Stanovisko Charity k pomluvě šířené e-mailem

Rozpečeťování pokladniček v Praze

Vážení návštěvníci, bohužel Vás musíme informovat, že se v posledních dnech začalo prostřednictvím internetu šířit lživé nařčení, proti kterému se musíme zásadně ohradit! Tento řetězový e-mail (hoax) se snaží poškodit dobré jméno Charity ČR a její Tříkrálovou sbírku. 

Autor tohoto e-mailu mimo jiné tvrdí, že při počítání obsahu kasiček z Tříkrálové sbírky v Praze účastníci konzumovali drahá vína.

Rozpečeťování kolednických pokladniček a počítání výsledků ze sbírky se řídí nejen pravidly stanovenými zákonem ČR, ale také přísnými interními předpisy Charity ČR, které z ní činí jednu z vůbec nejtransparentnějších sbírek v zemi. Díky Tříkrálové sbírce Charita pomohla už stovkám tisíc lidí u nás i v zahraničí.

Na počítání výnosu v Praze dohlížejí úředníci Městské části Prahy 2 a žádný alkohol ani nic zmiňovaného přítomno ani objednáno nebylo. Jde o nesnadnou a zodpovědnou práci a touto cestou děkujeme všem zúčastněným a hlavně všem dárcům, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli. Její výnos vždy byl a je určen na pomoc potřebným. 

Rozpečeťování pokladniček v Praze se účastnila také Česká televize, která o tom natočila reportáž do Křesťanského magazínu, která byla odvysílána 2. února 2014 (stopáž: 11:15–11:44).

Takto probíhalo letošní počítání v Praze.