V lednu startuje Tříkrálová sbírka. Do ulic vyrážejí tisíce koledníků

Tříkrálové foto Martina Chvojková, Choteč.

Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun. V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci

Tříkrálové koledníky můžete potkat po celé republice mezi 1. a 14. lednem 2018. Kromě příspěvků do pokladniček je možné také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 nebo dar na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, vedený u České spořitelny, VS 777.

Výnos sbírky pomůže po celé České republice. Klíč k rozdělení vybraných peněz je následující: 65 % využije Charita přímo v dotyčné obci nebo jejím  okolí, 15 % výnosu poputuje na charitní projekty na diecézní úrovni a 5 % na celostátní projekty. Desetina výnosu pomůže v zahraničí a zbylých 5 % pokryje režii sbírky. „Prosíme, přispějte opět koledníkům do pokladniček, jen díky vám se můžeme věnovat těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou,“ vyzývá dárce k podpoře ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Každý projekt, na který se bude ze sbírky přispívat, prochází náročným výběrem. Z chystaných jmenujme přímou pomoc rodinám v těžké situaci a zajištění nové charitní terénní pečovatelské služby klientům na Moravskotřebovsku a Jevíčsku, rekonstrukci prádelny v Domově pokojného stáří sv. Hedviky Charity Jeseník či podporu Domova pro matky s dětmi v tísni v Aši. Plány na využití najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018/.

Slavnostní zahájení v diecézích

V jednotlivých diecézích často zahajují sbírku biskupové, kteří žehnají koledníkům. Například v olomoucké katedrále sv. Václava 30. prosince 2017 v 10 hodin požehná biskup Josef Nuzík, brněnský biskup Vojtěch Cikrle 2. ledna 2018 v 14.30 v katedrále na Petrově, biskup Jan Baxant 3. ledna v 16 hodin na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Kardinál Dominik Duka požehná koledníkům v kostele sv. Tomáše v Praze 1 v pátek 5. ledna v 15 hodin. Z pražského Malostranského náměstí se poté vydá průvod se třemi králi na velbloudech přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde zazní Rybova Česká mše vánoční. Poslední takové setkání se uskuteční v sobotu 6. ledna, kdy plzeňský emeritní biskup František Radkovský požehná koledníkům v západočeské Hostouni (11 hodin) a v Domažlicích (13 hodin).

Přehled žehnání biskupů: http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/zehnani-kolednikum-tks-2018/

Tříkrálový koncert

Hlavním doprovodnou akcí sbírky je Tříkrálový koncert, který se koná v neděli 7. ledna 2018 od 18 hodin v Městském divadle Brno. V přímém přenosu jej uvede Česká televize na programu ČT 1. Koncert moderují Martina Kociánová a Jan Čenský. Vystoupí na něm Hana Zagorová & Boom Band, Mirka Miškechová, Kryštof, Jelen a Kantiléna – sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno.

„Během koncertu prostřednictvím krátkých reportáží ukážeme, kde tříkrálové peníze pomáhají. Bude to například při osobní asistenci, kterou poskytuje Farní charita Dvůr Králové nad Labem, a v domácí péči Oblastní charity Uherské Hradiště,“ říká hlavní koordinátorka sbírky Gabriela Víšová. Pomoc v zahraničí představí během rozhovoru Jiří Škvor, vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika.

Tříkrálové koledování je lidový zvyk a Charita Česká republika se této tradice na přelomu tisíciletí chopila ve prospěch potřebných. Pravidla zůstávají i v roce 2018 stejná. V průběhu Tříkrálové sbírky 2017 se díky štědrým dárcům sešla nejvyšší částka v dosavadní historii – celkem 104 425 895 Kč, většinu z nich vybrali dobrovolníci do 22 043 evidovaných pokladniček.

Více také na: www.facebook.com/trikralovasbirka