Rozhodl se zemřít doma, pomohl domácí hospic

29. září 2019 Tříkráloví koledníci v České Kamenici podpořili domácí hospicovou péči. 

Stejně jako po uplynulé tři roky, se chystají vybírat peníze na pomoc umírajícím i letos. Konkrétní pomoc otevírá dveře, srdce i peněženky dárců. Je to zapotřebí, protože služba je financovaná výhradně z Tříkrálové sbírky a jiných darů. Pojišťovny totiž odmítají tyto zdravotnické úkony proplácet. O své zkušenosti s pomocí Domácí hospicovou péčí Česká Kamenice se podělila Hana Samková ze sousedního Kamenického Šenova:

"Když mi onemocněl manžel, vůbec jsem netušila, co všechno nás s jeho nemocí potká. Nechci popisovat nekonečné putování po nemocnicích, ani zoufalost, která se nás zmocňovala tváří v tvář vyspělému, ale zcela odosobnělému zdravotnictví. Chtěla bych mluvit o důstojném konci milovaného nejbližšího a podělit se s vámi o to, co většině lidí zůstane skryto, co mnozí i vědomě vytěsňují, ale co tvoří nedílnou součást našeho bytí.

Manžel po stanovení onkologické diagnózy odmítl léčbu, protože byl po mozkové příhodě na půl těla ochrnutý, po infarktu a trojitém bypassu. Každodenní dojíždění na ozařování by nezvládl. Paní doktorka Hana Moudrá mu vysvětlila následky, ale jeho rozhodnutí chápala a respektovala. Nabídla pomoc Domácí hospicové péče Oblastní charity Česká Kamenice. Do té doby jsem ani nevěděla, že něco takového existuje, natož že je v sousedním městě.

Téměř dva měsíce dojížděl hospic přímo k nám domů. Pomohli s odbornou zdravotnickou péčí o manžela - jak manželovi ubývalo sil, stával se náš obývací pokoj stále víc spíš jednotkou intenzivní péče. Zařídili i praktické věci jako je zajištění a dovoz potřebných pomůcek, pomoc při vyřizování příspěvku na péči, pomoc při zařizování pohřbu. Hlavní však pro mne bylo vědomí, že na to nejsem sama, že můžu kdykoliv, a to opravdu kdykoliv, zavolat o pomoc. Manželovým největším strachem bylo, že zůstane bezmocný „ležák na plenách“ závislý na svém okolí, že bude umírat v bolestech anebo utlumený léky. Nic z toho se nestalo. Chtěla bych poděkovat za trpělivost a úctu, s jakou sestřička Eva Konečná k manželovi přistupovala, ctila manželova přání a představy až do konce. A konec byl klidný, tichý a pokojný.

Chtěla bych poděkovat lékařce, která až do konce o manžela pečovala i Oblastní charitě Česká Kamenice, že jí na lidech na sklonku života záleží natolik, že zřídila Domácí hospic, kteří si my, Šenováci, můžeme půjčit, když je potřeba."

EVA HADAŠOVÁ, Diecézní charita Litoměřice