Poohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2011 - Charita Krnov

Diecézní charita ostravsko-opavská ve spolupráci s Charitami ostravsko-opavské diecéze si váží štědrosti dárců a jejich ochoty pomoci druhým lidem. Proto považujeme za velmi důležité Vás průběžně informovat o využití letošní Tříkrálové sbírky.

Poohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2011 - Charita Opava

Diecézní charita ostravsko-opavská ve spolupráci s Charitami ostravsko-opavské diecéze si váží štědrosti dárců a jejich ochoty pomoci druhým lidem. Proto považujeme za velmi důležité Vás průběžně informovat o využití letošní Tříkrálové sbírky.

Realizace záměrů Tříkrálové sbírky 2011

Realizace záměrů Tříkrálové sbírky 2011

Do Tříkrálové sbírky 2012 sice ještě zbývá dost času, podívejme se však na to, jak pokračuje realizace záměrů Charity Český Těšín podpořených z výnosu Tříkrálové sbírky 2011.

Nové projekty podpořené z Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi

Nové projekty podpořené z Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi

V polovině září se opět sešla Tříkrálová komise k posouzení předložených projektů na pomoc lidem v nouzi v brněnské diecézi (Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj). Vaše tříkrálové dary například podpoří vedení a nábor dobrovolníků v Brně, pomohou lidem s mentálním a kombinovaným postižením nebo seniorům a nemocným v chudých oblastech Ukrajiny. Děkujeme!  

Bezbariérový přístup pro seniory v Českém Těšíně podpořil kraj i Tříkrálová sbírka

Bezbariérový přístup pro seniory v Českém Těšíně podpořil kraj i Tříkrálová sbírka

Charitní dům pokojného stáří na Hrabinské ulici v Českém Těšíně má od poloviny září vytoužený bezbariérový přístup, po kterém klienti i charitní pracovníci již dlouho volali. Díky podpoře Moravskoslezkého kraje a Tříkrálové sbírky se výrazně usnadnil přístup do budovy pro hůře se pohybující klienty domova.

Nové projekty podpořené z Tříkrálové sbírky na jihu Moravy

Nové projekty podpořené z Tříkrálové sbírky na jihu Moravy

V květnu se sešla Tříkrálová komise k posouzení projektů na pomoc lidem v nouzi v brněnské diecézi. Vaše tříkrálové dary tak pomohou lidem bez domova, matkám s dětmi v obtížné sociální situaci, či pacientům s onkologickými problémy. Děkujeme!  

Arcidiecézní charita Olomouc o využití TS 2011

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) zveřejnila na svých webových stránkách první seznam projektů, podpořených z výnosu letošní Tříkrálové sbírky. Výčet dalších schválených projektů bude následovat na přelomu května a června.