení schválená státní podpora. Základní životní potřeby těmto lidem pomůže zabezpečit Charita Česká republika. Část prostředků uvolní také z výtěžku Tříkrálové sbírky, konkrétně z tzv. krizového fondu.

Všichni dárci a věrní příznivci Tříkrálové sbírky vědí, že každoročně přispívají na předem dané záměry jednotlivých Charit. Výtěžek sbírky je tak vlastně rozdělen předem. Většina vybraných peněz putuje do charitních sociálních a zdravotních služeb, kde budou letos potřeba víc než kdykoli jindy. Přímou finanční pomoc poskytují místní Charity z Tříkrálové sbírky jednotlivcům v tísni jen velmi výjimečně, v ojedinělých případech. Proto vyhlásila Charita Česká republika v souvislosti s pandemií nového koronaviru Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezpomi! Jejím účelem je získat peníze, které pak rozdělí mezi ty, na které současná situace dolehne nejhůře. Kdo může o pomoc ze sbírky zažádat a jak bude přidělována, najdete na webu Charity.

Krizový fond v akci

Svým dílem ale podporovatelé Tříkrálové sbírky přece jen přispěli. Deset procent výtěžku sbírky putuje každý rok na pomoc Charity v zahraničí a do tzv. krizového fondu využívaného v mimořádných situacích, například během přírodních katastrof – tsunami, zemětřesení hurikánů a podobně. Do krizového fondu sáhne Charita také během mimořádných událostí v České republice. A jedna z nich nyní nastala. Než se sejdou potřebné prostředky do Sbírky pro Česko, uvolní Charita z krizového fondu 400 tisíc korun, které rozdělí do diecézí na okamžitou pomoc.

Virus a pomoc neznají hranice

Mimořádná situace se však netýká pouze České republiky a dnes už můžeme říct, že pro řadu zemí bude mít katastrofálnější následky. V Evropě se jedná především o Itálii a Španělsko a díky sesterským organizacím Caritas Italiana a Cáritas Española může krizový fond splnit svůj hlavní účel – částku 2 x 5 000 eur posílá Charita do obou zemí

Většina místních Charit už připravuje své záměry pro Tříkrálovou sbírku 2021. Je velmi pravděpodobné, že současné dění a jeho důsledky neopominou a vykoledované peníze tak pomohou i příští rok zvládat dopady letošní krize.