Sečteno! Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. Děkujeme dárcům za štědrost!

Tříkrálový koledník z Kutné Hory. Snímek Jakub Žák

112 260 037 korun. Tolik se letos vybralo do pokladniček Tříkrálové sbírky. Celkem 22 767 jich místní charity pod úředním dozorem rozpečetily a peníze z nich sečetly. Koledníci v přestrojení za tři krále vybírali peníze prvních čtrnáct dní v lednu. Charita Česká republika teď děkuje všem, kteří s láskou přispívají na pomoc potřebným.

Oproti loňsku se do pokladniček vybralo o 13 milionů korun víc. „Výsledky letošní sbírky opět ukazují, že lidé v Česku mají stále otevřené  a štědré srdce. Díky jejich darům budeme moci lépe a ve větším rozsahu pomáhat seniorům, lidem s postižením, matkám s dětmi v tísni, lidem bez domova, rodinám v tíživé situaci a sociálně vyloučeným,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. „Všem dárcům, dobrovolníkům i zaměstnancům ze srdce děkuji.“ Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2018 bude znám v jarních měsících. Kromě peněz z pokladniček, kompletně sečtených 31. ledna večer, zahrne také DMS a přímé dary na sbírkový účet.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v České republice: prakticky všech zhruba 60 tisíc koledníků jsou děti v doprovodu starších kamarádů, často čerstvých držitelů občanských průkazů. Se sbírkou pomáhají ve svém volném čase. Díky koledě poznávají, že kolem nás jsou lidé, kteří potřebují pomoc druhých. Že pomáhat může každý a že je to běžné. O dobrovolníky je postaráno: na charitních základnách mají nachystaný horký čaj, na cestu dostanou tříkrálové trojhránky, na památku pak malé peněženky. Naopak oni rozdávají dárcům jako drobnou upomínku tříkrálové cukříky a kalendáříky.

Právě pro koledníky, jako odměna za skvělou práci, je organizovaný Tříkrálový koncert, který v přímém přenosu 7. ledna vysílala Česká televize, hlavní mediální partner sbírky. Od poloviny ledna pak místní Charity pořádají pro koledníky jako poděkování různé kulturní a sportovní akce.

Sbírka je velmi náročná i pro zaměstnance Charity Česká republika, kteří se jí obvykle věnují nad rámec své běžné práce. Už jen nabírání a koordinování dobrovolníků, zapečetění pokladniček, příprava svačin, dárků, kostýmů a korunek, a pak často i koledování s nimi je výkon, u kterého se hodiny v práci navíc přestávají počítat. I jim patří velký dík za letošní výsledek.

Dalším důležitým partnerem jsou pracovníci obecních úřadů, kteří Charitě Česká republika pomáhají s přípravou a s rozpečeťováním pokladniček. A také s počítáním výtěžku. Velké poděkování patří i našemu partnerovi, České spořitelně. Její zaměstnanci nám na pobočkách po celé republice zpracovávají výtěžek zcela zdarma, a to již od samotného vzniku Tříkrálové sbírky. Tím, že nám neúčtují poplatky, může víc peněz dorazit k potřebným. Jen pro představu: 18. a 19. ledna 2018 byl na centrálním pracovišti České spořitelny v Praze zpracován výtěžek Tříkrálové sbírky v částce 3 238 996 Kč a zaplnil 98 zapečetěných vaků, což znamenalo 9 811 ks bankovek a 126 892 ks mincí. Samotné přepočítání mincí a bankovek zabralo pěti pokladníkům pět hodin práce. 100 milionů korun je tak kvalifikovaným odhadem tvořeno zhruba ze 4 158 000 ks mincí a 297 000 ks bankovek.

Peníze z Tříkrálové sbírky mají pevně stanovené rozdělení, přičemž nejvíc pomáhají přímo v místě, kde se vybraly. Získávají je projekty jednotlivých charit. Z několika stovek projektů podpořených z loňské Tříkrálové sbírky jmenujme například Charitu Opava, kde nakoupili zdravotnický materiál pro klienty hospicové a ošetřovatelské služby a automobil pro terénní pečovatelskou službu. V odlehčovací službě Respitní péče Jindra v Litomyšli vyměnili stará nefunkční okna za nová, Farní charita Dobříš přispěla na léky a potraviny lidem se zdravotním postižením a lidem v nouzi a nakoupila výtvarné potřeby pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, pro které pořádá volnočasové kroužky. Část pomoci loni směřovala také do zahraničí, například na podporu Centra zdravotně sociální péče Grigorauca v Moldavsku, na nákup palivového dřeva pro Domov pokojného stáří „Naděje“ na Zakarpatí či potravinové balíčky pro lidi žijící v oblasti konfliktu na východní Ukrajině.

Díky dárcům Tříkrálové sbírky mohla rodina z hanáckého Lutotína oslavit loňské Vánoce opět ve vlastním opraveném domě. Požár rodinu vyhnal z domova začátkem srpna. Ještě tři měsíce po zásahu hasičů byl objekt neobyvatelný, stropy museli strhnout, rodina se dočasně nastěhovala k babičce. Díky pomoci sousedů z obce, místní farnosti a daru z nouzového fondu Charity Prostějov, který je tvořen z výnosu Tříkrálové sbírky, se podařilo domov do svátků obnovit.


O Tříkrálové sbírce

Do celostátní sbírky organizované Charitou Česká republika je možné přispívat celoročně. Zasláním daru na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, vedený u České spořitelny, VS 777, nebo dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 90 na číslo 87 777. V takovém případě přijde Charitě Česká republika 89 korun, 1 koruna zůstává provozovateli služby. Stejně je tomu i u variant DMS KOLEDA 30 a DMS KOLEDA 60.

Tříkrálové koledování je lidový zvyk a Charita Česká republika se této tradice na přelomu tisíciletí chopila ve prospěch potřebných. V průběhu loňské Tříkrálové sbírky 2017 se díky štědrým dárcům sešla zatím nejvyšší částka v dosavadní historii – celkem 104 425 895 Kč. Výsledek letošní sbírky však loňský rekord překonal. Největší část se vykoleduje do pokladniček, další dary přicházejí prostřednictvím DMS nebo přímých převodů na sbírkový účet.

Poděkování patří rovněž všem, kteří zaslali dárcovskou SMS v průběhu celostátního Tříkrálového koncertu, jejž odvysílala Česká televize v neděli 7. ledna. Lidé dohromady odeslali 33 139 DMS v hodnotě 1 823 831 Kč, což představuje o celou třetinu větší výtěžek této charitativní akce než vloni.

Plány na využití letošní sbírky najdete zde.