Tříkrálové koledování pokračuje také o víkendu  

Ilustrační foto: Jiří Víšek, Světlá nad Sázavou

Koledníci charitní Tříkrálové sbírky v mnoha městech a obcích již rozdali svoje radostné poselství o narození Ježíška v Betlémě, koledníky však můžete potkat také o nastávajícím víkendu. Dílčí výnos letošní sbírky (26 milionů Kč) vzbuzuje naději na dobrý výsledek.

Na mnoha místech již sice koledníci své poslání splnili, v řadě míst však můžeme potkat koledníky také o tomto víkendu, dokonce až do úterý 14. ledna, kdy koledování v ulicích končí.

Několik příkladů:

„Následující sobota a neděle je hlavní termín pro koledování v našem městě. Po neděli budou chodit již jen ojedinělé skupinky,“ říká Martin Rejšek z Charity Olomouc.

„Na Litoměřicku se bude koledovat v sobotu v obcích Vchynice, Boreč, Bílinka, Struženka, Režný Újezd a Radostice, v neděli v Trnovanech, v pondělí v Bohušovicích nad Ohří, Dolním Vysokém, Habřině, Konojedech a Bílém Kostelci. V úterý v obcích Starý Týn, Držovice, Brusov, Třebín a Zelený,“ uvedla Edith Kroupová z Diecézní charity Litoměřice.

„O víkendu se bude koledovat na Opavsku: v Odřišově, Chvalíkovicích, Slavkově, Sádku a také Opavě. Rovněž v Rýmařově a Dolejší Kunčičce a také na Javornicku v Javorníku a Bílém Potoce," říká Jana Hajnová z Diecézní charity ostravsko-opavské. Podle Dalibora Krauta z Charity Ostrava koledníky potkáte také v ostravských obvodech Poruba, Svinov, Hrabůvka nebo Pustkovec. „Koledovat se bude také v obcích okolo moravskoslezské metropole, konkrétně v Šenově, Václavovicích a Brušperku,“ doplňuje Dalibor Kraut.

V Praze se můžete o víkendu potkat koledníky například v Kobylisích.

Dílčí výsledky letošní sbírky opravňují k mírnému optimismu. Z celkem devatenácti tisíc pokladniček jich byla otevřena třetina a výtěžek činí 26,2 milionu korun. „Velmi děkujeme za finanční dary všem štědrým dárcům. Rád bych také poděkoval mnoha obětavým malým koledníkům, i jejich rodičům a také vedoucím skupinek i všem těm, kdo se na sbírce podílejí,“ řekl Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Charita ČR letos pořádá Tříkrálovou sbírku v celostátním měřítku již počtrnácté. Loňský výnos sbírky dosáhl téměř sedmdesát sedm milionů korun.

Prostředky z letošní sbírky budou použity např. na odporu noclehárny pro lidi bez domova a Denního stacionáře Effeta v Brně, na zdravotnickou ošetřovnu Azylového domu sv. Pavla pro muže v Českých Budějovicích, na službu Šance pro rodinu v Ústí nad Orlicí, na podporu chráněného bydlení v Plzni a mnoho desítek dalších. Většina prostředků půjde na pomoc v regionu, kde byly peníze vykoledovány, desetina výnosu pomůže v zahraničí.

O podpořených projektech z minulé sbírky a o nových záměrech více zde.