Tříkrálové koledníky můžete potkat ještě o tomto víkendu, výsledky slibují rekord

Tříkrálové koledníky můžete potkat ještě o tomto víkendu, výsledky slibují rekord

V neděli 14. ledna naposledy vyjdou do ulic koledníci letošní Tříkrálové sbírky, po tomto datu je již nepotkáte. Do celostátní sbírky organizované Charitou Česká republika, jejíž výtěžek je určen zejména na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci, je však možné přispívat celoročně. Na většině míst se teď sčítají vykoledované peníze. Výsledek sbírky pravděpodobně překoná loňský rekord.

 

Ve většině regionů již koledníci „své rajóny“ prošli, v některých oblastech však můžete potkat kluky a holky převlečené za tři krále ještě o druhém lednovém víkendu. Koledníci přejí lidem šťastný nový rok, zpívají koledy, rozdávají drobné dárky a prosí o příspěvky do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika.

Sbírka má také společenský rozměr, mnozí lidé se na příchod koledníků těší. Někde dokonce zachraňuje životy. Doslova. V Rohovládově Bělé na Přeloučsku letos koledníci nalezli osamělého důchodce v bezvědomí a duchapřítomně přivolali zdravotnickou pomoc.   

Na mnoha místech v těchto dnech probíhá rozpečeťování kolednických pokladniček. Aktuální stav i počet započítaných pokladniček lze sledovat na  www.trikralovasbirka.cz/vysledky.

Kompletní výši koledy vybrané do pokladniček budeme znát před koncem ledna. Dosavadní výsledky ale naznačují, že by letošní sbírka mohla dopadnout ještě lépe než loňská. V roce 2017 se do 22 043 pokladniček vybralo celkem 99 219 598 Kč.

Také výsledky letošního Tříkrálového koncertu jsou lepší než vloni a to rovnou o třetinu. Zatímco v roce 2017 se během nedělního televizního přenosu na programu ČT 1 sešlo 1,2 milionů korun z diváckých DMS, letos to bylo 1,8 milionů. Koncert je hlavní doprovodnou akcí sbírky a koná se ve spolupráci s Českou televizí, která je jejím hlavním mediálním partnerem. Záznam koncertu, který byl v přímém přenosu vysílán 7. ledna z Městského divadla Brno, je možné shlédnout v archivu České televize.

Výnos sbírky pomůže stovkám projektů po celé České republice. Například podpoří provoz Dobrovolnického centra Oblastní charity Břeclav, vybavení Stacionáře sv. Františka (odlehčovací služby pro seniory a denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením) v Rychnově nad Kněžnou, umožní nákup rehabilitačních pomůcek pro osmnáctiletého Jirku z Ústí nad Labem, který je na půl těla ochrnutý, zajistí asistenční služby pro seniory a lidi s postižením ve Dvoře Králové nad Labem, pomůže pořídit tréninkový byt pro klienty Domova Daliborka v Prostějově, zlepší péči o seniory a handicapované osoby v Odrách, a nebo pomůže azylovému domu pro maminky s dětmi v tísni v Brandýse nad Labem.

Klíč k rozdělení vybraných peněz je pevně daný: 65 % peněz využije Charita přímo v dotyčné obci nebo jejím  okolí, 15 % výnosu poputuje na charitní projekty na diecézní úrovni a 5 % na celostátní projekty. Desetina výnosu pomůže v zahraničí a zbylých 5 % pokryje režii sbírky. Plány na využití najdete na www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018.

Tříkrálové koledníky je možné potkat po celé republice mezi 1. a 14. lednem 2018. Kromě příspěvků do pokladniček je možné také celoročně zaslat dar na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, vedený u České spořitelny, VS 777, nebo dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 90 na číslo 87 777. V takovém případě přijde Charitě Česká republika 89 korun, 1 koruna zůstává provozovateli služby. Stejně je tomu i u variant DMS KOLEDA 30 a DMS KOLEDA 60.

Tříkrálové koledování je lidový zvyk a Charita Česká republika se této tradice na přelomu tisíciletí chopila ve prospěch potřebných. V průběhu loňské Tříkrálové sbírky 2017 se díky štědrým dárcům sešla zatím nejvyšší částka v dosavadní historii – celkem 104 425 895 Kč. Největší část se vykoleduje do pokladniček, další dary přicházejí prostřednictvím DMS nebo přímých převodů na sbírkový účet.