Tři králové dnes zavítali do Senátu

Tři králové dnes zavítali do Senátu

Navýsost aktuální téma „vzájemné naslouchání“ bylo ústředním mottem letošní Snídaně v Senátu. Během tradičního slavnostního setkání politiků, duchovních, vědců a umělců uskutečněném na samém konci vánočního času, byl také představen jeden z mnoha projektů podpořených z výnosu letošní Tříkrálové sbírky. Řeč byla o nízkoprahovém klubu Ambrela v severočeském Šluknově. Součástí akce, která se konala 12. ledna v jídelně Senátu PČR v Praze, byla také koleda charitních koledníků.

„Tříkrálovou snídani jsme uspořádali již pošesté. Cílem akce bylo představení jedné z neziskových služeb, které budou podpořeny z výnosu letošní Tříkrálové sbírky Charity. Zároveň jsme chtěli pozvat na začátku roku k jednomu stolu politiky, představitele církví, univerzit či médií a vytvořit prostor pro vzájemný dialog pozvaných hostů. Současná společnost vzájemné naslouchání a kultivovanou diskusi různých názorů obzvlášť potřebuje,“ uvedl Petr Šilar, předseda Senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí. Na pozvání tohoto klubu se také letos setkání uskutečnilo.

 

Jan Potměšil: Vše co máme, je dar

„Žijeme v době, ve které se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými. Tříkrálová sbírka je jednou z příležitostí k zamyšlení, v jaké míře jsme ochotni darovat něco ze svého blahobytu ostatním,“ uvedla místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, která přítomné přivítala.

Svá duchovní zamyšlení pronesl Mons. Josef Suchár, prezident a Diecézní charity Hradec Králové. Strhující osobní svědectví o tom, že vše, co máme je obrovský  dar, ze kterého se máme radovat a být za něj vděční, pronesl herec Jan Potměšil (na snímku). Aktuální glosu ke společenské situaci v Česku připojil také prof. Tomáš Halík.


 

 

 

 Povídání o Šluknově

Smysl Tříkrálové sbírky představil ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Poté byla promítnuta televizní reportáž natočené o centru Ambrela, které pomáhá dětem ze sociálně vyloučených rodin v severočeském Šluknově prostřednictvím nízkoprahového centra, předškolního klubu a doučování, převážně romských žáků.

Pracovnice Oblastní charity Šluknov paní Veronika Línková-Kadrlová a Simona Hoťová ukázaly na příkladu malé Terezky, nyní školačky, jaký pokrok tato dívka udělala během tří let navštěvování předškolnímu klubu Ambrela. „Učitelé nám potvrzují, že děti, které k nám pravidelně docházejí, jsou ve škole soustředěnější a mají větší motivaci ke vzdělávání,“ uvedla Simona Hoťová, která také přítomné pozvala na návštěvu zařízení.  

Ostatně také Tříkrálová sbírka je ve Šluknově pojímána jako svého druhu terapie. Díky sbírce se šluknovské děti učí veřejně vystupovat, zpívat a výsledek jejich snažení nakonec posílí jejich sebevědomí. 

 

 


 

O hudební složku akce se postaral kytarový virtuos prof. Štěpán Rak.

 

 

 

 

Slavnostní snídaně se zúčastnili poslanci KDU-ČSL v čele s místopředsedou strany Mariánem Jurečkou a ministrem kultury Danielem Hermanem, představitelé obou komor Parlamentu ČR a senátorských klubů. Pozvání přijali také další vzácní hosté, například emeritní předseda vlády a Senátu Petr Pithart, zástupci katolické či husitské církve, Akademie věd či univerzit.

.   

 

                                        

 

 

 
Kolednickou skupinu vytvořila Zuzana Řeháková z Arcidiecézní charity Praha, Ondřej Suchánek a Jan Oulík z Charity ČR.

Snímky Lubomír Kotek.

Viz také zpráva na stránkách Senátu PČR.

PS. Koleda při Snídani v Senátu vynesla částku 23 740 Kč. Děkujeme!