Poděkování ředitele Charity ČR

Poděkování ředitele Charity ČR

Všem dobrovolníkům a dárcům Tříkrálové sbírky 2013 děkujeme, že nám pomáhají pomáhat.

Milí koledníci, králové a královny, vedoucí skupinek ale také vážení dárci,

dnes je poslední den konání letošní Tříkrálové sbírky, dovoluji si vám proto jménem Charity ČR poděkovat za vynaložené úsilí pro druhé. Jen díky vám je Tříkrálová sbírka živým projevem dobré vůle a solidarity, jejíž velikost nemá v naší zemi obdoby. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
 
Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR  (alias Melichar ☺)

Ředitel Charity ČR jako koledníkŘeditel Charity ČR jako koledníkŘeditel Charity ČR jako koledník