Finanční dar

Propásli jste návštěvu tří králů? Nepotkali jste koledníky v ulicích? Přejete si přesto přispět na pomoc potřebným? Vyberte si některý z dalších možných způsobů. Sbírku můžete podpořit také:

Převodem z bankovního účtu

Sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny


Adresa majitele účtu: Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
Variabilní symbol: 777
Konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní převod)
Specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmínkou) nebo IČ

Údaje pro mezinárodní styk:
IBAN: CZ97 0800 0000 0000 6600 8822
SWIFT / BIC: GIBACZPX

Dárci si mohou finanční příspěvky zaslané na charitní bankovní účty odečíst z daňového základu, a to na základě potvrzení o daru.

Jak vaše dary využijeme?

S vašimi dary naložíme, jak se sluší a patří

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Využití