Tříkrálový koncert 2012

Poděkováním všem koledníkům i dárcům byl Tříkrálový koncert, který proběhl v neděli 8.1. v Městském divadle v Brně. Na atmosféru v Městském divadle v Brně můžete zavzpomínat v této fotogalerii, koncert si také můžete pustit ve videoarchivu České televize.

Foto: Richard Bouda